spray

listen to the pronunciation of spray
Englisch - Türkisch
püskürtmek
serpinti
{i} püsküren sıvı
{i} incecik damlacıklar halindeki su serpintisi
{i} sprey

Ben sadece çevre dostu spreyler kullanırım. - I only use environmentally friendly sprays.

Ben sadece çevre dostu olan spreyleri kullanırım. - I only use sprays that are friendly to the environment.

{i} bahar dalı
{i} (serpinti halindeki) sprey
{f} serpmek
{i} filiz
{i} püskürtücü
{i} sürgün
püskürtgeç
sıkmak
püskürmek
püskürtülen sıvı
toz halinde serpmek
püskürtülen ilaç
püskürtme aracı
{f} püskürt

Tom bir yangın söndürücü kaptı ve püskürtmeye başladı. - Tom grabbed a fire extinguisher and started spraying.

Onlar meyve ağaçlarına ilaç püskürtüyorlar. - They are spraying the fruit trees.

{i} çiseleme
bu şekilde yapılan süs
{f} (püskürteçle/boya tabancasıyla/spreyle) püskürtmek
sprey,v.püskürt: n.sprey
{f} sprey boya ile boyamak
dal/sprey
püskür/püskürt
vaporizator
{f} sprey sıkmak
(Tıp) Serpinti, ince toz halinde serpilen su v.s
(Tıp) Vaporizatör
(Tıp) Vaporizatör ile püskürtülen ilaç v.s
püskürteç
(İnşaat) püskürtme

Tom bir yangın söndürücü kaptı ve püskürtmeye başladı. - Tom grabbed a fire extinguisher and started spraying.

püskürgeç
yapraklı ve çiçekli ufak dal
püskürtü
püskürtme aleti
spray drier
püskürtmeli kurutucu
spray dryer
(Gıda) püskürtmeli kurutucu
spray drying
püskürtmeli kurutma
spray gun
(Tıp) püskürtücü tabanca
spray nozzles
püskürtme memeleri
spray pipe
püskürtme borusu
spray tank
(Askeri) gaz püskürtme deposu
spray tank
(Askeri) püskürtme tankı
spray applied material
sprey uygulamalı materyal
spray condenser
püskürtmeli kondansatör
spray dyeing
püskürtmeli boyama
spray gun
püskürteç
spray gun
püskürtme tabancası
spray nozzle
püskürtme memesi
spray paint
püskürtme boya
spray painting
püskürtmeli boyama
spray quenching
püskürtmeli suverme
spray tower
püskürtme kulesi
spray booth
Sprey boyama kabini
spray can
sprey olabilir
spray carburettor
püskürtmeli karbüratör
spray cleaning
püskürtmeli temizleme
spray coating
püskürtmeli örtme
spray deck
kayağın içerisine su girmesine engelleyen plastik örtü
spray water
(Mühendislik) püskürtme suyu
spray-dried
sprey kurutulmuş
spray-on
Püskürtülen

A spray-on water repellent for clothing.

