shoe

listen to the pronunciation of shoe
Englisch - Türkisch
ayakkabı

Bu ayakkabılar, bu beyaz etekle iyi gider. - Those shoes go well with this white skirt.

Bu ayakkabılardan memnunum. - I'm pleased with these shoes.

{i} pabuç

Bunlar bir çift pabuç daha. - These are another pair of shoes.

papuç
{f} nalla
at nalı
frenin tekerleğe bastığı yer
{i} kontak papucu
{i} balata
{i} fren balatası
otomobilin dış lastiği
{f} (shod/--d, --ing) nallamak, nal çakmak
nal çakmak
{f} ayakkabı giydirmek
{i} nal
shoe button ayakkabı düğmes
tekerlek pabucu
{f} nallamak
altına pabuç gibi şey koymak
{i} dış lâstik
kundura
başmak
iskarpin
her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

him
ona

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

that
şu

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

you
sen

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

it
ona
our
bizim

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

somebody
birisi

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Merhaba, siz Bay Ogawa mısınız? - Hello, are you Mr Ogawa?

somebody
biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

us
biz
someone
birisi

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

shoe cover
Ayakkabı kılıfı, galoş
shoe polish
ayakkabı boyası
shoe laces
ayakkabı bağları
shoe scraper
çamurluk
shoe seller
ayakkabıcı
shoe shining
lostra
shoe black
kundura boyacısı
shoe industry
ayakkabı endüstrisi
shoe store
ayakkabı dükkanı
shoe string
ayakkabı bağı
shoe box
ayakkabı kutusu
shoe brush
ayakkabı fırçası
shoe factory
ayakkabı fabrikası
shoe horn
ayakkabı boynuz
shoe lace
ayakkabı bağı
shoe leather cost
Enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda bireyler talep ettikleri para miktarını düşürerek gelirlerinin gittikçe daha büyük bir kısmını finansal varlıklara yatırırlar. Nakite ihtiyaç duyduklarında da bankalara gidip finansal varlıklarını azar azar bozdururlar. Bu maliyete 'shoe leather cost' denir. adını daha sık bankaya gidip gelen bireylerin ayakkabıları daha fazla aşınacağı düşüncesinden almıştır
shoe nail
ayakkabı tırnak
shoe rack
Ayakkabılık
shoe shop
ayakkabı dükkânı
shoe size
ayak numarası
shoe store
ayakkabı dükkânı
shoe-in
ayakkabı-in
shoe-in
Bkz. shoo-in
shoe buckle
atkı
shoe department
ayakkabılar mağazası
shoe installing
(Madencilik) pabuçlama
shoe leather
(Ticaret) kundura köselesi
shoe lining
fren pabuç balatası
shoe lining
(Tekstil) ayakkabı astarı
shoe repairer
ayakkabı tamircisi
shoe return spring
fren pabucu çekme yayı
shoe shine
ayakkabı cilası
shoe size
ayakkabı numarası
shoe sole
ayakkabı pençesi
shoe steady pin
pabuç tutma pimi
shoe store
ayakkabı mağazası

Ayakkabı mağazasında yeni ayakkabılar satın aldım. - I bought new shoes at the shoe store.

Tom bir ayakkabı mağazası yönetiyor. - Tom manages a shoe store.

shoe store
ayakkabıcı
shoe toe
ayakkabı burnu
shoe trade
ayakkabıcılık
this
bu
his
onun

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

that
o
them
onlara

Nagasaki çevresinde onlara rehberlik edebilmem için kadınla birlikte gittim. - I went with the women so that I could guide them around Nagasaki.

Beni öldürmekle tehdit ettiler bu yüzden cüzdanımı onlara verdim. - They threatened to kill me so I gave them up my wallet.

me
bana
us
bizi
them
onlar

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

my
benim
it
o
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

their
onların

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

her
onun

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Climbing Shoe
Tırmanış Ayakkabısı
walking shoe
Yürüyüş ayakkabısı
her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

her
kendine

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

her
dişil onun
her
ondan

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

her
dişil onu
him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

him
onu

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
somebody
bir kimse
that
bu kadar

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

that
diye

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

them
onları

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

you
sana

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

his
zam onunki
my
hayret
my
million years
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay be
my
vay canına!
my
vay be!
my
ünl
something
falan

Sen bir polis falan mısın? - Are you a cop or something?

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

that
böyle

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

us
amerika birleşik devletleri
baby shoe
patik
brake shoe
(Otomotiv) fren balatası
brake shoe
(Otomotiv) fren pabuçları
court shoe
topuklu ayakkabı
her
kendi

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

his
eril onunki
it
cinsel ilişki
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunlarda)
it
ebe (oyunda)
pile shoe
kazık çarığı
pile shoe
çarık
shoes
ayakkabılar

Bu ayakkabılar, bu beyaz etekle iyi gider. - Those shoes go well with this white skirt.

