tie

listen to the pronunciation of tie
Englisch - Türkisch
bağlamak

Ayakkabısını bağlamak için eğildi. - He bent over to tie his shoe.

Ayakkabılarımı bağlamak için çömeldim. - I knelt down to tie my shoes.

{i} bağlantı

İki ulusun güçlü ticaret bağlantısı var. - The two nations have strong trade ties.

Bilimciler dünya'nın tarihi boyunca, sıcaklık ve havadaki CO2 seviyelerinin yakından bağlantılı olduğunu öğrendiler. - Scientists have learned that, throughout Earth's history, temperature and CO2 levels in the air are closely tied.

{i} bağ

Onlar hırsızı ağaca bağladılar. - They tied the thief to the tree.

Sözleşme imzaladığımız için kararımıza bağlıydık. - We were tied to our decision because we signed the contract.

{f} düğümlemek
{i} kravat

Babama bir ipek kravat verdim. - I gave my father a silk tie.

Bu kahverengi kravatı alacaktım. - I would take this brown tie.

travers
atmak (düğüm)
bağlanmak

Tek bir şirkete bağlanmak istemiyorum. - I don't want to be tied to one company.

bağlamak veya birleştirmek
köstek
yenişememek
köprü olmak
(Ticaret) sayı eşitliği
eşit olmak
berabere kalmak
beraberlik
düğüm

Bazı düğümleri nasıl bağlayacağımı Tom'a gösterdim. - I showed Tom how to tie some knots.

Tom kravatındaki düğümü düzeltti. - Tom straightened the knot on his tie.

düğüm ipi
sonuç eşitliği
ayakbağı
{f} bağla

Onlar hırsızı ağaca bağladılar. - They tied the thief to the tree.

Bürokratlar dev şirketler ile sağlam bağları sürdürürler. - The bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.

bağla(mak)
bağlı alçak ayakkabı
{f} sınırlamak
{i} lata
{f} bağlamak: They tied him to a tree. Onu bir ağaca bağladılar
{f} (düğüm) atmak; (kravat) bağlamak; (ayakkabının bağını)
tie beam duvar latası
bir binanın kısımlarını tutan lata veya demir kuşak
{i} engel
{i} berabere kalma
{i} bağ, bir şeyi başka bir şeye tutturmak için kullanılan nesne
{i} bağ, rabıta, bağlantı: The ties that had bound
{i} kiriş
bağlı nota işareti
{f} eşit oy almak
ti
{i} oy eşitliği
rabıta
{i} ayak bağı
{f} evlendirmek
fiyonga
{i} boyunbağı
boyun bağı
bitirmek
kenet
bağlamak (kravat)
bant
kiravat
kıravat
tie clip
kravat iğnesi
tie s.o. up
birini iple bağlayarak etkisiz hale getirmek
tie up
bağlanmak
tie up
{k} (telefonu) meşgul etmek
tie a knot
düğüm atmak
tie bar
bağlama çubuğu
tie beam
duvar latası
tie beam
bağlantı kirişi
tie beam
(Arkeoloji) alt gergi
tie down
bağlama
tie in
ile uyuşmak
tie in with
-e uydurmak
tie in with
-e uymak
tie in with
ile bağlantısı olmak
tie line
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) santrallararası hat
tie line
(Gıda) bağ çizgisi
tie line
santrallarası hat
tie rod
bağlama çubuğu
tie rod
dişli mil
tie rod
(Askeri) bağlantı kolu
tie trunk
santrallararası gövdeyol
tie up
ip bağlamak
tie up
sicimle bağlamak
tie wire
bağ teli
tie bar
gergi çubuğu
tie beam
kuşak
tie bolt
tespit cıvatası
tie breaking
beraberlik
tie down
bağlamak
tie down
ayakbağı olmak
tie down
zorlamak
tie down
bağlantı parçası
tie in
uymak
tie in
birbirini tutmak
tie in
uyuşmak
tie line
özel bağlantı numarası
tie oneself in knots
dokuz doğurmak
tie rod
gergi çubuğu
tie up
kısıtlamak
tie up
bağla

Tom bazı yarım kalmış işleri bağlayacak. - Tom is going to want to tie up some loose ends.

