offer

listen to the pronunciation of offer
Englisch - Türkisch
teklif etmek

Size iş teklif etmek istiyoruz. - We want to offer you the job.

Tom'un ne teklif etmek zorunda olduğuna bakalım. - Let's see what Tom has to offer.

{f} sunmak

Bir öneri sunmak istiyorum. - I'd like to offer a proposal.

Pozisyonu sana sunmak istiyorum. - I would like to offer you the position.

teklif

Benim için sürpriz oldu, o benim teklifimi reddetti. - To my surprise, he refused my offer.

Onun teklifini reddetti. - She refused his offer.

takdim
{i} arz

Onun şirketi halka arz hisse sattığında Tom milyarder oldu. - Tom became a billionaire when his company sold shares in an initial public offering.

{i} öneri

Öneri geri çevrilemeyecek kadar çok iyidir. - The offer is too good to be turned down.

Uzun lafın kısası, önerini kabul edemeyiz. - To make a long story short, we cannot accept your offer.

teklif vermek

Size özel bir teklif vermek için buradayım. - I'm here to give you a special offer.

önermek

Sana işini geri önermek istiyorum. - I'd like to offer you your job back.

Sana biraz yardım önermek istiyorum. - I'd like to offer you some help.

{i} sunum
{i} adak
sağlamak
(Ticaret) oferto
peşkeş
beğeniye sunmak
(Ticaret) satışa arz
beğenisine sunmak
(Ticaret) satış
savaş açmak
(Ticaret) piyasaya sunma
(Ticaret) mal teklifi
fiyat teklifi
{f} sun

Size içten tebriklerimi sunarım. - I offer you my hearty congratulations.

Paul, yeni bir plan sundu. - Paul offered a new plan.

sunma

Tom'un tavernası da bir teslimat hizmeti sunmaya başladığından beri taverna telefon görüşmeleriyle dolup taşıyor. - Since Tom's Tavern has started offering a delivery service too, it has been flooded with phone calls.

O kadar mutluydum ki teşekkürlerimi sunmayı unuttum. - I was so happy that I forgot to offer my thanks.

{i} satışa çıkarma
gözükmek
{i} fiyat

Biz rekabetçi fiyatlandırma öneriyoruz. - We offer competitive pricing.

Biz bu yeni ürünleri liste fiyatının % 20 altında sunabiliriz. - We can offer these new products at 20% below list price.

{f} ortaya çıkmak
{f} ikram etmek
offer resistance karşı koymak
{f} arzetmek
{f} adamak
{i} bağış
{f} bildirmek
{f} teklif et

Evi ona 300,000 dolara satmayı teklif ettik. - We offered him the house for $300,000.

Biz ona güzel bir iş teklif ettik. - We offered him a nice job.

sunm

Tom'un tavernası da bir teslimat hizmeti sunmaya başladığından beri taverna telefon görüşmeleriyle dolup taşıyor. - Since Tom's Tavern has started offering a delivery service too, it has been flooded with phone calls.

Bu okul İngilizce, Fransızca ve İspanyolca kursları sunmaktadır. - This school offers English, French and Spanish courses.

iste/sun/teklif et
takdim/teklif
meydana çıkmak görünmek
offer battle savaş açmak
{f} sunmak, takdim etmek, arzetmek
offer for sale satılığa çıkarmak
{f} açmak (savaş)
{f} vermek

Onların teklifini kabul edip etmeyeceğimize karar vermek için üç saatimiz var. - We have three hours to decide whether we're going to accept their offer.

Size özel bir teklif vermek için buradayım. - I'm here to give you a special offer.

göstermek
sunu

Sana bir seçenek sunuyorum. - I'm offering you a choice.

