frightfully

listen to the pronunciation of frightfully
Englisch - Türkisch
ziyadesiyle
korkunç şekilde
korkunç bir şekilde
k.dili. çok
iğrenç bir biçimde
fright
korku

Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur. - Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening.

Fırtınanın hiddeti çocukları korkuttu. - The fury of the storm frightened the children.

fright
korkutucu şey
fright
korkutmak

Seni korkutmak istemedim. - I didn't want to frighten you.

Üzgünüm, seni korkutmak istemedim. - I'm sorry, I didn't mean to frighten you.

fright
dehşet

Saatlerce dehşete düşürüldükten sonra,sonunda annesi onu kurtardı. - After being frightened for many hours, her mother finally saved her.

İngiltere'deki ayaklanma dehşet verici. - The rebellion in England is frightening.

frightful
dehşet
frightful
kocaman
frightful
kötü
fright
(Askeri) hamule
fright
(Askeri) yük

O, yüksek seslerden korkuyor. - She's frightened by loud noises.

frightful
tatsız
frightful
ürkünç
frightful
ürkütücü
very
tümüyle

I am very against the legalisation of drugs - Uyuşturucuların yasalaşmasına tümüyle karşıyım.

very
zilzurna

We got very drunk. - Zilzurna sarhoş olduk.

fright
korkunç kimse
frightful
müthiş
frightful
berbat
frightful
korku verici
very
cüda
very
ta kendisi

You are the very definition of love - Sen aşkın ta kendisisin.

very
çok

Bunlar çok eski kitaplar. - These are very old books.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

very
pek

Senin ve benim aramda, Tom'un fikri pek ilgimi çekmiyor. - Between you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.

Bugünün Pekin'i bende çok derin bir etki bıraktı ve merakımı uyandırdı. - Today's Beijing has given me a very deep impression and aroused my curiosity.

very
köp

Bir köpek çok aç olduğu zaman, yemeğini bir çırpıda bitirir. - When a dog is very hungry, it devours its food.

Bir dachshund uzun gövdesi ve kısa bacakları olan bir Alman köpeğidir. - A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.

very
tam

He left his last job for very this reason - İşinde tam bu yüzden ayrıldı.

Tam sonuna kadar vazgeçme. - Never give up till the very end.

Trafik çok yoğundu. Arabalar tampon tampona dizilmişti. - The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper.

very
yaman
very
aynı

Marcus had scratched a door; the very one I had just entered moments ago, with a pen that had run out of ink - Marcus birkaç dakika önce girmiş olduğum aynı kapıyı mürekkebi tükenmiş bir kalemle çizdi.

O imkansız. Seninle aynı fikirde olmamalıyım. Bu çok mümkün. - That's impossible. I must disagree with you. It's very much possible.

Tom'un yaptığı çok emniyetli olmayan tek şey her Web sitesi için aynı şifreyi kullanmasıdır. - One thing Tom does that isn't very safe is that he uses the same password for every website.

very
en

Those were his very last words - Bunlar onun en son sözleriydi.

fright
{i} gülünç görünüşlü kimse
fright
Iook a fright gülünç olmak
fright
fena giyinmiş olmak
fright
{i} kılıksız kimse
fright
{i} korkunç tip
fright
dili çirkin şey
fright
{i} ürkme
fright
frighten korkut
frightful
frightfully korkunç bir şekilde
frightful
{s} dehşetli
frightful
{s} korkunç

Arabam buz üzerinde savrulduğunda, korkunçtu. - It was frightful when my car skidded on the ice.

Bu sabah hava korkunç. - This morning the weather is frightful.

frightful
frightfulness korkunçluk
frightful
iğrençlik
frightful
{s} iğrenç
frightful
dili berbat
very
çok, pek, gayet: very good çok iyi. very warm pek sıcak. He speaks English very well. İngilizceyi gayet iyi konuşuyor
very
kati

This is the very proof of God's grace - Bu Tanrı'nın lütfunun kati kanıtıdır.