Çamurlu yol, yeni ayakkabılarımı mahvetti. - The muddy road has ruined my new shoes.

sole a shoe
pençe vurmak
this
(Bilgisayar) belirtilen
try a shoe
ayakkabı denemek
something
önemli bir şey

Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor. - She seems to know something important.

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

baby shoe
bebek ayakkabısı
bowling shoe
bovling ayakkabısı
brake shoe
eğleç çarığı
brake shoe lining
fren pabucu balatası
brake shoe pin
fren pabucu pimi
clutch shoe
kavrama pabucu
drop the other shoe
bir adım daha atmak
gym shoe
spor ayakkabısı
her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
inside shoe brake
içten pabuçlu fren
internal shoe brake
içten pabuçlu fren
it
(oyunda) ebe
it
onu
laced shoe
bağlı ayakkabı
me
beni
me
ben
me
mi
my
aman!
run on a shoe-string
az parayla işletmek
running shoe
koşu ayakkabısı
shod
pabuçlu
shod
{f} nalla
shod
pabuç giymiş
shodden
{f} nalla
shoeless
pabuçsuz
shoeless
ayakkabısız
shoeless
yalınayak
snow shoe
kar ayakkabısı
somebody
önemli birisi
something
(hiç yoktan iyi) bir şey
something
bir şey

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Bana yapacak bir şey ver. - Give me something to do.

tennis shoe
tenis ayakkabısı
track shoe
palet pabucu
work shoe
iş ayakkabısı
someone
biri

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

Biri bu kitabın ilk üç sayfasını yırtmış. - Someone has ripped out the first three pages of this book.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
One's
-nin
You
istediğin
athletic shoe
atletik ayakkabı
brake shoe
fren pabucu
cable Shoe
(Elektrik, Elektronik) Kablo pabucu
drop the other shoe
(deyim) Bir işte bir adım daha atmak
guide shoe
gayt pabucu, kılavuz pabuç
heeled shoe
Topuklu ayakkabı

A high heeled shoe.

high-heeled shoe
Yüksek topuklu ayakkabı
horse shoe
at nalı
if the shoe fits wear it
ayakkabı giymek o acarlar
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
me
bana kalırsa
me
Dear me! Olur şey değil!
me
bendee
old shoe
eski ayakkabı
one worn on a shoe
tek bir ayakkabı üzerinde taşınırken
ones
siraye
pole shoe
kutup çarigi
saddle shoe
eyer ayakkabı
shodden
ayakkabı giymiş
shoes
ayakkabıyı
slip shoe
slip ayakkabı
slipper, house shoe
terlik, ev ayakkabısı
smb
konuk olmak
smb
etmek
soft-shoe
yumuşak ayakkabı
somebody
{i} kimisi
someones
birileri
something
birşeyler

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

step into someone's shoe
birinin yerini almak
supporting shoe
ayakkabı destek
surgeon shoe
cerrah ayakkabı
that
yaptığı
them
onlardan

Onlardan hiçbirinin kaza geçirmediğini umuyorum. - I hope that none of them got into an accident.

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

this
böyle

Böyle bir sözlükte buzdolabı ile ilgili en az iki cümle olmalıdır. - In a dictionary like this one there should be at least two sentences with fridge.

İşte ben İngilizce'yi böyle öğrendim. - This is how I learned English.

tin of shoe polish
ayakkabı cilası kalay
turf shoe
Hali saha v benzeri zeminlerde giymeye uygun spor ayakkabısı
us
bizimle
us
bizden
wooden shoe
tahta ayakkabı
Türkisch - Türkisch

Definition von shoe im Türkisch Türkisch wörterbuch

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
Something resembling a shoe by function, like a brake shoe

Remember to turn the rotors when replacing the brake shoes, or they will wear out unevenly.

To equip an object with a protection against wear

The billiard cue stick was shod in silver.

To put horseshoes on a horse

Old Jimmy Harris only shoed her last week, and I'd swear to his make among ten thousand..

To put shoes on one's feet
A protective covering for the foot, with a bottom part composed of thick leather or plastic sole and often a thicker heel, and a softer upper part made of leather or synthetic material. Shoes generally do not extend above the ankle, as opposed to boots, which do

Get your shoes on now, or you'll be late for school.

A piece of metal designed to be attached to a horse's foot as a means of protection; a horseshoe

Throw the shoe from behind the line, and try to get it to land circling (a ringer) or touching the far stake.

