shoot

listen to the pronunciation of shoot
Englisch - Türkisch
çekim yapmak (kamera)
ateş etmek

Sana ateş etmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to shoot you.

{i} atış

Atışın kazara olduğunu düşünüyor musunuz? - Do you think the shooting was accidental?

Bu tank hareket halinde atış yapabilir. - This tank can shoot on the move.

{i} vurma

Seni vurmak istemiyorum. - I don't want to shoot you.

Geyiği vurmaya gönlü elvermedi. - He couldn't bring himself to shoot the deer.

{i} sürgün
ateş

Ben polis. Karakola kadar gelir misiniz? N-neden? Kasabanın ortasında tabancayla ateş etmeye gitmenin bir suç olmadığını düşünemiyor musun?! - This is the police. Would you mind coming down to the station? W-why? You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?!

Adam aniden silahını ateşlemeye başladı. - The man suddenly started shooting his gun.

kurşunlamak
kamera çekimi yapmak
atmak (kurşun/ok/top)
kurşun sıkmak
(silahla) vurmak
yuvarlanmak (varil)
(Askeri) ateşlemek
çubuk
avlama
tevek
kurşun atmak
öldürme

Tom öldürmek için ateş etmedi. - Tom didn't shoot to kill.

Öldürmek için ateş etmemiz söylendi. - We were told to shoot to kill.

filme almak
(film/resim) çekmek
filiz
fırlatmak
atmak
yıldırım gibi geçmek
{f} ateş et

Ben polis. Karakola kadar gelir misiniz? N-neden? Kasabanın ortasında tabancayla ateş etmeye gitmenin bir suç olmadığını düşünemiyor musun?! - This is the police. Would you mind coming down to the station? W-why? You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?!

Tom'un Mary'ye ateş ettiğini gördüm. - I saw Tom shoot Mary.

(ateş edip) vurmak
av alanı
aniden fırlamak
{i} çekim

Çekim yaklaşık öğleyin başladı. - The shooting started around noon.

Bugün Tom ile fotoğraf çekimi yapıyorum. - I'm doing a photo shoot with Tom today.

öldürmek

Tom öldürmek için ateş etmedi. - Tom didn't shoot to kill.

Öldürmek için ateş etmemiz söylendi. - We were told to shoot to kill.

yaralamak
{i} av partisi
{i} atma

Keşke desteksiz atmadan önce onun hakkında düşünseydin. - If only you'd thought of that before shooting your big mouth off.

{k} Haydi anlat!
{i} av
out ile sürmek
tüfek kul
{f} perdahlamak (kereste)
{f} sancımak
içine başka renk karıştırmak
akıntı ile geçmek
{f} filizlenmek
{i} mesafe
{f} sürgün vermek
silâhla öldürmek veya yaralamak
{i} keresteyi rendeleme
{i} fışkın
{f} avlanmak
{f} fırlamak
{i} budak
{f} (bir hedefi) (silahla) vurmak
{f} (ağrı) (belirli
{f} çekim yapmak

Düşük açıdan çekim yapmak bacaklarınızı daha uzun gösterir. - Shooting from a low angle makes your legs appear longer.

{f} from -den fışkırmak
{f} fazla gelmek (gemi safrası)
{f} çekmek [fot.]
{i} şiddetli akıntı
{i} vuruş
{f} iğne yapmak
{f} (bir şeyi) tükürüvermek
{f} çekmek
{i} ateş etme

Tom öldürmek için ateş etmedi. - Tom didn't shoot to kill.

Bekle. Henüz ateş etme. - Wait. Don't shoot yet.

{f} vurmak

Tom silahsız bir insanı vurmakla suçlandı. - Tom has been accused of shooting an unarmed man.

Seni vurmak istemiyorum. - I don't want to shoot you.

