iddia

listen to the pronunciation of iddia
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) claim

The people who come on the Maury Povich show often make pretentious claims about their lovers cheating on them. - Maury Povich'e gelen insanlar genellikle sevgililerinin onları aldattıkları ile ilgili önemli iddialarda bulunmaktadırlar.

Prosecutors in court have to substantiate their claims in order to prove a suspect is guilty. - Bir şüphelinin suçlu olduğunu ispatlamak için mahkemedeki savcılar iddialarını kanıtlamak zorundadır.

allegation

Tom has denied that allegation. - Tom o iddiayı yalanladı.

Tom has denied the allegations. - Tom iddiayı yalanladı.

assertion

Can you prove the validity of your assertion? - İddianızın geçerliliğini ispat edebilir misiniz?

An assertion isn't a proof. - Bir iddia bir kanıt değildir.

bet

Tom claims that he can taste the difference between these two brands of salt. - Tom bu iki tuz markası arasındaki farkı tadabileceğini iddia ediyor.

He knows better than to make such a claim. - Böyle bir iddiayı ortaya atmayacak kadar akıllı.

contention
submission
(Kanun) challenge
say-so
suggestion
allege

Allegedly, Tom turned that offer down. - İddiaya göre, Tom o öneriyi reddetti.

One organization allegedly controls the European drug market. - İddialara göre, bir örgüt Avrupa uyuşturucu piyasasını kontrol ediyor.

(Kanun) clamor
pretension
asseveration
say so
pleading
averment
pretence
assertion, claim, thesis, allegation; pretension; insistence; wager, bet
charge
obstinacy
protestation
claim, assertion; allegation
contest
pretension; pretense
pretense
information
argument

His argument is more radical than yours. - Onun iddiası seninkinden daha radikal.

Her argument was not based on facts. - Onun iddiası gerçeklere dayalı değildi.

allegement
thesis
alleged to
purports
claim of
claımed
{i} maintenance
iddia etmek
claim

Some claim that full-body scanners violate the Fourth Amendment. - Bazıları tam vücut tarayıcılarının dördüncü yasa değişikliğini ihlal ettiğini iddia etmektedir.

iddia etmek
allege
iddia etmek
assert
iddia etmek
contend
iddia etmek
argue
iddia etmek
affirm
iddia etmek
insist
iddia etmek
argue that
iddia konusu şey
submission
iddia eden
assertive
iddia eden
(Kanun) complainant
iddia edildiğine göre
allegedly
iddia edilen
asserted
iddia edilen
pontificated
iddia edilen
alleging
iddia edilmiş
alleged
iddia etme
(Kanun) allegation
iddia etme
alleging
iddia etmek
suggest
iddia etmek
call
iddia etmek
pretend
iddia etmek
pontificate
iddia etmek
argue for something
iddia etmek
pretend to
iddia etmek
maintain
iddia sahibi
claimant
iddia etme
claim of
iddia avukatı
counsel for the prosecution
iddia bayii
turf accountant
iddia eden kimse
assertor
iddia ederek
affirmingly
iddia edilebilir
predicable
iddia edilebilir
(Kanun) affirmable
iddia edilebilir şey
predicable
iddia edilemezcesine
inarguably
iddia edilen
professed
iddia edilen ihlaller
(Hukuk) alleged breaches
iddia edilen suçlar
alleged crimes
iddia edilmek
be claimed
iddia ediyor ki
he will have it that
iddia etmek
aver
iddia etmek
enunciate
iddia etmek
put forward
iddia etmek
declare oneself
iddia etmek
argue for smth
iddia etmek
purport
iddia etmek
press home
iddia etmek
asseverate
iddia etmek
put forth
iddia etmek
attest
iddia etmek
protest
iddia etmek
profess
iddia etmek
(Hukuk) to claim, to assert, to affirm
iddia etmek
a) to claim, to assert, to allege, to protest, to maintain b) to pretend, to purport c) to insist
iddia etmek
1. to claim, assert; to allege. 2. to pretend. 3. to be obstinate, insist obstinately
iddia kazanmak
win a claim
iddia makamı
counsel for the prosecution
iddia makamı avukatı
prosecuting attorney
iddia makamı avukatı
prosecuting counsel
iddia makamı the office or rank of
a district attorney
iddia olunan ayıp
(Kanun) alleged defect
iddia olunan hakaret
alleged defamation
iddia olunan iftira
alleged defamation
iddia olunan tahkir
alleged defamation
iddia ortaya atmak
make a claim
aksini iddia etmek
contradict
hak iddia etmek
claim
hak iddia etmek
demand
haklı iddia
just claim
aksi iddia edilemez
irrefutable
hak iddia etmek
to claim
iddia etmek
declare
iddia etmek
alledge
iddia etmek
claimed
iddialar
claims

The people who come on the Maury Povich show often make pretentious claims about their lovers cheating on them. - Maury Povich'e gelen insanlar genellikle sevgililerinin onları aldattıkları ile ilgili önemli iddialarda bulunmaktadırlar.

These claims lack a scientific foundation. - Bu iddialar bir bilimsel dayanaktan yoksun.

aksini iddia etmek
to contradict
aksini iddia etmek
disaffirm
aksini iddia etmek
argue against smth
aksini iddia etmek
to assert the contrary
amatör olduğunu iddia eden profesyonel sporcu
shamateur
boş iddia
jactitation
dava ile ilgisiz iddia
surplusage
doğru farzetmek (iddia)
beg the question
hak iddia eden kimse
claimant
hak iddia eden kimse
pretender
hak iddia etmek
put in a claim for
hak iddia etmek
stake out a claim
hak iddia etmek
pretend
hak iddia etmek
(haksız yere) arrogate to oneself
haksız iddia
arrogation
hileli iddia
(Askeri) fraudulent claim
iddia etmek
{f} plead
iddialar
count
iddialar
allegation

Tom denied the allegations. - Tom iddiaları reddetti.

The allegations are completely unfounded. - İddialar tamamen asılsız.

kıyamet gününün yaklaştığını iddia eden kimse
doomster
sahte iddia
false pretence
sahte iddia
false pretense
sahte iddia
false pretenses
suçlu olduğu iddia edilen
(Kanun) alleged criminal
suçlu olduğu iddia edilen kişi
(Hukuk) alleged offender
tahta hak iddia eden sahtekâr
pretender
talep/iddia
(Hukuk) set-off
tekrar iddia etme
reaffirmation
tekrar iddia etmek
reaffirm
yalan iddia
jactitation
çelişkili iddia
contradictory
Türkçe - Türkçe
Dediğinde direnme, inat: "İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı."- Ö. Seyfettin
Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav: "Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu."- T. Buğra
Dediğinde direnme, inat
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
İDDİA
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin müsbet veya menfiliğini ısrarla söylemek. İleri sürülen fikir. Dâva etmek. Israr etmek. İnat etmek. Haklı veya haksız bir dâvaya kalkışmak.(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dâva-yı halk ve iddiâ-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. M.)
iddia etmek
Sözünde direnmek, bir iddia ileri sürmek
iddia makamı
Savcılık makamı
İddia etmek
savlamak
iddia