to shape or dress the edge of, as with a tool

listen to the pronunciation of to shape or dress the edge of, as with a tool
İngilizce - Türkçe

to shape or dress the edge of, as with a tool teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

edge

Uçurumun kenarına çok yaklaşmak tehlikeli olurdu. - It would be dangerous to go too near the edge of the cliff.

Tom Mary'yi uçurumun kenarından itti. - Tom pushed Mary off the edge of the cliff.

edge
yaklaşmak

Uçurumun kenarına çok yaklaşmak tehlikeli olurdu. - It would be dangerous to go too near the edge of the cliff.

edge
kırak
edge
sırt
edge
(Bilgisayar) kenar kenar
edge
kenar çizgisi
edge
keskin kenar
edge
kenardan yavaş yavaş ilerlemek
edge
{f} kenar yap
edge
(isim) keskin kenar, ağız, kıyı, keskinlik, şiddet, kenar, kesit, üstünlük
edge
ilerletmek
edge
kenardan y
edge
{f} (bir tarafa doğru) yavaş yavaş gitmek
edge
ayrıt, kenar kenar
edge
ak
edge
{f} kenar yapmak
edge
{i} kesit
edge
{i} kıyı
edge
kenar,v.kenar yap: n.kenar
İngilizce - İngilizce
edge
to shape or dress the edge of, as with a tool