{f} zonklamak
{f} (shot)
{f} atış yapmak
(fiil) atmak, avlamak, vurmak, çekmek [fot.], fırlatmak, ateş etmek, öldürmek, şut çekmek, atış yapmak, çekmek, çekim yapmak, hızla geçmek, iğne yapmak, aşı yapmak, sürgün vermek, filizlenmek, yuvarlanmak (varil vb.), perdahlamak (kereste), avlanmak, fırlamak, zonklamak, sancımak, fazla gelmek (gemi safrası)
{f} avlamak
{f} (kurşun/ok/top) atmak
{f} şut çekmek
shooting
ateş etme

Ben polis. Karakola kadar gelir misiniz? N-neden? Kasabanın ortasında tabancayla ateş etmeye gitmenin bir suç olmadığını düşünemiyor musun?! - This is the police. Would you mind coming down to the station? W-why? You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?!

Tom ateş etmeye başladı. - Tom started shooting.

shot
atış

Kaç tane atış duydunuz? - How many shots did you hear?

Tom nişan aldı ve bir uyarı atışı yaptı. - Tom took aim and fired a warning shot.

shoot up
(Fiili Deyim ) 1- çabuk büyümek , boy atmak , türemek 2- (fiyat) hızlıca artmak
shoot arrows
ok atmak
shoot at
ateş etmek
shoot ball
(Bilgisayar) topa vur
shoot down
uçağa ateş edip düşürmek
shoot from
fışkırmak
shoot out branches
dal budak salmak
shoot the ball
(Spor) şut çekmek
shoot the ball
(Spor) şut atmak
shoot the breeze
(Argo) laflamak
shoot the breeze
(Argo) çene çalmak
shoot the breeze
(Argo) havadan sudan konuşmak
shoot the breeze
(Argo) kaynatmak
shoot the bull
palavra atmak
shoot through
(Argo) gitmek
shoot up
her tarafa rasgele ateş etmek
shoot up
yükselmek
shoot up
her tarafa ateş etmek
shoot up
parlamak (alev)
shoot up
hızla uzamak (boy)
shoot a line
atıp tutmak
shoot ahead
hızla öne geçmek
shoot down
hayır demek
shoot down
silahla vurup düşür
shoot down
(uçak) düşürmek
shoot down
karşı çıkmak
shoot for
amaçlamak
shoot forth
sürgün vermek
shoot from the hip
dan diye söylemek
shoot one's bolt
elinden geleni yapmak
shoot out
aniden çıkarmak
shoot out
dışarı fırlamak
shoot out
aniden çıkmak
shoot straight
tam isabetle vurmak
shoot up
rasgele ateş etmek
shoot up
hızla yükselmek
shoot up
çabuk büyü
shoot 'em up
Vurdulu kırdılı (film, video oyunu vs.)
shoot a bridge
bir köprü ateş
shoot dead
Öldürmek, vurup öldürmek
shoot down
ateş edip düşürmek
shoot em up
ateş em up
shoot hoop
Basketbol oynamak

Sometimes we stopped off at the gym after school and shot some hoops.

