dantel

listen to the pronunciation of dantel
Türkçe - Türkçe
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü
Her türlü iplikle örülen ya da bir kumaşın kenarına işlenen ince ve ağ görünümünde örgü
Elbise, çamaşır ve örtü gibi şeylere süs olarak dikilen seyrek örgü, tentene
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene: "Gözlerini açıp Maviş Hanımı elinde tığ, pencerenin önüne oturmuş, sabırla dantel örüyor görmüyor mu?"- A. İlhan
har
mekik oyası
tentene
dantel ağacı
Dulaptal otugillerden, Antillerde yetişen, sünger gibi kullanılan, kabuk lifleri dantele benzeyen bir ağaç (Lâgetta)
dantel