unutmak

listen to the pronunciation of unutmak
Türkisch - Englisch
forget

Is it harder to forgive or to forget? - Affetmek mi yoksa unutmak mı daha zor?

I want to forget her. - Onu unutmak istiyorum.

leave out
forget under
be unaware of
disremember
pass the sponge over
(deyim) go out of someone's mind
lose sight of
loose sight of
omit
(eşya) leave
neglect
unlearn
be unmindful of
be oblivious of
leave behind
unutmak eşya
leave
unut
forgot

He forgot to give back my dictionary. - Sözlüğümü geri vermeyi unuttu.

This fact must not be forgotten. - Bu gerçek unutulmamalı.

unut
forget

Please don't forget to post the letters. - Lütfen mektupları postalamayı unutma.

Please don't forget to mail the letters. - Lütfen mektupları postalamayı unutma.

unutma
keep in mind

Keep in mind what I tell you. - Sana söylediğimi unutma.

You must keep in mind that she's much younger than you. - Onun senden daha genç olduğunu unutmamalısın.

kendini unutmak
(deyim) forget oneself
nereye koyduğunu unutmak
mislay
unutma
oblivion
unutma
dont forget
maziyi unutmak
clean the slate
söyleyeceği sözü unutmak
fluff
unut
forgotten

I had forgotten how beautiful you are. - Ne kadar güzel olduğunu unutmuştum.

He will think he has been completely forgotten. - Tamamen unutulduğunu düşünecek.

unut
disremember
unutma
{i} omission
unutma
Don't forget

Don't forget to send the letter. - Mektubu göndermeyi unutma.

Please don't forget to mail the letters. - Lütfen mektupları postalamayı unutma.

öğrendiğini unutmak
unlearn
Türkisch - Türkisch
Aklında kalmamak, hatırlamamak: "Kaç kere aynı palavralarla kendimi avutmuş, öfkemi geçirmiş, sonradan hepsini unutmuştum."- R. H. Karay
Bir şeyi yapamaz duruma gelmek: "Onu da bilirdim eskiden memlekette iken amma sonradan unuttum."- O. C. Kaygılı
Bir şeyi yapamaz duruma gelmek
Hatırdan, gönülden çıkarmak
Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak: "İçinde kabaran sevinçten vücudunun berelerini unutarak uyudu."- H. E. Adıvar
Bağışlamak
Aklında kalmamak, hatırlamamak
Hatırdan, gönülden çıkarmak: "İyiliğini de ölünceye kadar unutmam."- M. Ş. Esendal
(Osmanlı Dönemi) FESH
bırakmak
(Osmanlı Dönemi) İFHA'
çıkmak
Unutma
nisyan
Unutma
(Osmanlı Dönemi) VEHL
unutma
Unutmak durumu
unutmak
Favoriten