{v} to fit or cover with shoes
{n} an outward covering for the foot or for the runner of a sled or other utensil, or engine
Shoes are objects which you wear on your feet. They cover most of your foot and you wear them over socks or stockings. a pair of shoes You don't mind if I take my shoes off, do you? see also snowshoe, training shoe
A piece of metal designed to be attached to a horses foot as a means of protection; a horseshoe
A projecting piece rising from the back rail of a chair seat into which the base of the splat is fixed
footwear shaped to fit the foot (below the ankle) with a flexible upper of leather or plastic and a sole and heel of heavier material (card games) a case from which playing cards are dealt one at a time furnish with shoes; "the children were well shoed
It differs from a boot on not extending so far up the leg
A metal cup terminal for a wooden leg, sometimes part of a caster
footwear shaped to fit the foot (below the ankle) with a flexible upper of leather or plastic and a sole and heel of heavier material
(card games) a case from which playing cards are dealt one at a time
A plate, or notched piece, interposed between a moving part and the stationary part on which it bears, to take the wear and afford means of adjustment; called also slipper, and gib
To furnish with a shoe or shoes; to put a shoe or shoes on; as, to shoe a horse, a sled, an anchor
{i} protective covering for the foot; horseshoe; brake shoe, part of the brake system that presses on the brake drum to slow a vehicle
The trough or spout for conveying the grain from the hopper to the eye of the millstone
U-shaped plate nailed to underside of horse's hoof
The Driver He is the one who presses his shoe to the gas pedal and makes the car go
a pedestal-shaped member beneath the superstructure bearing that transmits and distributes loads to the substructure bearing area
When a blacksmith shoes a horse, they fix horseshoes onto its feet. Blacksmiths spent most of their time repairing tools and shoeing horses see also shod
A band of iron or steel, or a ship of wood, fastened to the bottom of the runner of a sleigh, or any vehicle which slides on the snow
for an automobile
If you talk about being in someone's shoes, you talk about what you would do or how you would feel if you were in their situation. I wouldn't want to be in his shoes. shod shoeing to put a horseshoe on a horse. Outer covering for the foot, usually of leather, with a stiff or thick sole and heel, and generally reaching no higher than the ankle (unlike a boot). Early examples from Mesopotamia were moccasinlike wraparounds of leather; not until the Hellenistic Age did shoes become luxurious. The Romans developed shoes fitted for the left and right feet, and differentiated according to sex and rank. In the 14th-15th century, shoes became extremely long and pointed, the points attaining a length of 18 in. (45 cm) or more. In the 16th century, the toes became extremely broad, like a duck's bill. In the 17th century, shoes had moderately high heels and were often decorated with large rosettes of lace and ribbons, which gave way to gold or silver buckles in the 18th century. The first shoe factory opened in 1760, in Massachusetts, but not until the development of modern machinery in the 19th century were shoes made quickly and inexpensively
A plate or rim of iron nailed to the hoof of an animal to defend it from injury
The steel tip at the end of a climbing (Jigger) board
To protect or ornament with something which serves the purpose of a shoe; to tip
a restraint provided when the brake linings are moved hydraulically against the brake drum to retard the wheel's rotation
The plastic "shoe" holds the mixed decks of cards delt by the dealer
A drag, or sliding piece of wood or iron, placed under the wheel of a loaded vehicle, to retard its motion in going down a hill
adj curling up at the ends; gone wrong; defective; completely WRONG!!!
If you fill someone's shoes or step into their shoes, you take their place by doing the job they were doing. No one has been able to fill his shoes
An inclined trough in an ore-crushing mill
A shoe is the same as a horseshoe
an outer covering for the human foot typically having a thick or stiff sole with an attached heel and an upper part of lighter material, as leather
A trough-shaped or spout-shaped member, put at the bottom of the water leader coming from the eaves gutter, so as to throw the water off from the building
Anything resembling a shoe in form, position, or use
An iron socket or plate to take the thrust of a strut or rafter
The outer cover or tread of a pneumatic tire, esp
{f} equip with shoes; put on shoes; fit a horse with horseshoes
An iron socket to protect the point of a wooden pile
A covering for the human foot, usually made of leather, having a thick and somewhat stiff sole and a lighter top
furnish with shoes; "the children were well shoed"
The part of a railroad car brake which presses upon the wheel to retard its motion
shoe bomber
Someone who attempts to smuggle a bomb in their shoe, especially onto an airplane
shoe insert
Any device inserted into a shoe to lift the heel of the wearer, for the purpose of making the wearer appear taller, or correcting a limb length discrepancy
shoe inserts
plural form of shoe insert
shoe lift
Wedge-shaped shoe inserts that affix inside any footwear to make the user look taller
shoe lifts
plural form of shoe lift
shoe polish
A product used to make shoes shine
shoe polishes
plural form of shoe polish
shoe shop
A shop that sells footwear and items related to footwear
shoe shops
plural form of shoe shop
shoe tossing
The practice of throwing a pair of laced shoes over a power line or telephone line etc
shoe tree
A device approximating the shape of a foot that is placed inside a shoe when it is being stored to preserve its shape and extend the life of the shoe
shoe wedge
Wedge shaped shoe inserts that affix inside any footwear to make the user look taller
shoe wedges
plural form of shoe wedge
shoe-polish
Attributive form of shoe polish, noun

