say

listen to the pronunciation of say
Englisch - Türkisch
söylemek

Onun söylemek istediği sadece reddedeceği anlamına geliyor. - What she wants to say just adds up to a refusal.

Böyle bir şey söylemek için aptal olmalı. - She must be stupid to say such a thing.

demek

Onu söyledim, ama onu demek istemedim. - I did say that, but I didn't mean it.

Ne alışveriş etmek ne de anneme hoşça kal demek için zamanım vardı. - I had neither the time to go shopping, nor to say goodbye to my mother.

{i} laf
{i} söz sırası
{i} söz

Sözleşmenin ne dediğini kontrol etmek ve görmek zorundayım. - I have to check and see what the contract says.

Tom'un o konuda bir sözü yok. - Tom doesn't have a say in that matter.

söyle

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

Onu başka bir şekilde söyle. - Say it in another way.

tutmak
okumak

Tom Mary'ninFransızca okumak zorunda olduğunu söylüyor. - Tom says Mary has to study French.

Tom Fransızca okumak istediğini söylüyor. - Tom says he wants to study French.

söz sahibi olma
söz söyleme/karar verme hakkı/ gücü
farzetmek
varsaymak
{ü} k.dili. Hey, bana bak!
{i} son söz

Tom senin son söze sahip olduğunu söyledi. - Tom said you have the final say.

Son sözümü söylemedim! - I didn't say my last word!

{f} bildirmek

Ben onun hakkında size bildirmek istedim ama Tom bir şey söylemememi söyledi. - I wanted to let you know about that, but Tom told me not to say anything.

{f} okumak (dua)
{f} etmek (dua)
etmek okumak bildirmek
{f} (said) demek, söylemek
{i} denilen şey, söz
{f} tekrarlamak

Hiçbir şey söylemezsen, bunu tekrarlamak için çağrılmayacaksın. - If you don't say anything, you won't be called on to repeat it.

diyelim
demek (said)
ister misin

Bir şey söylemek ister misin, Tom? - Would you like to say something, Tom?

Bir şey söylemek ister misin? - Do you want to say anything?

say farewell
veda et
say goodbye
veda et

Tom'a veda etmeye gideceğim. - I'm going to go say goodbye to Tom.

Tom o kadar veda etmedi. - Tom didn't so much as say goodbye.

say one's piece
diyeceğini demek
say right to sb's face
yüzüne karşı söylemek
say the word
bırakmak
say the word
izin vermek
say the word
onaylamak
say uncle
pes demek
say ditto
tasdiklemek
say for
için söylemek
say it
söylemek
say it with flowers
mesajını çiçeklerle dile getirmek
say it with flowers
mesajını nazikçe dile getirmek
say mas
demek mas
say no
(to) reddetmek
say no more
"Fazla söze gerek yok.", "Ne olduğu anlaşıldı, daha fazla söyleme." gibi söylenen şeyin anlaşıldığını, daha fazla söylemeye gerek olmadığını bildiren söz
say of
dediler ki
say out
dışarı demek
say s.t. under one´s breath
k. dili bir şeyi alçak sesle söylemek, bir şeyi fısıldamak
say salavat
salavat getirmek
say that
demek ki
say the least
az söylemek
say to
söylemek
say what
söylediklerine
say what?
ne olacak?
Say Uncle
argo Pes de!
Say uncle
Teslim ol!
Say when
{k} Kâfi gelince söyle
say a mouthful
{k} taşı gediğine koymak
say a mouthful
yerinde lâf etmek
say a word about
-den bahsetmek/konuşmak
say ditto to
(Fiili Deyim ) aynı fikirde olmak
say hello
selam vermek

Onlara selam vermek istedim. - I wanted to say hello to them.

Ona selam vermek istedim. - I wanted to say hello to him.

say hello
selam söylemek
say hello to smb
selam söyle
say hello to smb
merhaba demek
say hi
selam vermek

Ben sadece selam vermek için arıyordum. - I was just calling to say hi.