spray ark
(Bilgisayar) sprey ark
spray attack
(Askeri) HAVADAN GAZ PÜSKÜRTME TAARRUZU: Kimya harbinde, zayiat verdirmek veya taciz etmek maksadıyla, uçaklardan yerdeki birlikler üzerine, sıvı halinde, kimyasal veya biyolojik maddeler serpmek suretiyle yapılan taarruz
spray bottle
sprey şişesi
spray chamber
püskürtme odası
spray cone
püskürtme konisi
spray cooling
püskürtme soğutma
spray curtain
püskürtme perdesi
spray delivery
(Kimya) sprey sıkma
spray dome
(Askeri) FIŞKIRMA SATHI: Su altındaki nükleer bir silahın patlama şok dalgasının yüzeye ulaşması ile havaya fışkıran suyun yüksekliği
spray dome
(Çevre) su kubbesi
spray dome
(Askeri) fışkırma sathı
spray dyeing
(Tekstil) püstürtmeli boyama
spray finish
(Tekstil) püskürtmeli apre
spray gantry
püskürtme haznesi
spray gun
boya tabancası
spray gun
pistole, tabanca
spray gun nozzle
(Otomotiv) püskürtme tabancası memesi
spray gun nozzle
(Otomotiv) püskürtme tabancası nozulu
spray irrigation
sprinkler ile sulama
spray lance
(Mekanik) püskürtme marpucu
spray nozzle
bahçe kovasının süzgeçli ağzı
spray nozzle
püskürtücü meme
spray nozzle
(Otomotiv) enjektör püskürtme nozulu
spray nozzle
meme (araba)
spray on
püskürtmek
spray orifices
nozul delikleri
spray paint
boya püskürtmek, sprey boya ile boyamak
spray paint
sprey boya
spray pattern
(Otomotiv) püskürtme şekli
spray pattern
(Otomotiv) püskürtme deseni
spray penetration
(Otomotiv) püskürtme geçirgenliği
spray point
püskürtme noktası
spray pond
püskürtme havuzu
spray powder
kurutma tozu
spray printing
(Tekstil) püskürtmeli baskı
spray process
püskürtme yöntemi
spray roasting
(İnşaat) püskürtmeli kavurma
spray sleeve
meme manşonu
spray tank
(Askeri) GAZ PÜSKÜRTME DEPOSU, PÜSKÜRTME TANKI: Bir uçağa konulan ve icabında araziye veya düşman üzerine serpilmek üzere içine sıvı halinde kimya harp maddeleri doldurulan depo
spray water
su püskürtmek
spray width
(Otomotiv) püskürtme genişliği
spray width
(Otomotiv) boya atma genişliği
hair spray
(isim) saç spreyi
hair spray
{i} saç spreyi
side spray
(Askeri) yana parça tesiri
sprayer
pistole
paint spray gun
boya tabancası
sprayer
pülverizatör
sprayer
püskürteç
spraying
{f} püskürt

Tom bahçesine su püskürtüyor. - Tom is spraying his garden.

Onlar meyve ağaçlarına ilaç püskürtüyorlar. - They are spraying the fruit trees.

vaginal spray
vajina spreyi
aerosol spray
böcek öldürücü püskürteç
light driven spray
hafif tahrik sprey
oil spray
yağ püskürtme
pepper spray
Biber gazı
pre-spray
spreyleme öncesi
salt spray test
tuz püskürtme deneyi
spraying
püskürterek
adjusting spray position
(Otomotiv) püskürtme konumunun ayarı
airplane spray tank
(Askeri) TAYYARE PÜSKÜRTME TANKI: Zehirli gaz püskürtmek veya havada suni sis meydana getirmek maksadıyla kimya maddesinin salıverilmesi için bir hava aracına eklenen veya aracın içinde bulunan, zehirli gazı veya suni sisi havi kap. Buna "airplane smoke tank" da denir
anti asthma spray
anti astım sprey
base spray
(Askeri) GERİYE DAĞILAN PARÇALAR: Parçalanan bir merminin mermi uçuş hattı gerisine fırlattığı parçalar. Ayrıca bakınız: "nose spray" ve "side spray"
chemical spray
(Askeri) ZEHİRLİ GAZ PÜSKÜRTMESİ: Düşmana zayiat verdirmek maksadıyla, sıvı halindeki harp gazlarının uçaktan püskürtülmesi
containment vessel spray system
(Nükleer Bilimler) emniyet kabı sprey sistemi
engine spray
(Havacılık) motor püskürtmesi
engine spray fuse
(Askeri) MOTOR SOĞUTUCU (HV.): Bir yastık su taşırma düzeninin (pad deluge), fırlatma sırasında füze motorunu veya motoru soğutmada kullanılan kısmı
high pressure coolant spray
(Nükleer Bilimler) yüksek basınçlı soğutma spreyi
low pressure coolant spray
(Nükleer Bilimler) düşük basınç soğutucu spreyi
mouth spray
ağız spreyi
neutral salt spray test
(Madencilik) nötr tuz püskürtme deneyi
nose spray
(Askeri) paralanma baş parçaları
nose spray
(Askeri) PARALANMA BAŞ PARÇALARI: Patlayan bir mermide, uçuş hattının ilerisine doğru saçılan parçalar. Bak. " base spray" ve "side spray"
pepper spray
(Kimya) bibergazı spreyi
plastic spray packaging
(Askeri) PLASTİK SPREY KAPLAMA: Bak. "cocooning"
please fix the style with hair spray
saçıma saç spreyi sıkın lütfen
salt spray
tuz serpintisi
side spray
(Askeri) YAN SERPİNTİSİ, YANA PARÇA TESİRİ: Paralanan bir merminin uçuş hattı yanlarına saçılan parçaları. Bak. "base spray" ve "nose spray"
silicone spray lubricant
silikon sprey yağlayıcı
sprayer
{i} püskürteç, pülverizatör; pistole, tabanca
sprayer
{i} sprey
sprayer
{i} püskürtücü
sprayer
{i} sıvı püskürten kimse
spraying
{i} püskürtme

