store

listen to the pronunciation of store
Englisch - Türkisch
depolamak

Bu kutuları depolamak için yeterli yerim yok. - I don't have enough space to store these boxes.

depo

Onun tarihsel ayrıntılar hakkında büyük bir bilgi deposu var fakat hayatta onun bir işe yaradığından cidden süphe duyuyorum. - He has a great storehouse of knowledge about historical details but I seriously doubt that's of any use in life.

Biz samanı samanlıkta depoladık. - We stored the hay in the barn.

mağaza

Amcamın cadde boyunca bir mağazası var. - My uncle has a store along the street.

Annem, bir meyve mağazasından biraz elma aldı. - My mother bought some apples at a fruit store.

{i} dükkân

Kızım dükkândan süt alıyor. - My daughter is buying milk from the store.

Likör dükkânından bir şişe bira satın aldım. - I bought a bottle of beer at the liquor store.

{f} yüklemek
{f} ardiyeye koymak
{f} (bir şeyi) (bir yerde) saklamak; (bir şeyi) bir depoya koymak
satış noktası
depoya koymak
(Denizbilim) saklantı
(Ticaret) erzak
saklamak
bolluk
depola

Saman ahırda depolanır. - Hay is stored in the barn.

Hâlâ Tom'un garajında depolanmış şeylerim var. - I still have things stored in Tom's garage.

ç.erzak
stok

Onun büyük bir gıda stoku var. - He has a large store of food.

kumanya
biriktirmek
ambar
doldurmak

Mağazada Tom için form doldurmak zorundayım. - I have to fill in for Tom at the store.

ambara koymak
depo etmek
levazım
levazımını tedarik etmek
{i} hafıza
{i} stok, hazne
depola,v.depola: n.dükkan
yığınak
{f} hafızaya almak
saklamak depo Depolamak /
{f} up içine atmak, biriktirmek
{i} hazine
(Nükleer Bilimler) saklama
{i} bellek
{f} akılda tutmak
{i} mevcut

Bu çanta herhangi bir mağazada mevcut değildir. - This bag is not available in any store.

O kitap sadece bir mağazada mevcut. - That book is available in only one store.

{f} içermek
(Askeri) BİRİKTİRME: Bir belleğe bilgi yerleştirme
(Tekstil) 1. ambar, depo 2. ( to ) ambarlamak, depo etmek
biriktirilmiş şey
(Bilgisayar) depolama alanı
muhafaza etmek
bir yerde tutmak
mağazada
store house
(Mimarlık) barhana
store cupboard
erzak dolabı
store folder
(Bilgisayar) depo klasörü
store in
(Bilgisayar) saklama yeri
store job
(Bilgisayar) görev depola
store login
(Bilgisayar) oturumu sakla
store name
(Bilgisayar) depo adı
store network
mağaza ağı
store number
(Bilgisayar) numarayı kaydet
store of grain
zahire
store room
(Mimarlık) barhana
store tank
depolama tankı
store up
içine atmak
store up with
ile depolamak
store waste
atık depolamak
store windows
(Bilgisayar) windows depolama
store up
yığmak
store up
istif etmek
store up
biriktirmek
store up
toplamak
store up
sakla
store brand
mağaza markası
store bread
mağaza ekmek
store cycle time
depolama çevrim zamanı
store grain
mağaza tahıl
store information
dükkan bilgisi
store keeper
mağaza kaleci
store of value
değeri mağaza
store pond
mağaza birikintisi
store room
deponun
store wide
mağaza geniş
store-bought
Mağazadan satın alınmış
store and forward
sakla ve ilet kipi
store cattle
besi hayvanları
store cattle
kesimlik sığırlar
store found in
(Bilgisayar) depu içinde bulundu
store keeper
(Askeri) AMBAR MEMURU: Belirli bir depolama yerindeki işten sorumlu olan memur
store keeping
(Tekstil) ambar işletme
store location
mağaza yerleşimi
store macro in
(Bilgisayar) makronun saklanacağı yer
store macro in
(Bilgisayar) makroyu kaydetme yeri
store up
depolamak
store up
hatırda tutmak
store up
depo etmek
store#up
sakla
stationary store
Kırtasiye mağazası
stationery store
kırtasiye mağazası
pet store
Evcil hayvan satan işyeri
aircraft store
(Askeri) UÇAK YÜKÜ: Uçağın içinde veya dışında taşınması amaçlanan uçuş esnasında uçaktan ayrılacak veya ayrılmayacak ve uçağın süspansiyon ve bırakma tertibatına takılan herhangi bir parça. Uçak yükleri iki kategori halinde sınıflandırılmıştır; a. HARCANAN YÜKLER: Bunlar, füze, roket, bomba, nükleer silah, mayın, torpil, aydınlatma mühimmatı, sonar şamandıraları, su altı ses sinyal cihazı ve buna benzer diğer parçalar gibi normal olarak uçuş sırasında uçaktan ayrılan parçalardır. b. HARCANMAYAN YÜKLER: Bunlar tank (yakıt ve sprey) ve bunları dağıtan borular; yakıt bütünleme ikmali, tepkime, arttırma, top, elektronik karşı önlem ve veri bağlantı bölme ve yuvaları; bomba salanlar; bomba depoları, uzaktan komuta cihazları, ve diğer benzer parçalar gibi normal olarak uçuş sırasında uçaktan ayrılmayan parçalardır
discount store
(isim) ucuza mal satan dükkân
discount store
{i} ucuza mal satan dükkân
anchor store
(Ticaret) çapa dükkan
book store
kitapçı