Sadece selam vermek için uğramak istedim. - I just wanted to drop by to say hi.

say in jest
şaka olarak söylemek
say in jest
şakacıktan söylemek
say it to one's face
yüzüne söylemek
say nay
(Fiili Deyim ) olmaz demek , reddetmek
say nothing
ses çıkarmamak
say nothing
gık dememek
say nothing
ağzına kilit vurmak
say one's beads
tespih çekmek
say one's prayers
dua etmek
say one's prayers
dua okumak
say one's say
söyleyeceğini söylemek
say over
tekrar etmek
say over
tekrarlamak
say over and over again
tekrar tekrar söylemek
say piece
(deyim) say one's piece [kd] soyleyecegini soylemek,fikrini belirtmek
say s.t. under one's
{k} bir şeyi alçak sesle söylemek, bir şeyi fısıldamak
say so
kişisel düşünce
say so
düşünce

Öyle söylemesi onun düşüncesizliğidir. - It's thoughtless of her to say so.

say so
iddia
say so
şahsi görüş
say something stupid
halt etmek
say that again, please
tekrar edin lütfen
say that once more please
lütfen bir daha tekrarlar mısınız
say the rosary
tespih çekip dua etmek
say the word
emretmek
say the word
{k} (bir şeyin yapılması için) haber vermek: If you ever need a ticket, just say the word and I'll get you one. Bilete ihtiyacın olursa
say whatever comes uppermost
aklına geleni söylemek
say yes
evet demek

Tom evet demek zorunda değildi. - Tom didn't have to say yes.

Evet demek için başladım ama olmadı. - I started to say yes, but didn't.

say yes
kabul etmek
said
{f} söyle

Söylediği şeyin hiçbir önemi yok. - It doesn't matter what he said.

Onun söylediği doğru. - What he said is true.

said
söz konusu

Söz konusu olmadığını söyledi. - He said it was out of the question.

Yönetim, ücret artışının söz konusu olmadığını söyledi. - The management said that a wage increase was out of the question.

said
f., bak. say
I dare say
sanırım
You don't say
{k} Yok canım!
i dare say
belki, diyebilirim ki
said
say de
said
bahsedilen
said
açıklanmış
said
adı geçen
said
denilen
said
dedi

O Ben Kanada'dan geldim dedi. - He said, I'm from Canada.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

so to say
tabiri caizse
so to say
tabir caizse
that is to say
söylemek gerekiyorsa
that is to say
bir başka ifadeyle
to say nothing of
üstelik
i dare say
zannedersem
i dare say
diyebilirim ki
let him have his say
diyeceğini desin
let him have his say
bırak
needless to say
fazla söze gerek yok
needless to say.
söylemeye gerek yok
never say die!
sakın vazgeçme!
one might as well say
aynı şekilde
people say
diyorlar ki
said
söylenmek

Onun zengin olduğu söylenmektedir. - She is said to have been rich.

Japonların tanıdıkları kişilere karşı nazik oldukları fakat tanımadıklarına karşı oldukça soğuk oldukları söylenmektedir. - It is said that Japanese people are kind to people they know, but rather cold to those they don't.

saying
laf
saying
deyiş

O benim en sevdiğim deyiş. - That's my favorite saying.

Deyiş bize oldukça tanıdık. - The saying is quite familiar to us.

saying
{i} söyleme

Sigara içmenin sağlık için zararlı olduğunu söylemeye gerek yok. - It goes without saying that smoking is bad for the health.

Paranın mutluluğu satın alamayacağını söylemeye gerek yok. - It goes without saying that money cannot buy happiness.

saying
söyleyerek

O, çok uzun konuşmayacağını söyleyerek başladı. - He began by saying that he would not speak very long.

Meşgul olduğunu söyleyerek ricamı reddetti. - He declined my request, saying that he was busy.

saying
diye

En büyük kız şeker istiyorum diyerek birdenbire konuştu. - Suddenly the eldest daughter spoke up, saying, I want candy.

