kesit

listen to the pronunciation of kesit
Türkçe - İngilizce
section
cross-section
sequence
breeding
(Dilbilim) register
intersection
(Biyokimya) fraction
(Matematik) eut
(Tıp) incision
edge
crossing
cutaway
profile
transection
snippet
(Tıp) sectio
crosssection
cross section
kesit alan
(Kimya) cross-section
kesit yüzeyi
(Tıp) cross section
kesit çıkarmak
transect
kesit alanı
cross-sectional area
kesit alanı
cross sectional area
kesit duvar
(Çevre) cut-off wall
kesit düzlemi
intersection plane
kesit düzlemi
plane section
kesit düzlemi
plane of section
kesit dışı kazı
overbreak
kesit göbeği
kern of section
kesit görünüş
cutaway view
kesit görünüş
sectional view
kesit görünüşü
cutaway view
kesit modülü
(Otomotiv) section modulus
kesit resmi
section drawing
kesit resmi
elevation drawing
kesit tarama
crosshatching
kesit yükleme planı
(Askeri) profile loading plan
kesit yüksekliği
(Otomotiv) section height
boy kesit
(İnşaat) longitudinal section
etkin kesit
cross-section
konik kesit
conic
konik kesit  
conic section
sismik kesit
(Coğrafya) seismic profile
yatay kesit
cross-section
en kesit
cross section
kesitler
sections
ana kesit
principal section
boyuna kesit
longitudinal section
dik kesit
right section
dikey kesit
elevation
düşey kesit
vertical section
efektif kesit
effective cross-section
eksenel kesit
axial section
enine kesit
lateral section
enine kesit
transversal section
enine kesit
crosscut
enine kesit
transverse section
geometrik kesit
geometric cross section
jeolojik kesit
(Jeoloji,Teknik) geological section
kolon kesit
(Jeoloji) columnar section
kolon kesit endeksi
(Çevre) column area index
kombine kesit
built-up cross section
kovuk kesit
hallow section
kritik kesit
critical section
kutu kesit
box section
kırık kesit
broken section
kısmi kesit
partial section
nehir boyunca kesit
section along the river
net kesit
net section
normal kesit
normal section
profil kesit
transverse section
radar kesit alanı
(Askeri) radar cross section
t-kesit
t-cross section
tipik kesit
typical section
verev kesit
oblique section
yan kesit
side elevation
yan kesit
lateral section
yarım kesit
half section
yatay kesit
horizontal section
yatay kesit
cant
yuvarlak kesit
round cross-section
Türkçe - Türkçe
Bir şeyi inceleyebilmek için enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
Bir cisim düz olarak kesildiğinde ortaya çıkan düzlemin biçimi, makta
Bir toplumun bölümü, kesim
makta
ara kesit
Çizgilerin, yüzeylerin, katı cisimlerin birbirlerine rastladıkları ve kesiştikleri yer
öz kesit
Tomruğun boyu yönünden alınan ve özünden geçen kesit yüzeyi
kesit