shop

listen to the pronunciation of shop
Englisch - Türkisch
dükkân

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

{i} mağaza

Mağazada yeni bir uzun balık oltası var. - There’s a new long fishing rod in the shop.

Burada çok az mağaza var ve sinema da korkunç. - There are very few shops and the cinema is awful.

{i} işyeri

Elektronik terazideki bir arıza nedeniyle yetkililer işyerine para cezası verdi. - The authorities fined the shop because of a disorder in the electronic balance.

{f} alışveriş etmek

Ne alışveriş etmek ne de anneme hoşça kal demek için zamanım vardı. - I had neither the time to go shopping, nor to say goodbye to my mother.

Alışveriş etmek için şehir merkezine gidiyoruz. - We're going downtown to go shopping.

{i} (perakende satış yapılan) dükkân: flower shop çiçekevi
{f} alışveriş yap

Ben ikinci el kitapçılarda ve ikinci el giyim dükkanlarında alışveriş yapmayı severim. - I like shopping in used-book stores and in used-clothing shops.

Nancy yolda biraz alışveriş yaptı. - Nancy did some shopping on the way.

{i}

Elektronik terazideki bir arıza nedeniyle yetkililer işyerine para cezası verdi. - The authorities fined the shop because of a disorder in the electronic balance.

Annem işten eve gelirken günlük alışverişini yapar. - My mother does her usual shopping on her way home from work.

{f} gammazlamak
(Askeri) TAMİRHANE, ONARIM ATÖLYESİ
{i} meslek
{i} (zanaatçıya ait) atölye; tamirhane: carpenter's shop marangozhane. automobile
{f} hapse atmak
{i} kuruluş
{i} kurum

Ben bunu bir hayır kurumu mağazasından aldım. - I bought it at a thrift shop.

{f} ele vermek
{f} alışverişe çıkmak

Sen telefon ettiğinde ben sadece alışverişe çıkmak üzereydim. - I was just about to go out shopping when you telephoned.

{f} araştırma yapmak
{f} araştırmak
{i} okul

Okulun yakınındaki birçok dükkan şimdi cumartesi günleri kapalı. - Most shops near the school are closed on Saturdays now.

Okula yakın bir kahvehane vardı. - There used to be a coffee shop near the school.

(Askeri) onarım atölyesi
işlik
tamirhane

Bunu tamirhaneye götür. - Take it to the repair shop.

Tamirhaneye gidiyorum. - I'm going to the repair shop.

alışveriş yapmak

O biraz alışveriş yapmak için dışarı gitmiş olabilir. - She may have gone out to do some shopping.

Tom Mary ile birlikte alışveriş yapmaktan nefret ediyor. - Tom hates shopping with Mary.

atölye

Tamir atölyesine gidiyorum. - I'm going to the repair shop.

yapımevi
Gammazlamak, satmak, ele vermek
for ile aramak
shop around alışveriş için fikir edinmek
shop steward işçi temsilcisi
argo suç ortaklarını ele vermek
çarşıya gitmek
atelye
hapishane
shop assistant
tezgâhtar

Yaşlı insanlar tezgâhtar tarafından kandırıldı. - Old people were tricked by the shop assistant.

Eşimin elleri tezgahtarınkinden biraz daha küçük. - My wife's hands are slightly smaller than the shop assistant's.

shopping
alışveriş

Ben ikinci el kitapçılarda ve ikinci el giyim dükkanlarında alışveriş yapmayı severim. - I like shopping in used-book stores and in used-clothing shops.

Nerede biraz alışveriş yapabilirim? - Where can I do some shopping?

her
ona

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

that
şu

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

Sen olmasaydın, o hâlâ hayatta olacaktı. - If it hadn't been for you, he would still be alive.

it
ona
our
bizim

O bizim beyzbol sahamızdır. - That is our baseball field.