Annem saat 07:15 diyerek beni uyandırdı. - My mother woke me up saying It's a quarter past seven.

so to say
sözde
so to say
güya
sooth to say
doğrusu
strange to say
hayret
that is to say
bir başka deyişle
though I say so myself
övünmek gibi olmasın ama
what did you say
ne söyledin
what did you say
ne dedin
what did you say?
nasıl
have one's say
söz söyleme fırsatı bulmak
needless to say
tabii ki

Ben hiçbir canlıyı küçümsemiyorum. Tabii ki ben Allah değilim. Ben de kulum; hatalarım olmuştur, yalanlamıyorum. - I don't look down upon any living being. Needless to say, I'm no God. I'm a human being myself; I may have made mistakes, I do admit.

not say boo to a goose
tavuğa kışt bile diyememek
said
sözü edilen
saying
söz

Müvekkilim başka bir söz söylemiyor. - My client isn't saying another word.

Sen hiç yalan söyleme hırsızlığa götürür sözünü duydun mu? - Have you ever heard the saying: Lying leads to thieving?

saying
{i} söyleyiş

Ben onun öyle söyleyişini hatırlıyorum. - I recollect his saying so.

saying
{f} söyle

O bana yarın sabah onda varacağını söyleyen bir mektup gönderdi. - He sent me a letter saying that he'd arrive at ten tomorrow morning.

Başarının anahtarı olan dürüstlük söylenilmediği taktirde sürer - It goes without saying that honesty is the key to success.

that is to say
bu demek oluyor ki
that is to say
yani
that's to say
demek ki
that's to say
yani
they say
diyorlar ki
to say nothing of
da cabası
What do you have to say for yourself?
Şimdi kendini savun bakalım!
as say
olarak söylemek
as they say
Dedikleri gibi
could you say
diyebilir mısın?
have a voice/say in sth
bir şeyde söz sahibi olmak
it's not my place to say
Üstüme vazife değil
never say never
(deyim) Asla asla deme
said
sözkonusu
said
de de
said
denildi
says
söylüyor

O, sürekli olarak ülkeyi terk edeceğini söylüyor. - He says he is leaving the country for good.

Kitabı bitirdiği zaman bana ödünç vereceğini söylüyor. - He says that he will lend me the book when he is done with it.

says
diyor

Tom her ne zaman küfür etse, genellikle Fransızcamı bağışlayın diyor. - Tom usually says Pardon my French whenever he swears.

Onun gözlemi şiddetli fakat o çok az diyor. - His observation is sharp, but he says very little.

so you say
öyle diyorsun
some say
Kimilerine
they say
İnsanlar diyorlar ki... Diyorlar ki
to say hello
merhaba demek için
to say so
tabiri caizse
to say the least
Kısaca, sözün kısası, en azından
you don't say
söylemiyorsun
said
söylenen

Toplantıda söylenen her şeyi anladın mı? - Did you understand everything that was said at the meeting?

Tom söylenenleri dikkatle dinledi. - Tom paid close attention to what was being said.

saying
say de
saying
{i} özlü söz
saying
{i} atasözü

Az önce söylediğin şey bana eski bir atasözünü hatırlatıyor. - What you have just said reminds me of an old saying.

Galler'de, bir atasözümüz var. - In Wales, we have a saying.

saying
tabir
saying
darbımesel
saying
{i} özdeyiş

En sevdiğin özdeyiş nedir? - What's your favorite saying?

Türkisch - Türkisch
(Hukuk) Emek, çalışma
Düz, ve ince yassı taş
Düz, ince, yassı taş: "Yağmur yağar da ışılaşır sayları / Eli göçmüş de bozulaşır daylağı"- Halk türküsü. Çalışma, emek
Hac ibadeti sırasında Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme
çalışma, çabalama
Düz, ince, yassı taş
Tropikal Amerika'da yaşayan küçük maymun
SAY'
(Osmanlı Dönemi) Suyun akması
SAY'ARİYYE
(Osmanlı Dönemi) Boyunda olan işaret
said
(Adlar, İsimler) (Suud kelimesinden fâil) Yukarı çıkan, yükselen, kalkan
SAİD
(Osmanlı Dönemi) (Suud. dan fâil) Yukarı çıkan, yükselen, kalkan
said
Yüsek
said
Kutlu
Englisch - Englisch
To pronounce

Please say your name slowly and clearly.

