iddia

listen to the pronunciation of iddia
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) claim

John laid claim to the painting. - John tablo üzerinde hak iddia etti.

Prosecutors in court have to substantiate their claims in order to prove a suspect is guilty. - Bir şüphelinin suçlu olduğunu ispatlamak için mahkemedeki savcılar iddialarını kanıtlamak zorundadır.

allegation

Tom has denied the allegations. - Tom iddiayı yalanladı.

Tom has denied that allegation. - Tom o iddiayı yalanladı.

assertion

Can you prove the validity of your assertion? - İddianızın geçerliliğini ispat edebilir misiniz?

An assertion isn't a proof. - Bir iddia bir kanıt değildir.

bet

Tom bet Mary that he could beat her at arm wrestling. - Tom Mary ile onu kol güreşinde yenebileceğine dair iddiaya girdi.

I bet you're wondering how this works. - Her iddiasına varım ki bunun nasıl çalıştığını merak ediyorsun.

contention
submission
(Kanun) clamor
allege

One organization allegedly controls the European drug market. - İddialara göre, bir örgüt Avrupa uyuşturucu piyasasını kontrol ediyor.

She allegedly murdered him. - İddiaya göre onu o öldürdü.

say-so
suggestion
(Kanun) challenge
averment
pretension
argument

His argument is more radical than yours. - Onun iddiası seninkinden daha radikal.

This idea is the basis of my argument. - Bu fikir benim iddiamın temelidir.

information
pretense
pretension; pretense
contest
claim, assertion; allegation
protestation
obstinacy
charge
assertion, claim, thesis, allegation; pretension; insistence; wager, bet
pretence
asseveration
pleading
say so
thesis
allegement
purports
alleged to
claim of
claımed
{i} maintenance
iddia etmek
claim

Some claim that full-body scanners violate the Fourth Amendment. - Bazıları tam vücut tarayıcılarının dördüncü yasa değişikliğini ihlal ettiğini iddia etmektedir.

iddia etmek
allege
iddia etmek
assert
iddia etmek
contend
iddia etmek
argue
iddia etmek
argue that
iddia etmek
insist
iddia etmek
affirm
iddia konusu şey
submission
iddia eden
(Kanun) complainant
iddia eden
assertive
iddia edildiğine göre
allegedly
iddia edilen
asserted
iddia edilen
pontificated
iddia edilen
alleging
iddia edilmiş
alleged
iddia etme
alleging
iddia etme
(Kanun) allegation
iddia etmek
pretend to
iddia etmek
suggest
iddia etmek
maintain
iddia etmek
pretend
iddia etmek
call
iddia etmek
pontificate
iddia etmek
argue for something
iddia sahibi
claimant
iddia etme
claim of
iddia avukatı
counsel for the prosecution
iddia bayii
turf accountant
iddia eden kimse
assertor
iddia ederek
affirmingly
iddia edilebilir
predicable
iddia edilebilir
(Kanun) affirmable
iddia edilebilir şey
predicable
iddia edilemezcesine
inarguably
iddia edilen
professed
iddia edilen ihlaller
(Hukuk) alleged breaches
iddia edilen suçlar
alleged crimes
iddia edilmek
be claimed
iddia ediyor ki
he will have it that
iddia etmek
enunciate
iddia etmek
put forward
iddia etmek
declare oneself
iddia etmek
argue for smth
iddia etmek
purport
iddia etmek
press home
iddia etmek
asseverate
iddia etmek
put forth
iddia etmek
1. to claim, assert; to allege. 2. to pretend. 3. to be obstinate, insist obstinately
iddia etmek
aver
iddia etmek
protest
iddia etmek
profess
iddia etmek
attest
iddia etmek
(Hukuk) to claim, to assert, to affirm
iddia etmek
a) to claim, to assert, to allege, to protest, to maintain b) to pretend, to purport c) to insist
iddia kazanmak
win a claim
iddia makamı
counsel for the prosecution
iddia makamı avukatı
prosecuting counsel
iddia makamı avukatı
prosecuting attorney
iddia makamı the office or rank of
a district attorney
iddia olunan ayıp
(Kanun) alleged defect
iddia olunan hakaret
alleged defamation
iddia olunan iftira
alleged defamation
iddia olunan tahkir
alleged defamation
iddia ortaya atmak
make a claim
aksini iddia etmek
contradict
hak iddia etmek
claim
hak iddia etmek
demand
haklı iddia
just claim
aksi iddia edilemez
irrefutable
hak iddia etmek
to claim
iddia etmek
declare
iddia etmek
claimed
iddia etmek
alledge
iddialar
claims

The salesman made some exaggerated claims in order to sell his product. - Satıcı onun ürününü satmak için bazı abartılı iddialar ortaya attı.

Prosecutors in court have to substantiate their claims in order to prove a suspect is guilty. - Bir şüphelinin suçlu olduğunu ispatlamak için mahkemedeki savcılar iddialarını kanıtlamak zorundadır.

aksini iddia etmek
argue against smth
aksini iddia etmek
to assert the contrary
aksini iddia etmek
to contradict
aksini iddia etmek
disaffirm
amatör olduğunu iddia eden profesyonel sporcu
shamateur
boş iddia
jactitation
dava ile ilgisiz iddia
surplusage
doğru farzetmek (iddia)
beg the question
hak iddia eden kimse
claimant
hak iddia eden kimse
pretender
hak iddia etmek
(haksız yere) arrogate to oneself
hak iddia etmek
stake out a claim
hak iddia etmek
put in a claim for
hak iddia etmek
pretend
haksız iddia
arrogation
hileli iddia
(Askeri) fraudulent claim
iddia etmek
{f} plead
iddialar
count
iddialar
allegation

Can you prove the allegations? - İddiaları kanıtlayabilir misin?

Tom denied the allegations. - Tom iddiaları reddetti.

kıyamet gününün yaklaştığını iddia eden kimse
doomster
sahte iddia
false pretense
sahte iddia
false pretence
sahte iddia
false pretenses
suçlu olduğu iddia edilen
(Kanun) alleged criminal
suçlu olduğu iddia edilen kişi
(Hukuk) alleged offender
tahta hak iddia eden sahtekâr
pretender
talep/iddia
(Hukuk) set-off
tekrar iddia etme
reaffirmation
tekrar iddia etmek
reaffirm
yalan iddia
jactitation
çelişkili iddia
contradictory
Türkçe - Türkçe
Dediğinde direnme, inat: "İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı."- Ö. Seyfettin
Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav: "Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu."- T. Buğra
Dediğinde direnme, inat
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
İDDİA
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin müsbet veya menfiliğini ısrarla söylemek. İleri sürülen fikir. Dâva etmek. Israr etmek. İnat etmek. Haklı veya haksız bir dâvaya kalkışmak.(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dâva-yı halk ve iddiâ-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. M.)
iddia etmek
Sözünde direnmek, bir iddia ileri sürmek
iddia makamı
Savcılık makamı
İddia etmek
savlamak
iddia