denetim

listen to the pronunciation of denetim
Türkçe - İngilizce
audit

This financial audit also includes an evaluation of the company's assets. - Bu mali denetim, aynı zamanda şirketin varlıklarının bir değerlendirmesini içerir.

supervision

You need supervision. - Denetime ihtiyacın var.

We can't leave Tom there without supervision. - Denetim olmadan Tom'u oraya bırakamayız.

(Hukuk) inspection

All visitors are subject to inspection. - Tüm ziyaretçiler denetimine tabidir.

They said inspections should be increased. - Denetimlerin artırılması gerektiğini söylediler.

governance
censure
censorship
surveillance
(Ticaret) annual audit
(Ticaret) survey
(Bilgisayar) controls
(Kanun) custody
discipline
control

I have everything under control. - Her şeyim denetim altında.

Tom prefers the Xbox One controller over the DualShock 4. - Tom, Xbox One denetimcisini DualShock 4'ün üstünde tercih ediyor.

(Hukuk) (bir yer, faaliyet yada insan topluluğu için kullanılılır) supervision
check

This will serve as a check on their work. - Bu onların çalışmaları hakkında bir denetim olarak hizmet verecek.

I'll do a quick check. - Hızlı bir denetim yapacağım.

test
superintendence
control, supervision
review
inspection; audit
control, check, supervision, inspection; audit; censure, censorship
checking
charge
controlling
denetim adı
(Bilgisayar) control name
denetim alanı
audit sphere
denetim aracı
(Kanun) audit tool
denetim aygıtı
controller
denetim aygıtı
control device
denetim birimi
controller
denetim dışı
out of control
denetim erimi
(Bilgisayar) control range
denetim görevi
(Politika, Siyaset) task of inspection
denetim hızı
(Bilgisayar) control speed
denetim ikili
(Bilgisayar,Teknik) check bit
denetim ilkesi
(Bilgisayar) audit policy
denetim imi
(Bilgisayar) check mark
denetim kanıtı
audit evidence
denetim kolu
(Bilgisayar) joystick
denetim kolu
(Bilgisayar) joy stick
denetim kuramı
(Bilgisayar,Teknik) control theory
denetim kurulu
inspectorate
denetim kutusu
(Bilgisayar) control box
denetim onay
(Bilgisayar) check
denetim panosu
(Bilgisayar) switchboard
denetim planı
(Ticaret) audit plan
denetim raporu
survey report
denetim riski
(Ticaret) audit risk
denetim sayısı
(Bilgisayar,Teknik) check digit
denetim türü
(Bilgisayar) control type
denetim türü
type of control
denetim yok
(Bilgisayar) no control
denetim çubuğu
control rod
denetim masası
control desk, control panel
denetim aktarımı
control transfer
denetim alanı
control field
denetim avı
control hunt
denetim aygıtı
control apparatus
denetim bandı
control tape
denetim bilgisayarı
control computer
denetim birimi
control unit
denetim delikleri
control holes
denetim deliği
control hole
denetim deyimi
control statement
denetim dili
control language
denetim döngüsü
control loop
denetim ekle
(Bilgisayar) add control
denetim gerilimi
control voltage
denetim grubu
(Ticaret) control group
denetim göstergesi
check indicator
denetim güven düzeyi
(Ticaret) audit assurance
denetim istasyonu
control station
denetim izi
audit trail
denetim işareti
control mark
denetim işlemi
control operation
denetim işlevi
control function
denetim kartı
control card
denetim kesimi
control section
denetim kodu
control code
denetim komutları
control instructions
denetim komutu
control instructions
denetim konumu
(Bilgisayar) control location
denetim kurumuna yönelik risk
(Ticaret) risks to audit office
denetim kümesi
control stack
denetim masası
control desk
denetim noktası
checkpoint, control point
denetim noktası yordamı
checkpoint procedure
denetim oranı
control ratio
denetim paneli
control panel
denetim problemi
check problem
denetim programı
control program
denetim sayacı
control counter
denetim sayısı
check digit, check number
denetim simgesi
check symbol
denetim sözcüğü
check word
denetim sınırları
control limits
denetim sınırı
control limit
denetim sırası
control sequence
denetim teybi
carriage control tape
denetim toplamı
check sum, audit total
denetim vanası
control vane
denetim ve kontrol
(Hukuk) surveillance and supervision
denetim verisi
control data
denetim yapmak
review
denetim yazmacı
check register
denetim yordamı
checking routine
denetim yöntem bilimi
audit methodology
denetim yükselteci
monitoring amplifier
denetim yığını
control stack
denetim çubuğu
absorbing rod, control rod
denetim öbeği
control block
denetim şeridi
(Bilgisayar,Teknik) carriage control tape
denetimler
controls
denetimler