tie up
bağlamak
tie up
birleştirmek
tie up
bağlan
tie a bow
kravat yay
tie a knot
Bir düğüm
tie and dye
Batık, kumaş katlandıktan ve iple sıkıca bağlandıktan sonra boyaya batırılarak üzerinde desen elde etme tekniği
tie back
geri kravat
tie bar
Kravat iğnesi
tie bar
(İnşaat) Çiroz, etriye
tie bolt
bağlama tiji
tie bolt
tespit civatasi
tie clip
kravat klip
tie dye
(Tekstil) Batık, kumaş katlandıktan ve iple sıkıca bağlandıktan sonra boyaya batırılarak üzerinde desen elde etme tekniği
tie dyeing
(Tekstil) Batık, kumaş katlandıktan ve iple sıkıca bağlandıktan sonra boyaya batırılarak üzerinde desen elde etme tekniği
tie of
ve kravat
tie off
off kravat
tie pin
Kravat iğnesi
tie rod end
rot başlığı
tie rods
kravat çubuklar
tie shoelace
Ayakkabı bağını bağlamak
tie so.'s hands
sarılıyoruz. 'ellerini s
tie the knot
Evlenmek
tie up hair
saçını toplamak
tie up loose ends
Bir işin yarım kalmış son kısımlarını bitirmek, halletmek. "Have you finished the survey? - Just about. İ have to tie up some loose ends and print the report."
tie up with
ile kravat
tie with
birisine bağlamak
tie wrap
plastik kelepçe
tie-rap
(Elektrik, Elektronik) Kablo bağı; kabloların derli-toplu bir vaziyette bulunması için kullanılan plastik bağ
tie-wrap
kayış
tie bar
bağlantı çubuğu
tie bar
(İnşaat) rot çubuğu
tie beam
kiriş
tie bolt
tespit civatası
tie break
tie break
tie break
eşitliği bozmak için oynanan oyun
tie breaker
eşitliği bozmak için oynanan oyun
tie breaker
tie break
tie down
(deyim) tie someone down bağlamak
tie down
kısıtlamak
tie down
(Askeri) BAĞLAMA: Nakliye sırasında yükün yer değiştirmemesini temin etmek için taşıyıcısına halat, kablo veya diğer vasıtalarla bağlanıp, emniyetli hale getirilmesi. Ayrıca (isim olarak) yükün bağlanıp emniyetli hale getirildiği malzemeyi belirtmek için kullanılır. Ayrıca "lashing" de denir
tie down diagram
(Askeri) BAĞLAMA ŞEMASI: Belirli bir araç tipi içindeki yükün bir kaleminin nasıl güvenli bir şekilde bağlanacağı veya emniyetli hale getirileceğini belirten çizim
tie down point
(Askeri) BAĞLAMA NOKTASI: Yükün güvenli bir şekilde taşınabilmesi için aracın üstünde veya içindeki bağlama (tutturma) noktası
tie down the enemy
(Askeri) Düşmanı kayıt altına almak, bağlamak
tie fabric
(Tekstil) kravat kumaşı
tie hair
saç bağlamak
tie hair
saçını bağlamak
tie in
birlikte satın alma şartı
tie in
(deyim) tie in with (sth.) ilişkisi olmak ,uymak a tie-in bağlantı
tie in
(with/to) (-e) uymak; (ile) bağlantısı olmak; (-e) uydurmak; (ile) bağlantı kurmak: It ties in with what he said earlier. Daha önce
tie in
bağlantı
tie in bunches
demetlemek
tie in bunches
demet yapmak
tie in sale
birlikte satın alma şartı
tie in sheaves
demet yapmak
tie in sheaves
demetlemek
tie in to
ile bağlantı kurmak
tie it up
işi bitirmek
tie knots
ilmek (halı)
tie layer
(Gıda) bağlayıcı katman
tie line
Bağlantı Hattı
tie lining
(Tekstil) kravat astarı
tie member
gergi elemanı
tie on a pile
kazığa bağlamak
tie ones hair up
saçını toplamak
tie ones hair up
saç toplamak
tie plate
bağlama levhası
tie rod
vagonları bağlayan çubuk
tie rod kit
bağlantı çubuğu kiti
tie s.o. down
{k} 1. (şartlar) birini bir yerde kalmaya mecbur etmek, birini (bir yere) mıhlamak; (şartlar) birinin başka bir şey yapmasına izin
tie s.o. down
(şartlar) birini bir yerde kalmaya mecbur etmek, birini (bir yere) mıhlamak; (şartlar) birinin başka bir şey yapmasına izin
tie s.o. up
k.dili. (bir iş) birini başka bir şey yapamayacak kadar meşgul etmek
tie spacer
s-demiri
tie spacer
mesafe tutucu demir
tie straps
bağlantı bantları
tie the knot
{k} nikâhla bağlanmak
tie trunk
santrallararasi govdeyol
tie up
{k} (trafiği) aksatmak
tie up
şarta bağlamak
tie up
(deyim) tie sth. up
tie up
(deyim) (para) bağlamak
tie up
bloke etmek
tie up
ilişki kurmak
tie up
berabere kalmak
tie up
berabere bırakmak
tie up in a bunch
demet yapmak
tie up in a bunch
demetlemek
tie up loose ends
(deyim) kucuk isleri bitirmek,karar verilemeyen bazi isleri sonuclandirmak
tie up money
(Ticaret) parayı bloke etmek
tied
bağlı

