regard

listen to the pronunciation of regard
Englisch - Türkisch
saymak
hesaba katmak
önemseme
itibar etmek
{f} saymak, ... gözüyle bakmak: I regard him as a friend. Onu arkadaş sayıyorum
selam

Lütfen, eşinize selamlarımı iletin. - Please send my regards to your wife.

Babam sana selamını söyledi. - My father gives you his regards.

{f} dikkate al

Benim talimatlarımı dikkate almadan geldi. - He came regardless of my instructions.

Herkes uyarıları dikkate almadan harabeye doğru gitti. - Everyone has gone towards the ruin regardless of warnings.

{i} beğeni

Onun planları bazı beğenilmemelere rağmen kabul edildi. - His plans were regarded with some disfavor.

{f} takdir etmek
olarak görmek

Herkes onu dürüst olarak görmektedir. - Everybody regards him as honest.

{f} ait olmak
{f} önem vermek
gözetmek
as regards hakkında
ile ilgili olmak
{f} ilgili olmak
gözüyle bakmak
{f} çok beğenmek
aldırış
önemsemek
{f} saygı duymak
olarak ele almak
(deyim) el üstünde tutmak
umursamak
saygı

Lütfen anne babanıza saygılarımı iletin. - Please give my kind regards to your parents.

Ailenize saygılarımı iletin. - Give my regards to your family.

kulak asmak
iyi dilekler

Lütfen Tom'a en iyi dileklerimi iletin. - Please give my best regards to Tom.

Babana en iyi dileklerimle. - Best regards to your father.

gözü ile bakmak
bakış
göz önünde tutmak
ç.selam
gibi görmek
itibar
dikkat

O, yarasını dikkate almadan dövüşüyordu. - He was fighting regardless of his wound.

Herkes uyarıları dikkate almadan harabeye doğru gitti. - Everyone has gone towards the ruin regardless of warnings.

bakmak
aldırmak
{f} dikkatle bakmak
saygınlık
{i} takdir
{f} dikkate almak
{i} nazar
hürmet etmek
{i} ilgi

Ailenin ordudan alınan açıklama ile ilgili ciddi şüpheleri vardı. - The family had grave doubts regarding the explanation it received from the army.

Hey! Bu doğru yer değil. Sen bununla ilgili bilgi için gerçek milli takım antrenörüyle temas kurmalısın. - Hey! This is not the right place. You should contact the actual national coach for information regarding this.

{i} bakım
hususunda
{f} göz önüne almak
bakış/saygı
{i} anlamlı bakış
{i} ilişki

Bu soruna ilişkin ne söylemek zorundasın? - What do you have to say with regard to this problem?

Konuya ilişkin hiçbir şey bilmiyorum. - As regards the matter, I know nothing.

{i} önem

Onu önemli bir insan olarak görüyoruz. - We regard him as an important man.

Bilim adamları keşfe önemli gözüyle bakıyor. - Scientists regard the discovery as important.

{i} hürmet

Ebeveynlerinize hürmetlerimi iletin. - Give my regards to your parents.

Kız kardeşinize hürmetlerimi iletir misiniz? - Will you give my best regards to your sister?

kulak vermek
görmek

Herkes onu dürüst olarak görmektedir. - Everybody regards him as honest.

yön
ilgilendirmek
regarding
{e} ilişkin
regardless
ne olursa olsun

Oda arkadaşım, filmlere para harcama söz konusu olduğunda, müsriftir; o fiyatı ne olursa olsun, onları piyasaya çıktığı gün alıyor. - My roommate is prodigal when it comes to spending money on movies; he buys them the day they're released, regardless of price.

Tom hava durumu ne olursa olsun gitmek niyetinde. - Tom intends to go regardless of the weather.

regard as
gözü ile bakmak
regard as
(Fiili Deyim ) telakki etmek , saymak , gözü ile bakmak , gibi görünmek
regard as
kabul etmek
regard as
olarak görmek
regard a policy
(Politika, Siyaset) bir politikayı dikkate almak
regard a policy
(Politika, Siyaset) göz önünde tutmak
regard as
gözüyle bakmak
regard as
telakki etmek
regard as a stranger
yadırgamak
regard as too little
azımsamak
regard with disfavour
beğenmemek
regard with disfavour
hoşlanmamak
regard as
say
regard as
saymak
regard as
say(mak)
regard as objective
karşılamak amacı
regard s.t. as good riddance
(birinin uzaklaştırılmasını, bir şeyin yok edilmesini) hoş karşılamak
regard with disdain, despise
küçümseme, hor ile ilgili
regard; respect; consideration
bağlamda; saygı; dikkate
regard as
gibi görmek
regard as admitted
(Kanun) ikrar etmiş saymak
regard as an enemy
düşman gözüyle görmek
regard as an enemy
düşman görmek
regard as burdensome
yüksünmek
regard as impossible
imkansız gözüyle görmek
regard as possible
ihtimal vermek
regard s.t. as good
(birinin uzaklaştırılmasını, bir şeyin yok edilmesini) hoş karşılamak
regard someone as friend
dost bilmek
regard someone as mad
deli yerine koymak
regard something as inadequate
yetersiz görmek
regard with disfavor
hoşlanmamak
regard with disfavor
beğenmemek
regardless
of -e aldırmayarak, -e bakmayarak
regarding
ile ilgili

Ailenin ordudan alınan açıklama ile ilgili ciddi şüpheleri vardı. - The family had grave doubts regarding the explanation it received from the army.