Otelde bir kitapçı var mıdır? - Is there a book store in the hotel?

Ben bu kitabı istasyonun önündeki kitapçıda aldım. - I bought this book at the book store in front of the station.

candy store
(Gıda) şekerci
chill store
soğuk hava deposu
coal store
kömür deposu
cold store
soğuk depo
conveince store
(Gıda) büfe
country store
(Ticaret) taşra marketi
department store
(Ticaret) supermarket
department store
alışveriş merkezi
export store
(Bilgisayar) depoyu ver
flower store
çiçekçi
grocery store
gıda

Bu bakkal sadece organik gıda satıyor. - This grocery store only sells organic food.

in store
hazır
knowledge store
bilgi dağarcığı
liver store
(Gıda) sakatatçı
outlet store
(Ticaret) mağaza
public store
(Ticaret) kamuya ait depo veya mağaza
remote store
(Bilgisayar) uzakta sakla
secret store
zula
spice store
(Gıda) baharatçı
store up
saklamak
stored
(Bilgisayar) kayıtlı
stored
bellenmiş
stores
kırkambar
stores
depolar
stores
(Askeri) deniz ikmal maddeleri
stores
mağazalar

Gerçekten oradaki mağazalardan hoşlanmıyorum. - I don't really like the stores there.

Serseri grupları yiyecek aramak için mağazalara zorla girdi. - Mobs broke into stores looking for food.

stores
(Arılık) depo
storing
depoya koyma
storing
(Bilgisayar) saklanıyor
storing
(Bilgisayar) depolanırken
storing
(Bilgisayar) depolanıyor
ammunition store
mühimmat deposu
auxiliary store
yardımcı bellek
backing store
yardımcı bellek
branch store
satış şubesi
candy store
şekerci dükkânı
capacitor store
kapasitif depolama birimi
chain store
mağazalar zinciri
computer store
bilgisayar dükkanı
coordinate store
koordinat bellek
department store
büyük mağaza
departmental store
bonmarşe
departmental store
süpermarket
departmental store
büyük mağaza
dynamic store
dinamik bellek
electronics store
çıncalık eşya mağazası
file store
kütük deposu
file store
dosya deposu
flower store
çiçekçi dükkanı
general store
market
grocery store
bakkal dükkanı

Tom'un ebeveynleri bakkal dükkanına sahipler. - Tom's parents own the grocery store.

Bakkal dükkanında havuç satıyorlar. - They sell carrots at the grocery store.

hardware store
hırdavat dükkanı

Onlar onu bir hırdavat dükkanında sattı. - They sell that at a hardware store.

Hırdavat dükkanı hâlâ eskiden olduğu yerde. - The hardware store is still where it used to be.

high level file store
yüksek duzeyli kütük deposu
immediate access store
anında erişim belleği
internal store
iç bellek
jewelry store
kuyumcu dükkanı

Gece vakti kuyumcu dükkanını soydular. - They robbed the jewelry store during the night.

O bir kuyumcu dükkânında alışveriş yapıyor. - He is shopping in a jewelry store.

liquor store
likör dükkanı

Likör dükkanını soyan adam bir maske takıyordu. - The man who held up the liquor store wore a mask.