The oatmeal had a shoe-polish consistency.

shoe boil
A growth over the elbow of a horse, caused by repeated bruising by the hoof or the rough floor when lying down and leading to lameness
shoe bomb
a explosive device concealed inside the heel and sole of a shoe
shoe box
{i} cardboard box used to store a pair of shoes
shoe brush
brush used for polishing shoes
shoe industry
an industry that manufactures and sells shoes
shoe lace
a lace used for fastening shoes
shoe leather
leather used to make shoes
shoe mine
mine used against individuals which explodes when stepped on
shoe polish
soft material that is used to shine and polish shoes
shoe polish
a substance used to produce a shiny protective surface on footwear
shoe prints
foot prints, trail left by walking in shoes
shoe shop
a shop where shoes are sold
shoe store
store which sells shoes
shoe tree
foot-shaped form of wood and metal that is placed in a shoe to help retain its shape when not being worn
shoe-lace
thin and narrow strap that is used to tie one's shoes
shoe-manufacturing concern
factory that produces shoes
shoe-shining
shoe-polishing, shoe-brushing
shoe-string
short string used for tying shoes
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Medical examiner, or coroner
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
sideband
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
boat shoe
A type of casual footwear resembling a loafer, originally designed to be worn aboard a boat, characterized by water-resistant hide, soles designed to improve hold on wet deck of the boat and side lacing
brake shoe
An element of a drum brake into which the friction-producing brake lining is attached
casing shoe
In drilling, a bull-nose shaped device, known as a guide shoe or casing shoe, is attached to the bottom of the casing string and a casing hanger, which allows the casing to be suspended from the wellhead, is attached to the top of the casing
cleaning shoe
A brake shoe used to clean a wheel
cleaning shoe
The part of a harvester or combine which both sieves out large impurities such as rocks and blows out light impurities such as chaff
clown shoe
A comedically oversized shoe, usually in a bright color or colors and with a bulbous front
court shoe
A shoe with no fastening and a low-cut front, formerly worn by men in formal situations but now usually with reference to women's footwear
deck shoe
A boat shoe
elevator shoe
Alternate name for shoe lift
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

high-heeled shoe
Shoe which raise the heel of the wearer's foot significantly higher than the toes
him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

hot shoe
The point on a camera at which a flash unit is attached
if the shoe fits
If it has all of the characteristics of a thing, it probably is that thing

Everyone keeps calling me a bully! Well, if the shoe fits....

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Italy
it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
Italian
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

jelly shoe
A kind of PVC shoe popular in the 1980s

I put on a striped hooded sweatshirt I got from the five-dollar bin at the Esprit outlet, and my jelly shoes. — Rebecca Walker, Black, White, and Jewish: Autobiography of a Shifting Self (2001).

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
orthopedic shoe
A shoe designed to correct a specific deformity of the foot
our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

platform shoe
A type of footwear with very thick soles and heels to make the wearer appear much taller than they actually are
running shoe
One of a pair of running shoes
running-shoe
Attributive form of running shoe, noun
s.o.
significant other
s.o.
someone
saddle shoe
A shoe, resembling an oxford, which has a saddle of a leather or color different from the rest of the shoe
screw shoe
A regular shoe with screws (1/4 to 3/8 inch) screwed into the bottom of a shoes to give it grip while running on ice and snow
shod
Simple past tense and past participle of shoe
shodden
Past participle of shoe
soft shoe
A kind of tap dancing performed in soft-soled shoes, popular in vaudeville

Between Mr. O'Connor and Mr. Newley there's a delightful exhibition of the dances and their origin dating gack a few hundred years, from the clog to the buck, the wing, and the buck and wing, and on to the old soft shoe and more.

soft shoe
A speech, explanation, sales pitch, or other set of remarks delivered in a restrained or conciliatory manner in order to persuade, distract, or otherwise influence someone