One's stated opinion or input into a discussion

Above all, however, we would like to think that there is more to be decided, after the engines and after the humans have had their says.

To communicate, either verbally or in writing

He said he would be here tomorrow.

to have a common expression; used in singular passive voice or plural active voice to indicate a rumor or well-known fact

It’s said that fifteen wagon loads of ready-made clothes for the Virginia troops came to, and stay in, town to-night.

To indicate in a written form

The sign says it’s 50 kilometres to Paris.

Used to gain one's attention before making an inquiry or suggestion; hey

Say, what did you think about the movie?.

Let's say

I've followed Selina down the strip, when we're shopping, say, and she strolls on ahead, wearing sawn-off jeans and a wash-withered T-shirt.

A type of fine cloth similar to serge

All in a kirtle of discolourd say / He clothed was .

To recite

Martha, will you say grace?.

{n} a speech, sample, proof, trial, thin stuff
{v} to speak, utter, pronounce, tell, allege
{f} utter, express verbally; assume, suppose; claim, declare, assert
If you say that something says it all, you mean that it shows you very clearly the truth about a situation or someone's feelings. This is my third visit in a week, which says it all
give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
(v ) Design
state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business
You can use say or let's say when you mention something as an example. To see the problem here more clearly, let's look at a different biological system, say, an acorn
To mention or suggest as an estimate, hypothesis, or approximation; hence, to suppose; in the imperative, followed sometimes by the subjunctive; as, he had, say fifty thousand dollars; the fox had run, say ten miles
to say the least: see least needless to say: see needless
the chance to speak; "let him have his say" indicate; "The clock says noon" communicate or express nonverbally; "What does this painting say?"; "Did his face say anything about how he felt?" recite or repeat a fixed text; "Say grace"; "She said her `Hail Mary'" utter aloud; "She said `Hello' to everyone in the office" state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business
If you say there is a lot to be said for something, you mean you think it has a lot of good qualities or aspects. There's a lot to be said for being based in the country
If something says a lot for a person or thing, it shows that this person or thing is very good or has a lot of good qualities. It says a lot for him that he has raised his game to the level required It says much for Brookner's skill that the book is sad, but never depressing
To repeat; to rehearse; to recite; to pronounce; as, to say a lesson
You use say in expressions such as I would just like to say to introduce what you are actually saying, or to indicate that you are expressing an opinion or admitting a fact. If you state that you can't say something or you wouldn't say something, you are indicating in a polite or indirect way that it is not the case. I would just like to say that this is the most hypocritical thing I have ever heard in my life I must say that rather shocked me, too Dead? Well, I can't say I'm sorry
If someone asks what you have to say for yourself, they are asking what excuse you have for what you have done. `Well,' she said eventually, `what have you to say for yourself?'
communication heard only within the same virtual " room"
You use to say nothing of when you mention an additional thing which gives even more strength to the point you are making. Unemployment leads to a sense of uselessness, to say nothing of financial problems
{i} statement, something that is said; opinion; right or opportunity to speak; expression of opinion
A kind of silk or satin
communicate or express nonverbally; "What does this painting say?"; "Did his face say anything about how he felt?"
indicate; "The clock says noon"
formulae You use `I wouldn't say no' to indicate that you would like something, especially something that has just been offered to you. I wouldn't say no to a drink
report or maintain; "He alleged that he was the victim of a crime"; "He said it was too late to intervene in the war"; "The registrar says that I owe the school money"
let's assume, supposing that; approximately, about; for instance
(Saai) Hajj procession from Safa to Marwa
To announce as a decision or opinion; to state positively; to assert; hence, to form an opinion upon; to be sure about; to be determined in mind as to
A delicate kind of serge, or woolen cloth
Tried quality; temper; proof
To speak; to express an opinion; to make answer; to reply
To try; to assay
feelings You can use `You don't say' to express surprise at what someone has told you. People often use this expression to indicate that in fact they are not surprised. `I'm a writer.' --- `You don't say. What kind of book are you writing?'
speak, pronounce, or utter in a certain way; "She pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip wire'"; "Can the child sound out this complicated word?"
Instead of
To take the say To taste meat or wine before it is presented, in order to prove that it is not poisoned The phrase was common in the reign of Queen Elizabeth “Nor deem it meet that you to him convey The proffered bowl, unless you taste the say” Rose: Orlando Furioso, xxi 61
recite or repeat a fixed text; "Say grace"; "She said her `Hail Mary'"
If you have a say in something, you have the right to give your opinion and influence decisions relating to it. The students wanted more say in the government of the university
Essay; trial; attempt
express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name"
You can mention the contents of a piece of writing by mentioning what it says or what someone says in it. The report says there is widespread and routine torture of political prisoners in the country You can't have one without the other, as the song says `Highly inflammable,' it says on the spare canister Jung believed that God speaks to us in dreams. The Bible says so too
v say said pret [OE secgan, sæîde 1/3 sg pret ]
You can use say when you want to discuss something that might possibly happen or be true. Say you could change anything about the world we live in, what would it be? = suppose
A speech; something said; an expression of opinion; a current story; a maxim or (Atasözü)
state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business"
have or contain a certain wording or form; "The passage reads as follows"; "What does the law say?"
You use that is to say or that's to say to indicate that you are about to express the same idea more clearly or precisely. territories that were occupied in 1967, that is to say, in the West Bank and Gaza
the chance to speak; "let him have his say"
Trial by sample; assay; sample; specimen; smack
emphasis You can use `You can say that again' to express strong agreement with what someone has just said. `Must have been a fiddly job.' --- `You can say that again.'
When one of the people or groups involved in a discussion has their say, they give their opinion. The Football Association have had their say
express a supposition; "Let us say that he did not tell the truth"; "Let's say you had a lot of money--what would you do?"
You use say in expressions such as I'll say that for them and you can say this for them after or before you mention a good quality that someone has, usually when you think they do not have many good qualities. He's usually smartly-dressed, I'll say that for him At the very least, he is devastatingly sure of himself, you can say that
To utter or express in words; to tell; to speak; to declare; as, he said many wise things
When you say something, you speak words. `I'm sorry,' he said She said they were very impressed Forty-one people are said to have been seriously hurt I packed and said goodbye to Charlie I hope you didn't say anything about Gretchen Did he say where he was going? It doesn't sound exactly orthodox, if I may say so
Saw