Hiç gece turları sunuyor musunuz? - Do you offer any night tours?

teklif sunmak
offer a business opportunity
iş imkanı sunmak
offer a choice
seçenek sunmak
offer a proof
(Kanun) delil sunmak
offer a solution
çözüm önerisi getirmek
offer a solution
çözüm önerisinde bulunmak
offer a solution
çözüm sunmak
offer a solution
çözüm önermek
offer advantage
avantaj vermek
offer advantage
avantaj sunmak
offer advantage
avantaj yaratmak
offer an alternative
alternatif sunmak
offer an insight into
-e ışık tutmak
offer an insight into
açılım sunmak
offer an insight into
açılım yaratmak
offer an option
seçenek sunmak
offer and acceptance
icap ve kabul
offer bribe to
(Kanun) rüşvet teklif etmek
offer chance
imkan sunmak
offer condolence
taziye sunmak
offer consulting service
danışmanlık hizmeti vermek
offer curves
(Ticaret) teklif eğrileri
offer diversity
çeşitlilik sunmak
offer id
(Bilgisayar) öneri no
offer of collaboration
işbirliği teklifi
offer one's experiences
deneyim sunmak
offer oneself
meydana atılmak
offer oneself
kendini takdim etmek
offer oneself
ortaya atılmak
offer price
(Ticaret) arz fiyatı
offer price
(Ticaret) satış fiyatı
offer quality service
kaliteli hizmet sunmak
offer resignation
istifa sunmak
offer service
hizmet vermek
offer service
hizmet sunmak
offer somebody an opportunity
fırsat sunmak
offer someone an apology
özür sunmak
offer someone discout
iskonto vermek
offer someone employment
iş sunmak
offer someone health service
sağlık hizmeti vermek
offer someone health service
sağlık hizmeti sunmak
offer someone opportunity
olanak sağlamak
offer tea
çay ikram etmek
offer thanks
allaha şükretmek
offer thanks
allaha şükranlarını sunmak
offer to market
piyasaya arzetmek
offer to market
piyasaya sunmak
offer to pay
(Ticaret) ödeme teklifi
offer to public
(Ticaret) halka arz etmek
offer to tourism
turizme açmak
offer up
yerleştirmek
offer up
takmak
offer up
koymak
offer variety
çeşitlilik sunmak
offer variety
çeşitlilik kazandırmak
offer a bribe
rüşvet teklif etmek
offer a price
pey sürmek
offer for sale
satılığa çıkarmak
offer resistance
karşı koy
offer a better job
Daha iyi bir iş teklifi
offer an affront to
bir hakaret teklif
offer for sale
Satışa sunmak
offer hope
Umut vadetmek
offer letter
Teklif mektubu
offer of proposal
Teklifin teklif
offer one's condolences
Taziyede bulunmak, başsağlığı dilemek
offer prayer
Namaz kılmak
offer price
teklif fiyatı
offer so.'s apologies
teklif çok. 's özürler
offer so.'s hand
teklif çok. 'el s
offer warm wishes, give a compliment
Bir iltifat vermek dileklerimi sunarım teklif
offer-demand
Arz-talep

Offer-demand is the most important yardstick of the big factories on producing.

offer (someone) tea
çay ısmarlamak
offer a suggestion
öneri teklif etmek
offer a suggestion
öneri sunmak
offer an excuse
mazeret göstermek
offer battle
savaş açmak
offer battle
(Fiili Deyim ) muharebe açmak
offer date
(Askeri) TEKLİF TARİHİ
offer date
(Askeri) yeklif tarihi
offer draw
(Bilgisayar) beraberlik öner
offer resistance
dayanmak
offer resistance
karşı koymak
offer resistance
direnmek
official offer
resmi teklif
offering
teklif

Bence Tom'un teklif ettiği işi almalısınız. - I think you should take the job Tom is offering you.

Tom'a bir iş teklif ediyorum. - I'm offering Tom a job.

offering
sunuş
offering
{i} sunma

Tom'un tavernası da bir teslimat hizmeti sunmaya başladığından beri taverna telefon görüşmeleriyle dolup taşıyor. - Since Tom's Tavern has started offering a delivery service too, it has been flooded with phone calls.

Ona pozisyonu sunmayı düşünüyorum. - I'm thinking of offering her the position.

avail oneself of an offer
(Politika, Siyaset) bir tekliften yararlanmak
firm offer
(Ticaret) kesin teklif
freight offer
(Ticaret) navlun teklifi
offering
önerme

Bazen yardımı kabul etmek onu önermekten daha zordur. - Sometimes, accepting help is harder than offering it.

offering
önererek
offering
(Mimarlık) adaklık
offering
bağışlar
offering
sunu

Sana bir seçenek sunuyorum. - I'm offering you a choice.