Bu, elinin biri arkanda bağlıyken biriyle dövüşmek gibidir. - This is like fighting someone with one arm tied behind your back.

Köpeğimizi bağlı tutmak zorundayız. - We have to keep our dog tied.

concrete tie
(İnşaat) beton gergi
concrete tie
(İnşaat) beton bağlantı
form tie
(İnşaat) kalıp mesafe tutucusu
tie rod
(Otomotiv) rot kolu
tie rod
(Otomotiv) rotil
tie rod
uzun rot
tie rod
(Otomotiv) rot
tie up
kravat bağlamak
tied
bağlanmak

Tek bir şirkete bağlanmak istemiyorum. - I don't want to be tied to one company.

tied
düğümlenmiş
tying
bağlanım
black tie
siyah papyon kravat
black tie
smokin
black tie
kravat

Tom siyah bir kravat takıyor. - Tom is wearing a black tie.

Tom, ödünç alabileceği bir kravatım olup olmadığını sordu. - Tom asked me if I had a black tie he could borrow.

bow tie
papyon kravat
bow tie
papyon

O her gün papyon takıyor. - He wears a bow tie every day.

Tom papyon ayarları ile oynuyor. - Tom is fiddling with his bow tie.

hog tie
elini kolunu bağla
hog-tie
el ve ayakları beraber bağlamak
steering tie rod
akupleman çubuğu
switch tie
makas traversi
tied
{f} bağla

Anne, kızının saçına bir kurdele bağladı. - The mother tied a ribbon in her daughter's hair.

Onlar hırsızı ağaca bağladılar. - They tied the thief to the tree.

tongue tie
dil tutulması
tying
akit
tying
bağlama
white tie
frak
windsor tie
geniş kravat
a tie
kravat
the tie
kravat
ties
bağlar

Bir ulusu birbirine ne bağlar? - What ties a people together?

Bürokratlar dev şirketler ile sağlam bağları sürdürürler. - The bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.

tying
bir ürünün satışının aynı şirketin başka yan bir ürününe bağlanması

making customer buy one thing to get another.

tie in
ilişki kurmak
tie in
ilişkisi olmak
tie in
bağlantısı olmak
tie rod
bağlantı çubuğu
tie up
bağlantı
tie up
durma
tie up
kesatlık
tie up
tıkanıklık
tie up
ortaklık
tied
{s} bağlanmış

Uyandığımda, kendimi bağlanmış buldum. - When I woke up, I found I had been tied up.

Kitaplar birbirine bağlanmıştı. - The books were tied up in a bundle.

tied
{s} borç veren ülkeden satın alma şartı getiren
Englisch - Englisch
To have the same score or position as another in a competition or ordering

They tied for third place.

One or more equal values or sets of equal values in the data set
To have the same score or position as (another) in a competition or ordering

He tied me for third place.

A necktie (item of clothing consisting of a strip of cloth tied around the neck). See also bow tie, black tie
To secure (something) by string or the like

Tie your shoes.

A curved line connecting two notes of the same pitch denoting that they should be played as a single note with the combined length of both notes
The situation in which one or more participants in a competition are placed equally
The situation at the end of all innings of a match where both sides have the same total of runs (different to a draw)
A strong connection between people or groups of people, a bond
To form (a knot or the like) in a string or the like

Tie a knot in this rope for me, please.