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Merhaba, siz Bay Ogawa mısınız? - Hello, are you Mr Ogawa?

somebody
{i} biri

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

us
biz
someone
birisi

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

pawn shop
(Ticaret) rehin dükkanı
shop clerk
(Ticaret) tezgahtar
shop towel
(Otomotiv) bez
shop around
alışveriş için fikir edinmek
shop assistant
satış elemanı
shop clerk
satıcı
shop floor
işçiler
shop floor
üretim bölümü
shop floor
çalışanlar
shop floor workers
işçiler
shop floor workers
çalışanlar
shop girl
tezgâhtar kız
shop steward
sendika sözcüsü
shop steward
tezgahtar
shop steward
işçi temsilcisi
shop window
vitrin

Vitrin bir taşla kırıldı. - The shop window was broken by a stone.

Mağaza vitrinindeki elbise Marie'nin dikkatini çekti. - The dress in the shop window caught Marie's eye.

shop-soiled
dükkânda bozulmuş
shop fabrication
shop imalat
shop floor workers
işçiler, çalışanlar
shop front
dükkan önünde
shop keeper
shop kaleci
shop keeper
Bkz. Shopkeeper
shop lift
dükkan asansör
shop lifter
mağaza hırsızı
shop lifting
shop kaldırma
shop manager
mağaza yöneticisi
shop manual
tamir kataloğu
shop officer
mağaza görevlisi
shop on
alışveriş yaptığı
shop primer
termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir
shop someone
Gammazlamak, satmak, ele vermek
shop someone
birine polis tarafından rapor yazılması gibi

to report someone to the police.

shop with
(a shop) (bir dükkândan) alışveriş yapmak
shop worker
mağaza çalışanı
shop-window
shop-pencere
shop around
en uygun fiyatların peşinde çarşı pazar dolaşmak
shop around
(deyim) shop around for sth. fikir edinmek için dükkanları dolaşmak,iş tekliflerini karşılaştırmak
shop around
piyasaya bakmak
shop around
piyasa araştırması yapmak
shop around
dükkânları dolaşmak
shop around
araştırma yapmak (karar için)
shop assistant
satıcı
shop assistant
İng. tezgâhtar
shop battalion
(Askeri) TAMİRHANE TABURU
shop committee
iş komitesi
shop drawing
(Mukavele) uygulama projesi
shop equipment
atölye ekipmanı
shop equipment
(Askeri) TAMİRHANE MALZEMESİ
shop fitter
(Ticaret) dükkan düzenleyicisi
shop floor
(Ticaret) işçi katı
shop for
çarşı pazar dolaşmak
shop for
araştırmak
shop naked
online alışveriş yapmak
shop right
işveren ruhsatı
shop soiled
dükkânda bayatlamış
shop soiled
dükkânda eskimiş
shop staff
mağaza görevlisi
shop steward
işyeri temsilcisi
shop supplies
(Askeri) TAMİRHANE İKMAL MADDELERİ: İşletme ve bakım sırasında sarf edilen sarfa tabi maddeler (temizleme bezleri, yağlar, eritici maddeler, izole bant, salmastra, kaynak tozu, kaynak çubuğu)
shop supply
(Askeri) tamirhane ikmal kısmı
shop supply
(Askeri) TAMİRHANE İKMAL KISMI: Bir bakım birliğinin; bakım görevini yerine getirmesi için birlik tamirhanesinde ihtiyaç duyduğu onarım parçalarını, komple parçaları, aksamı ve bakım malzemesini teminle görevli unsuru
shop weld
işlik kaynağı
shop weld
atölye kaynağı
shoe shop
ayakkabı dükkânı
this
bu
his
onun

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

that
o
them
onlara

Beni öldürmekle tehdit ettiler bu yüzden cüzdanımı onlara verdim. - They threatened to kill me so I gave them up my wallet.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

me
bana
us
bizi
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

my
benim
it
o
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
onun

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Her gün bu kadar sıcak mı? - Is it this hot every day?