Tom and Mary say they saw somebody climbing over the fence. - Tom and Mary say they saw someone climbing over the fence.

Tom says he saw Mary. - Tom says he saw Mary.

If something says something about a person, situation, or thing, it gives important information about them. I think that says a lot about how well Seles is playing The appearance of the place and the building says something about the importance of the project
If you say something to yourself, you think it. Perhaps I'm still dreaming, I said to myself
You indicate the information given by something such as a clock, dial, or map by mentioning what it says. The clock said four minutes past eleven The map says there's six of them
If something goes without saying, it is obvious. It goes without saying that if someone has lung problems they should not smoke
utter aloud; "She said `Hello' to everyone in the office"
say again
"What did you say?" or "Repeat what you have said." A polite formula used when one has not heard or understood what has been said
say cheese
Used imperatively to elicit a smile from someone for a photograph by their saying "cheese" (the vowel of which, when pronounced as is usual in English, forces a somewhat smile-shaped mouth)
say goodbye
(literal sense) To wish someone farewell upon their leaving
say goodbye
to separate from someone
say grace
To recite a prayer of invocation or thanksgiving at meal time
say it, don't spray it
Used to remind someone not to release any saliva while talking

Toshiaki, this three year-old who I babysit, always spits on me when talking. I know he doesn't mean it, but telling him say it, don't spray it just doesn't work.

say wha
relaxed pronunciation of say what
say what
What did you say?; Huh?; expresses incredulity
say-so
An opinion, or piece of advice

I have to do it. I'm afraid I have no say-so in the matter.

say-so
Permission

You are not to go into that room without my say-so.