A piece of wire embedded in paper, strip of plastic with ratchets, or similar object which is wound around something and tightened
A meeting between two players or teams in a competition

The FA Cup third round tie between Liverpool and Cardiff was their first meeting in the competition since 1957.

A bearing and distance between a lot corner or point and a benchmark or iron off site
To twist (a string, rope, or the like) around itself securely

Tie the rope to this tree.

To attach or fasten (one thing to another) by string or the like

Tie him to the tree.

A horizontal wooden or concrete structural member that supports and ties together railway lines
{v} to bind, fasten, hold, hinder, restrain
{n} an obligation, bond, restraint, knot, rope
{i} necktie; rope, cord; link, connection; equal score in a game
A curved line used to connect successive notes of the same pitch together When notes are tied, only one note is played with a length equal to the combined lengths of all the tied notes [Rhythm Notation]
a member carrying tension
create social or emotional ties; "The grandparents want to bond with the child"
When player's scores are equal What matches are called during Davis Cup play tie-breaker The rule for deciding the winner of a set when the game score is 6 to 6 Players are awarded points numerically until a player reaches 7 and is ahead by two If a tie-breaker is played when reaching a score of 6-6, then the players will play a series of points The first player to reach seven points by a margin of two points wins Tie-breaker scores can be 7-0, 7-4, 15-13, or even 44-42
An item of clothing consisting of a strip of cloth tied around the neck, often under the collar of a shirt. See also bow tie, black tie
  Acronym for time interval error
To unite, as notes, by a cross line, or by a curved line, or slur, drawn over or under them
"The teams drew a tie" fasten or secure with a rope, string, or cord; "They tied their victim to the chair" unite musical notes by a tie make by tying pieces together; "The fishermen tied their flies
a horizontal beam used to prevent two other structural members from spreading apart or separating; "he nailed the rafters together with a tie beam"
perform a marriage ceremony; "The minister married us on Saturday"; "We were wed the following week"; "The couple got spliced on Hawaii"
If you tie a piece of string or cloth around something or tie something with a piece of string or cloth, you put the piece of string or cloth around it and fasten the ends together. She tied her scarf over her head Roll the meat and tie it with string Dad handed me a big box wrapped in gold foil and tied with a red ribbon
a fastener that serves to join or link; "the walls are held together with metal links placed in the wet mortar during construction"
The situation in which one or more participants in a competition are placed equally. (Synonym: draw)
Term used for fastening of ligature to brackets or archwires
) with which something is tied; "he needed a tie for the packages" a horizontal beam used to prevent two other structural members from spreading apart or separating; "he nailed the rafters together with a tie beam" one of the cross braces that support the rails on a railway track; "the British call a railroad tie a sleeper" (music) a slur over two notes of the same pitch; indicates that the note is to be sustained for their combined time value equality of score in a contest form a knot or bow in; "tie a necktie" limit or restrict to; "I am tied to UNIX"; "These big jets are tied to large airports" finish a game with an equal number of points, goals, etc
If one thing is tied to another or two things are tied, the two things have a close connection or link. Their cancers are not so clearly tied to radiation exposure My social life and business life are closely tied. = link, connect
{f} bind, fasten with a rope or cord
Wire, clip, or band used to attach the fabric to the top rail and line posts
If you tie a knot or bow in something or tie something in a knot or bow, you fasten the ends together. He took a short length of rope and swiftly tied a slip knot She tied a knot in her scarf She wore a checked shirt tied in a knot above the navel
Ties are the connections you have with people or a place. Quebec has always had particularly close ties to France = connection
A technology that extracts only the part of the image from a server needed for display on a screen This is used to reduce network traffic when viewing an image
neckwear consisting of a long narrow piece of material worn (mostly by men) under a collar and tied in knot at the front; "he stood in front of the mirror tightening his necktie"; "he wore a vest and tie"
form a knot or bow in; "tie a necktie"
a cord or string or ribbon or wire etc
A hand which neither player wins
unite musical notes by a tie make by tying pieces together; "The fishermen tied their flies
A bond; an obligation, moral or legal; as, the sacred ties of friendship or of duty; the ties of allegiance
When two teams have scored the same number of goals in a match If the game ends tied it is called a draw
A tie is a long narrow piece of cloth that is worn round the neck under a shirt collar and tied in a knot at the front. Ties are worn mainly by men. Jason had taken off his jacket and loosened his tie
equality of score in a contest
(music) a slur over two notes of the same pitch; indicates that the note is to be sustained for their combined time value equality of score in a contest form a knot or bow in; "tie a necktie"
To unite firmly; to fasten; to hold
An equality in numbers, as of votes, scores, etc
If you tie something or someone in a particular place or position, you put them there and fasten them using rope or string. He had tied the dog to one of the trees near the canal He tied her hands behind her back
If you tie two things together or tie them, you fasten them together with a knot. He tied the ends of the plastic bag together Mr Saunders tied her hands and feet
An electrical connection or strap
fasten or secure with a rope, string, or cord; "They tied their victim to the chair"
To secure (something) by tying a string or the like
When you tie something or when something ties, you close or fasten it using a bow or knot. He pulled on his heavy suede shoes and tied the laces. a long white thing around his neck that tied in front in a floppy bow
To make an equal score with, in a contest; to be even with
A knot of hair, as at the back of a wig
finish a game with an equal number of points, goals, etc
Part of the visible framework It is inserted between the bearing profiles which support it and maintains the distance between them
To attach or fasten (one thing to another) by tying a string or the like
limit or restrict to; "I am tied to UNIX"; "These big jets are tied to large airports"
(music) a slur over two notes of the same pitch; indicates that the note is to be sustained for their combined time value
the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided; "the game ended in a draw"; "their record was 3 wins, 6 losses and a tie"
To make a tie; to make an equal score
In sport, a tie is a match that is part of a competition. The losers leave the competition and the winners go on to the next round. They'll meet the winners of the first round tie
A line, usually straight, drawn across the stems of notes, or a curved line written over or under the notes, signifying that they are to be slurred, or closely united in the performance, or that two notes of the same pitch are to be sounded as one; a bind; a ligature
a social or business relationship; "a valuable financial affiliation"; "he was sorry he had to sever his ties with other members of the team"; "many close associations with England"
tie back
To tie or fasten behind