shoot hoops
ateş basketbol
shoot off one's mouth
abartmak
shoot square
(deyim) Adil davranmak, işi dürüst yapmak
shoot straight
(deyim) Adil davranmak, işi dürüst yapmak
shoot the breeze
Konuşma dili - Çene çalmak, kaynatmak; yarenlik etmek
shoot the brezee
(deyim) Vakit geçirmek için ordan burdan konuşmak, laflamak
shoot-em-up
-Em-up ateş
shoot-out
Silahlı çatışma
shoot-out
ateş-out
shoot-outs
atışlarındaki
shoot a basket
basket atmak
shoot a film
film çekmek
shoot a film
film çevirmek
shoot a glance
göz gezdirmek
shoot a glance
göz atmak
shoot a glance at
{k} -e bakıvermek, -e göz atmak
shoot a video
klip çekmek
shoot ahead
ok gibi fırlamak
shoot ahead
atılmak
shoot ahead
erken davranıp öne geçmek
shoot ahead
öne geçmek
shoot ahead
fırlamak
shoot ahead of
geride bırakmak
shoot ahead of
fırlayıp geçmek
shoot ahead of
hızla geçmek
shoot and scoot
(Askeri) vur ve kaç
shoot at
-e ateş etmek
shoot at
k.dili. -i amaçlamak
shoot at a target
hedefe ateş etmek
shoot back
karşı ateş açmak
shoot back at s.o
k.dili. birine cevap yetiştirmek
shoot back at s.o
birinin ateşine karşılık vermek
shoot by
yıldırım hızıyla geçmek
shoot by
(Fiili Deyim ) yanından yıldırım gibi geçmek
shoot craps
kreps oynamak
shoot dead
öldürmek
shoot down
(fiil)rup düşürmek, yıkmak (ümit), boşa çıkarmak
shoot down
vurup düşürmek
shoot down
(uçağa) ateş edip düşürmek
shoot down
yıkmak (ümit)
shoot down
boşa çıkarmak
shoot down in flames
(deyim) ağır biçimde eleştirmek
shoot for
{k} -i amaçlamak
shoot forth
yeşermek
shoot forth
filizlenmek
shoot from the hip
(deyim) işkembeden atmak
shoot from the hip
(deyim) fevri davranmak
shoot heroin
damardan eroin almak
shoot hoop
(Argo) kumar oynamak
shoot in the head
başından vurmak
shoot it out
çatışmaya girmek
shoot it out
tartışmaya girmek
shoot it out
silâhları konuşturmak
shoot it out
(bir meseleyi halletmek için) karşılıklı ateş etmek
shoot it out
hırlaşmak
shoot off
(fiil)rmak, ateş etmek, fırlamak, ok gibi fırlamak
shoot off
vurmak
shoot off
ok gibi fırlamak
shoot off
fırlamak
shoot off
ateş etmek
shoot off one's mouth
yüksekten atmak
shoot off one's mouth
mübâlağa etmek
shoot off one's mouth
boşboğazlık etmek
shoot off one's mouth
patavatsızlık etmek
shoot on location
sin., TV stüdyo dışında çekim yapmak
shoot one's bolt
(Konuşma Dili) son hamleyi yapmak
shoot one's bolt
(Konuşma Dili) son atağı yapmak
shoot one's bolt
(Konuşma Dili) son bir çaba sarf etmek
shoot one's bolt
(Konuşma Dili) son kurşunu atmak
shoot one's bolt
son gayretini kullanmak
shoot one's bolt
son bir gayret göstermek
shoot one's mouth off
{k} patavatsızca konuşmak
shoot one's mouth off
cart curt etmek
shoot one's wad
{k} parasının hepsini harcamak
shoot out
atmak
shoot out
dışarı atmak
shoot out
fırlamak
shoot out
çıkarmak
shoot out
çıkmak
shoot out
fırlatmak
shoot out
filizlenmek
shoot past
yıldırım gibi geçmek
shoot s.o. a question
birine soru soruvermek
shoot s.o. down
birine ateş edip öldürmek
shoot somebody dead
silahla öldürmek
shoot somebody dead
vurarak öldürmek
shoot somebody dead
ateş ederek öldürmek
shoot someone down
birine ateş edip öldürmek
shoot straight
düzgün ateş etmek
shoot the ball
spor şut atmak, şut çekmek, topu şutlamak
shoot the breez
ordan burdan konuşmak
shoot the breeze
argo yarenlik etmek, çene çalmak
shoot the breeze/bull
{k} çene çalmak, kaynatmak; yarenlik etmek
shoot the lights out
(Spor) her attığını basket yapmak
shoot the works
her şeyini kaybetmek (oyunda)
shoot to fame
üne kavuşmak
shoot to fame
ünü yakalamak
shoot to kill
ateş ederek öldürmek
shoot to kill
vurarak öldürmek
shoot up
damarına enjekte etmek
shoot up
(alev) parlamak
shoot up
birden artmak
shoot up
fırlamak
shoot up
dikleşmek
shoot up
büyümek
Englisch - Englisch
To tip (something, especially coal) down a chute
To measure the distance and direction to (a point)
To ejaculate

After a very short time, he shot his load over the carpet.