Likör dükkânından bir şişe bira satın aldım. - I bought a bottle of beer at the liquor store.

low level file store
alt düzeyde dosya depolama
magnetic film store
manyetik film belleği
magnetic store
manyetik bellek
magnetic wire store
manyetik tel bellek
retail store
perakendeci dükkanı
second hand store
ikinci el mağazası
shoe store
ayakkabı dükkanı
slave store
bağımlı bellek
slave store
köle bellek
speciality store
spesiyal mal satan dükkân
storable
depolanabilir
stores
kumanya
storing
{f} depola

Kaktüsler su depolamada çok iyidir. - Cactuses are very good at storing water.

variety store
tuhafiye dükkânı
auxiliary storage, store
yardımcı bellek
backing store
mağaza destek
be store
mağaza olmak
book store
kitapçı, kitap satan dükkân yada mağaza
dime store
Ucuz eşyaların satıldığı dükkân, ucuzcu dükkân
discount store
Ucuza mal satan dükkân veya mağaza
five and ten cent store
beş ve on yüzde mağaza
hard discount store
Yüksek indirim, büyük ucuzluk
in store
mağaza

Tom onun için mağazada ne olduğunu bilmiyor. - Tom doesn't know what's in store for him.

Hiçbirimiz bizim için mağazada ne olduğunu bilmiyor. - None of us knows what is in store for us.

lay/put/set store by/on
-i önemsemek, -e önem vermek
liquor store
likör dükkânı
stored
depolanmış

Hâlâ Tom'un garajında depolanmış şeylerim var. - I still have things stored in Tom's garage.

stored
saklanır
stores
depoluyor
storing
depolayarak
to store up
stok ilâ
storable
{s} stoklanabilir
stores
{i} bolluk
stores
sakla/depola
stores
{i} levazım
stores
{i} erzak
stores
(Askeri) Bak. "naval stores", "supplies"
stores
{i} hazine
stores
mühimmat/mağaza/depolar
storing
(Nükleer Bilimler) depolama

Kaktüsler su depolamada çok iyidir. - Cactuses are very good at storing water.

Englisch - Englisch
Memory

The main store of 1000 36-bit words seemed large at the time.

Write (something) into memory or registers

This operation stores the result on the stack.

A place where items may be accumulated or routinely kept

This building used to be a store for old tires.

A place where items may be purchased

I need to get some milk from the grocery store.

To keep (something) while not in use, generally in a place meant for that purpose

I'll store these books in the attic.

A supply held in storage

We have a large store of beer, in case we're snowed in.

To remain in good condition while stored

I don't think that kind of cheese will store well in the refrigerator.

