suçlamak

listen to the pronunciation of suçlamak
Türkçe - İngilizce
accuse
charge

Without sufficient evidence, it was difficult to charge Dan with murder. - Yeterli delil olmadan, Dan'ı cinayetle suçlamak zordu.

blame

Who else would you like to blame? - Başka kimi suçlamak istersiniz?

I've got only myself to blame. - Sadece kendimi suçlamak zorundayım.

charge smb. with smth
(ağır biçimde) chastise
condemn
put in the dock
to accuse (someone); to accuse (someone) of (an offense or crime)
censure
indict
excoriate
(Hukuk) to convict, to charge (to)
criminate
inculpate
task
reproach
to accuse, to indict, to blame, to charge sb (with sth) itham etmek
impeach
impute
bring an accusation against smb
tax
incriminate
arraign
put the blame on smb
put the blame on
charge with
(deyim) land upon
(deyim) land on
plead
reprehend
point the finger at
lay at the door of
hold sth against
point fingers
hold sth against sb
fault
suçlama
accusation

President Clinton denied the accusation. - Başkan Clinton suçlamayı reddetti.

What's the accusation against him? - Onun aleyhindeki suçlama nedir?

suçlama
accusing
suçlama
{i} charge

They could not prove their charges. - Suçlamaları ispat edemediler.

Tom has denied the charge. - Tom suçlamayı reddetti.

suçlamak (birbirini)
recriminate
suçlama
blame

Tom always tries to blame someone else for his failures. - Tom hataları için her zaman başka birini suçlamaya çalışır.

Don't blame Tom for what Mary did. - Mary'nin söylediği için Tom'u suçlama.

suçlama
impeachment

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

suçlama
complaint
suçlama
{i} condemnation
suçlama
{i} reproach
suçla
accuse

He was accused of evading tax. - Vergi kaçırmakla suçlandı.

He is accused of murder. - O cinayetle suçlanıyor.

suçla
blame on

The investigators tried to pin the blame on the pilot. - Araştırmacılar pilotu suçlamaya çalıştı.

suçla
indict

The grand jury decided not to indict the police officer. - Büyük jüri, polis memurunu suçlamamaya karar verdi.

Tom Jackson was indicted in 2013 on drug smuggling charges. - Tom Jackson 2013 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan suçlandı.

suçla
{f} blame

Tom always tries to blame someone else for his failures. - Tom hataları için her zaman başka birini suçlamaya çalışır.

Not only you but I also was to blame. - Sadece sen değil aynı zamanda ben de suçlanacaktım.

suçlama
blaming

I am far from blaming him. - Onu suçlamaktan uzağım.

Stop blaming him for your mistakes. - Hataların için onu suçlamaktan vazgeç.

suçlama
crimination
suçlama
incrimination
suçlama
arraignment
suçlama
excoriation
suçlama
indictment
suçlama
denunciation
suçlama
censure
suçlama
(Kanun) charging
suçlama
impeach

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

suçlama
accuse

You'd better be very sure before you accuse Tom of anything. - Birini bir şeyle suçlamadan önce çok emin olsan iyi olur.

The accused was acquitted on two of the charges. - Sanık, hakkındaki iki suçlamadan beraat etti.

suçla
impeach

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

suçla
{f} blamed

I blamed him for the accident. - Kaza için onu suçladım.

Tom deserves to be blamed. - Tom suçlanmayı hak ediyor.

suçla
incriminate

Sami didn't incriminate himself. - Sami kendini suçlamadı.

suçla
accuse of
suçla
{f} accusing

I'm not accusing you of anything. - Ben sizi bir şeyle suçlamıyorum.

Nobody's accusing you of a crime. - Hiç kimse seni bir suçla suçlamıyor.

suçla
{f} accused

I was accused of eating the boss's lunch. - Patronun öğle yemeğini yemekle suçlandım.

He accused me of being a liar. - O, beni bir yalancı olmakla suçladı.

suçla
accuse by
suçla
{f} incriminating
suçla
arraign
suçlama
imputation
suçlama
allegation
suçlama
implication
suçla
accuseof
birbirini suçlamak
recriminate
haksız yere suçlamak
accuse falsely
suçlama
accusation, accusing
suçlama
plaint
suçlama
{i} rap
suçlama
inculpation
suçlama
accusation, charge, indictment itham
yalancılıkla suçlamak
give the lie to
yalancılıkla suçlamak
give smb. the lie
Türkçe - Türkçe
Suç yüklemek, itham etmek: "Rahmetliyi suçlamak aklımın köşesinden geçmez."- H. Taner
Suç yüklemek, itham etmek
Suçlama
töhmet
suçlama
Suçlamak işi, itham: "Hemen hemen her faturasının karşısında bir başka fatura, her suçlamaya da bir karşı suçlama vardı."- T. Buğra
suçlama
Suçlamak işi, itham
suçlama
(Osmanlı Dönemi) itham
suçlamak