In professional wrestling, an event that is unscripted or legitimate
To hit with a projectile or energy beam from such a weapon

He was shot by a police officer.

Yes, please do

Okay, when was the battle of Hastings fought?.

To photograph

He shot seventeen stills.

To make the stated score

In my round of golf yesterday I shot a 76.

The emerging stem and embryonic leaves of a new plant
To inject. For example heroin
To deviate from kayfabe, either intentionally or accidentally; to actually connect with unchoreographed fighting blows and maneuvers, or speak one's mind (instead of an agreed-to script)
A mild expletive, expressing disbelief or disdain

Shoot! I forgot! I have to go and get ready.

To go over or pass quickly through

shoot the rapids.

A photography session
To dismiss or do away with

His idea was shot on sight.

To fire a projectile or energy weapon at

The man, in a desperate bid for freedom, grabbed his gun and started shooting anyone he could.

To move very quickly and suddenly

It didn't take me long to get there. I shot past the head at a ripping rate, the current was so swift, and then I got into the dead water and landed on the side towards the Illinois shore.

{v} to let off, discharge from a gun, dart, pass, push forward, jut out, sprout, twitch, kill
{n} a branch issued from the main stock
Shoots are plants that are beginning to grow, or new parts growing from a plant or tree
A young branch or growth
fire a shot
An inclined plane, either artificial or natural, down which timber, coal, etc
to discharge a weapon, as in: Don't shoot! I'm unarmed
throw or propel in a specific direction or towards a specific objective; "shoot craps"; "shoot a golf ball"
throw dice, as in a crap game
The real thing, i e a match where one participant is really attempting to hurt another The opposite of work or fake
cause a sharp and sudden pain in; "The pain shot up her leg"
to shoot from the hip: see hip
A rush of water; a rapid
To push or thrust forward; to project; to protrude; often with out; as, a plant shoots out a bud
To grow; to advance; as, to shoot up rapidly
darn; dash; fiddlesticks; expresses disbelief or disdain
- The taping or filming of a commercial, in a studio or on location
emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully; "The dragon shot fumes and flames out of its mouth"
To discharge, causing a missile to be driven forth; followed by a word denoting the weapon or instrument, as an object; often with off; as, to shoot a gun
A young stem (including leaves) which are growing
The portion of a vein rich enough to be considered "payable"; any portion of the vein that is significantly richer than that around it
(noun) Reality Something that is not in the script Wrestling is fake, but when something from real life creeps into the show, it is called a shoot For example, say two wrestlers who dislike each other in real life are having a match together, and they decide to settle their differences by throwing legit punches at each other during the match, that would be a shoot If a wrestler takes a bump and breaks his arm, the injury would be a shoot because it was real and it wasn't part of the "act" Every so often a wrestler will be cutting a promo and he'll start shooting, saying things that he feels in real life that may or may not happen to go along with the storyline
The real thing A match or interview or other part of the show that conveys reality A real punch, a real kick, or a real insult, etc
To let fly, or cause to be driven, with force, as an arrow or a bullet; followed by a word denoting the missile, as an object
spend frivolously and unwisely; "Fritter away one's inheritance"
If you shoot something somewhere or if it shoots somewhere, it moves there quickly and suddenly. Masters shot a hand across the table and gripped his wrist You'd turn on the water, and it would shoot straight up in the air
To penetrate, as a missile; to dart with a piercing sensation; as, shooting pains
produce buds, branches, or germinate; "the potatoes sprouted"
A slang term for the physical act of measuring a line with a "gun" or "theodolite" The surveyor shoots the distance by triggering the electronic distance-measuring device contained within the instrument
kill by firing a missile
If someone shoots to fame, they become famous or successful very quickly. Alina Reyes shot to fame a few years ago with her extraordinary first novel
In professional wrestling, to deviate from kayfabe, either intentionally or accidentally; to actually connect with unchoreographed fighting blows and maneuvers, or speak ones mind (instead of an agreed-to script)
The act of shooting; the discharge of a missile; a shot; as, the shoot of a shuttle
n the real thing, i e a match where one participant is really attempting to hurt another The opposite of work or fake
are caused to slide; also, a narrow passage, either natural or artificial, in a stream, where the water rushes rapidly; esp
1 the act of playing a golf shot 2 another term for "one's score for a round of golf or tournament" (e g , Q: What did you shoot? A: I shot lower than you ) Example: 1 Though the water loomed ominously, I decided to gamble and shoot right at the pin 2 If you shoot a low enough score to make the cut I will carry your bag for you
kill by firing a missile emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully; "The dragon shot fumes and flames out of its mouth
The current season's stem growth that bears leaves and buds
The elongating, green, growing vine stem which holds leaves, tendrils, flower or fruit clusters and developing buds
variegate by interweaving weft threads of different colors; "shoot cloth"
If someone or something shoots in a particular direction, they move in that direction quickly and suddenly. They had almost reached the boat when a figure shot past them
{f} fire a weapon; injure or kill a person or animal by gunfire; hunt; radiate, emit; film, photograph; launch a missile or artillery shell; germinate, sprout; throw, project, cast; pass quickly
Anything that is real or not planned
A shoat; a young hog
The distance a springbolt moves under the action of its spring
The above-ground portions of a vascular plant, such as the stems and leaves; the part of a plant which develops from the plumule of the embryo
To shoot means to fire a bullet from a weapon such as a gun. He taunted armed officers by pointing to his head, as if inviting them to shoot The police came around the corner and they started shooting at us She had never been able to shoot straight
n a low, fast set to an attacker who is away from the setter
A weft thread shot through the shed by the shuttle; a pick
the act of shooting at targets; "they hold a shoot every weekend during the summer"
score; "shoot a basket"; "shoot a goal"
{i} newly grown plant stem; bud, sprout; act of firing a weapon; hunting expedition; shooting competition; act of photographing; photography or filming session; launch of a missile or artillery shell
A stem or branch and its leaves, especially when young
shoot 'em up
A short story, novel, television show, film, computer game, or other narrative which depicts considerable gunplay

