kımıldama

listen to the pronunciation of kımıldama
Türkisch - Englisch
hold still
don't move
keep still
steady
move

Don't move until I tell you to. - Ben kımıldamanı söyleyinceye kadar kımıldama.

Don't move, or I'll shoot you. - Kımıldama, yoksa seni vururum.

{i} wiggle
kımıldamak
{f} move

Sadako wanted to say more, but her lips just didn't want to move anymore. - Sadako daha fazlasını demek istiyordu ama dudakları artık kımıldamak istemedi.

kımıldamak
{f} stir
kımıldamak
{f} budge
kımıldamak
{f} play
kımılda
{f} wiggle
kımılda
snap to it
kımılda
{f} move

This window won't open. See if you can get it to move. - Bu pencere açılmaz,Onu kımıldatıp kımıldatamadığına bak.

The horse stopped and wouldn't move. - At durdu ve kımıldamadı.

kımıldamak
to move, to stir, to budge
kımıldamak
to move slightly, stir, budge
kımıldamak
stir one's stumps
kımıldamak
wiggle
Türkisch - Türkisch
Kımıldamak, kımıldanmak işi
Kımıldamak
(Osmanlı Dönemi) TEDELDÜL
kımıldamak
Yerinde hafifçe hareketlenmek
kımıldama
Favoriten