ilişkin

listen to the pronunciation of ilişkin
Türkisch - Englisch
related

Are you guys really related? - Gerçekten ilişkiniz var mı?

concerning
regarding
corresponding
concerning, regarding, relating to
related to, connected with
pertaining to, belonging to
respecting
appertaining
in reference to
appendant
relative
regarding to
ilişkin olma
be related
ilişkin olmak
run on
geleceğe ilişkin beklentiler
future expectations
suyla ilgili, suya ilişkin
related to water, water-related
tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar
(Ticaret) general rules for the interpretation of the tariff
ülke yönetimine ilişkin
countries regarding the management
Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme
(Hukuk) International Covenant on Economic Social and Cultural Rights
Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Sözleşme
(Hukuk) International Covenant on Civil and Political Rights
devletin kamu hizmetlerine ilişkin yetkisi
(Hukuk) public services competence
dip canlılarına ilişkin
(Denizbilim) benthonic
eosin kapsayan veya ilişkin
eosinic
firmalar arası anlaşmaya ilişkin bildirim
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
firmalar arası anlaşmaya ilişkin ihbar
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
firmalar arası anlaşmaya ilişkin tebliğ
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
hipofiz bezine ilişkin
(Tıp) pituitaty
istihdama ilişkin kılavuz
(Hukuk) employment guidelines
kutsal kitaplara ilişkin
scripturally
mukaveleye ilişkin
(Hukuk) contractual
teşebbüsler arası anlaşmaya ilişkin bildirim
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
teşebbüsler arası anlaşmaya ilişkin ihbar
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
teşebbüsler arası anlaşmaya ilişkin tebliğ
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin genel hükümler
(Hukuk) general provisions in the field of technical barriers to trade
tutuklulara muameleye ilişkin BM minimum standart kuralları
(Hukuk) UN standard minimum rules for the treatment of prisoners
usule ilişkin belgelerin tebliği
(Hukuk) service of procedural documents
ısıya ilişkin
(Hukuk) thermal
şirketler arası anlaşmaya ilişkin bildirim
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
şirketler arası anlaşmaya ilişkin ihbar
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
şirketler arası anlaşmaya ilişkin tebliğ
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
Türkisch - Türkisch
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik: "Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler..."- Anayasa
İlişkin
(Hukuk) MÜTEALLİK
ilişkin
Favoriten