My wife won't watch this movie; it's a shoot ’em up.

shoot 'em ups
plural form of shoot 'em up
shoot blanks
To expel semen during orgasm without a single sperm in it
shoot down
To cause to fall by shooting

The carnival game involved shooting down tin cans.

shoot down
To criticize a (request) to the point of preclusion

Every proposal I made was shot down at once.

shoot first and ask questions later
To act boldly
shoot first and ask questions later
To take hasty, immediate action with serious consequences, without first adequately investigating the situation
shoot for the stars
To aim high; to set high goals
shoot me
Expression of dismay, where the speaker is expressing, metaphorically, his/her wish to die because events (for him/her) are so bad
shoot off at the mouth
To boast, or brag, or talk too much

Don't let Ziegler shoot off at the mouth without our knowledge.

shoot off at the mouth
To disclose some information that was supposed to be secret
shoot one's bolt
To use up one's resources, especially a singular one or one not readily restored

We were playing checkers and, although I'd started off well, I seemed to have shot my bolt too soon.

shoot one's load
To ejaculate; to cum
shoot one's mouth off
To make reckless or exaggerated statements

I never shot my mouth off, I was quiet and I listened.

shoot oneself in the foot
To act against one's own interests; to unintentionally behave self-destructively
shoot the boots
To kick swiftly and violently, especially in the groin

It was strange because the boy I was fighting with had developed a reputation for being able to shoot the boots and I was supposed to be good with my hands.

shoot the breeze
to chat idly or generally waste time talking

We were just standing around shooting the breeze.

shoot the bull
To chinwag; to talk idly

Shooting the bull with Benny and Elvira while Nelson skitters around out there in the lake of rooftops, selling used cars like hotcakes.