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

her
onu

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

her
kendine

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

her
dişil onun
her
dişil onu
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
ondan

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

her
kendisi

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

him
onu

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
somebody
bir kimse
that
diye

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

that
için

Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar. - In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

that
bu kadar

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

Bu kadarı yeter. Ben artık istemiyorum. - That's enough. I don't want any more.

them
onları

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

you
sana

Sana satranç oynamayı öğreteceğim. - I will teach you to play chess.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

beauty shop
kuaför salonu
his
zam onunki
my
vay canına!
my
million years
my
hayret
my
vay be
my
ünl
my
vay be!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
that
böyle

Tom'un şimdiye kadar böyle küçük bir araba sürmeyi düşüneceğinden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider driving such a small car.

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

us
amerika birleşik devletleri
beauty shop
kadınlar için kuaför salonu
betting shop
(Bahis) ganyan bayii
body shop
karoseri
bottle shop
(Argo) içki dükkanı
cake shop
pastane
carpet shop
halıcı
coffee shop
(Turizm) kafe

Kafede bir fincan kahve içtim. - I had a cup of coffee at the coffee shop.

Bir kafeteryada duralım mı? - Shall we stop in at a coffee shop?

florist shop
çiçekçi
furniture shop
mobilyacı
furrier's shop
kürkçü dükkanı
her
kendi

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir. - This is a picture of her own painting.

his
eril onunki
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunlarda)
it
ebe (oyunda)
it
cinsel ilişki
jeweller's shop
kuyumcu dükkanı
junk shop
eski eşya dükkanı
paint shop
boyahane
pudding shop
(Gıda) muhallebici
set up a shop
mağaza açmak
set up a shop
dükkan açmak
set up shop
yazıhane açmak
shopping
alışveriş yaparak

Tom günü gezi için alışveriş yaparak geçirdi. - Tom spent the day shopping for the trip.

Orada alışveriş yaparak para tasarruf ettin mi? - Did you save money by shopping there?

shopping
çarşı pazar dolaşma
shopping
alışveriş yapma

O biraz alışveriş yapmak için dışarı gitmiş olabilir. - She may have gone out to do some shopping.

New York'ta Fifth Avenue'da alışveriş yapmak istiyorum. - I'd like to do shopping on Fifth Avenue in New York.

sweet shop
şekerci
this
(Bilgisayar) belirtilen
tobacco shop
(Ticaret) tütün satıcısı
tobacco shop
(Ticaret) tütüncü
work shop
(Ticaret) atölye
work shop
(Ticaret) iş yeri
something
önemli bir şey

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

apothecary's shop
eczane
beauty shop
güzellik salonu

O bir güzellik salonu çalıştırıyor. - She runs a beauty shop.

Annem güzellik salonuna gitti. - My mother has gone to the beauty shop.

bucket shop
hisse senetleri işemleri yapan yer
butcher shop
kasap dükkanı

Fırıncı, kasap dükkanının yanında yer almaktadır. - The bakery is located next to the butcher shop.

Burası eskiden kasap dükkanı olarak kullanılıyordu. - This used to be a butcher shop.

closed shop
yalnız sendika üyelerini çalıştıran işyeri
coffee shop
kahve dükkanı

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

come to the wrong shop
yanlış kapı çalmak
confectioner's shop
pastahane
cut-price shop
ucuzcu dükkân
duty free shop
gümrüksüz satış mağazası
erecting shop
montaj atölyesi
fitting shop
montaj atölyesi
flower shop
çiçekçi dükkânı
gift shop
hediyelik dükkanı
hat shop
şapkacı dükkanı
her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
(oyunda) ebe
it
onu
junk shop
eski eşya dükkânı
machine shop
makina atölyesi
machine shop
tamir atölyesi
machine shop
makine atölyesi
me
mi
me
beni
me
ben
multiple shop
mağaza zincirinden biri
Türkisch - Türkisch

Definition von shop im Türkisch Türkisch wörterbuch

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
Shorthand for photoshop; to digitally edit a picture or photograph
Workplace; office. Used mainly in expressions such as shop talk, closed shop and shop floor
To visit shops; to look around shops with the intention of buying something

I went shopping ; he’s shopping for clothes.

