ile ilgili

listen to the pronunciation of ile ilgili
Türkisch - Englisch
regarding

Regarding this project, have you seen the contract? - Bu proje ile ilgili olarak, sözleşmeyi gördün mü?

The family had grave doubts regarding the explanation it received from the army. - Ailenin ordudan alınan açıklama ile ilgili ciddi şüpheleri vardı.

relevant to

The content of his speech is not relevant to the subject. - Konuşmasının içeriği, konu ile ilgili değildir.

of
with respect to
(with) regard to
re
in respect to
pertaining to
concerning

There is a rule concerning the use of knives and forks. - Bıçak ve çatal kullanımı ile ilgili olarak bir kural vardır.

Are you aware of anything concerning his past life? - Onun geçmiş yaşamı ile ilgili bir şeyin farkında mısınız?

about

It's not about how much you're worth, but how much they are going to pay for having you. - O, senin ne kadar değerli olduğunla ilgili değil fakat sana sahip oldukları için ne kadar ödeyecekleri ile ilgilidir.

Before you make a decision about your marriage, you should have a consultation with your parents. - Evlilik ile ilgili bir karar vermeden önce, ebeveynlerine danışmalısın.

with

I hear they have a lot of problems with the tunnels in New Zealand. - Onların Yeni Zelanda'dadaki tüneller ile ilgili çok sayıda sorunları olduklarını duydum.

Do you have anything to say with regard to this matter? - Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı?

coupled with
connected
apropos
related to

Sami read anything related to necrophilia. - Sami, nekrofili ile ilgili her şeyi okudu.

Opossums aren't related to rats. - Keseli sıçanlar, fareler ile ilgili değildir.

interested in

It seems that he is interested in astronomy. - O, astronomi ile ilgili gibi görünüyor.

Tom doesn't seem particularly interested in Mary. - Tom özellikle Mary ile ilgili görünmüyor.

relative to
over

He got over the shock of his father's death. - Babasının ölümü ile ilgili şoku atlattı.

Up to this point I have presented an overview of the growth of political unrest in the period. - Bu noktaya kadar ben dönemdeki siyasi huzursuzluğun büyümesi ile ilgili genel bir bakış sundum.

on
associated with

Tom doesn't understand the environmental impacts associated with a Western lifestyle. - Tom Batılı yaşam tarzı ile ilgili çevresel etkileri anlamıyor.

towards
concerned of
in regards to
regards of
wrt
interested of
gökyüzü ile ilgili
celestial
gelgit ile ilgili
tidal
ile ilgili olarak
in connection with sb/sth
ile ilgili olarak
with regard to

Do you have anything to say with regard to this matter? - Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı?

ile ilgili olarak
as to
karın ile ilgili
abdominal
meslek ile ilgili
vocational
babil ile ilgili
Babylonian
beyin ile ilgili
cerebral
britanya ile ilgili
British
ile ilgili olarak
with reference to
ile ilgili olarak
corresponding to
ile ilgili olarak
as regards
ile ilgili olarak
corresponding with
inek çiçek hastalığı ile ilgili
vaccine
kader ile ilgili
weird
kavrama ile ilgili
cognitive
konu ile ilgili
germane
standart yapılan eşya ile ilgili
utility
testis ile ilgili
testicular
şahdamarlar ile ilgili
carotid
aile ile ilgili
domestic
anne (ile ilgili)
maternal
avrupa ile ilgili
european
baba (ile ilgili)
paternal
bademcik (ile ilgili)
(Anatomi) tonsillar
basil (ile ilgili)
(Biyoloji) bacillary
bel ile ilgili
(Tıp) lumbar
belediye/kent ile ilgili
municipal
besin (ile ilgili)
pabular
cenin (ile ilgili)
foetal
ceza ile ilgili
penal
deri ile ilgili
(Denizbilim) dermal
dorsum ile ilgili
(Tıp) dorsalis
evlenme ile ilgili
nuptial
festival ile ilgili
festive
göbek (ile ilgili)
(Anatomi) umbilical
göbek (ile ilgili)
omophalic
ikametgah ile ilgili
residential
ile ilgili olarak
corresponding
ile ilgili olarak
(with) regard to
ile ilgili olarak
concerning

There is a rule concerning the use of knives and forks. - Bıçak ve çatal kullanımı ile ilgili olarak bir kural vardır.