Say well or be still
(Atasözü) If you cannot speak good of someone or something, then it is better not to speak
say no more
Said to show that you understand exactly what the other person is suggesting

I saw him coming out of her flat. Say no more!.

say a few words
speak briefly
say a good word for
make a good recommendation for -
say a thing in sport
say something in a joking manner, say something in jest
say amen to
agree to what is said, answer someone with the word "amen
say ditto to
agree with -
say farewell
say good-bye or bid farewell
say for oneself
apologize, justify oneself
say goodbye to
say farewell to; lose something; part from
say grace
say a blessing prior to eating food
say hello to
send best wishes to -, give my regards to -
say it no more
don't say anything else, don't say another word
say nay
refuse; forbid
say not
do not say
say over
recite, say from memory
say something plumb
speak honestly, speak frankly
say the last word
have the last word, make the final comment
say when
tell what time to do (something)
say yes
agree to marry, answer affirmatively
say-so
one chap's arbitrary assertion
say-so
If you do something on someone's say-so, they tell you to do it or they give you permission to do it. Directors call the shots and nothing happens on set without their say-so
I say
An exclamation of surprise or protest

I say, what is the meaning of this?.

I'd say
It is my estimate or opinion

I'm no doctor, but I'd say he needs an ambulance.

I'll say
Used to indicate emphatic agreement
Said
A male given name, an alternative form of Saeed
Sayer
An English surname common in Sussex
as they say
A vague invocation of popular convention when introducing a phrase or expression, which may be accompanied by attribution to a source or locale in which the phrase or expression is used
before you can say Jack Robinson
Very quickly. Quicker than you expect

You have to be careful in that area. They'll have your wallet before you can say Jack Robinson.

do as I say and not as I do
Don't imitate my behavior but obey my instructions
how do you say...in English
Common phrase used to ask how to express an idea or translate a word, often in a foreign language
let's not and say we did
Indicates that the speaker does not agree with a proposed action of a group, and does not wish to participate. Generally the speaker does not actually intend for the group to tell others that the group performed the action, whether or not it were to be actually performed

Many teachers take a Let's not and say we did attitude toward extended experiential learning in the different styles.

nay-say
To reply no
nay-say
A refusal, denial, or negation

That, replied Miss Lucy, depends entirely on the manner in which the nay-says are said..

nay-say
To speak negatively of something
need I say more
Used to say that audience can predict the result of something

Joe Bloggs became president - need I say more?.

needless to say
Clearly, obviously (because it is visually obvious)

Reporter: He is, needless to say, a very happy man.

never say die
Do not despair; the outlook may be better than it seems, so don't give up
never say never
Anything can happen; meaning a certain option should not be totally dismissed
never-say-die
That doesn't give up in despair; indomitable
please say again
Used as request for the interlocutor to repeat what he or she said previously
sad to say
Sadly, unfortunately

Sad to say, I can’t remember anything else about him. Only that voice, whispering in my ear.

said
Simple past tense and past participle of say
said
mentioned earlier
saith
Third-person singular simple present indicative form of say

Saith His Name audibly.

saith
Alternative spelling of saithe
saying
A proverb or maxim; something often said
saying
Present participle of say
suffice it to say
An introduction to a statement that will be brief, usually because it is already known or obvious

Suffice it to say that we will not be buying you any more cars in the future.

suffice to say
An introduction to a statement that will be brief, usually because it is already known or obvious

Suffice to say that we will not be hiring you any more cars in the future.

that is to say
In other words. Used to introduce a clarification, simplification, or explanation

One of the best things about works of music is that they are repeatable, that is to say that one can listen to the same work over and over without becoming tired of it.

there isn't any easy way to say this
Used to introduce bad news
to say the least
Used to suggest that what was previously stated was an understatement

Girl: To say the least!.

what can I say
Said to express that you do not have any information of nor opinion on of the topic being discussed
what do you say
Used to ask someone if they are willing to do something

Let's go to the movies tonight, what do you say?.

what do you say
Used to prompt a child to use a polite expression

I want cake! ― What do you say? ― Please!.

wouldn't say boo to a goose
describing a quiet, exceptionally shy person
you can say that again
That is very true
you can't say fairer than that
That is good, reasonable, or fair; one cannot hope for a better decision or outcome
you don't say
really?; no kidding!; is that so?