A place where things are crafted; a workshop or hobbyshop
An establishment that sells goods or services to the public; originally a physical location, but now a virtual establishment as well
Short for wood shop or metal shop, classes taught typically in junior high school, teaching vocational skill
To report the criminal or otherwise wrong activities or whereabouts of (a suspect) to an authority
An automobile mechanic's workplace
In information technology, describes the programming languages or software an organisation uses, usually exclusively; "our company is mostly a Java shop"
Used to attract the services of a shop assistant
{f} visit a store and purchase goods; browse in a store; inform on, betray (British Slang)
{n} a place for sale of wares or for work
A place where things are crafted, a workshop
A building in which mechanics or artisans work; as, a shoe shop; a car shop
Classifieds Shopping Lingerie Lycos Asia Shop Apparels Shop for Images MORE »
If you shop someone, you report them to the police for doing something illegal. His father was so disgusted to discover his son was dealing drugs he shopped him to police Fraudsters are often shopped by honest friends and neighbours. see also shopping, chip shop, coffee shop, corner shop, paper shop, pawn shop, print shop, sex shop, tea shop, talking shop, thrift shop
shop around; not necessarily buying; "I don't need help, I'm just browsing
small workplace where handcrafts or manufacturing are done
A shop is a building or part of a building where things are sold. health food shops. a record shop It's not available in the shops. = store
Short for wood shop, a class taught typically in junior high school, teaching vocational skill. Also metal shop could be shortened this way
If you set up shop, you start a business. He set up shop as an independent PR consultant
Wall Street jargon for a firm
of Shape
A building or an apartment in which goods, wares, drugs, etc
You can refer to a place where a particular service is offered as a particular type of shop. the barber shop where Rodney sometimes had his hair cut. your local video shop
– Vocationally-oriented technical subject in school curriculum, eg metalwork, printing, electronics (That is, a "workshop" or vocational technical subject)
a mercantile establishment for the retail sale of goods or services; "he bought it at a shop on Cape Cod" do one's shopping; "She goes shopping every Friday" shop around; not necessarily buying; "I don't need help, I'm just browsing
a course of instruction in a trade (as carpentry or electricity); "I built a birdhouse in shop"
Shaped
A place where any industry is carried on; as, a chemist's shop; any of the various places of business which are commonly called offices, as of a lawyer, doctor, broker, etc
If you say that people are talking shop, you mean that they are talking about their work, and this is boring for other people who do not do the same work. If you hang around with colleagues all the time you just end up talking shop
To report the criminal activities or whereabouts of (a suspect) to the police
An establishment that sells goods to the public
If something is happening all over the shop, it is happening in many different places or throughout a wide area. This gave them the freedom to make trouble all over the shop without fear of retribution
When you shop, you go to shops and buy things. He always shopped at the Co-op. some advice that's worth bearing in mind when shopping for a new carpet. customers who shop once a week. + shopper shoppers shop·per crowds of Christmas shoppers
{i} small retail store; studio; workshop, room or building in which skilled manual work is done; business, office; room in a school equipped to train students in the industrial arts
To visit shops for the purpose of purchasing goods
are sold by retail
generally in deprecation
give away information about somebody; "He told on his classmate who had cheated on the exam"
To visit shops; to look around shops with the intention of buying something (I went shopping; he's shopping for clothes)
a factory or workshop
do one's shopping at; do business with; be a customer or client of
shop around; not necessarily buying; "I don't need help, I'm just browsing"
To talk shop To talk about one's affairs or business, to illustrate by one's business, as when Ollipod the apothecary talks of a uniform with rhubarb-coloured facings
Any place of resort, as one's house, a restaurant, etc
do one's shopping; "She goes shopping every Friday"
A person's occupation, business, profession, or the like, as a subject of attention, interest, conversation, etc
a mercantile establishment for the retail sale of goods or services; "he bought it at a shop on Cape Cod"
shop around
To actively search and compare options before making a selection or choice of vendor