Biz web sitesinin yeni tasarımı ile ilgili tüm önerilere açığız. - We are open to all suggestions regarding the new design of the website.

regarding
konusunda

Daha önceki yorumların konusunda bir sorum var. - I have a question regarding your earlier comments.

with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

regarding
hususunda
regarding
{e} hakkında; -e ilişkin
regardless
aldırmadan

Kötü havaya aldırmadan dışarı çıkmaya karar verdim. - Regardless of the bad weather, I decided to go out.

Pervasız kız tehlikeyi aldırmadan ağaca tırmandı. - The reckless girl climbed the tree regardless of danger.

regards
selamlar

Ona selamlarımı gönder. - Give my regards to him.

Onu görürsen, ona selamlarımı ilet. - In case you see him, give him my regards.

with regard to
bakımından
regardless
dikkatsizce
regardless
-e bakmayarak
regards
selam

Onu görürsen, ona selamlarımı ilet. - In case you see him, give him my regards.

Babam sana selamını söyledi. - My father gives you his regards.

(with) regard to
ile alakalı
in regard to
göz önünde tutarak
regarding
edat hakkında
regardless
önemsemeden
regardless
kayıtsız
regardless
her şeye rağmen
regards
saygılar

Erkek kardeşim sana saygılarını yolluyor. - My brother sends you his regards.

Lütfen anne babanıza saygılarımı iletin. - Please give my kind regards to your parents.

regards
dilek

Lütfen Tom'a en iyi dileklerimi iletin. - Please give my best regards to Tom.

Ebeveynlerim size en iyi dileklerini gönderdi. - My parents send you their best regards.

regards
{i} hürmetler

Kız kardeşinize hürmetlerimi iletir misiniz? - Will you give my best regards to your sister?

Ailene hürmetlerimi ilet. - Give my best regards to all your family.

regards
iyi dilekler

Babana en iyi dileklerimle. - Best regards to your father.

Lütfen Tom'a en iyi dileklerimi iletin. - Please give my best regards to Tom.

with regard to
e göre
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with regard to
istinaden
(with) regard to
ile ilgili olarak
(with) regard to
ile bağlantılı
having regard to
(Kanun) göz önüne alarak
having regard to
gözönüne alarak
in regard to
nazaran
in regard to
hakkında

O, aile hayatı hakkında ağzı sıkıdır. - He is very secretive in regard to his family life.

in regard to
hususunda
out of regard for
hatırı için
out of regard for
in hatırı için
out of regard to
e riayeten
out of regard to
riayeten
out of regard to
hatırı için
regard as
görmek
regarding
-e gelince
regarding
dair
regarding
ilgilenme
regardless
herşeye rağmen
with regard to
dayanarak
with regard to
ilgili

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

Benim o sorunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I have nothing to say with regard to that problem.

with regard to
bağlantılı
with regard to
-e dair
hold in high regard
el üstünde tutmak
in regard to
-e dair
in regard to
e gelince
in regard to
-e gelince
out of regard
ön yargısız
regardful
saygılı
regarding
{f} bak
regarding
{i} bakma
regarding
-e dair
regarding
(Ticaret) ilgili

Senin önerinle ilgili bazı sorunları işaret etmek istiyorum. - I'd like to point out some problems regarding your suggestion.

Aile üyelerinin ordudan alınan açıklama ile ilgili ciddi şüpheleri vardı. - The members of the family had grave doubts regarding the explanation they received from the army.

regardless
karamazdan
regardless
mutlaka
regardless
dikkatsiz
regard as
bilmek
have high regard for
yüksek göstermeleri konusunda
have regard/consideration for st.
/ Dikkate st için ilgili var
hold in high esteem, regard
el üstünde tutmak
hold in high regard
Yüksek konuda tütün
hold s.o./s.t. in high regard
birine/bir şeye saygı duymak
in regard of
ilgili in
in regard to
bakımından için
kind regard
tür konusunda
out of regard
on yargısız
plural of regard
açısından çoğul
self-regard
Öz saygı
that doesnt regard you.
o doesnt seni görüyor
conditional positive regard
(Pisikoloji, Ruhbilim) koşullu olumlu saygı
in regard to
bak. with regard to
in this regard
bu konuda

Bu konuda söyleyecek hiç bir şeyim yok. - I have nothing to say in this regard.

out of regard for/to
-in hatırı için
pay regard to
-i dikkate almak
regardful
{s} dikkatli
regardful
{s} dikkate alan
regardful
{s} özenli
regardful
{s} riayet eden
regardful
{s} uyan
regardful
{s} düşünen
regardful
{s} düşünceli
regarding
{e} hakkında

Birkaç soru hakkında bilgi almak istiyorum. - I'd like to get information regarding a number of questions.