shoot the messenger
To blame a problem on whoever reported it; to hold somebody accountable a problem because he/she brought attention to it

I know you won't like this news, but please don't shoot the messenger.

shoot the moon
To hit the moon, with a rocket or by other means

The Army, making its first attempt to shoot the moon, had spent weeks fussing over the Juno II, a 60-ton Jupiter IRBM with a spike of high-speed rockets.

shoot the moon
To achieve the lowest score possible, such that the player is usually rewarded with bonus points
shoot the moon
To take a risk which may result in great rewards; to succeed after taking such a risk

They understood that they could try to shoot the moon and turn the traditional timing of a presidential campaign on its head and possibly succeed.

shoot the moon
To attain great heights, a high value, or a numerically high measurement

Already orbiting at altitudes unimaginable a few short years ago, interest rates moved even higher last week and threatened to shoot the moon.

shoot the shit
To chat casually; to gossip

We didn't do much besides stand around and shoot the shit, but it was fun to see him again.

shoot through like a Bondi tram
To leave in haste
shoot up
or To inject (a drug) intravenously
shoot up
To grow taller rapidly
shoot up
To fire many bullets at
shoot-'em-up
Alternative spelling of shoot 'em up
shoot-'em-ups
plural form of shoot-'em-up
shoot-em-up
Alternative spelling of shoot 'em up
shoot 'em up
A shoot 'em up (or shmup for short) is a computer and video game genre where the player controls a vehicle or character and fights large numbers of enemies with shooting attacks, usually of a highly stylized nature. In Japan, where the genre remains most vital, they are known simply as "shooting games." During the peak of their popularity, they were commonly called simple shooters, but as games broke into three dimensions, this term came to be more inclusive
shoot hoop
(deyim) To play basketball, particularly in a casual way

I like to shoot hoops after work.

shoot square
(deyim) Deal fairly and honestly

We always shoot square with our customers.

shoot straight
(deyim) Deal fairly and honestly

You can't trust most car salesmen, but Jim always shoots straight.