She’s shopping around for a new boyfriend.

shop assistant
An employee in a shop
shop right
In United States patent law, an implied license under which a firm may use a patented invention, invented by an employee who was working within the scope of their employment, using the firms' equipment, or inventing at the firms' expense
shop steal
to shoplift

If you detect a person shop stealing, report it to the police.

shop stealer
A shoplifter

If you suspect a shop stealer, pay this person a lot of attention.

shop stealers
plural form of shop stealer
shop steward
A member of a trade union elected to represent his fellow workers in discussions with the management
shop stewards
plural form of shop steward
shop talk
discussion about one's trade, business, or employment that only others in the same field can understand
shop time
The time spent by a foundry or maching shop to make a custom item
shop time
The time for which a vehicle or machine is out of service for repair
shop window
A large window at the front of a shop, behind which items for sale are displayed
shop-soiled
Soiled from display in a shop; shopworn

The most usual examples of this are the sales of second-hand or shop-soiled goods where the vendor clearly states their condition and sells them as seen.

shop-walker
A retail store floor supervisor

The shop-walkers behaved curiously, too.

shop around
If you shop around, you go to different shops or companies in order to compare the prices and quality of goods or services before you decide to buy them. Prices may vary so it's well worth shopping around before you buy He shopped around for a firm that would be flexible
shop around
{f} look for the best price or for something
shop assistant
salesclerk, salesperson, one who sells merchandise in a store
shop assistant
A shop assistant is a person who works in a shop selling things to customers. someone whose job is to help customers in a shop American Equivalent: sales clerk
shop bell
a bell attached to the door of a small shop; warns the proprietor that a customer has entered the shop
shop boy
salesclerk, man who sells merchandise in a store
shop boy
a young male shop assistant
shop calendar
(Ticaret) The definition of operating or working days available for material and capacity planning, production order release and execution
shop class
a course of instruction in a trade (as carpentry or electricity); "I built a birdhouse in shop
shop drawing
A drawing prepared by the fabricator based on a working drawing and used in a shop or on a site for assembly
shop drawing
Drawings of roof trusses prepared by the truss fabricator from truss engineering drawings used to fabricate trusses
shop drawing
The drawing which the Cast Stone manufacturer submits for approval showing size and shape of pieces, exposed faces, jointing, anchoring, reinforcing and unit cross section
shop floor
workplace consisting of the part of a factory housing the machines; "the productive work is done on the shop floor
shop floor
The shop floor is used to refer to all the ordinary workers in a factory or the area where they work, especially in contrast to the people who are in charge. Cost must be controlled, not just on the shop floor but in the boardroom too
shop floor control
(Ticaret) The methods and systems used to prioritize, track and report against production orders and schedules. They include the procedures used to evaluate current resource status, and the update of labor, machine hour and other associated information as required to support the overall planning, scheduling and costing systems
shop front
A shop front is the outside part of a shop which faces the street, including the door and windows. American Equivalent: storefront
shop front
{i} storefront, part of a store that faces the street
shop girl
a young female shop assistant
shop hours
working hours of a store
shop lifting
stealing from a store, kleptomania
shop order
(Ticaret) production order
shop packet
(Ticaret) A printed set of documents generated for a specific production order that often includes the bill of material, routing, pick slip, work instructions, production and labor reporting tickets, move tickets and other support forms
shop steward
a union member who is elected to represent fellow workers in negotiating with management
shop steward
Member of a union local who represents workers in a specific department or areas of the workplace but normally remains in his or her regular job, performing his or her duties as a shop steward on a part-time basis
shop steward
Elected by fellow workers as the voice of the 'shop-floor' in meetings with management
shop steward
A worker, typically elected, who officially represents other workers on the job, enforces the contract and helps people with grievances
shop steward
the main link between the members and the union They should have an accurate record of all union members at the entire work location
shop steward
A regular employee who acts as a liaison between union members and supervisors
shop steward
workers' representative
shop steward
A shop steward is a trade union member who is elected by the other members in a factory or office to speak for them at official meetings. A union member elected to represent coworkers in dealings with management. a worker who is elected by members of a trade union in a factory or other business to represent them in dealing with managers
shop talk
talk about your business that only others in the same business can understand
shop talk
conversation about your work, which other people may think is boring
shop window
display window of a store
shop-bought
bought in a shop, rather than made at home American Equivalent: store-bought   homemade
shoe shop
A shop that sells footwear and items related to footwear
shut up shop
To bat defensively in the last innings of a match in order to force a draw when winning is not possible
shut up shop
To close up shop; to end a business activity