Is the salesman's soft-shoe appropriate in a time of national mourning?.

soft shoe
To perform a dance of this kind
soft shoe
Of or pertaining to this kind of dancing
soft shoe
Casual, low-key, easy-going

Occasionally criticized for his soft-shoe approach (e.g., he urged the President to avoid a public squabble with Joe McCarthy), Persons nonetheless won many a legislator over to the Administration side.

soft-shoe
Alternative spelling of soft shoe
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody
Some unspecified person
somebody's
Possessive case of somebody
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Contraction of somebody is
someone
some person

Is someone there?.

someone's
someone has
someone's
someone is
someone's
The possessive adjective for someone
something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
To a high degree
something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

straw shoe
A professional false witness hired by an unscrupulous attorney. Such a man would frequent the vicinity of a courthouse and show his intention and availability by a straw sticking from one of his shoes
tennis shoe
A sneaker (trainer)
the shoe is on the other foot
The roles of people in a situation have been reversed, such that the advantage has shifted to a party which was previously disadvantaged

Some of the birds on this ship took me for a sucker and tried to make a rummy out of me but I was wise to their game and I guess the shoe is on the other foot this time.

toe shoe
A ballet shoe worn for pointework
wait for the other shoe to drop
To await a seemingly inevitable event, especially one which is not desirable

After the tournament, Player admitted that all through the final round he had been nervously waiting for more trouble. It was like waiting for the other shoe to drop..

wait for the other shoe to drop
To defer action or decision until another matter is finished or resolved
white-shoe
Establishment; pertaining to mainstream US social power-structures

Dulles had been a junior diplomat after World War I and a white-shoe Wall Street lawyer in the Depression.

white-shoe
Effeminate or immature
white-shoe
A stereotypical Ivy League student
her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
Of them; their
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
pron. specific female; possessive form of she
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
pron. belonging to us
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
someone
{i} person, human, human being
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
something
{a} rather
if the shoe fits wear it
(deyim) (SAYING) said to tell someone that if they are guilty of bad behaviour, they should accept criticism
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
state in the eastern United States
Old Woman Who Lived in a Shoe
a character in a nursery rhyme (=old song or poem for children) , which starts: There was an old woman who lived in a shoe,/Who had so many children she didn't know what to do /
SHOES
electronics
Their
tin
US
uk
accessory shoe
Is a metal or plastic fitting on the top of the camera which support accessories such as viewfinder, rangefinder, or flash gun The term " hot shoe " is sometimes uses as an alternative to accessory shoe
accessory shoe
A fitting on top of the camera that incorporates one or more electrical contacts for linking the camera to the flash The most basic accessory shoe has one contact, which synchronizes the firing of the flash with the firing of the shutter On more advanced cameras there may be as many as five contacts, which pass information, such as exposure readings, between the camera and dedicated flash units The term “hot shoe” is sometimes used as an alternative to accessory shoe
accessory shoe
A fitting generally located on top of a camera to which accessories (such as a flash unit) are attached
baby shoe
a shoe designed to be worn by infants
boat shoe
n. A moccasinlike canvas or leather shoe having a rubber sole designed to provide traction on wet surfaces
bowling shoe
a special shoe worn when bowling
brake shoe
device that rubs against a wheel to slow or stop a moving vehicle
brake shoe
moving member(s) of a brake, lined with friction material which, when in contact with the brake drum, holds the elevator at floor level On some types of control, it will stop the elevator when power is removed from the hoist motor
brake shoe
A curved piece of aluminum with a lining used to prevent the Micrometer Stop from moving during operation
brake shoe
Correctly, the shoe is the metal component (rim and web assembly) used to push the friction material against the drum in a drum brake system, but the term is now used to refer to the whole shoe and lining assembly
brake shoe
a restraint provided when the brake linings are moved hydraulically against the brake drum to retard the wheel's rotation
brake shoe
The arc-shaped carrier to which the friction lining are mounted and which force the lining against the rotating drum during braking
Türkisch - Englisch

Definition von shoe im Türkisch Englisch wörterbuch

her
every

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

his
feeling

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

his
{i} feel

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

her
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

her
all

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
pan

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

her
omni

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

his
emotion

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) recur every
her
every single

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

her
either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

her
(Bilgisayar) refresh every
his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
scoundrel
it
lower
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Whoever comes will be welcomed. - Her gelen sıcak karşılanacak.

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

her
whatever

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
{f} jog
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
dig into
it
push
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
consciousness
his
chord
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
it
mutt
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
tekerlek pabucu drag, dragshoe, shoe, Brit. skidpan
(for a wagon wheel)
us
{i} senses
shoe
Favoriten