Mağaza yakında kapanıyor ve her şeyi yarı fiyata sunuyor. - The store is closing soon and is offering everything at half price.

offering
olanak
offerings
teklifler
offers
(Bilgisayar) sunulan
present an offer
teklif sunmak
propose an offer
teklif sunmak
counter offer
karşı teklif
firm offer
kesin öneri
get an offer
iş teklifi almak
made an offer
teklifte bulun
make an offer
teklifte bulun
marriage offer
evlenme teklifi
offering
{f} öner

Bir şey içmek ister misin? Hayır, ama öneri için teşekkürler. - Would you like something to drink? No, but thanks for offering.

Yardım etmeyi öneriyor musun? - Are you offering to help?

offering
bağış
offering
kurban
offering
{i} öneri

Bayan Tanaka, yeni öğretmen, Japoncayı haftada iki kez ilgili öğrencilerine müfredat dışı etkinlik olarak öneriyor. - Mrs. Tanaka, the new teacher, is offering Japanese as an extra curricular activity twice a week to interested students.

Şimdi sana yardım etmeyi öneriyorum. - I'm offering to help you now.

public offer
halka arz
special offer
özel indirim
tender offer
ihale yoluyla satış
Right of first offer
(Finans) İlk teklifi verme hakkı
an interesting offer
ilginç bir teklif
bid offer
teklif sunmak
business offer
iş teklifi
hard offer
sert teklif
has to offer
sunduğu
jumped at the offer
teklif atladı
lowest financial offer
en düşük mali teklifi
make an offer
Bir teklifte bulunmak, teklif etmek
make offer
Teklif yapmak
offered
teklif edildi

Tom'a iyi bir iş teklif edildi. - Tom was offered a good job.

Dan'a sadece başka yerde bir iş teklif edildi. - Dan has just been offered a job elsewhere.

offerer
Teklif Eden
offerings
öneriler
offers
teklif ed(mek)
pass an offer
Teklif geçmek
rental offer
Kirâ fiyat teklîfi
response offer to an offer
bir teklif karşısında teklif
scam offer
dolandırmak amacı ile yapılan teklif
take s.o. up on his/her offer
birinin teklifini kabul etmek: İ´ll take you up on that. O teklifini kabul ediyorum
to offer treats
ikramda bulunmak
offering
{i} adak
offering
{i} kilisede toplanan para
offering
{i} (Hristiyanlık) (ayin sırasında cemaatten toplanan) para, bağışlar
offering
iste/sun/teklif et
offering
{i} sunulan şey
offers
teklif ediyor

Tom bardağını Mary'ye teklif ediyor. - Tom offers his glass to Mary.

Englisch - Englisch
To propose or express one's willingness (to do something)

She offered to help with her homework.

agent noun of off
To place at someone’s disposal; to present (something) to be either accepted or turned down

He offered his good will for the Councilman's vote.

To happen, to present itself

The opportunity, however, did not offer till next morning, for Phoebe did not come to bed till long after I was gone to sleep.

To present (something) to a god or holy figure as a gesture of worship, or for a sacrifice
A proposal that has been made

What's in his offer?.

To place (something) in a position where it can be added to an existing mechanical assembly

The next stage is to remove and replace the top part of the right side lip, and offer the lid to the car to ensure all the shapes and gaps are okay.

An invitation to enter into a binding contract communicated to another party which contains terms sufficiently definite to create an enforceable contract if the other party accepts the invitation

His first letter was not a real offer, but an attempt to determine interest.

Something put forth, bid, proffered or tendered

His offer was $3.50 per share.