(Bilgisayar) auditing
elektronik denetim
electronic control
elle denetim
(Bilgisayar,Teknik) manual control
eniyi denetim
optimal control
idari mali denetim
(Askeri) administrative audit
kirlilik denetim faaliyetleri
(Çevre) pollution control costs
konum denetim dizgesi
(Bilgisayar) position control system
olumlu denetim
(Denizbilim) positive control
süreç denetim aygıtları
(Bilgisayar,Teknik) process control equipment
sıkı denetim
reglementation
teknik denetim
technical supervision
teknik denetim
technical inspection
tipik denetim
(Gıda) critical control points
öz denetim
self-control
öz-denetim
(Pisikoloji, Ruhbilim) self-control
bağımsız denetim
Independent audit
3 boyutlu denetim
(Bilgisayar) 3d control
Savunma Bakanlığı Anlaşmalar Denetim Kuruluşu
(Askeri) Defense Contract Audit Agency
Silahlı Kuvvetler Sıhhi Denetim Dairesi
(Askeri) Office of the Armed Forces Medical Examiner
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığını Denetim ve Koruma Genel Müdürlüğü
(Hukuk) General Directorate of Protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA)
ani denetim
spot check
ani denetim
spot test
ani denetim yapmak
spot check
aritmetik denetim birimi
arithmetic sequence unit
dizilim denetim baytı
(Bilgisayar) string control byte
dolaylı denetim
indirect control
doğrudan denetim
direct control
elektrikli denetim
electric control
fiziki denetim
(Ticaret) physical check
fiziksel denetim
(Ticaret) physical check
gereksiz denetim
redundant check
girdi/çıktı denetim sistemi
input/output control system
hava trafik denetim hizmetleri
(Hukuk) air traffic control services
ikili denetim
twin check
ikiz denetim
(Bilgisayar) twin check
denetim deyimi
job control statement
denetim programı
job control program
karma denetim
(Bilgisayar,Teknik) hybrid control
kesilme denetim yordamı
(Bilgisayar,Teknik) interrupt control routine
kimlik denetim bileti
(Bilgisayar) authentication ticket
kirlilik denetim hattı
(Çevre) contamination control line
kirlilik denetim noktası
(Çevre) contamination control point
komut denetim
(Bilgisayar) check command
kontrol / denetim mekanizması
(Hukuk) monitoring mechanisme
kontrol ve denetim
leading strings
kontrol ve denetim
leading reins
korunmalı denetim
protected check
kısmi denetim
(Ticaret) limited examination
kısmi denetim
(Ticaret) limited audit
kısıtlı denetim
(Ticaret) limited audit
maddi denetim
(Ticaret) physical check
matematiksel denetim
mathematical check
merkezi denetim birimi
central control unit
mesaj denetim programı
(Bilgisayar,Teknik) message control program
mimari denetim
(Mimarlık) architectural supervision
muhasebe denetim bölümü
(Ticaret) auditing department
muhasebe denetim servisi
(Ticaret) auditing service
nitelik denetim çizelgesi
quality control charts
nitelik denetim çizeneği
quality control chart
olumlu ürün denetim
(Biyokimya) pozitive feedback
orantılı denetim
proportional control
otomatik denetim
automatic check
periyodik denetim
(Ticaret) repeating audit
programlı denetim
programmed check
saatle denetim
clocking
sayısal denetim
numerical control
sürekli denetim
continuous control
süreç denetim bilgisayarı
(Bilgisayar,Teknik) process control computer
süreç denetim sistemi
(Bilgisayar) process control system
sırasal denetim
sequential control
teftiş/denetim görevi
(Hukuk) task of inspection
topyekun denetim
total control
tıbbi denetim
(Tıp) medical surveillance
uygun denetim
(Hukuk) appropriate supervision
uzaktan denetim
remote control
veri ile denetim bilgisini karıştırmak
interleave
windows denetim masası
(Bilgisayar) windows control panel
yerinde denetim
on-site inspection
yerinde denetim
(Ticaret) on-site supervision
yön denetim valfi
direction control valve
ödemeden önceki denetim
(Ticaret) preaudit
ön denetim listesi
preliminary checklist
Türkçe - Türkçe
Denetleme işi, murakabe, kontrol: "Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa
Denetleme işi, murakabe, kontrol
denetim kurulu
Denetleme kurulu
sıkı denetim
Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserlerinin hükûmetçe önceden denetlenmesi işi; yayın ve gösterilmesinin izne bağlı olması, sansür
ön denetim
Yapılması düşünülen bir işe başlamadan önce gereken ön araştırmanın ve incelemenin yapılması
öz denetim
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
İngilizce - Türkçe

denetim teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

denetim masası
control panel
denetim