sade

listen to the pronunciation of sade
Türkisch - Englisch
simple

Tom ate plain and simple food. - Tom, sade ve basit bir yemek yedi.

She wore a simple dress. - O sade bir elbise giymişti.

plain

Plain white paper will do. - Sadece beyaz kağıt yeterli.

Tom ate plain and simple food. - Tom, sade ve basit bir yemek yedi.

pure

This is just pure evil. - Bu sadece saf kötülük.

This happened purely by accident. - Bu sadece kazara oldu.

sober
bald
modest

Maybe Tom is just being modest. - Belki de Tom sadece mütevazi davranıyor.

Tom is just being modest. - Tom sadece mütevazi oluyor.

naive

I'm not naive, I'm just an optimist. - Ben saf değilim, sadece iyimserim.

cool

Norwegian reggae is very cool. Simply excellent. - Norveç Reggae'si çok harika. Sadece mükemmel.

Sarah's young friends were starting to be scared. Only she kept her cool and reassured her friends. - Sarah'nın genç arkadaşları korkmaya başladı. Sadece o soğukkanlılığını korudu ve arkadaşlarını rahatlattı.

absolute

No, you are absolutely wrong. Tom is not radical but conservative. He just hates liberalism. - Hayır, kesinlikle hatalısın. Tom radikal değil muhafazakardır. Sadece liberalizmden nefret ediyor.

It was just absolutely unbelievable. - O sadece kesinlikle inanılmazdı.

severer
austerity
clear-cut
without sugar
literal
singleminded
(Konuşma Dili) in black and white
unornamented
restrained
naked
neat

If you make a mistake, just cross it out neatly. - Eğer bir hata yaparsanız, sadece düzgün bir şekilde çiziniz.

severest
low-key
severly
single-minded
(Argo) bog standard
only

The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known. - Geçmiş sadece bilinir, değişmez. Gelecek ise sadece değişir, bilinmez.

Only a few people understood me. - Sadece birkaç kişi beni anladı.

unadorned
mere

The mere thought of a snake makes me shiver. - Bir yılanı sadece düşünmek beni titretiyor.

The mere sight of a dog made her afraid. - Bir köpeğin sadece bakışı onu korkuttu.

severe

I just got over a severe illness. - Ben sadece ağır bir hastalık atlattım.

plain; simple; pure; austere, modest; unmixed, neat; unadorned, unornamented; (kahve) black, without sugar
stark
homespun
only, solely, merely, just
(coffee) that's drunk black and unsweetened
frugally
chaste
merely

Don't look down on him merely because he is poor. - Sadece fakir olduğu için ona tepeden bakma.

He said it merely as a joke. - O, onu sadece bir şaka olarak söyledi.

artless
austere
bare

Tom just barely passed the test. - Tom testi sadece zar zor geçti.

I caught a big fish yesterday with my bare hands. - Dün sadece ellerimle büyük bir balık yakaladım.

frugal
unmixed
just

Tickets are valid for just two days, including the day they are purchased on. - Biletler, alındığı gün de dahil olmak üzere sadece iki gün geçerlidir.

Jazz isn't dead, it just smells funny. - Caz ölmedi, sadece komik kokuyor.

unsophisticated
russet
simple, plain, unadorned; unaffected, unpretentious
simplificative
homely
rustic
unvarnished
conservative

No, you are absolutely wrong. Tom is not radical but conservative. He just hates liberalism. - Hayır, kesinlikle hatalısın. Tom radikal değil muhafazakardır. Sadece liberalizmden nefret ediyor.

lowly
quiet

Let's just sit here quietly. - Sadece sessizce burada oturalım.

My wife and I would just like to go home quietly. - Karım ve ben sadece sessizce eve gitmek istiyoruz.

black

How would you like your coffee, black or with cream? - Kahvenizi nasıl istersiniz, sade mi yoksa kremalı mı?

Tom only wears black clothes. - Tom sadece siyah elbiseler giyer.

attic
arcadia
undecked
sade bir şekilde
simply

Would you please explain it more simply? - Lütfen onu daha sade bir şekilde açıklar mısın?

sade ve süssüz
austere
sade (kahve)
(Gıda) black
sade (yiyecek)
plain
sade ilmik
half hitch
sade kahve
(Gıda) black coffee
sade omlet
(Gıda) plain omelette
sade pilav
(Gıda) plain pilaf
sade ve süssüz
spartan
sade ve ucuz
frugal
sade yağ
(Gıda) plain butter
sade ve basit
simple

Tom ate plain and simple food. - Tom, sade ve basit bir yemek yedi.