{v} to present, propose, try, bid, sacrifice
{n} a proposal, tender, attempt, price bidden
If you offer to do something, you say that you are willing to do it. Peter offered to teach them water-skiing `Can I get you a drink,' she offered
An offer is the amount of money that someone says they will pay to buy something or give to someone because they have harmed them in some way. He has dismissed an offer of compensation
If people offer prayers, praise, or a sacrifice to God or a god, they speak to or give something to their god. Church leaders offered prayers and condemned the bloodshed He will offer the first harvest of rice to the sun goddess. Offer up means the same as offer. He should consider offering up a prayer to St Lambert
With the infinitive as an objective: To make an offer; to declare one's willingness; as, he offered to help me
{f} suggest; tender, bid, propose a price; present, put forward, submit; express (goodwill, intent, etc.); present or sacrifice as an act of worship
An expression of willingness to purchase a property at a specified price; presenting for acceptance a price for a property parcel; the bid price in a real estate or security transaction
A motion to sell a financial product at a specified price Also known as ask
something offered (as a proposal or bid); "noteworthy new offerings for investors included several index funds" the verbal act of offering; "a generous offer of assistance" put forward for consideration; "He offered his opinion" threaten to do something; "I offered to leave the committee if they did not accept my proposal" produce or introduce on the stage; "The Shakespeare Company is offering `King Lear' this month" make available or accessible, provide or furnish; "The conference center offers a health spa"; "The hotel offers private meeting rooms" present for acceptance or rejection; "She offered us all a cold drink" make available for sale; "The stores are offering specials on sweaters this week" offer verbally; "extend my greetings"; "He offered his sympathy" propose a payment; "The Swiss dealer offered $2 million for the painting" present as an act of worship; "offer prayers to the gods
If an organization offers something such as a service or product, it provides it. We have been successful because we are offering a quality service Sainsbury's is offering customers 1p for each shopping bag re-used Eagle Star offers a 10% discount to the over-55s
present for acceptance or rejection; "She offered us all a cold drink"
Indicates a willingness to sell at a given price
An expression indicating one's desire to sell a commodity at a given price; opposite of bid
To propose something
An offer in a shop is a specially low price for a specific product or something extra that you get if you buy a certain product. This month's offers include a shirt, trousers and bed covers Today's special offer gives you a choice of three destinations Over 40 new books are on offer at 25 per cent off their normal retail price
To proffer
The price at which a seller will sell a security
A proposal to purchase property at a specified price and terms
An expression of willingness to purchase a property at a specified price
~ The price at which a seller will sell a security
The price at which a person is ready to sell Opposed to bid, the price at which one is ready to buy
To place at one's disposal
present as an act of worship; "offer prayers to the gods
If you have something to offer, you have a quality or ability that makes you important, attractive, or useful. In your free time, explore all that this incredible city has to offer
The act of offering, bringing forward, proposing, or bidding; a proffer; a first advance
An offer is something that someone says they will give you or do for you. The offer of talks with Moscow marks a significant change from the previous western position `I ought to reconsider her offer to move in,' he mused He had refused several excellent job offers
Indicates a willingness to sell at a given price Related: Bid
If you offer someone information, advice, or praise, you give it to them, usually because you feel that they need it or deserve it. They manage a company offering advice on mergers and acquisitions They are offered very little counselling or support
threaten to do something; "I offered to leave the committee if they did not accept my proposal"
To bid, as a price, reward, or wages; as, to offer a guinea for a ring; to offer a salary or reward
To bring to or before; to hold out to; to present for acceptance or rejection; as, to offer a present, or a bribe; to offer one's self in marriage
The price, or rate, that a willing seller is prepared to sell at
Also called "ask" Indicates a willingness to sell a futures contract at a given price (back to top)
An expression indicating a desire to sell a commodity at a given price; the opposite of Bid
make available; provide; "extend a loan"; "The bank offers a good deal on new mortgages"
An offer is the same as an ask, which is the lowest price at which a person is willing to sell a security This is opposed to a bid, which is the highest price at which a person is willing to buy a security
Attempt; endeavor; essay; as, he made an offer to catch the ball
a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it a whirl"
produce or introduce on the stage; "The Shakespeare Company is offering `King Lear' this month"
An offer, indicating willingness to sell at a given price (opposite of bid)
To attempt; to undertake
If there is something on offer, it is available to be used or bought. Savings schemes are the best retail investment products on offer. country cottages on offer at bargain prices
If you offer a particular amount of money for something, you say that you will pay that much to buy it. Whitney has offered $21.50 a share in cash for 49.5 million Prime shares They are offering farmers $2.15 a bushel for corn He will write Rachel a note and offer her a fair price for the land It was his custom in buying real estate to offer a rather low price
{i} suggestion; proposal of a price, tender, bid; proposal of marriage; expression of (goodwill, intent, etc.)
Indicates a willingness to sell at a given price (See bid )
make available or accessible, provide or furnish; "The conference center offers a health spa"; "The hotel offers private meeting rooms"
propose a payment; "The Swiss dealer offered $2 million for the painting"
To present in words; to proffer; to make a proposal of; to suggest; as, to offer an opinion
agree freely; "She volunteered to drive the old lady home"; "I offered to help with the dishes but the hostess would not hear of it"
If you offer someone something such as love or friendship, you show them that you feel that way towards them. The President has offered his sympathy to the Georgian people It must be better to be able to offer them love and security John's mother and sister rallied round offering comfort
An invitation to enter into a binding contract communicated to another party which contains terms sufficiently definite to create an enforceable contract if the other party accepts the offer
That which is offered or brought forward; a proposal to be accepted or rejected; a sum offered; a bid
To put in opposition to; to manifest in an offensive way; to threaten; as, to offer violence, attack, etc
The price at which a trader is willing to sell foreign exchange, securities, or commodities Also called "ask "
ask (someone) to marry you; "he popped the question on Sunday night"; "she proposed marriage to the man she had known for only two months"; "The old bachelor finally declared himself to the young woman"
present as an act of worship; "offer prayers to the gods"
The price at which a holder is prepared to sell an asset (similar to ask)
something offered (as a proposal or bid); "noteworthy new offerings for investors included several index funds"
make available for sale; "The stores are offering specials on sweaters this week"
The price at which a seller is willing to sell The best offer is the lowest such price available
offer affordances
To give elbow room or leeway (for something to happen)

