saygılı

listen to the pronunciation of saygılı
Türkisch - Englisch
respectful

The students were not respectful towards their teacher. - Öğrenciler öğretmenlerine karşı saygılı değildiler.

Tom was quiet, polite and respectful. - Tom sessiz, nazik ve saygılıydı.

considerate

You were considerate not to disturb us. - Sen bizi rahatsız etmemek için saygılıydın.

Doris is considerate of everybody's feelings. - Doris herkesin hislerine karşı saygılı.

respectful, considerate
pious
deferential

Tom was too deferential. - Tom fazla saygılıydı.

dutiful

This girl was always good and dutiful. - Bu kız hep iyi ve saygılıydı.

reverent

With deep and reverent awe I replaced the candelabrum in its former position. - Derin ve saygılı huşuyla şamdanı önceki yerine koydum.

regardful
deferent

Tom was too deferential. - Tom fazla saygılıydı.

courteous

Be courteous and respectful. - Kibar ve saygılı olun.

You must be courteous to any guest. - Her konuğa karşı saygılı olmalısın.

reverential
obeisant
fearful
discreet
decent

Tom is a decent sort of guy. - Tom saygılı bir insandır.

Tom's a decent, law-abiding citizen. - Tom terbiyeli, yasalara saygılı bir vatandaş.

courtly
respectful to
venerating
thoughtful

Tom smiled thoughtfully. - Tom saygılı bir biçimde gülümsedi.

saygı
esteem

She's insecure and has low self esteem. - O güvensiz ve düşük benlik saygısı var.

Don't worry so much! For quite an esteemed expert such as myself, it's peasy lemon squeezy! - Bu kadar endişelenme! Benim gibi çok saygın bir uzman için bu iş çocuk oyuncağı!

saygı
respect

I respect the elderly. - Yaşlılara saygı duyarım.

The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities. - İki insan birbirlerini mükemmel şekilde anlıyorlardı, ve birbirlerinin güçlü niteliklerine karşılıklı saygıları vardı.

saygılı bir biçimde
respectfully
saygılı olmak
study
saygılı olmak
have respect for
saygılı tavırlar
devoirs
saygı
regard

Please give my regards to your parents. - Lütfen ebeveynlerinize saygılarımı iletin.

My brother sends you his regards. - Erkek kardeşim sana saygılarını yolluyor.

saygı
homage
saygı
notice

What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers. - Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı.

saygı
{i} compliment

Will you be so kind as to convey my compliments to her? - Ona saygılarımı lütfeder misin?

saygı
respect, esteem, regard, consideration hürmet, ihtiram
saygı
respectfulness
saygı
awe

With deep and reverent awe I replaced the candelabrum in its former position. - Derin ve saygılı huşuyla şamdanı önceki yerine koydum.

saygı
{i} deference
saygı
devoir
saygı
honour
saygı
{i} reverence
saygı
consideration

Consideration is very necessary. - Saygı çok gereklidir.

saygı
revered
aşırı saygılı
obsequious
başkalarının düşüncelerine saygılı
broadminded
işine saygılı
dutiful
saygı
veneration
saygı
estimation
saygı
piety

To raise one's name in later generations and thereby glorify one's parents, this is the greatest expression of filial piety. - Birinin adını daha sonraki kuşaklarda yükseltmek ve böylece birinin ebeveynlerini övmek, bu anne babaya saygının en büyük ifadesidir.

saygı
obeisance
saygı
worshipful
saygı
worshipfulness
yasalara saygılı
law-abiding
Türkisch - Türkisch
Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli: "Bundan başka saygılı, temiz ve çalışkan bir kızdı."- H. E. Adıvar
Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli
hürmetli
Saygı
hürmet
Saygı
ihtiram
saygı
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal
saygı
Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu
saygılı
Favoriten