shoot the breeze
Chatter, babble, speak casually
shoot the brezee
(deyim) Chat idly or generally waste time talking
shoot-out
Taking shots at each goal to determine the winner. "Sweden won the gold medal by defeating Canada in a shoot-out."
shoot-out
A gunbattle, a duel. "Two men died in the shoot-out: one cop and one robber."
shoot a bullet from a rifle
fire a rifle, launch a bullet from a firearm
shoot a glance
peek, peep, look
shoot a line
boast, show off
shoot along
launch, send, dispatch
shoot at
aim towards
shoot away !
fire at will, fire as much as you like
shoot back at attackers
return fire at aggressors
shoot craps
play a game of craps
shoot craps
play a gambling game in which bets are placed and dice are thrown
shoot dead
shoot to kill, shoot and murder
shoot down
move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office"
shoot down
If one person shoots down another, they shoot them with a gun. He was prepared to suppress rebellion by shooting down protesters They shot him down in cold blood
shoot down
If you shoot someone down or shoot down their ideas, you say or show that they are completely wrong. She was able to shoot the rumour down in flames with ample documentary evidence
shoot down
cause an aircraft to fall; destroy, defeat
shoot down
shoot at and force to come down; "the enemy landed several of our aircraft"
shoot down
If someone shoots down an aeroplane, a helicopter, or a missile, they make it fall to the ground by hitting it with a bullet or missile. They claimed to have shot down one incoming missile
shoot down
thwart the passage of; "kill a motion"; "he shot down the student's proposal"
shoot down an airliner
shoot an airliner and cause it to crash
shoot down in flames
make fall in a burst of fire; win an argument
shoot marbles
play a game with tiny round glass-like objects
shoot off one's mouth
chatter, talk nonsense, speak about trivial matters
shoot one's bolt
do the best that one can
shoot out
throw away, discharge; settle a conflict with the use of a gun
shoot straight
speak sincerely; drive in a straight manner
shoot the bull
{f} talk in a purposeless manner
shoot the cat
vomit after drinking excessively
shoot the moon
escape in the night, make a nighttime escape
shoot the works
make a great effort; gamble all of one's money
shoot through with
fill with -
shoot to death
discharge or fire bullets until the victim is dead
shoot up
rise dramatically; "Prices shot up overnight"
shoot up
If a drug addict shoots up, they inject a quantity of drugs into their body. Drug addicts shoot up in the back alleys We shot up heroin in the playground
shoot up
ascend, rise quickly; grow quickly, sprout up (Informal); shoot indiscriminately; injure or intimidate with gunfire; inject drugs intravenously (Slang)
shoot up
If something shoots up, it grows or increases very quickly. Sales shot up by 9% last month The fair market value of the property shot up
shoot up
rise dramatically; "Prices shot up overnight
shoot up in the air
take off into the air
shoot-
film: make a film or photograph of something; "take a scene"; "shoot a movie"
shoot-
The current season's stem growth that bears leaves and buds
shoot-
The real thing A match or interview or other part of the show that conveys reality A real punch, a real kick, or a real insult, etc
shoot-
1 the act of playing a golf shot 2 another term for "one's score for a round of golf or tournament" (e g , Q: What did you shoot? A: I shot lower than you ) Example: 1 Though the water loomed ominously, I decided to gamble and shoot right at the pin 2 If you shoot a low enough score to make the cut I will carry your bag for you
shoot-
The elongating, green, growing vine stem which holds leaves, tendrils, flower or fruit clusters and developing buds
shoot-
measure the altitude of by using a sextant; "shoot a star"
shoot-
emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully; "The dragon shot fumes and flames out of its mouth"
shoot-
score; "shoot a basket"; "shoot a goal"
shoot-
a new branch
shoot-
The above-ground portions of a vascular plant, such as the stems and leaves; the part of a plant which develops from the plumule of the embryo
shoot-
photograph: record on photographic film; "I photographed the scene of the accident"; "She snapped a picture of the President"
shoot-
A comment with some truth behind it
shoot-
variegate by interweaving weft threads of different colors; "shoot cloth"
shoot-
cause a sharp and sudden pain in; "The pain shot up her leg"
shoot-
tear: move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office"
shoot-
A young stem (including leaves) which are growing
shoot-
n a low, fast set to an attacker who is away from the setter
shoot-
A slang term for the physical act of measuring a line with a "gun" or "theodolite" The surveyor shoots the distance by triggering the electronic distance-measuring device contained within the instrument
shoot-
n a low, fast set to an attacker who is away from the setter 平拉开。
shoot-
throw or propel in a specific direction or towards a specific objective; "shoot craps"; "shoot a golf ball"
shoot-
- The taping or filming of a commercial, in a studio or on location
shoot-
hit with a missile from a weapon
shoot-
utter fast and forcefully; "She shot back an answer"
shoot-
inject: give an injection to; "We injected the glucose into the patient's vein"
shoot-
to discharge a weapon, as in: Don't shoot! I'm unarmed
shoot-
Anything that is real or not planned
shoot-
produce buds, branches, or germinate; "the potatoes sprouted"
shoot-
The distance a springbolt moves under the action of its spring
shoot-
fritter: spend frivolously and unwisely; "Fritter away one's inheritance"
shoot-
dart: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the yard"
shoot-
n the real thing, i e a match where one participant is really attempting to hurt another The opposite of work or fake
shoot-
send forth suddenly, intensely, swiftly; "shoot a glance"
shoot-
(noun) Reality Something that is not in the script Wrestling is fake, but when something from real life creeps into the show, it is called a shoot For example, say two wrestlers who dislike each other in real life are having a match together, and they decide to settle their differences by throwing legit punches at each other during the match, that would be a shoot If a wrestler takes a bump and breaks his arm, the injury would be a shoot because it was real and it wasn't part of the "act" Every so often a wrestler will be cutting a promo and he'll start shooting, saying things that he feels in real life that may or may not happen to go along with the storyline
shoot-
A stem or branch and its leaves, especially when young
shoot-
fire a shot
shoot-
kill by firing a missile
shoot-
– the stem and set of leaves of an individual division; the dormant set of leaves all enclosed in a single set of leaf scales
shoot-
n a low, fast set to an attacker who is away from the setter 平拉開。
shoot-
throw dice, as in a crap game
shoot-
Usually, the above ground portion of a plant, bearing the leaves Contrast with root
shoot-
The portion of a vein rich enough to be considered "payable"; any portion of the vein that is significantly richer than that around it
shoot-
New growth on a plant in the form of a stem or branch
shoot-
the act of shooting at targets; "they hold a shoot every weekend during the summer"
shoot-
inject: force or drive (a fluid or gas) into by piercing; "inject hydrogen into the balloon"
shoot-
The real thing, i e a match where one participant is really attempting to hurt another The opposite of work or fake
shoot-
First erect growth of a seedling before it becomes a stem Side growths, twigs or branches
shoot-'em-up
a movie featuring shooting and violence
shoot-down
murder by shooting someone down in cold blood
shoot-em-up
A shoot-em-up is a computer game that involves shooting and killing characters
shoot-out
In games such as football, a shoot-out or a penalty shoot-out is a way of deciding the result of a game that has ended in a draw. Players from each team try to score a goal in turn until one player fails to score and their team loses the game. The Danes won that UEFA tie in a shoot-out. a fight using guns
shoot-out
A shoot-out is a fight in which people shoot at each other with guns. Three IRA men were killed in the shoot-out
bamboo shoot
The edible shoot of either of several species of bamboo (especially of the genera Dendrocalamus and Phyllostachys) cooked and eaten as a vegetable in Chinese and similar cuisine
don't shoot the messenger
The bearer of bad news should not be held accountable for the bad news
look-down, shoot-down
Describing a phased-array radar powerful enough to pick aircraft out of ground clutter from high altitude
photo shoot
A session in which a photographer takes shots of an individual or group
point-and-shoot
Designed for quick, simple use with minimal configuration