{n} plenty, accumulated stock, a warehouse, ship, the contents of a shop
{v} to furnish, stock, lay up
{a} laid up
A collection of streams Also: the Symbian OS component that deals with streams and stores
the physical storage for each Active Directory replica When an object is stored in Active Directory, the system will select a copy of the store and write the object there The replication system will replicate the object on all other replicas The store is implemented using the Extensible Storage Engine (ESE) See also Extensible Storage Engine
Articles, especially of food, accumulated for some specific object; supplies, as of provisions, arms, ammunition, and the like; as, the stores of an army, of a ship, of a family
That which is accumulated, or massed together; a source from which supplies may be drawn; hence, an abundance; a great quantity, or a great number
Part of the computers hardware which stores data, also called memory 2 1, p7
The entity in ClearCommerce that accepts and processes credit card payments It represents a Merchant's organization
When you store things, you put them in a container or other place and leave them there until they are needed. Store the cookies in an airtight tin Some types of garden furniture must be stored inside in the winter. = keep Store away means the same as store. He simply stored the tapes away He's stored away nearly one ton of potatoes
To deposit in a store, warehouse, or other building, for preservation; to warehouse; as, to store goods
to stock or furnish against a future time
- At WebCom, a store is considered to be a set of catalog pages placed on the WebCom servers by the WebCommerce application The store's shoppers have full use of the Shopping Cart and Checkout Stand
A store is a building or part of a building where things are sold. In British English, store is used mainly to refer to a large shop selling a variety of goods, but in American English a store can be any size of shop. grocery stores. a record store
If you set great store by something, you think that it is extremely important or necessary. a retail group which sets great store by traditional values
To collect as a reserved supply; to accumulate; to lay away
(1 syl ) Store is no sore Things stored up for future use are no evil Sore means grief as well as wound, our sorrow
If something is in store for you, it is going to happen at some time in the future. There were also surprises in store for me Who knows what lies in store for the President?
keep or lay aside for future use; "store grain for the winter"; "The bear stores fat for the period of hibernation when he doesn't eat"
a depository for goods; "storehouses were built close to the docks"
{f} collect and set aside for future use, amass, accumulate; put in storage, place in a warehouse; supply, equip, stock
A general term for provisions, materials and supplies used aboard ship for the maintenance of the crew, and for the navigation, propulsion and upkeep of the vessel and its equipment
an administrative object that defines a file system location to hold objects' files
find a place for and put away for storage; "where should we stow the vegetables?"; "I couldn't store all the books in the attic so I sold some"
a supply of something available for future use; "he brought back a large store of Cuban cigars" keep or lay aside for future use; "store grain for the winter"; "The bear stores fat for the period of hibernation when he doesn't eat" find a place for and put away for storage; "where should we stow the vegetables?"; "I couldn't store all the books in the attic so I sold some
In internal Martial Arts, to move in such a way that kinetic energy is transformed to potential energy stored in the muscoloskeletal structure of the body See "Release "
{i} shop, place where merchandise is sold; supply of goods or materials set aside for future use; warehouse, storehouse; large amount, quantity
If you have a store of knowledge, jokes, or stories, you have a large amount of them ready to be used. He possessed a vast store of knowledge see also chain store, cold store, department store
Any place where goods are sold, whether by wholesale or retail; a shop
A place of deposit for goods, esp
for large quantities; a storehouse; a warehouse; a magazine
Temporarily Closed
a supply of something available for future use; "he brought back a large store of Cuban cigars"
To furnish; to supply; to replenish; esp
A store is a place where things are kept while they are not being used. a decision taken in 1982 to build a store for spent fuel from submarines. a grain store
(FileName As String)Saves the contents of this dictionary, and any associated subscription patterns, to the named file An error is thrown if the file already exists The dictionary contents may be reloaded using the Load method Not all values will allow themselves to be serialized, and it is possible for some of the values stored in this dictonary to cause the Store operation to fail
find a place for and put away for storage; "where should we stow the vegetables?"; "I couldn't store all the books in the attic so I sold some
In our vernacular, STORE simply means an area on our website where many like items are grouped It's just like departments in a Department Store
an electronic memory device; "a memory and the CPU form the central part of a computer to which peripherals are attached"
Place an electrical component into a catalog family
To save a file Files are now routinely saved electronically In some organisations files may also be saved in hard copy form
payload
When you store information, you keep it in your memory, in a file, or in a computer. Where in the brain do we store information about colours? chips for storing data in electronic equipment
a mercantile establishment for the retail sale of goods or services; "he bought it at a shop on Cape Cod"
A store of things is a supply of them that you keep somewhere until you need them. I handed over my secret store of chocolate biscuits
Any object carried as an external load from pylons or hardpoints
Accumulated; hoarded
To place data into a computer's memory device such as a floppy disk or hard drive
sto
store brand
A brand, usually for multiple products and usually unadvertised, for products only sold at a particular group of retail outlets
store of value
An asset such as money or gold that is purchased or accepted as payment for goods and services for its ability to purchase other assets in the future without rapidly losing its purchasing power
store brand
Generic brand, own brand, a product that is advertised with the name of the shop where you buy it, rather than the name of the company that made it
store of value
To act as a store of value, a commodity, a form of money, or financial capital must be able to be reliably saved, stored, and retrieved - and be predictably useful when it is so retrieved
store away
see store 2
store brand
a type of goods that is produced for a particular shop and has the shop's name on it
store card
a card provided by a particular shop that you can use to buy goods at that shop, that you will pay for at a later date = charge card
store card
{i} (Britain) credit card, charge plate, charge card
store cheese
Cheddar
store cities
granaries, warehouses for grain
store detective
A store detective is someone who is employed by a shop to walk around the shop looking for people who are secretly stealing goods. someone who is employed in a large shop to watch the customers and to stop them stealing
store detective
a private detective employed by a merchant to stop pilferage
store up
If you store something up, you keep it until you think that the time is right to use it. Investors were storing up a lot of cash in anticipation of disaster
stationery store
store which sells writing utensils, store which sells items for writing and toys
bill of store
A license granted at the customhouse to merchants, to carry such stores and provisions as are necessary for a voyage, custom free
buddy store
An external fuel tank that is loaded on the bomb rack on military aircraft
candy store
A store that sells principally candy
chain store
A retail outlet that is one of a group of similar establishments having common format, contents, ownership and management
convenience store
A small retail store, often in a residential area, that carries a limited selection of items such as staples, junk food, and drugstore items, and which is open long hours for the convenience of shoppers
corner store
A convenience store, whether or not it is on a corner
country store
A general store in a rural setting, often associated with the time of cowboys
department store
A large shop containing many different departments each of which deals in different goods or services
dime store
A store selling inexpensive items
discount department store
a discount store, a department store where prices are lower than at a full-service department store or traditional department store
discount store
A type of department store which sell products at prices lower than those asked by other department stores
dollar store
A retail store selling inexpensive items, especially one in which all items have a price of one dollar
e-store
A retailer that sells goods or services over the Internet
flat store
A crooked gambling establishment, such as a casino running rigged or fixed (dishonest) games of chance.“flat store”, as which the primary “flat joint” is also known, listed of Newspeak: A Dictionary of Jargon by Jonathon Green (1984; ; ISBN 0710096852 (10), ISBN 978-0710096852 (13))

