köp

listen to the pronunciation of köp
Türkisch - Englisch
much

Her dog is not so much faithful as tame. - Onun köpeği uysal olduğu kadar çok sadık değildir.

I like dogs very much. - Ben köpekleri çok severim.

very

I like dogs very much. - Ben köpekleri çok severim.

When a dog is very hungry, it devours its food. - Bir köpek çok aç olduğu zaman, yemeğini bir çırpıda bitirir.

lot

Tom's dog barks a lot. - Tom'un köpeği çok havlar.

It took me a lot less time to housebreak my German shepherd than it took to housebreak my other dog. - Alman çoban köpeğimi terbiye etmek diğer köpeğimi terbiye etmekten çok daha az zamanımı aldı.

many

How many times a day should I feed my dog? - Köpeğimi günde kaç kez beslemeliyim?

There are many bridges in this city. - Bu şehirde birçok köprü vardır.

Türkisch - Türkisch
Kağnı arabasında bir parça
Kağnılarda öküzün kuyruğunun altına gelen tahta
köp
Favoriten