loose

listen to the pronunciation of loose
Englisch - Türkisch
{s} oynak

Aslında o oynak bir kadın. - Actually she is a loose woman.

gevşek

Meg'in ayakkabıları biraz gevşek. - Meg's shoes are a little loose.

O gevşek bir ceket giyiyor. - She's wearing a loose coat.

{s} bol

Bu bana biraz bol geliyor. - This is a bit too loose around my waist.

Tom uzun bol ceket giydi. - Tom wore a long, loose-fitting coat.

üstünkörü
{s} serbest

O, serbest bir hayat yaşadı. - He has led a loose life.

O, köpeği bahçede serbest bıraktı. - He let the dog loose in the yard.

salmak
malın gözü
kararsızlık
(Askeri) laçka
sıkıca bağlanmamış
kaçmak
bağlı olmayan
ahlakı düşük
yumuşak (öksürük)
intizamsızlık
çözük
çuval gibi
serbestlik
bağsız
hoppa
çözülmüş
ahlaksız
başıboşlukla
başıboş
sıkı olmayan
hafifmeşrep
kesin olmayan
başıboşluk
be.gevşek bir biçimde
serbestçe
ayrı ayrı
şüpheli
(giysi) bol
dağınık
serbest bırakmak
salıvermek
{s} bağlanmamış (saç)
kabaca
sıkı ve bağlı olmayan
yumuşak ishal olmuş
{f} ateşlemek
{s} yarım yamalak
{f} atmak
{s} hafif
sıkışık olmayan
{s} dağınık, seyrek
kabız değil
{s} serbest, aslından uzak (çeviri, yorum v.b.)
iffet sahibi olmayan
{s} yumuşak
açmak
{f} ateş etmek
gevşek,v.serbest bırak: adj.gevşek
{s} sallanan (diş)
(Tıp) İshal olmuş, kabız değil
{s} açık
gevşek olarak
gevşetmek

Tom biraz kaslarını gevşetmek zorunda. - Tom has got to loosen up a little.

Bir vidayı gevşetmek için, sola çevirin. - To loosen a screw, turn it to the left.

{s} gevşemiş
kurtulmak
dökümlü (giysi)
ishal
looseness
gevşeklik
loose dress
bol elbise
loose fit
(Tekstil) bol kesimli
loose bolt
gevşek civata
loose cannon
delifişek
loose cannon
delişmen
loose cigarette
Paket olarak değilde tek olarak satın alınan sigara
loose earth
gevşek toprak
loose earth
gevşek zemin
loose fabric
(Tekstil) gevşek kumaş
loose fit
gevşek alıştırma
loose gravel
gevşek çakıl
loose hair
saçlarını açmak
loose hair
saç açmak
loose ice
(Denizbilim) gezgin buzlu
loose lintel
serbest lento
loose out
boşa harcamak
loose right
hak kaybetmek
loose rivet
gevşek perçin
loose robe
entari
loose rock
gevşek kaya
loose round
(Askeri) gevşek kartuş
loose sand
gevşek kum
loose soil
gevşek zemin
loose soil
çürük zemin
loose state
gevşek halde
loose ties
gevşek ilişkiler
loose weight
kilo vermek
loose weight
zayıflamak
loose woman
mal
loose woven
seyrek dokunmuş
loose coupling
gevşek bağlaşım
loose end
yarım kalmış iş

Tom bazı yarım kalmış işleri bağlayacak. - Tom is going to want to tie up some loose ends.