The two sides, the political and the erotic, necessarily obscure and misrepresent each other - but in ways that offer important and shifting affordances to all parties in historical gender and class struggle.

offer one's condolences
To offer sympathy to someone

The president offered his condolences to the mother of the dead soldier.

offer the light
To ask the batsmen if they wish to continue playing in conditions of poor light. If they do not, play is suspended for bad light
offer a sacrifice
present a sacrifice, present an offering
offer for sale
put up for sale, present for sale
offer for the public
offer to the public to buy stocks, making of stock available for the public to buy
offer itself
appear, come unexpectedly, occur
offer of securities
(Economics) offer by a publicly-held company to the general public to purchase securities
offer one's hand
propose marriage
offer opposition
oppose, show resistance
offer price
The offer price for a particular stock or share is the price that the person selling it says that they want for it. BET shares closed just above the offer price, up 1.5p at 207p. see also asking price, bid price
offer price
(stock market) the price at which a broker is willing to sell a certain security
offer proposals
submit suggestions, submit proposals
offer resistance
offer opposition, resist
offer that can't be refused
amazingly good offer, incredibly tempting proposal
offer to sell
Any attempt, either verbal or in writing, to induce or encourage someone to acquire an interest in property
offer to sell
In general, a written expression of a person's willingness to sell a certain property on terms expressed in the offer
offer to sell
An offer to sell describes a commodity, product, service, or transportation for sale Members can browse active Offers to Sell and begin negotiations with the seller or carrier
offer up
see offer 6
offer up
present as an act of worship; "offer prayers to the gods"
an offer one can't refuse
An offer from one side in any transaction with terms so attractive that the other side is almost guaranteed to accept
an offer one can't refuse
An offer from one side in any transaction with the results of failing to accept so unattractive that the other side is almost guaranteed to accept
cutter-offer
someone who cuts off something
make an offer
To bid, propose, to initiate a proposal
offering
An oblation or presentation made as a religious act
on offer
Being for sale at a reduced price

The sofa is on offer. It's £200 instead of £500.