Tom bir yangın söndürücü kaptı ve püskürtmeye başladı. - Tom grabbed a fire extinguisher and started spraying.

spraying
(isim) püskürtme
underdeck spray
(Askeri) TABAN PÜSKÜRTMESİ, TABANDAN PÜSKÜRTME: Yastık su taşırmasında (pad deluge), suyun, füze alt kısmından yukarıya doğru tevcih edildiği kısım
without hair spray, please
saç spreyi kullanmayın lütfen
would you like any hair spray
saç spreyi sıkmamı ister misiniz
Englisch - Englisch
A fine, gentle, disperse mist of liquid

The sailor could feel the spray from the waves.

To project a liquid in a disperse manner

Spray some ointment on that scratch.

A small branch of flowers or berries

The bridesmaid carried a spray of lily-of-the-valley.

{n} the drops of water driven from a wave
A small shoot or branch; a twig
scatter in a mass or jet of droplets; "spray water on someone"; "spray paint on the wall"
To let fall in the form of spray
be discharged in sprays of liquid; "Water sprayed all over the floor
A spray of flowers or leaves is a number of flowers or leaves on one stem or branch. a small spray of freesias
A moving mass of dispersed liquid droplets or heat softened particles
a dispenser that turns a liquid (such as perfume) into a fine spray
Drying The production of a dried product by the atomization of a liquid into a heated chamber which evaporates the liquid The dried particles fall to the bottom of the vessel and are collected
hitting the ball wildly in all directions with no consistency Example: I guess it was Murphy's law, the day I was putting my best I was spraying my full shots everywhere
When someone sprays against insects, they cover plants or crops with a chemical which prevents insects feeding on them. He doesn't spray against pests or diseases Confine the use of insecticides to the evening and do not spray plants that are in flower Because of the immunity of the immature insects, it's important to spray regularly
cover by spraying with a liquid; "spray the wall with paint"
An instrument for applying such a spray; an atomizer
A collective body of small branches; as, the tree has a beautiful spray
branchlet with foliage
water in small drops in the atmosphere; blown from waves or thrown up by a waterfall
{i} liquid which falls in small droplets; small flowering branch
To throw spray upon; to treat with a liquid in the form of spray; as, to spray a wound, or a surgical instrument, with carbolic acid
Method of application in which the paint is broken up into a fine mist and directed to the surface under pressure Specific types of spray equipment are: aerosol, airless, and air assisted
If you spray a liquid somewhere or if it sprays somewhere, drops of the liquid cover a place or shower someone. A sprayer hooked to a tractor can spray five gallons onto ten acres Two inmates hurled slates at prison officers spraying them with a hose Drops of blood sprayed across the room
A spray is a piece of equipment for spraying water or another liquid, especially over growing plants
A side channel or branch of the runner of a flask, made to distribute the metal in all parts of the mold
a jet of vapor
flower arrangement consisting of a single branch or shoot bearing flowers and foliage a jet of vapor a quantity of small objects flying through the air; "a spray of bullets"
A spray is a liquid kept under pressure in a can or other container, which you can force out in very small drops. hair spray. a can of insect spray
(also known as actuation) See actuation
If something is sprayed, it is painted using paint kept under pressure in a container. The bare metal was sprayed with several coats of primer
flower arrangement consisting of a single branch or shoot bearing flowers and foliage
A dispersion of a liquid in a gas (aerosol of liquid droplets) in which the droplets have diameters greater than 10 micrometres For additional definitions and explanations, more complete dictionaries are available See
If a lot of small things spray somewhere or if something sprays them, they are scattered somewhere with a lot of force. A shower of mustard seeds sprayed into the air and fell into the grass The intensity of the blaze shattered windows, spraying glass on the streets below The bullet slammed into the ceiling, spraying them with bits of plaster
To shoot (videotape) something fast "Spray the scene and feed it back ASAP!" said the assignment editor to the annoyed photographer
A group of castings made in the same mold and connected by sprues formed in the runner and its branches
hitting the ball wildly in all directions with no consistency Example: "I played well n Friday but Mark was spraying the ball all over the place "