Marie tied back her long hair to keep it out of her way when she worked.

tie down
to secure as if with a rope or hook
tie down
to constrain, or to confine within set limits
tie ins
plural form of tie in
tie one on
To drink alcohol excessively, to the point of becoming drunk

Haiti . . . was distressed, tropical, ramshackle, overcrowded, poor and on the brink of civil war. . . . Its ornate hotels were in a state of decay, yet there was enough alcohol available for a guest to tie one on.

tie rod
A slender metal rod used to support or reinforce part of a structure
tie rod
Either of a pair of rods that link the steering mechanism to the front wheel or axle of some vehicles
tie someone's hands
to render one powerless to act, to thwart someone

I'd like to help you, but my hands are tied.

tie tack
An ornamented pin used to secure a necktie's end flat against the shirt, a stickpin
tie tacks
plural form of tie tack
tie the knot
To marry, wed, get married

After the 20-year-old mechanic tied the knot with his 18-year-old cousin, the newlyweds headed to Baghdad's Ishtar Hotel.

tie up
To occupy, detain, keep busy, or delay

He has been tying up the phone lines for hours now.

tie up
To secure with rope, string, etc

Don't forget to tie up your hair before you bake.

tie up
To complete, finish, or resolve

I'd like to tie up the project before I leave.

tie up loose ends
To deal with the minor consequences of a previous action; to tidy up, finish, or complete

Removing her name from the mailing list was her way of tying up loose ends.

tie wrap
A cable tie
tie-dye
A shirt that has been tie-dyed

I threw on jeans and a tie-dye and went to the concert.

