to move slowly and carefully in a particular direction

listen to the pronunciation of to move slowly and carefully in a particular direction
İngilizce - Türkçe

to move slowly and carefully in a particular direction teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

edge

Uçurumun kenarına bu kadar yakın durmanın güvenli olduğundan emin misin? - Are you sure it's safe to stand that close to the edge of the cliff?

Tom uçurumun kenarına gitti. - Tom went to the edge of the cliff.

edge
yaklaşmak

Uçurumun kenarına çok yaklaşmak tehlikeli olurdu. - It would be dangerous to go too near the edge of the cliff.

edge
kırak
edge
sırt
edge
(Bilgisayar) kenar kenar
edge
keskin kenar
edge
kenardan yavaş yavaş ilerlemek
edge
{f} kenar yap
edge
kenar çizgisi
edge
kenar,v.kenar yap: n.kenar
edge
(isim) keskin kenar, ağız, kıyı, keskinlik, şiddet, kenar, kesit, üstünlük
edge
ilerletmek
edge
kenardan y
edge
{f} (bir tarafa doğru) yavaş yavaş gitmek
edge
ayrıt, kenar kenar
edge
ak
edge
{i} kesit
edge
{i} kıyı
edge
{f} kenar yapmak
to move slowly
ağır davranmak
İngilizce - İngilizce
edge

He edged away from her.

To move slowly
drag
to move slowly and carefully in a particular direction

  Heceleme

  to move slow·ly and care·ful·ly in a par·ti·cu·lar di·rec·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  tı muv slōli ınd kerfıli în ı pırtîkyılır dayrekşîn

  Telaffuz

  /tə ˈmo͞ov ˈslōlē ənd ˈkerfəlē ən ə pərˈtəkyələr dīˈreksʜən/ /tə ˈmuːv ˈsloʊliː ənd ˈkɛrfəliː ɪn ə pɜrˈtɪkjəlɜr daɪˈrɛkʃɪn/

  Günün kelimesi

  pogonip