İlgilenmem gereken yarım kalmış işler var. - I have some loose ends to tie up.

loose fitting
gevşek bağlantı
loose ground
gevşek zemin
loose ground
gevşek toprak
loose knot
gevşek budak
loose pulley
avara kasnak
loose trousers
bol pantolon
loose woman
hafifmeşrep kadın
loose-leaf
sayfaları çıkarılıp takılabilen
loose box
gevşek kutusu
loose cannon
Ne yapacağı, ne diyeceği belli olmayan kişi, serseri mayın
loose coat
gevşek ceket
loose connection
temassızlık
loose contact
gevşek temas
loose flange
(Mühendislik) serbest flanş

Flanş önceden boruya takılarak serbest haldedir.

loose lidded
kapağı kapanmayan
loose minute
bol dakika
loose-leaf
gevşek yapraklı
loose bowels
ishal
loose caste
toplumdaki saygınlığını yitirmek
loose change
bozuk para

Bozuk paramı genellikle masamın çekmecesine atarım. - I usually toss my loose change into my desk drawer.

Öğrencilerimizin deprem kurbanlarının refahına katkıda bulunmaları için bize izin verin; cebimizdeki bozuk paralar bile bir yere kadar yeterli olacaktır. - Let us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even loose change will go a long way.

loose change
madeni paralar
loose countenance
heyecanlanmak
loose countenance
kontrolünü kaybetmek
loose ends
yarım kalmığ işler
loose ends
yarım kalmış işler

İlgilenmem gereken yarım kalmış işler var. - I have some loose ends to tie up.

Tom bazı yarım kalmış işleri bağlayacak. - Tom is going to want to tie up some loose ends.

loose ends
sonuçlandırılmamış işler
loose fibrous material
(Tekstil) açılmış lifli materyal
loose flesh
zayıflamak
loose flesh
kilo kaybetmek
loose issue stock
(Askeri) DAĞITIMA HAZIR STOK, PARÇA STOK: Küçük miktarlar halinde dağıtım için orijinal kaplarından çıkarılmış ikmal maddeleri
loose jointed
esnek
loose jointed
gevşek eklemli
loose jointed
oynak eklemli
loose knot
çıkar budak
loose leaf
(Ticaret) föy volan
loose leaves
dikişsiz sayfalar
loose living
ahlak kurallarına aykırı olarak yaşama
loose of
(Fiili Deyim ) (tüfek vs.) boşaltmak , atmak
loose off
ateş etmek
loose off
atmak
loose off
ateşlemek
loose off at
parlamak
loose off at
bağırıp çağırmak
loose one's credit
gözden düşmek
loose one's footing
ayağı kaymak
loose one's footing
tökezlemek
loose one's marbles
keçileri kaçırmak
loose one's marbles
aklını kaçırmak
loose one's patience
sabrı taşmak
loose one's patience
sabrı kalmamak
loose one's seat
yerinden olmak
loose one's seat
seçimi kaybetmek
loose one's seat
koltuğunu kaptırmak
loose one's seat
attan düşmek
loose one's self control
kontrolünü kaybetmek
loose one's self control
kendini tutamamak
loose one's self control
iradesini kaybetmek
loose one's senses
çıldırmak
loose one's senses
aklını kaçırmak
loose one's senses
delirmek
loose one's sight
kör olmak
loose one's sight
görme yeteneğini kaybetmek
loose pulley
(Tekstil) avara çıkrığı, avara kasnağı
loose round
(Askeri) GEVŞEK KARTUŞ: Mermilerin kovanı içinde gevşek bulunması hali. Bu durum, bir çeşit kartuş hatasıdır
loose sheet
(Ticaret) hareketli föy
loose sight of
dikkate almamak
loose sight of
görememek
loose sight of
gözden kaybetmek
loose sight of
haber alamamak
loose sight of
unutmak
loose talk
(deyim) dedikodu;bildiklerini baskalarina soylemek
loose the thread
ipin ucunu kaçırmak
loose tongue
düşük çene

Tom'un düşük çenesi var. - Tom has a loose tongue.