Tom bu sorun hakkında bir şey yapmalı. - Tom should do something regarding this problem.

regarding
{e} gelince
regarding
{e} nazaran
regarding
{f} bak: prep.-e dair
regardless
regardlessly ehemmiyet vermeyerek
regardless
{s} aldırışsız
regardless
ehemmiyet vermeden
self regard
özsaygı
self regard
kendini önemseme
to regard a policy
(Avrupa Birliği) bir politikayı değerlendirmek
with no regard to
ehemmiyet vermeden
with no regard to
bakmadan
with regard to
-e gelince
with regard to
bir şeye gelince
with regard to
-e göre
without regard to
-e bakmadan, -e aldırmadan
Englisch - Englisch
To look at; to observe

She regarded us warily.

To consider, look upon (something) in a given way etc

I always regarded tabloid journalism as a social evil.

One's concern for another; esteem
To have to do with, to concern

I'd like to talk to you regarding your last email.

To take notice of, pay attention to
To set store by (something), to hold (someone) in esteem; to consider to have value, to respect

There was a Judge in a certaine cite, which feared not god nether regarded man.

aspect; detail; manner; respect; sense

These problems were not traditional problems with realistic stimuli, but rather were realistic in every regard.

Matter for consideration; account; condition
{v} to esteem, respect, attention, look, view
paying particular notice (as to children or helpless people); "his attentiveness to her wishes"; "he spends without heed to the consequences"
(usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare; "give him my kind regards"; "my best wishes" a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly regard for love"; "he inspires respect" look at attentively
If you regard someone in a certain way, you look at them in that way. She regarded him curiously for a moment The clerk regarded him with benevolent amusement
(usually preceded by `in') a detail or point; "it differs in that respect"
Ones concern for another; esteem
Supervision; inspection
If you regard someone or something as being a particular thing or as having a particular quality, you believe that they are that thing or have that quality. He was regarded as the most successful Chancellor of modern times I regard creativity both as a gift and as a skill
The Victorians loved romantic symbols, and rings or brooches set with a Ruby, Emerald, Garnet, Amethyst, Ruby, and a Diamond so that the first letter of each gemstone spelled out "Regard" were given as a token of affection in early Victorian times
idiomatic usage requires "with [or "in"] regard to" but "as regards "
a long fixed look; "he fixed his paternal gaze on me"
To look at, gaze at
To keep in view; to behold; to look at; to view; to gaze upon
The Victorians loved romantic symbols, and rings or broochs set with a Ruby, Emerald, Garnet, Amethyst, Ruby, and a Diamond so that the first letter of each gemstone spelled out "Regard" were given as a token of affection in early Victorian times
(usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare; "give him my kind regards"; "my best wishes"
To consider and treat; to have a certain feeling toward; as, to regard one with favor or dislike
If you regard something or someone with a feeling such as dislike or respect, you have that feeling about them. He regarded drug dealers with loathing
Hence, to look or front toward; to face
State of being regarded, whether favorably or otherwise; estimation; repute; note; account
To hold esteem, value
Object of sight; scene; view; aspect
To have relation to, as bearing upon; to respect; to relate to; to touch; as, an argument does not regard the question; often used impersonally; as, I agree with you as regards this or that
formulae Regards are greetings. You use regards in expressions such as best regards and with kind regards as a way of expressing friendly feelings towards someone, especially in a letter. Give my regards to your family
a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly regard for love"; "he inspires respect"
A sentimental piece of jewelry containing six gemstones, in which the first letter of each gemstone spells the word regard
To pay respect to; to treat as something of peculiar value, sanctity, or the like; to care for; to esteem
{i} esteem, respect; thought, consideration; look, glance; outward appearance; reference, relation; care, attention
To pay attention to
Attention of the mind with a feeling of interest; observation; heed; notice
A look; aspect directed to another; view; gaze
Consideration; thought; reflection; heed
Respect; relation; reference
You can use in this regard or in that regard to refer back to something that you have just said. In this regard nothing has changed I may have made a mistake in that regard
To look upon, as in a certain relation; to hold as an popinion; to consider; as, to regard abstinence from wine as a duty; to regard another as a friend or enemy
That view of the mind which springs from perception of value, estimable qualities, or anything that excites admiration; respect; esteem; reverence; affection; as, to have a high regard for a person; often in the plural
You can use as regards to indicate the subject that is being talked or written about. As regards the war, Haig believed in victory at any price
To look attentively; to consider; to notice
connect closely and often incriminatingly; "This new ruling affects your business"
To take into consideration; to take account of, as a fact or condition
You can use with regard to or in regard to to indicate the subject that is being talked or written about. The department is reviewing its policy with regard to immunisation. = regarding
To look closely at; to observe attentively; to pay attention to; to notice or remark particularly
deem to be; "She views this quite differently from me"; "I consider her to be shallow"; "I don't see the situation quite as negatively as you do"
look at attentively
the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded); "it is held in esteem"; "a man who has earned high regard"
If you have regard for someone or something, you respect them and care about them. If you hold someone in high regard, you have a lot of respect for them. I have a very high regard for him and what he has achieved The Party ruled the country without regard for the people's views
an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect for him"
{f} gaze at, look at; concern, relate to; esteem, appreciate; consider; pay heed to; take notice, pay attention; have an opinion about a person
regard as
look on as or consider; "she looked on this affair as a joke"; "He thinks of himself as a brilliant musician"; "He is reputed to be intelligent"
regard highly
appreciate, respect, hold a high opinion of
regard to
(usually preceded by `with') relation of delimitation; "he inquired with respect to the address"
in regard
since; because; inasmuch as; considering that; considering