Leyla ve Sami çok korkunç bir katil çiftiydi. - Layla and Sami were a very gruesome couple of killers.

Seri katillerin çoğu, çocukluklarında şiddete maruz kalmışlardır, ama çocukluklarında şiddete maruz kalan çok az insan, sonradan seri katil olmuştur. - Most serial killers have experienced brutal childhoods, but very few people who experienced brutal childhoods later become serial killers.

very
{s} bile

Kritik anlarda en güçlülerin bile zayıflara ihtiyacı vardır. - In critical moments even the very powerful have need of the weakest.

Mayısta bile hava çok soğuk. - It's even very cold in May.

very
{s} salt

O salt melodi bana gençliğimi hatırlattı. - That very tune reminded me of my adolescence.

very
Marriage is the very thing for you Evlilik se
very
(sıfat) tam, bile, sırf, salt, mutlâk, çok, gerçek, aynı, özel
very
hususi
Englisch - Englisch
Very, extremely

It all went frightfully quickly.

In a frightful manner
very
In a frightful manner; to a frightful dagree
very much, dreadfully; in a terrible manner, horribly
used as intensifiers; "terribly interesting"; "I'm awful sorry"
fright
A state of terror excited by the sudden appearance of danger; sudden and violent fear, usually of short duration; a sudden alarm
fright
Anything strange, ugly or shocking, producing a feeling of alarm or aversion

Her maids were old, and if she took a new one, / You might be sure she was a perfect fright; / She did this during even her husband's life— / I recommend as much to every wife.

fright
to frighten
frightful
Full of that which causes fright; exciting alarm; impressing terror; shocking; as, a frightful chasm, or tempest; a frightful appearance
frightful
: Full of fright; affrighted; frightened

See how the frightful herds run from the wood. W. Browne.

frightful
apt to induce terror or alarm
Frightful
effrayable
fright
{i} sudden fear, sudden terror; horror, something scary or frightening
fright
an emotion experienced in anticipation of some specific pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or fight)
fright
Fright is a sudden feeling of fear, especially the fear that you feel when something unpleasant surprises you. The steam pipes rattled suddenly, and Franklin uttered a shriek and jumped with fright The birds smashed into the top of their cages in fright To hide my fright I asked a question
fright
If a person or animal takes fright at something, they are suddenly frightened by it, and want to run away or to stop doing what they are doing. An untrained horse had taken fright at the sound of gunfire When costs soared, the studio took fright and recalled the company from Rome
fright
A fright is an experience which makes you suddenly afraid. The snake picked up its head and stuck out its tongue which gave everyone a fright The last time you had a real fright, you nearly crashed the car. = scare
fright
To alarm suddenly; to shock by causing sudden fear; to terrify; to scare
fright
cause fear in; "The stranger who hangs around the building frightens me"
frightful
Full of fright; affrighted; frightened. [Obs.]
frightful
extreme in degree; "in a frightful hurry"; "spent a frightful amount of money"
frightful
extreme in degree; "in a frightful hurry"; "spent a frightful amount of money
frightful
provoking horror; "an atrocious automobile accident"; "a frightful crime of decapitation"; "an alarming, even horrifying, picture"; "war is beyond all words horrible"- Winston Churchill; "an ugly wound"
frightful
extremely distressing; "fearful slum conditions"; "a frightful mistake"; "suffered terrible thirst"
frightful
Full of fright; affrighted; frightened
frightful
emphasis Frightful is used to emphasize the extent or degree of something, usually something bad. He got himself into a frightful muddle = dreadful
frightful
{s} scary, terrifying; dreadful, terrible; shocking; unpleasant, annoying (Slang)
frightful
Frightful means very bad or unpleasant. My father was unable to talk about the war, it was so frightful. = terrible
frightfully
Favoriten