loosely
gevşekçe
be at a loose end
boşta olmak
make smb. loose his job
ayağını kaydırmak
cut loose
gayrete gelmek
cut loose
ilişkiyi kesmek
cut loose
aşka gelmek
loose cannon
serseri mayın
loose cannon
sorumsuz ve pervasız
loosely
gevşek bir biçimde
loosely
gevşek
loosely
sarkık
loosely
gevşek olarak
looseness
düşüklük
looseness
oynaklık
quite loose
bolca
twist loose
kanırtmak
become loose
gevşemek
become loose
çözülmek
become loose
sallanmak
bedlam broke loose
kızılca kıyamet koptu
break loose
kurtul
break loose
zorla ayrılmak
break loose
özünü kurtarmak
come loose
açılmak
come loose
gevşemek
come loose
serbest kalmak
cut loose
baskıdan kurtulmak
foot loose
bağsız
get loose
serbest kalmak
get loose
gevşemek
get loose
açılmak
get loose
sallanmak
have a screw loose
bir tahtası eksik olmak
let loose
serbest bırakmak
looser
{f} daha gevşek
loosest
en gevşek
make loose
gevşet
on the loose
başıboş
play fast and loose
kaygısızca hareket etmek
play fast and loose
söz verip tutmamak
There´s a screw loose somewhere
k. dili Bir yerde bir bozukluk var
all hell let loose
(deyim) Birden kıyamet koptu! Birden ortalık karıştı!
be at loose ends
k. dili 1. meşgul olmamak, boş olmak. 2. boşta gezmek
be on the loose
serbest olmak
cut someone loose
keserek serbest bırak(mak)
flabby, loose, pulpy, squashy
gevşek, gevşek, yumuşak, squashy
hang loose
aşmak gevşek
have a screw loose
(deyim) Vidaları gevşek olmak, deli olmak
hung loose
asılı gevşek
leave at loose ends
gevşek ucunda bırakın
looser
gevşek
the loose
başı bozuk
Englisch - Englisch
Not being in the possession of any competing team during a game

The puck was momentarily loose right in front of the net.

The release of an arrow
Not fitting closely

I wear loose clothes when it is hot.

To unfasten, to loosen
A state of laxity or indulgence; unrestrained freedom, abandonment
Not held or packaged together

You can buy apples in a pack, but they are cheaper loose.

Free from moral restraint; immoral, unchaste

In all these he was much and deeply read; / But not a page of any thing that 's loose, / Or hints continuation of the species, / Was ever suffer'd, lest he should grow vicious.

Relaxed

She danced with a loose flowing movement.

Not compact

It is difficult walking on loose gravel.

to shoot (an arrow)
begin shooting; release your arrows
Common misspelling of lose

I'm going to loose this game.

Not under control

The dog is loose again.

Not fixed in place tightly or firmly

This wheelbarrow has a loose wheel.

To let loose, to free from restraints
Of a grip or hold, to let go
Indiscreet

Loose talk costs lives.