Fadil got away with murder. Plain and simple. - Fadıl cinayetten ceza almadı. Sade ve basit.

sade ayin
low mass
sade bir biçimde
plain
sade bir biçimde
singlemindedly
sade bir halde
austerely
sade bir hayatı olmak
rusticate
sade bir şekilde
elementarily
sade bir şekilde
chastely
sade birimler bölüğü math. the units place
(in a decimal number)
sade dil
plain language
sade giyimli
plain-clothed
sade göz
(Hayvan Bilim, Zooloji) simple-eye
sade karbonlu çelik
plain carbon steel
sade olmayan
daggy
sade suya
(a food) which has no fat, oil, or butter added to it
sade vatandaş
(Konuşma Dili) simple citizen
sade ve basit
honest to goodness
sade ve basit
honest to god
sade çikolata
plain chocolate
omlet sade
(Gıda) omelette plain
ta ki so that even: En sade bir üslupla yazdı, ta ki en aptal okuyucu anlasın. H
in the simplest of styles, so that even the stupidest reader might understand it
ıki paket sade çikolata rica ediyorum
I would like two bars of plain chocolate
Englisch - Englisch
Alternative spelling of sadhe
{i} family name (Hebrew); Helen Folasade Adu (born 1959), famous English singer born in Nigeria
French writer of novels, plays, and short stories characterized by a preoccupation with sexual violence
French soldier and writer whose descriptions of sexual perversion gave rise to the term `sadism' (1740-1814)
Sade Adu
{i} hairdo named after Helen Folasade Adu where the hair is braided to the back of the head in one direction
Sade Adu
{i} Helen Folasade Adu (born 1959), famous English singer born in Nigeria
Marquis de Sade
a French writer who was put in prison for his violent sexual actions. He wrote novels and plays about the sexual pleasure he got from hurting other people, and sadism, the word for this type of sexual pleasure, is based on his name (1740-1814). orig. Donatien-Alphonse-François, count de Sade born June 2, 1740, Paris, France died Dec. 2, 1814, Charenton, near Paris French novelist and philosopher. After abandoning a military career at the end of the Seven Years' War, he married and became involved in a life of debauchery and outrageous scandal with prostitutes and with local young people he abducted, for which he was repeatedly imprisoned, once narrowly escaping execution. Despite his noble birth, he supported the French Revolution, which he saw as representing political liberation on a level parallel to the sexual liberation he himself represented. He was twice sent to the insane asylum at Charenton (1789-90, 1801-14), where he would eventually die. He overcame boredom and anger in prison and the asylum by writing sexually graphic novels and plays. The 120 Days of Sodom (written 1785) was a tale of four libertines who kidnap victims for a nonstop orgy of perversion. In his most famous novel, Justine (1791), the heroine suffers because she fails to perceive that there is no moral God and that desire is the only reality. His other works include Philosophy in the Bedroom (1793) and Crimes of Passion (1800). His reputation and writings gave rise to the term sadism
count de Sade Donatien-Alphonse-François
orig. Donatien-Alphonse-François, count de Sade born June 2, 1740, Paris, France died Dec. 2, 1814, Charenton, near Paris French novelist and philosopher. After abandoning a military career at the end of the Seven Years' War, he married and became involved in a life of debauchery and outrageous scandal with prostitutes and with local young people he abducted, for which he was repeatedly imprisoned, once narrowly escaping execution. Despite his noble birth, he supported the French Revolution, which he saw as representing political liberation on a level parallel to the sexual liberation he himself represented. He was twice sent to the insane asylum at Charenton (1789-90, 1801-14), where he would eventually die. He overcame boredom and anger in prison and the asylum by writing sexually graphic novels and plays. The 120 Days of Sodom (written 1785) was a tale of four libertines who kidnap victims for a nonstop orgy of perversion. In his most famous novel, Justine (1791), the heroine suffers because she fails to perceive that there is no moral God and that desire is the only reality. His other works include Philosophy in the Bedroom (1793) and Crimes of Passion (1800). His reputation and writings gave rise to the term sadism
marquis de sade
Sade: French soldier and writer whose descriptions of sexual perversion gave rise to the term `sadism' (1740-1814)
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Sadakat, sıdk gibi mânâlara da gelir
(Osmanlı Dönemi) (Sayd. dan) Mâzi fiilidir. "Avlandı" mânâsındadır. ( dan) "Bağır, ilân et" mânâsına emirdir. Meydan okumak, âciz bırakmak mealinde ve i'caz yoluna işaret eder "sâd" diye okunur
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup): "Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir."- Y. K. Beyatlı
Yalın, süssüz, anlaşılır olan
Yalnızca, yalnız, ancak, sadece
Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz: "İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki, imrenmemek mümkün değil."- M. Ş. Esendal. Şekersiz (kahve). (sa: 'de) Yalnızca, yalnız, ancak, sadece: "Hem düşünmeli ki insan kısmı sade para ile doymaz."- R. N. Güntekin
Şekersiz
minimal
SADE'
(Osmanlı Dönemi) Demir pası
sade birimler bölüğü
Birden dokuza kadar olan sayılar kümesi
sade kahve
İçine şeker konulmadan pişirilen Türk kahvesi
sade kek
İçine katkı ve süs maddesi katılmadan yapılan kek
MU'SADE
(Osmanlı Dönemi) (İ'sad. dan) Sımsıkı kapatılmış, kilitlenmiş olan
MÜ'SADE
(Osmanlı Dönemi) (İsad. dan ism-i mef'uldür) "Asadet-ül bab" denir ki; kapıyı kapadım, sımsıkı kilitledim demektir. Üzerlerine ateşin yakılıp fırın gibi kapısının kapanması ateşin şiddetini icab edeceğinden, Cehennemde azabların şiddet ve ebediyetinden kinayedir. (E.T
sade
Favoriten