tie-dye
To tie strings around (fabric or clothing) and then dye it, in such a manner that the tied parts do not get colored
tie-dyeing
Present participle of tie-dye
tie-dyeing
The process of making tie-dyed material
tie-in
Something that is related or connected to another
tie-in
An association or connection between things
tie-up
A temporary interruption or cessation of a normal activity
tie and dye
(Tekstil) A hand method of producing patterns in textiles by tying portions of the fabric or yarn so that they will not absorb the dye
tie bar
(İnşaat) A tie bar (also tie slide, tie clip, or tie clasp) is a neckwear accessory that clips a tie to the fold of a shirt, preventing it from swinging and ensuring the tie hangs straight, resulting in a neat, uniform appearance. Rising to prominence in the 1920s, the tie bar is typically worn by necktie wearing professionals
tie down
Fasten someone or something down by tying or binding
tie dye
(Tekstil) A hand method of producing patterns in textiles by tying portions of the fabric or yarn so that they will not absorb the dye
tie dyeing
(Tekstil) A hand method of producing patterns in textiles by tying portions of the fabric or yarn so that they will not absorb the dye
tie it together
(deyim) Explain how everything relates, or give a conclusion, or unify something

After I explain each component or the research project,I will give a conclusion to tie it together. Each employee fills an important role here,but it is the floor manager who ties it all together.

tie the knot
Get married

When are you planning to get married? - When are you planning to tie the knot?