This company decided to shut up shop in this country and move to America, where corporate taxes are lower.

share shop
A share shop is a shop or Internet website where members of the public can buy shares in companies
shoe shop
a shop where shoes are sold
shut up shop
close a business; go on strike, stop working
Gospel shop
A church
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Middle English
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Medical examiner, or coroner
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
Paki shop
A corner shop run by a Pakistani or any other person of South Asian descent
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
all over the shop
Alternative form of all over the place
apple dumplin shop
A woman's bosom
barber-shop
Attributive form of barber shop

barber-shop employee.

betting shop
the premises of a bookmaker, where people may place bets, watch horse races etc on television, and collect their winnings
body shop
A workshop in which damage to the bodywork of cars is repaired
bottle shop
A liquor store
bucket shop
a travel agency selling discounted airfares, usually in defiance of existing minimum fare arrangements. Now usually refers to any small cheap agency
bucket shop
A stock broking firm which takes small orders from clients and takes them on its own account rather than actually transmitting them to the market. Prevalent in the US 1870s to 1920s; often setup as shop-fronts in the 1920s
bucket shop
A stock broking firm which sells stock to clients when it has an undisclosed relationship with that company or its owners
bucket shop
a legal services firm selling heavily discounted legal services and documents made in large volume from boilerplate text and clauses, sometimes as a white labelled loss leader
charity shop
A shop to where goods are donated, and sold on at cheap prices, with all the profits going to charity
chip shop
A fast food outlet which sells fish and chips
chop shop
A garage where stolen automobiles or motorcycles are disassembled in order to obtain the internal parts, as the vehicle is often worth more as a collection of parts than as an operating machine

Apparently his stolen car had been taken to a chop shop, as the police only recovered the frame.

close up shop
To stop what one is doing, especially the context of a business

Schwartz’s Yiddish Art Theater closed up shop in the early 1950s, but show business carries on: the site is now a multiplex.

closed shop
a business or industrial establishment whose employees are required to be union members as a precondition to employment
clothes-shop
Attributive form of clothes shop

clothes-shop employee.

coffee shop
a small café or restaurant typically selling light refreshments along with coffee and espresso-based drinks
comparison-shop
To compare prices of something in advance before shopping for the best bargain
cop shop
A police station

1977: Cop Shop — title of Australian television series.

copy shop
A shop that offers photocopying and printing services

The copy shop had the most intoxicating smell — sweet and chemical.

corner shop
A small retail store, often in a residential area, that carries a limited selection of items such as staples, sweets, newspapers, and other everyday items which is open long hours for the convenience of shoppers
duty-free shop
A shop, especially at an airport, where duty-free goods may be purchased
e-shop
A sales outlet which supplies goods or services over the Internet
gift shop
A shop connected to a monument, sight, or museum or other place of interest, which sells products related to the nature of the place
give-away shop
A shop where people can bring and take goods without paying or getting paid
head shop
A retail outlet specializing in sale of paraphernalia related to consumption of cannabis, other recreational drugs, and New Age herbs, as well as generally selling counterculture art, magazines, music, clothing, and home decor
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Belonging to him

