hürmet

listen to the pronunciation of hürmet
Türkisch - Englisch
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Irz, nâmus gibi başkasına helâl olmayan husus. İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin bir tek seyyiesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mü'mine adavet ederler. Halbuki: Cenab-ı Hak haşirde adâlet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde a'mâl-i mükellefini tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücud
(Osmanlı Dönemi) Riâyet. İhtiram
(Osmanlı Dönemi) Haysiyet. Şeref
(Osmanlı Dönemi) Haram olma. Haramlık
Saygı
(Osmanlı Dönemi) HUMSE
(Osmanlı Dönemi) ZİMAM
hürmet etmek
Saymak, saygı göstermek
hürmet
Favoriten