Luminous material ejected from a solar flare with sufficient velocity to escape the Sun (675 km/s) Sprays are usually seen in H alpha with complex and rapidly changing form There is little evidence that sprays are focused by magnetic fields Compare surge
a pesticide in suspension or solution; intended for spraying
a quantity of small objects flying through the air; "a spray of bullets"
{f} disperse a liquid in small droplets; coat a surface with droplets of a liquid
A jet of fine medicated vapor, used either as an application to a diseased part or to charge the air of a room with a disinfectant or a deodorizer
a pesticide in suspension or solution; intended for spraying water in small drops in the atmosphere; blown from waves or thrown up by a waterfall scatter in a mass or jet of droplets; "spray water on someone"; "spray paint on the wall"
Spray is a lot of small drops of water which are being thrown into the air. The moon was casting a rainbow through the spray from the waterfall
be discharged in sprays of liquid; "Water sprayed all over the floor"
If someone sprays bullets somewhere, they fire a lot of bullets at a group of people or things. He ran to the top of the building spraying bullets into shoppers below The army lorries were sprayed with machine gun fire from guerrillas in the woods
A flowering stem on which lateral flowers are allowed to develop
Water flying in small drops or particles, as by the force of wind, or the dashing of waves, or from a waterfall, and the like
Cluster of flowers or flowerheads arranged on a single, branched stem
spray can
A pressurized canister that ejects its contents from a nozzle when a button is pressed; used especially for paint
spray cans
plural form of spray can
spray-can
Attributive form of spray can

spray-can whipped cream.

spray rail
A rail that runs the length of the boat designed to stop the spray falling on the deck
spray and wipe
sprinkle and rub away
spray booth
An enclosed are in which the vehicle is painted The area is enclosed to protect over spray onto other vehicles and contain the toxic fumes from the paint
spray booth
plant in which coating is sprayed It can be open (if without walls and roof) or closed (if provided only with opening for transit of workpieces) It may have vertical, oblique or horizontal ventilation Moreover, it could be air-conditioned or pressurised (see also PRESSURISATION) Two different systems of entrapment of the overspray are available: humid (e g water screen) or dry (e g filters)
spray booth
means a power-ventilated structure that encloses or accommodates a spraying operation so that spray vapour and residue can be controlled and exhausted (Ontario Fire Code 1996)
spray can
A spray can is a small metal container containing liquid such as paint under pressure so that it can be sprayed. = aerosol
spray dryer
device which cools flue gas prior to entering the air pollution control system and evaporates water from scrubber effluent
spray gun
A spray gun is a piece of equipment which you use to spray paint under pressure onto a surface. a piece of equipment that you hold in your hand and use to spray liquid in very small drops
spray gun
an applicator resembling a gun for applying liquid substances (as paint) in the form of a spray
spray gun
tool used to scatter disinfestation substances
spray net
hair spray
spray paint
If you spray paint a surface, you paint it using spray paint. If you spray paint something on a surface, you paint it on that surface using spray paint. The youths are taught how to spray paint cars and mend fences He spray-painted his name on the wall
spray paint
Spray paint is paint bought in a special can which you spray on a surface by pressing a button on the top of the can. The walls have been horribly vandalized with spray paint
spray paint
paint applied with a spray gun
spray painting
applying paint with a sprayer
spray skirt
A piece of waterproof fabric that fits around a kayaker and extends over the opening of a kayak to keep out water
spray unit
device used to spray fluids
spray-dried
dried by bringing a sprayed substance e
spray-dried
dried by bringing a sprayed substance (e g milk or soap) into contact with hot air and recovering it in the form of a powder
spray-dried
milk or soap into contact with hot air and recovering it in the form of a powder
spray-dry
dry by bringing into the form of a spray, through contact with a hot gas
spray-on
a spray-on substance can be sprayed from a container onto a surface
bug spray
An insecticide for killing household pests
capsicum spray
A pepper spray (aerosol mace), notably made with peppers from the genus Capsicum
hair spray
A usually scented hairstyling product in aerosol form that stiffens the hair, so it stays in a certain hairstyle
hair-spray
Attributive form of hair spray

