köp

listen to the pronunciation of köp
Türkisch - Englisch
much

A dog's sense of smell is much keener than a human's. - Bir köpeğin koku alma duygusu, bir insanınkinden çok daha keskindir.

I like dogs very much. - Ben köpekleri çok severim.

very

When a dog is very hungry, it devours its food. - Bir köpek çok aç olduğu zaman, yemeğini bir çırpıda bitirir.

She is very fond of dogs. - Köpeklere çok düşkündür.

lot

Tom's dog barks a lot. - Tom'un köpeği çok havlar.

The dog eats a lot of meat every day. - Köpek her gün bir sürü et yiyor.

many

Many dog owners only feed their dogs once a day. - Birçok köpek sahipleri köpeklerini sadece günde bir kez beslerler.

Many of the dogs are alive. - Köpeklerin çoğu yaşıyor.

Türkisch - Türkisch
Kağnı arabasında bir parça
Kağnılarda öküzün kuyruğunun altına gelen tahta
köp
Favoriten