I cannot say that I ever saw an adder, in regard there are none in these parts.

regarded
Simple past tense and past participle of regard
regarding
Present participle of regard
regarding
Concerning, respecting
regardless
Without attention to warnings or indications of bad consequences

Tatiana knew the cauliflower was purple, but she ate it regardless.

regardless
Paying no attention to; regardless of

Tatiana ate the cauliflower regardless of its colour.

regardless
Having no regard; heedless; careless
regards
plural form of regard
regards
Third-person singular simple present indicative form of regard
with regard to
Concerning; about
regardless
in spite of everything; without regard to drawbacks; "he carried on regardless of the difficulties
regardful
{a} attentive, taking notice
regardless
{a} inattentive, heedless, negligent
due regard
(Havacılık) A phase of flight in which an aircraft commander of a state-operated aircraft assumes responsibility to separate his aircraft from all other aircraft
having regard to
As concerns
hold someone in high regard
Think well of someone
hold something in high regard
Think well of something
in regard to
As concerns
with regard to
As concerns
Field of Regard
FOR, maximum ability to turn and "look" of a camera or identification device of a missile
Regardless
anyway
held him in high regard
honored him greatly, respected him greatly, regarded him with the utmost esteem
hold in high regard
hold in esteem, respect, admire, value, cherish
little regard
little consideration, lack of regard
pay no regard to
not pay attention to
regarded
past of regard
regardful
{s} attentive, heedful, mindful; respectful, showing esteem
regardful
Respectful
regardful
showing deference
regardful
Heedful; attentive; observant
regarding
Concerning; respecting
regarding
You can use regarding to indicate the subject that is being talked or written about. He refused to divulge any information regarding the man's whereabouts. = concerning. a word used especially in letters or speeches to introduce the subject you are writing or talking about = concerning, with regard to with regard to
regarding
{e} respecting, concerning, with relation to, about
regardless
Not regarded; slighted
regardless
Actioned in a way which shows no consideration for a subject or the status of a situation
regardless
If you say that someone did something regardless, you mean that they did it even though there were problems or factors that could have stopped them, or perhaps should have stopped them. Despite her recent surgery she has been carrying on regardless
regardless
(usually followed by `of') without due thought or consideration; "careless of the consequences"; "the (Atasözü)ial grasshopper--thoughtless of tomorrow"; "crushing the blooms with regardless tread"
regardless
in spite of everything; without regard to drawbacks; "he carried on regardless of the difficulties"
regardless
{s} heedless, inattentive, unmindful
regardless
Having no regard; heedless; careless; as, regardless of life, consequences, dignity
regardless
without consideration for possible problems, without regard to potential difficulties; anyway, in any case
regardless
Paying no attention to
regardless
If something happens regardless of something else, it is not affected or influenced at all by that other thing. It takes in anybody regardless of religion, colour, or creed
regardless
irregardless
regards
plural of regard
regards
A greeting to pass on to another person
regards
A greeting at the end of a letter or e-mail communication
regards
third-person singular of regard
regards
{i} sentiments, wishes, greetings
self-regard
valuing oneself, self respect
self-regard
the quality of being worthy of esteem or respect; "it was beneath his dignity to cheat"; "showed his true dignity when under pressure"
with regard to
concerning, regarding; which
without regard to
without taking into account
regard
Favoriten