Hey, guess what? There's a country called Brazil! You don't say..

you know what they say
Used to introduce, or alluding to, an apt adage

You know what they say about men with big feet, don't ya? A man in back smirked at me. I really didn't know what to say. I had heard the saying about men with big feet were supposed to be well hung, but I had no idea what would happen if I said something.

I dare say
I would say that -
what can I say
i have nothing to say, i am out of words
saying
{n} a proverb, maxim, expression, opinion
this is to say
Namely
Said
An alternative form of the male given name Saeed
Said
sain
said
A disease of the lower airways causing cough and exercise intolerance in horses This is less severe than Heaves To learn more, click here
said
of Say
said
being the one previously mentioned or spoken of; "works of all the aforementioned authors"; "said party has denied the charges"
said
past of say
said
adj aforementioned
said
Before-mentioned; already spoken of or specified; aforesaid; used chiefly in legal style
said
Substance Abuse Information Database
said
Security Association Identifier
said
{s} previously named, aforementioned, aforesaid (Law)
said
Said is the past tense and past participle of say. The adjective said is used primarily in legal and business writing, where it is equivalent to aforesaid: the said tenant (named in a lease); said property. Outside of these specialized contexts said is usually unnecessary, and the tenant or the property will suffice. the past tense and past participle of say. mentioned before. adj. Abu Said ibn Abi al Hasan Yasar al Basri Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm Nuri al Said Port Said Said ibn SulTan Said Sayyid Said ibn Yusuf al Fayyumi Said Edward Wadie al Hajj Umar ibn Said Tal
saith
3d pers
saith
pres
saith
{f} says (archaic usage)
saith
of Say
saith
archaic, third-person singular of say
saith
sing
sayer
{i} one who utters; one who tells; one who expresses
sayer
One who says; one who makes announcements; a crier
sayer
One who says; an utterer
saying
That which is said; a declaration; a statement, especially a (Atasözü)ial one; an aphorism; a (Atasözü)
saying
A saying is a sentence that people often say and that gives advice or information about human life and experience. We also realize the truth of that old saying: Charity begins at home
saying
{i} phrase, (Atasözü), parable; something that is said
saying
a word or phrase that particular people use in particular situations; "pardon the expression"
saying
a word or phrase that particular people use in particular situations; "pardon the expression
saying
The sayings of a person, especially a religious or political leader, are important things that they said or pieces of advice that they gave. The sayings of Confucius offer guidance on this matter. a well-known short statement that expresses an idea most people believe is true and wise = (Atasözü)
sayings
plural of saying
says
saith
says
third-person singular of say
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) count by
count

When angry, count ten; when very angry, a hundred. - Kızgınsan ona kadar; çok kızgınsan yüze kadar say.

There are three different types of people in the world: those who can count, and those who can't. - Dünyada üç tip insan vardır: sayı sayabilenler, ve sayamayanlar.

{f} numbered

I think Tom's days are numbered. - Sanırım Tom'un günleri sayılı.

Your days are numbered. - Senin günlerin sayılı.

regard as
{f} counting

I am counting in German. - Almanca sayı sayıyorum.

I'm counting how many people there are. - Orada kaç kişi olduğunu sayıyorum.

deem

You know Americans are jealous of the British accent that they deem more prestigious. - Amerikalıların daha prestijli saydıkları İngiliz aksanını kıskandıklarını bilirsiniz.

say in
Download count
say on!
count on!
numara say! komutu
(Askeri) call off
say
Favoriten