To make less tight, to loosen
{a} unbounded, lax, wild, wanton
{n} liberty
{v} to unbind, deliver, free, set free, set sail
Not tight or close; as, a loose garment
without restraint; "cows in India are running loose
not bound or fastened or gathered together; "loose pages"; "loose papers"
Something that is loose is not firmly held or fixed in place. If a tooth feels very loose, your dentist may recommend that it's taken out Two wooden beams had come loose from the ceiling She idly pulled at a loose thread on her skirt. + loosely loose·ly Tim clasped his hands together and held them loosely in front of his belly
A loose grouping, arrangement, or organization is flexible rather than strictly controlled or organized. Murray and Alison came to some sort of loose arrangement before he went home He wants a loose coalition of leftwing forces. + loosely loose·ly The investigation had aimed at a loosely organised group of criminals
As in: "The kart is loose" Another name for oversteer
make loose or looser; "loosen the tension on a rope"
a loose cannon: see cannon all hell breaks loose: see hell
Free; not held, tied up or fastened
A term used to describe product that is no longer in its original packaging
If your hair is loose, it hangs freely round your shoulders and is not tied back. She was still in her nightdress, with her hair hanging loose over her shoulders
casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women"; "wanton behavior"
turn loose or free from restraint; "let loose mines"; "Loose terrible plagues upon humanity"
Lax; not costive; having lax bowels
Not strict in matters of morality; not rigid according to some standard of right
Freedom from restraint
Without packing
not tense or taut; "the old man's skin hung loose and gray"; "slack and wrinkled skin"; "slack sails"; "a slack rope"
To solve; to interpret
A letting go; discharge
Not dense, close, compact, or crowded; as, a cloth of loose texture
{s} free; released; untied; disconnected; slack; weak; not tight; unrestrained; wanton; careless; imprecise; not defined
Term to describe a condition in which the car's front tires have more traction than the rear, causing the rear of the car to point toward the outside and the front to point to the inside Also called "oversteer "
lacking a sense of restraint or responsibility; "idle talk"; "a loose tongue"
Stock car drivers say a car is loose if on the turns, the rear end heads toward the wall Open-wheel drivers would say the car is oversteering A loose car is faster than a tight car
A condition where the front tires have more traction than the rear tires This produces the effect where the rear of a racecar wants to exchange positions with the front of the racecar, or the rear end wants to go towards the outer wall This condition is also known as "Oversteer" and may be hard to control A car that is loose is faster than a car that is tight
Basically, a handling condition describing the tendency of a car's rear wheels to break away from the pavement, swinging its rear end toward the outside wall Also called "oversteer"
Containing or consisting of obscene or unchaste language; as, a loose epistle
Unbound; untied; unsewed; not attached, fastened, fixed, or confined; as, the loose sheets of a book
Not bound or tethered or leashed
(of textures) full of small openings or gaps; "an open texture"; "a loose weave"
Slang: freewheeling; unfettered; tending to overbid or to bid dangerously
the text block is coming loose from the binding at the hinges
in a loose manner
with from or of
Something that is loose is not attached to anything, or held or contained in anything. Frank emptied a handful of loose change on the table A page came loose and floated onto the tiles
Dissolute; unchaste; as, a loose man or woman
If something is loose in texture, there is space between the different particles or threads it consists of. She gathered loose soil and let it filter slowly through her fingers
not tight; not closely constrained or constricted or constricting; "loose clothing"; "the large shoes were very loose"
To relax; to loosen; to make less strict
To let go of the bowstring at full draw, ideally by relaxation of the fingers holding the bow string
not compact or dense in structure or arrangement; "loose gravel"
not affixed; "the stamp came loose"
not restrained or confined or attached; "a pocket full of loose bills"; "knocked the ball loose"; "got loose from his attacker"
A player who plays many hands
To release from anything obligatory or burdensome; to disengage; hence, to absolve; to remit
(of a ball in sport) not in the possession or control of any player; "a loose ball"
Not precise or exact; vague; indeterminate; as, a loose style, or way of reasoning
A car is loose when the rear is unstable because of improper rear tire grip Also known as oversteer MARBLES: Small pieces of tire rubber that build up above the racing groove
loose ablative
A syntactic construction which uses the past participle, inflected in the ablative case, without an auxiliary verb yet not as an adjective, but silently supposing a verb to depend upon
loose ball
A ball that neither team has possession of, and hence can challenge for
loose box
A separate compartment of a building in which livestock are free to move about; especially a form of stable for horses
loose cannon
an uncontrolled or unpredictable person who causes damage to his own faction, political party etc

Mitt Romney is considered a loose cannon in the Republican Party due to his support for government spending increases, global regulatory agencies, and universal health insurance mandates.

loose cannon
a cannon that breaks loose during battle or a storm and causes serious damage to the ship and its crew
loose change
A sum of money considered small or insignificant
loose change
Coins of little value kept in one's pocket or bag
loose coupling
A lowly interdependent coupling between program modules
loose end
A small job that needs to be done, or minor problem that needs to be resolved, before a task can be considered complete
loose end
The end of a rope that has not been fastened
loose ends
Leftover items that have not been addressed or attended to

I would have liked to stay later and tie up some of the loose ends.

loose scrum
Ruck
loose woman
A sexually promiscuous woman; a prostitute
loose-box
Alternative spelling of loose box
loose-fitting
baggy, not tight
loose-leaf
Having pages that are not attached and are designed to be removed