hair-spray teen.

pepper spray
A non-lethal chemical agent which is used in riot control and personal self-defense

The man who survived mustard gas and pepper spray is now a seasoned veteran.

pepper-spray
To douse someone with pepper spray
say it, don't spray it
Used to remind someone not to release any saliva while talking

Toshiaki, this three year-old who I babysit, always spits on me when talking. I know he doesn't mean it, but telling him say it, don't spray it just doesn't work.

sea spray
spray from ocean waves
aerosol spray
A means of atomizing liquids by propelling them from a pressurized container by a soluble gas
aerosol spray
A means of atomising liquids by propelling them from a pressurized container by a soluble gas
body spray
a chemical substance that you put onto your body to make it smell nice deodorant
fine spray
precipitation in very small drops
hair spray
toiletry consisting of a commercial preparation that is sprayed on the hair to hold it in place
hair spray
{i} liquid in an aerosol that is sprayed on hair to keep it in place
no stick cooking spray
oil-based spray that is applied to pans before baking (prevents food from sticking to the pan)
nonstick cooking spray
oil-based spray that is applied to pans before baking (prevents food from sticking to the pan)
pepper spray
a nonlethal aerosol spray made with the pepper derivative oleorsein capiscum; used to cause temporary blindness and incapacitate an attacker; also used as a bear deterrent
pepper spray
a substance used especially by the police for controlling people. It contains red pepper and is sprayed into people's eyes to make them blind for a short time
sprayed
{s} spattered or coated with droplets of a liquid
sprayed
past of spray
sprayer
a worker who applies spray to a surface
sprayer
A sprayer is a piece of equipment used for spraying liquid somewhere. = spray. a piece of equipment that is used for spraying large amounts of liquid, especially over crops
sprayer
One that sprays; any instrument for vaporizing and spraying liquids
sprayer
{i} ne who or that which sprays (scatter in the form of fine particles, sprinkle, scatter); program that sends home pages from many servers and improves the efficiency of traffic on the Internet (Computers, Internet)
sprayer
a dispenser that turns a liquid (such as perfume) into a fine spray
sprayer
an object used for spraying, e.g. a spray bottle
sprayers
plural of sprayer
spraying
{i} act of dispersing a liquid in small droplets; act of coating a surface with droplets of a liquid
spraying
present participle of spray
spraying
A method of application in which the paint is broken up into a fine mist that is directed onto the surface
spraying
The process of coating materials with paint or clear lacquer by use of air pressure or see cat
spraying
a quantity of small objects flying through the air; "a spray of bullets"
spraying
Spraying, a way of collecting money from the audience
spraying
the application of a liquid in the form of small particles ejected from a sprayer
spraying
the dispersion of fungicides or insecticides or fertilizer on growing crops (often from a low-flying aircraft)
sprays
plural of spray
spray
Favoriten