tie up loose ends
(Tekstil) Finish a project, complete the details of some work, finishing touch. "Have you finished the survey? - Just about. I have to tie up some loose ends and print the report."
tie beam
A beam so situated that it ties the principal rafters of a roof together and prevents them from thrusting the plate out of line
tie beam
a horizontal beam used to prevent two other structural members from spreading apart or separating; "he nailed the rafters together with a tie beam"
tie beam
A horizontal beam forming the base of a triangular truss for a pitched roof, connecting the two side walls and supporting a pair of principals
tie beam
In a roof truss, a principal beam that spans from one wall to the other
tie clasp
An ornamental clasp that holds the ends of a necktie to the shirt front. Also called tie clip
tie clip
a piece of jewelry that holds a man's tie in place
tie down
restrain from independence by an obligation; "He was tied down by his work"
tie down
secure with or as if with ropes; "tie down the prisoners"; "tie up the old newspapes and bring them to the recycling shed
tie down
restrict; tie with string
tie down
secure with or as if with ropes; "tie down the prisoners"; "tie up the old newspapes and bring them to the recycling shed"
tie down
A person or thing that ties you down restricts your freedom in some way. We'd agreed from the beginning not to tie each other down The reason he didn't have a family was that he didn't want to be tied down
tie dye
{i} piece of fabric or clothing that has been dyed with the tie-dyeing process
tie dye
dye after knotting the fabric to produce an irregular pattern; "The flower children tie-dye their T-shirts
tie in
be in connection with something relevant; "This ties in closely with his earlier remarks"
tie in
{i} link, tie, linkup; thing that serves to join or link; thing that fastens and serves to link
tie in
{f} be in connection with; associate, link, relate, colligate, connect
tie in
be in connection with something relevant; "This ties in closely with his earlier remarks
tie in
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all"
tie in with
If something such as an idea or fact ties in with or ties up with something else, it is consistent with it or connected with it. Our wedding had to tie in with David leaving the army I've got a feeling that the death may be tied up with his visit in some way
tie line
communications line that connects between telephone extensions on a private branch
tie one's tongue
shut one's mouth, not speak
tie oneself into knots
be involved in trouble, be in a difficult situation
tie pin
decorative pin used to hold one's tie in place
tie rack
a rack for storing ties
tie rod
a rigid stem which transmits movement between two mobile parts (bielle) Map of the engine room
tie rod
A metal tension rod connecting two structural members, such as gable walls or beams, acting as a brace or reinforcement; often anchored by means of a metal plate in such forms as an "S" or a star
tie rod
Connectors between rack ends and steering knuckles
tie rod
a rod-like member in a frame functioning to transmit tensile stress; also known as tie bar
tie rod
a rod that connects two pieces of a machine so that they act together, for a car or truck the rod that connects the steering arms of the two front wheel steering arms
tie rod
In the steering system, the rods that link the pitman arm and the idler arm to the steering knuckle arms
tie rod
either of two rods that link the steering gear to the front wheels
tie tack
a pin used to hold the tie in place
tie tack
A short pin with a decorative head, used to attach a tie to a shirt front by means of a snap or chain
tie the knot
get married, be wed
tie up
If you tie up an issue or problem, you deal with it in a way that gives definite conclusions or answers. Kingfisher confirmed that it hopes to tie up a deal within the next two weeks We could have tied the whole case up without getting you and Smith shot at. see also tied up, tie-up
tie up
When you tie something up, you fasten string or rope round it so that it is firm or secure. He tied up the bag and took it outside
tie up
If someone ties another person up, they fasten ropes or chains around them so that they cannot move or escape. Masked robbers broke in, tied him up, and made off with $8,000 At about 5 a.m. they struck again in Fetcham, tying up a couple and ransacking their house
tie up
invest so as to make unavailable for other purposes; "All my money is tied up in long-term investments
tie up
secure in or as if in a berth or dock; "tie up the boat"
tie up
finish the last row restrain from moving or operating normally; "Traffic is tied up for miles around the bridge where the accident occurred"
tie up
If you tie an animal up, you fasten it to a fixed object with a piece of rope so that it cannot run away. Would you go and tie your horse up please They dismounted, tied up their horses and gave them the grain they had brought. = tether
tie up
invest so as to make unavailable for other purposes; "All my money is tied up in long-term investments"
tie up
temporary pause; temporary slowdown; link; anchor; bind, fasten by tying
tie up
restrain from moving or operating normally; "Traffic is tied up for miles around the bridge where the accident occurred"
tie up
finish the last row
tie up
secure with or as if with ropes; "tie down the prisoners"; "tie up the old newspapes and bring them to the recycling shed"
tie up with
see tie in with
tie vine
The wild morning glory
tie-break
A tie-break is an extra game which is played in a tennis match when the score in a set is 6-6. The player who wins the tie-break wins the set
tie-breaker
A tie-breaker is an extra question or round that decides the winner of a competition or game when two or more people have the same score at the end
tie-down
One of several loops of thread taken under the kettle stitches at intervals when embroidering a headband It secures the headband to the book
tie-down
The point at which an earth anchor connects to the hurricane strapping or cabling of a unit to secure it against wind movement
tie-dye
If a piece of cloth or a garment is tie-dyed, it is tied in knots and then put into dye, so that some parts become more deeply coloured than others. He wore a T-shirt that had been tie-dyed in bright colours I bought a great tie-dyed silk scarf
tie-dye
A tie-dye is a garment or piece of cloth that has been tie-dyed. They wore tie-dyes and ponchos. a hideous tie-dye shirt. to make a pattern on a piece of material by tying string around it and colouring it with dye (=coloured liquid)
tie-in
Mailing effort involving two or more advertisers working together
tie-in
a book published (or reprinted) to coincide with the release of a film or the transmission of a TV programme
tie-in
- A campaign to link products, media, or markets
tie-in
a product such as a record, book, or toy that is related to a new film, TV show etc
tie-in
The joining of two different roof systems
tie-in
a fastener that serves to join or link; "the walls are held together with metal links placed in the wet mortar during construction"
tie-in
The marketing of a side product or service that is closely related or associated with the main product or service
tie-off
(in roofing and waterproofing) the transitional seal used to terminate a roofing or waterproofing application at the top or bottom of flashings, or by forming a watertight seal with the substrate, membrane or adjacent roofing or waterproofing system
tie-off
a seal used to terminate a roofing application at to the adjacent roofing system
tie-off
The act of a user wearing personal fall protection equipment, connecting directly or indirectly to an anchorage It also means the condition of an employee being connected to an anchorage
tie-off
A watertight seal used to terminate roof membranes at system adjuncts, terminations, flashings, or substrates Can be temporary (see Night Seal) or permanent
tie-on
fastened by tying on; "tie-on labels"
tie-on
fastened by tying on; "tie-on labels
tie-pin
A tie-pin is a thin narrow object with a pin on it and is used to pin a person's tie to their shirt. a thing used for keeping a man's tie fastened to his shirt or as a decoration
tie-rod
The rod assembly used to connect the steering bell- cranks or servo saver to the spindles
tie-rod
Connects the wheels to the steering system
tie-rod ends
(Otomotiv) Ball joints located at the ends of the tie rods, which are part of the steering linkage
tie-up
A tie-up or a traffic tie-up is a long line of vehicles that cannot move forward because there is too much traffic, or because the road is blocked by something. In some cities this morning, there were traffic tie-ups up to 40 miles long
tie-up
an interruption of normal activity
tie-up
a social or business relationship; "a valuable financial affiliation"; "he was sorry he had to sever his ties with other members of the team"; "many close associations with England"
tie-up
A tie-up between two organizations is a business connection that has been arranged between them. The deal is expected to result in similar tie-ups between big media companies and telecommunications operators
ascot tie
A necktie with narrow neckband and wide wings laid one across the other
black tie
Evening dress; a standard of dress which is less formal than white tie, consisting of black dinner jacket, and matching trousers, white shirt and black bow tie or, possibly military dress or national costume
black-tie
Moderately formal; usually requiring a dinner jacket (tuxedo) for men
bolo tie
a necktie consisting of a heavy cord held in front by an ornamental clasp or slide
cable tie
A type of fastener, especially for binding several electronic cables or wires together
hair tie
A circular bit of elastic used to hold hair in place
hog-tie
to render helpless
hog-tie
To tie an animal's or someone's feet together; originally all four legs of a quadruped
railroad tie
A heavy, preserved piece of hewn timber laid crossways to and supporting the rails of a railroad
school tie
A necktie designated as (part of a) school uniform