best and final offer
BAFO (best and final offer): Term used in bids to indicate that no further negotiation on the amount or terms is possible. BAFO is issued often in response to the request a principal (customer) sends to those contractors or suppliers whose bids are within a close range of one another
offerer
{n} one who makes an offer or sacrifices
offering
{n} a sacrifice, oblation, present, gift
Right of first offer
(Finans) A contractual obligation by the owner of an asset to a rights holder to negotiate the sale of an asset with the rights holder before offering the asset for sale to third parties. If the rights holder is not interested in purchasing the asset or cannot reach an agreement with the seller, the seller has no further obligation to the rights holder and may sell the asset freely
counter-offer
An offer made in response to another
hard offer
(Ticaret) in direct marketing, a promotion that asks for payment with an order, in contrast to a soft offer, which includes an option to review the goods first and then pay or return the goods as desired by the customer
soft offer
(Ticaret) A trial offer of some kind. The prospective customer is offered the product on a trial period for a given length of time, during which they can use and evaluate the product to decide if the product meets their needs. No risk or obligation is invested by the prospect
Offering
(Reklam) What a company offers for sale to customers. An offering includes the product and its design, features, quality, packaging, distribution, etc., together with associated services such as financing, warranties and installation. The name and brand of the product are also part of the offering
offered
past of offer
offered
{s} presented, suggested, proposed
offerer
One who offers; esp
offerer
One who extends an offer to another
offerer
{i} one who suggests or offers; proposer (of good will, friendship, etc.); one who offers a sacrifice
offerer
someone who presents something to another for acceptance or rejection
offerer
one who offers something to God in worship
offering
money contributed to a religious organization
offering
That which has been offered; a sacrifice
offering
Ch
offering
A unit offered in the forthcoming teaching period and available for enrolment
offering
Personal tithes payable according to custom, either at certain seasons as Christmas or Easter, or on certain occasions as marriages or christenings
offering
An act of offering
offering
the act of contributing to the funds of a church or charity; "oblations for aid to the poor"
offering
present participle of offer
offering
All methods, private or public, by which companies offer or sell securities to investors
offering
A representation of the market wishes of a buyer or seller; a buyer's commitment to buy (an order) or a seller's commitment to sell (an offering)
offering
something offered (as a proposal or bid); "noteworthy new offerings for investors included several index funds"
offering
The act of an offerer; a proffering
offering
The total benefits or satisfaction provided to target markets by an organization An offering consists of a tangible product or service plus related services such as installation, repair, warranties or guarantees, packaging, technical support, field support, and other services
offering
Specif
offering
A contribution given at a religious service
offering
in divine service; that which is presented as an expiation or atonement for sin, or as a free gift; a sacrifice; an oblation; as, sin offering
offering
{i} sacrifice; donation; present, gift
offering
An offering is something that is specially produced to be sold. It was very, very good, far better than vegetarian offerings in many a posh restaurant
offering
the verbal act of offering; "a generous offer of assistance"
offering
A sum of money offered, as in church service; as, a missionary offering
offering
An offering is a gift that people offer to their God or gods as a form of worship. the holiest of the Shinto rituals, where offerings are made at night to the great Sun
offering
Originally, members of the congregation produced the bread and wine for Communion and presented it to the celebrant in the middle of the worship service, right before the Eucharist This presentation of the bread and wine is called the offering, because it parallels Jesus’ offering of His flesh and blood for our sin In the United States, where churches are financed through donations rather than tax money and most of them are in a perpetual state of financial distress, it has become customary to collect donations at this point in the service Therefore, the term offering has come to refer to the money
offering
Any learning event or service that is made available to a person Variants include on-demand event (a learning event that is accessed and taken by the learner at any time they choose) and scheduled event (a learning event that occurs at a predetermined time )
offering
of Eng
offering
That which is offered, esp
offering
A means of delivering education or training such as a course, program, seminar, book, or videotape
offering
Gifts offered to show respect
offerings
plural of offering
offerings
In Liturgical terms, the bread and wine used in the Divine *Liturgy At one time, in all of the liturgical *Traditions, the bread the wine were brought to the church by the people, and the *Celebrant selected them personally for the Service Some of the Traditions still maintain this practice
offerings
Often refers to initial public offerings When a firm goes public and makes an offering of stock to the market
offers
third-person singular of offer
offers
plural of offer
offer
Favoriten