şüpheli

listen to the pronunciation of şüpheli
Türkisch - Englisch
suspect

The fingerprints left on the weapon match the suspect's. - Silahta kalan parmak izleri şüphelininki ile uyuşuyor.

The whereabouts of the suspect is still unknown. - Şüphelinin nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.

doubtful

Mrs. Harris is very doubtful about her son's future. - Bayan Harris oğlunun geleceği hakkında çok şüpheli.

I am doubtful of his success. - Onun başarısından şüpheliyim.

suspicious

Did you notice anything suspicious? - Şüpheli bir şey fark ettin mi?

Tom told the police that he had seen nothing suspicious. - Tom polise şüpheli bir şey görmediğini söyledi.

fishy

There's something fishy going on in there. - Orada devam eden şüpheli bir şey var.

That sounds fishy to me. - O bana şüpheli görünüyor.

equivocal

Research in this area is somewhat equivocal. - Bu konuda yapılan araştırma oldukça şüpheli.

shady
(Hukuk) problematic
shadowy
dodgy
uncertain, not certain to occur
dubitative
uncertain; suspicious, questionable, debatable; doubtful, dubious
uncertain
sceptical
funny peculiar
dicey
suspicious, questionable; suspicious-looking
funny
creaky
indefinable
contestable
indecisive
disputable
doubtful, open to doubt
debatable
dubious

She gave us a dubious answer. - O bize şüpheli bir cevap verdi.

Their honesty is dubious. - Onların dürüstlüğü şüphelidir.

chancy
discredited
hazardous
{s} speculative
(Bilgisayar) in doubt

Where a painting's general sense seems clear, moreover, the exact decoding of its content remains in doubt. - Bir resmin genel anlamı açık görünse de, buna rağmen, onun içeriğinin tam çözümü şüpheli kalır.

mistrustful
{s} unconvincing
misgiven
questionable

The behaviour of many people is questionable. - Birçok insanın davranışları şüpheli.

There are many questionable points in this ledger. - Bu hesap defterinde birçok şüpheli noktalar var.

iffy
ambiguous
dubitable
doubter
distrustful
loose
(Kanun) person of interest
mistrust
{s} problematical
{s} umbrageous
{s} murky
{s} precarious
{s} suspenseful
{s} screwy
problematic,ical
{s} nebulous
{s} shaky
{s} skeptical

Tom said Mary was likely to be skeptical. - Tom Mary'nin muhtemelen şüpheli olacağını söyledi.

şüpheli alacaklar
bad debts
şüpheli biçimde
suspiciously
şüpheli durum
borderline case
şüpheli kadınlar sınıfı
demimonde
şüpheli mali işlemler
(Hukuk) suspicious financial transactions
şüpheli olma
suspiciousness
şüpheli oluş
ambiguity
doğruluğu şüpheli
apocryphal
şüpheliler
doubters
kalitesi şüpheli
off color
kalitesi şüpheli
off colour [Brit.]
Türkisch - Türkisch
Kuşkulu
Kuşkulu: "Mazisi şüpheli kadınlarla evlenmek, insanı sonraları rahatsız eder."- P. Safa
(Osmanlı Dönemi) UKDEGİR
(Osmanlı Dönemi) meşkuk
şüpheli
Favoriten