This is his book.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

it
Italian
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italy
job shop
A business specializing in the manufacture or fabrication of custom made parts. Usually in small quantities, produced to the specifications or requirements supplied by the customer
joke shop
A shop selling items for use in practical jokes
knocking shop
Brothel

Always reminds me of one of the costlier knocking-shops, you know—Maison Japonaise.

knocking-shop
Alternative spelling of knocking shop
like a bull in a china shop
Clumsily, aggressively, without care or concern, without self-control
like a bull in a china shop
Clumsy, aggressive, without care or concern, without self-control
machine shop
A facility that has machine tools for working with metals or other relatively hard materials, such as some polymers. Various kinds of machine shops make and repair all types of metal objects, from machine tools, dies, and molds to mass-produced parts such as screws, pistons, or gears
malt shop
An informal cafe that serves milk shakes and similar products
me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the subject of a verb, used without and
me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
op shop
Shop where goods, often used, are given to the shop, and then sold for a low price. Usually a charity shop
our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

paper shop
A newsagency; a shop that sells newspapers and often other goods such as sweets and cigarettes
pet shop
A shop where domestic animals and domestic animal products are on sale
pound shop
a shop selling household groceries, toys, gimmicks etc, that are typically priced at a pound each
printing shop
A workshop used primarily for printing
rag-and-bone shop
A dealership selling cheap unwanted second-hand goods, or bric-a-brac, that have been collected for nothing as disposable items
s.o.
someone
s.o.
significant other
set up shop
To physically arrange a shop or workplace

He set up shop in his garage every Saturday.

set up shop
To establish a business

these companies could enjoy support required to set up shop for the long term.

sex shop
a shop that sells sex toys, erotic lingerie, pornography etc
shoppe
A fanciful spelling of shop, chiefly used in the names of businesses to give an air of old-fashionedness

It's called Ye Olde Grog Shoppe, but really it's the new liquor shop and it opened just last month.

shopping
The activity of buying material items, usually from a retail outlet

On Saturdays we usually do the shopping.

shopping
Present participle of shop
shopping
The things bought

I carried three heavy bags of shopping up the stairs.

somebody
Some unspecified person
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
somebody's
Contraction of somebody is
sweet shop
A shop selling confectionery and other sugary goods
talk shop
To discuss one's work, business or profession
talk shop
A place where people gather to have conversation or discussion which is usually of an informal nature
talk shop
An organization or other group that is all talk and no action
talking shop
Alternative form of talk shop
tally shop
A shop from which the tally trade is conducted
tea shop
A shop where tea or coffee is served with light, usually sweet refreshments
thrift shop
A shop which sells used goods (especially clothes) at low prices
top of the shop
ninety
tuck shop
a shop selling confectionery, especially one near a school
what-not shop
A shop selling miscellanea
window-shop
to engage in window-shopping; to browse the windows of shops with no intention of buying anything
wreck shop
To make a mess

Dave got wasted drunk and wrecked shop, which is why he's not invited tonight.

wreck shop
To "go to town", to do something with vigor, very enthusiastically

Steve was just wrecking shop on the track, no one could touch him.

her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
Türkisch - Englisch

Definition von shop im Türkisch Englisch wörterbuch

her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

his
feeling

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

Are you feeling under the weather? - Kendini kötü hissediyor musun?

it
dog
his
sensation

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

her
all

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
pan

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

her
omni

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

his
emotion

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
either

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

her
(Bilgisayar) refresh every
her
every single

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

her
(Bilgisayar) recur every
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

His parents helped whoever asked for their help. - Onun ebeveynleri yardımlarını isteyen herkese yardım etti.

her
whatever

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
bastard
it
pooch
it
push
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
{f} jog
it
dig into
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} chord
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
consciousness
his
sensation, feeling
it
{i} mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
shop
Favoriten