These systems are often cheaper to install than conventional horizontal ducting and have the advantage over above-floor ducts that they are unlikely to be damaged by tractors unloading the flat store.

general store
A store which sells a large variety of useful things, without specializing highly in any particular type of merchandise, and which is not departmentalized
give away the store
To transact, trade, or negotiate badly, by paying, providing, or conceding too much to the other party

Bush's tax plan offers next to nothing to average Americans, while giving away the store to multimillionaires, said Senate Minority Leader Harry Reid.

give the store away
Alternative form of give away the store
grocery store
A store where groceries can be purchased
hardware store
A merchant that sells tools, fasteners, and similar objects known collectively as hardware, as well as related sundries used in construction and repair
in store
In waiting; in readiness

He's got a some bad news in store for us, judging from his mood.

like a kid in a candy store
Elated or excited as a result of having many options to choose from
liquor store
a shop that sells alcoholic beverages to be drunk off the premises
mind the store
To take active responsibility for a group or process, especially within an organization

The Administration and Congress have had to prove they are at least attempting to mind the store.

package store
a retail liquor store, specifically one in which only sealed containers may be sold for consumption off the premises
storer
a young tree, especially one reserved when others are cut; a standel

It was ordered that twelve standels or storers per acre in coppices or underwoods of twenty-four years' growth or less should be excluded from felling, and twelve 'great trees' on every acre above twenty-four years' growth.

ten-cent store
A store selling inexpensive items
variety store
A shop where many small and inexpensive items can be bought

the enduring old variety store that sells out-of-town newspapers, warm unshelled peanuts, and dirty magazines for queers as well as straights.

discount store
a sales outlet offering goods at a discounted price
discount store
A store that sells merchandise, especially consumer goods, at a discount from the manufacturer's suggested retail price. Also called discounter, discount house
discount store
a retail store that focuses on having the lowest prices
discount store
A self-service retail store with low markups Example: Wal-Mart, K mart
discount store
A retail institution that sells standard merchandise at lower prices by accepting lower margins and selling at higher volume
discount store
{i} store or sales outlet that sells merchandise at discounted prices; store that sells products at low prices
big-box store
A very large store, usually outside a town in a special shopping area, where large companies can sell their products direct to customers
dime store
Five-and-ten, five-and-dime; a shop selling cheap merchandise (originally one where the maximum price was a dime)
discount store
A shop that sells goods at less than the normal retail price
storable
{s} capable of being stored, capable of being set aside for future use
stored
accumulated until needed; "stored energy in the condenser"; "the computer can use stored information"
stored
past of store
stored
Collected or accumulated as a reserve supply; as, stored electricity
stored
accumulated until needed; "stored energy in the condenser"; "the computer can use stored information
storer
One who lays up or forms a store
stores
{i} provisions, supplies (food, clothing, weapons); provisions on board needed for running a ship
stores
(1) A system that enables supplies to be purchased in large quantities and charged to an asset account   The supplies are charged to the department when distributed   (2) The stockpiling of large amounts of supplies usually in a warehouse for future uses   (3) Large quantities of supplies in storage    The long-standing District Stores program was eliminated in 1996 with the incorporation of the purchase and distribution of stores items through the District bookstores as well as several arrangements with local suppliers
stores
The function associated with storing and issuing frequently used items
stores
The department, which warehouses and distributes many products used by the company, organization, and/or university
stores
plural of store
storing
present participle of store
store
Favoriten