Alumni of prestigious schools fondly wear their school ties as a badge of honor.

tied
Simple past tense and past participle of tie
tied
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
tying
The action of the verb to tie; ligature
white tie
The most formal of evening wear, usually worn on state occasions and the like, consisting of an evening tailcoat, trousers, white shirt, white bow tie and waistcoat with sash, alternatively, full military dress, or national costume

You are cordially invited to dinner with His Excellency the President. Dress: White Tie.

white tie
A white tie function

I'm going to a white tie bash at the palace.

white-tie
Very formal; usually requiring a tailcoat for men
tied
of the score in a contest; "the score is tied"
tied
bound together by or as if by a strong rope; especially as by a bond of affection; "people tied by blood or marriage"
tied
Connected
tied
Connected or attached by means of a knot in a rope, cord, string, or the like
tied
Bound or restrained by one or more ropes, cords, strings, or the like
tied
1. A tied cottage or house belongs to a farmer or other employer and is rented to someone who works for him or her. He lives with his wife in a tied cottage in Hamsey. see also tie
tied
past of tie
tied
bound together by or as if by a strong rope; especially as by a bond of affection; "people tied by blood or marriage
tied
bound or secured closely; "the guard was found trussed up with his arms and legs securely tied"; "a trussed chicken"
tied
closed with a lace; "snugly laced shoes"
tied
{s} fastened; bound
tied
fastened with strings or cords; "a neatly tied bundle"
ties
plural of tie
ties
third-person singular of tie
ties
Individual rubber donuts used to tie the arch-wires into the brackets and they come in many designer colors! You can choose and change your colors at your monthly appointments
ties
A small plastic piece that comes in different colors, shaped like a donut, which is used to hold the arch wires in the brackets on your teeth
ties
the elastic rings that hold the archwire into the slot on the bracket They come in standard gray or a variety of colors that the patient can choose from
ties
tapes or ribbons slotted into the binding for tying the volume shut
ties
you may defined groups of variables (bundles, predefined variable lists, variable groups) The tie defining group membership is an attribute of a variable like the label, descriptor or reference value, except that a variable tie need not be defined (no default) You refer to a variable group using the #list-number convention on the variable list The ties are stored with the variable and saved like any other information pertaining to the WA The DESCRIBE command shows the group membership (=tie) of each variable (blank if no tie is defined) Whenever a WA is transposed a tie becomes a GVAR memberships, and GVAR memberhips are used as ties Ties may also be defined by a cluster analysis on groups
ties
A wire, rod, or snap that is used to hold wall forms at a specific separation
ties
any of the transverse supports to which railroad rails are fastened to keep them in line
tying
the present participle of tie
tying
after the wool is shorn, it is rolled into a neat bundle and tied with a paper fleece tie
tying
The act or process of washing ores in a buddle
tying
the act of tying or binding things together
tying
a traditional method of securing the quilt layers with knotted ties at intervals across the quilt
tying
A prohibited insurance sales practice in which a financial institution makes the completion of one financial transaction, such as approval for a loan, dependent upon another financial transaction, such as the purchase of insurance
tying
See: String Tie to top
Türkisch - Englisch

Definition von tie im Türkisch Englisch wörterbuch

tie break
tie breaker
tie break
tie break
tie
Favoriten