The Instamatic was typical of second generation point-and-shoot cameras in that it incorporated artificial illumination and was designed to use color film.

re-shoot
In film making, when the crew redoes a scene or scenes already shot once, to replace or augment the original footage
shooting
Present participle of shoot
shooting
An instance of shooting (a person) with a gun

Police are hunting the people who carried out the shootings last week.

shooting
The sport or activity of firing a gun
shot
The act of launching a ball or similar object toward a goal

They took the lead on a last-minute shot.

shot
A vaccination or injection
shot
The heavy iron ball used for the shot put
shot
A punch or other physical blow
shot
A single unbroken sequence of photographic film exposures, or the digital equivalent; an unedited sequence of frames
shot
A spoon of coffee
shot
An armor-piercing solid metal projectile having no bursting charge, that was in use mainly during World War II, more specifically called AP or armor-piercing shot
shot
Worn out

The rear axle will have to be replaced. It's shot.

shot
An opportunity or attempt

I'd like just one more shot at winning this game.

shot
Thank you
shot
A remark or comment, especially one which is critical or insulting

Schwarzenegger also is taking nasty shots from his own party, as GOP conservatives bash some of his appointments as Kennedyesque and traitorous to party values.

shot
A single serving of espresso
shot
A charge to paid, a scot or shout

Drink up. It's his shot.

shot
A measure of alcohol, usually spirits, as taken either from a shot-glass or directly from the bottle, equivalent to about 44 milliliters; 1.5 ounces. ("pony shot"= 30 milliliters; 1 fluid ounce)
shot
Simple past tense and past participle of shoot
Türkisch - Englisch

Definition von shoot im Türkisch Englisch wörterbuch

shot
shot of
shot
of shot
shoot
Favoriten