ile ilgili olarak
relating to
jeodezi ile ilgili
(Askeri) geodetic
kent ile ilgili
urban
kuzey kutbu ile ilgili
(Coğrafya) arctic
mantar (ile ilgili)
fungal
metre ile ilgili
metrical
metre ile ilgili
metric
mide (ile ilgili)
(Tıp) gastric
ordu ile ilgili
(Askeri) military
sindirim sistemi ile ilgili
(Tıp) gastrointestinal
solunum (ile ilgili)
(Tıp) respiratory
strateji ile ilgili
(Askeri) strategical
tilki (ile ilgili)
vulpine
tiyatro sanatı ile ilgili
drama
tohum (ile ilgili)
germinal
yasa koyma ile ilgili
(Ticaret) legislative
yuva ile ilgili
nidal
yıldız ile ilgili
stellar
zirve (ile ilgili)
climactic
çiçek (ile ilgili)
(Tekstil) floral
özel ders ile ilgili
tutorial
armoni ile ilgili olan
which is related to harmony
düş ile ilgili, hayalî
about falling, dream
ile ilgili olarak
with regards to
ile ilgili olarak
in dealing with
ile ilgili olarak
wrt
ile ilgili olarak
with as
ilke ile ilgili
principles related to
vatan sevgisi ile ilgili şiirler
poems about love and devotion to one's country
afganistan ile ilgili
Afghan
afrika ile ilgili
African
afro asya ile ilgili
Afro-Asian
agnostisizm ile ilgili
agnostical
agnostisizm ile ilgili
agnostic
ahlak bilimi ile ilgili
deontological
ahlak kuralları ile ilgili
casuistical
ahlâk kuralları ile ilgili
casuisticly
ahlâk kuralları ile ilgili olarak
casuistically
akraba katili ile ilgili
parricidal
aksiyom ile ilgili
axiomatic
alkaloid ile ilgili
alkaloid
alpler ile ilgili
alpine
alşimi ile ilgili
alchemic
amazon nehri ile ilgili
Amazonian
amazonlar ile ilgili
Amazonian
amca ile ilgili
avuncular
amca ile ilgili olarak
avuncularly
ameliyat ile ilgili
operative
amerika'nın istediği yere zorla girmesi ile ilgili
no knock
amonyak ile ilgili
ammoniac
ana katilliği ile ilgili
matricidal
anatomi ile ilgili
anatomical
anatomi ile ilgili
anatomic
anjou ile ilgili
Angevin
anlam ile ilgili
semantic
anlama ile ilgili
noematic
anten ile ilgili
aerial
anüs ile ilgili
anal
apostoller ile ilgili
apostolic
apostoller ile ilgili
apostolical
arabistan ile ilgili
Arabian
araştırma ile ilgili
explorative
araştırma ile ilgili
exploratory
aristokrasi ile ilgili
aristocratic
aristokrasi ile ilgili
aristocratical
artıkyıl ile ilgili
bissextile
arşidük ile ilgili
archdukal
astroloji ile ilgili
astrologic
astroloji ile ilgili
astrological
at üstünde mızrak oyunu ile ilgili
tilting
atalar ile ilgili
ancestral
ateş ile ilgili
pyretic
atika ile ilgili
Attic
atlas okyanusu ile ilgili
Atlantic
atomculuk ile ilgili
atomistic
atomculuk ile ilgili olarak
atomistically
avrupa ile ilgili
Continental
ayak bileği ile ilgili
tarsal
ayin ile ilgili
ritual
ayırma ile ilgili
segregative
ağaç ile ilgili
arboreous
aşı ile ilgili
vaccinal
bahçe ile ilgili
horticultural
bahçe ile ilgili
garden
bakanlık ile ilgili
departmental
bakterisit ile ilgili
bactericidal
bakteriyoloji ile ilgili
bacteriological
baküs ile ilgili
Bacchic
baküs ile ilgili
Bacchanal
banyo ile ilgili
balneal
baron ile ilgili
baronial
basilikos ile ilgili
basilisk
bask'lar veya bask dili ile ilgili
Basque
batı ile ilgili
western
bayram ile ilgili
festal
bazalt ile ilgili
basaltic
bağırsak ile ilgili
alvine
baş ile ilgili
head
başlangıç ile ilgili
initiatory
beden eğitimi ile ilgili
(Spor) calisthenic
beden eğitimi ile ilgili
(Spor) callisthenic
belediye ile ilgili
civic
belediye ile ilgili biçimde
civically
beslenme ile ilgili
nutritional
beslenme ile ilgili
alimentary
beyin zarı ile ilgili
arachnoid
bildirme eki ile ilgili
(Dilbilim) copular
bilek ile ilgili
carpal
bilek ile ilgili
of or relating to the carpus (wrist or wrist bones)
bilinçaltı ile ilgili
unconscious
binicilik ile ilgili
equestrian
birbiri ile ilgili düşünce ve nesneler dizisi
spectrum
birmanya ile ilgili
Burmese
bitkibilim ile ilgili olarak
botanically
biyoloji ile ilgili
biologic
biyoloji ile ilgili
biological
bizans ile ilgili
Byzantine
borsa oyunu ile ilgili
(Ticaret) speculative
boyun ile ilgili
jugular
brezilya ile ilgili
Brazilian
britanya ile ilgili
Britannic
bu dünya ile ilgili olmayan
unworldly
bulgaristan ile ilgili
Bulgarian
burun ve boğaz ile ilgili
pharyngonasal
böbreküstü bezi ile ilgili
adrenal
bölme ile ilgili
divisional
bölünme ile ilgili
divisional
bünye ile ilgili
constitutional
bürokrasi ile ilgili
bureaucratic
büyükelçi ile ilgili
ambassadorial
büyükelçilik ile ilgili
ambassadorial
casusluk ile ilgili
cloak and dagger
cemaat ile ilgili
congregational
cinsel birleşme ile ilgili
coital
cinsel ilişki ile ilgili
venereal
cinsiyet bezi ile ilgili
(Tıp) gonadal
cornwall ile ilgili
Cornish
damar ile ilgili
vascular
damasko ile ilgili
Damascene
davanın esası ile ilgili gerçekler
(Hukuk) relevant facts
dayanma gücü ile ilgili
staminal
dayanma ile ilgili
endurant
decartes veya felsefesi ile ilgili
Cartesian
derebeyi ile ilgili
seigniorial
değiştirme ile ilgili
commutative
difteri ile ilgili
(Tıp) diphtheritic
dilbilim ile ilgili
linguistic
dilek kipi ile ilgili
subjunctive
dini gün ile ilgili
Sabbatic
dini gün ile ilgili
sabbatical
dini tören ile ilgili
ritual
dizgi ile ilgili
composing
Englisch - Türkisch

Definition von ile ilgili im Englisch Türkisch wörterbuch

misafirlikle ile ilgili sözler
misafirlik komşular arasında sohbet amacıyla yapılan bir tür geliş gidiş
ile ilgili
Favoriten