All the pages fell out of my loose-leaf notebook.

loose-meat sandwich
a type of sandwich with a filling of loose ground beef
loose-tongued
garrulous, gossipy
loose cigarette
A loose cigarette or "loosie" is a single cigarette purchased at the store
loose typing
(Bilgisayar) In computer science, weak typing (a.k.a. loose typing) is a property attributed to the type systems of some programming languages. It is the opposite of strong typing, and consequently the term weak typing has as many different meanings as strong typing does
loose behavior
reckless behavior, indulgence of one's urges
loose bowels
diarrhea, liquid feces, "runs
loose box
{i} (British) large enclosed stall within a building for keeping a farm animal without a tether
loose cannon
{i} (Slang) person who is uncontrolled in a dangerous manner
loose cannon
a person who is expected to perform a particular task but who is out of control and dangerous
loose cannon
One that is uncontrolled and therefore poses danger
loose end
work that is left incomplete
loose end
If you are at a loose end, you are bored because you do not have anything to do and cannot think of anything that you want to do. In American English, you usually say that you are at loose ends. Adolescents are most likely to get into trouble when they're at a loose end. A minor unresolved problem or difficulty, especially a final detail preceding the completion of something. Often used in the plural
loose end
A loose end is part of a story, situation, or crime that has not yet been explained. There are some annoying loose ends in the plot
loose leaf
{s} having single sheets of paper that can be removed (of binders and notebooks)
loose life
life of promiscuity, wanton lifestyle
loose liver
{i} one who lives a wanton lifestyle
loose living
living promiscuously, living a wanton lifestyle
loose morals
liberal ethics, morals which are not generally acceptable
loose nuke
nuclear weapon or weapon making material that has been smuggled out of the former Soviet Union (Politics)
loose off
fire as from a gun; "The soldiers let drive their bullets"
loose off
fire as from a gun; "The soldiers let drive their bullets
loose one's bearings
lose one's way, get lost; lose track of one's thoughts
loose one's hand
lose a skill, lose expertise, lose proficiency
loose sentence
a complex sentence in which the main clause comes first and the subordinate clause follows
loose silver
silver coins, small pieces of silver money
loose smut
a smut fungus of the genus Ustilago causing a smut disease of grains in which the entire head is transformed into a dusty mass of spores disease of grains; the entire head is a dusty mass of spores
loose smut
disease of grains; the entire head is a dusty mass of spores
loose smut
a smut fungus of the genus Ustilago causing a smut disease of grains in which the entire head is transformed into a dusty mass of spores
loose the battle but win the war
have the last laugh; be successful in the end
loose tongue
chatterbox, overly talkative
loose trousers
protective trousers
loose-fitting
not fitting closely; hanging loosely; "baggy trousers"; "a loose-fitting blouse is comfortable in hot weather"
loose-fitting
Loose-fitting clothes are rather large and do not fit tightly on your body. loose-fitting clothes are big and do not fit your body closely, so that they are comfortable = baggy   tight-fitting, tight tight
loose-jointed
loosely articulated or constructed; "a loose-jointed paragraph"
loose-jointed
loosely articulated or constructed; "a loose-jointed paragraph
loose-leaf
having pages that can be put in and removed easily loose-leaf file/binder/format
all hell breaks loose
The situation becomes chaotic or characterized by conflict or rage
all hell broke loose
A great disaster happened or chaos ensued

When the fire alarm went off, all hell broke loose as the crowd made for the exits.

at loose ends
in an uncertain position or situation

I am really at loose ends about this choice, I am between the proverbial rock and hard place.

break loose
to escape, to free oneself
breaking loose
Present participle of break loose
breaks loose
Third-person singular simple present indicative form of break loose
broke loose
Simple past of break loose
broken loose
Past participle of break loose
cut one loose
to fart
give a loose
To give vent (to), to let loose (unrestrained feelings, emotions etc.)

There I began to breathe a little freer, and to give a loose to those warm emotions which the sight of such an encounter had raised in me.

hang-loose sign
The shaka, a gesture made with a fist with the thumb and little finger extended
have a screw loose
To be insane or irrational

I think old Mr. Jacobs has a screw loose; he keeps trying to feed his cats bird seed.

let loose
to free, release from restraint
lets loose
Third-person singular simple present indicative form of let loose
letting loose
Present participle of let loose
loosely
Not tightly

Insert all the bolts loosely, then tighten them.

loosely
Approximately

It's red, to use the term loosely, sort of brown and sort of orange, let's call it reddish.

looseness
The quality or fact of being free from rigidity, attachment or restraint; not tight, not firmly attached or taut

See if that nut has too much looseness and tighten it if it does.

looseness
A relaxed state regarding principles or accuracy
looseness
Moral laxity; licentiousness

Yet goodly court he made still to his Dame, / Pourd out in loosnesse on the grassy grownd .

looser
Comparative form of loose: more loose

You should make this garment looser.

looser
Common misspelling of loser
on the loose
Not incarcerated or in captivity; not under control

There were reports of a giraffe that escaped from the zoo, on the loose in New York.

play fast and loose
To ignore proper behavior or social conventions, especially when it suits ones purpose

I cannot say that the there were any outright lies in the editorial, but it does play fast and loose with the truth.

play fast and loose
To be recklessly inaccurate, inappropriate, or otherwise ignoring guidelines and conventions
tie up loose ends
To deal with the minor consequences of a previous action; to tidy up, finish, or complete

Removing her name from the mailing list was her way of tying up loose ends.

turn loose
To release or let go; to permit (someone or something) to roam freely or to act freely

He's so creative, and I'd love to turn him loose in my garden sometime and see what he dreams up.

turned loose
Simple past tense and past participle of turn loose
turning loose
Present participle of turn loose
turns loose
Third-person singular simple present indicative form of turn loose
hang loose
relax, be at ease; wait patiently; take it easy (Informal)
loosely
{a} in a loose manner, idly, wantonly
looseness
{n} a laxness of body, flux, depravity
all hell breaks loose
(deyim) Suddenly there is pandemonium
all hell is let loose
(deyim) If all hell is let loose, a situation suddenly becomes violent and noisy, especially with people arguing or fighting

One policeman drew his gun and then suddenly all hell is let loose.

cut loose
(deyim) to free from control or restraint (cut us loose from the contract)
tie up loose ends
(Tekstil) Finish a project, complete the details of some work, finishing touch. "Have you finished the survey? - Just about. I have to tie up some loose ends and print the report."
turn loose
a.) set free "turned loose the captured animal" b.) free from all restraints "turned them loose with a pile of theme paper to write whatever they liked."
turn somebody loose
to give up control of someone or something, so they can do what they want
loos
Praise; fame; reputation
loos
plural of
loos
Austrian architect (1870-1933)
loosed
past of loose
loosely
In a loose manner
loosely
knitted in a loose manner; "loosely knit"
loosely
in a loose manner; "a union of loosely federated states"
loosely
in a loose manner; in a relaxed manner; freely; broadly, generally; immorally; in an unrestrained manner
loosely
knitted in a loose manner; "loosely knit" in a relaxed manner; not rigid; "his hands lay loosely" in a loose manner; "a union of loosely federated states
loosely
without regard to specific details or exceptions; "he interprets the law broadly"
loosely
in a loose manner; "a union of loosely federated states
loosely
in a relaxed manner; not rigid; "his hands lay loosely"
looseness
movement or space for movement; "there was too much play in the steering wheel"
looseness
The property of being loose
looseness
{i} state of being loose; absence of rigidity or strictness; slackness, laxity
looseness
movement or space for movement; "there was too much play in the steering wheel
looseness
The state, condition, or quality, of being loose; as, the looseness of a cord; looseness of style; looseness of morals or of principles
looser
form of loose
loosing
present participle of loose
loose
Favoriten