in charge

listen to the pronunciation of in charge
İngilizce - Türkçe
sorumlu

Bu binanın sorumlusu kimdir? - Who is in charge of this building?

Bayan Sato benim sınıfın sorumlusudur. - Miss Sato is in charge of my class.

görevli
sorumlu olmak
vazifeli
iş başında
görevde

Tom hâlâ resmî olarak görevde. - Tom is still officially in charge.

Bu görevden ben sorumluyum. - I'm in charge of this mission.

bakmak
idare etmekte
vazifede
Görevli, sorumlu, işbaşında
dorum
sorumlu, mesul
başkasının sorumluluğunda
(Fiili Deyim ) görevli , sorumlu , işbaşında
nezaret altında
(isim)zaret altında, başkasının sorumluluğunda
sorumlu kimse
amir
in charge of
sorumlu

Bayan Sato benim sınıfın sorumlusudur. - Miss Sato is in charge of my class.

O yayınlama için bir dergi hazırlanmasında sorumlu oldu. - He was in charge of preparing a magazine for publication.

be in charge
(of) -in sorumlusu olmak, -e bakmak: Who's in charge here? Buraya kim bakıyor?
be in charge
sorumlusu olmak
be in charge
sorumlu olmak
be in charge
bakmak
in charge of
yetkisiyle
in charge of
sorumlu olmak
in charge of
(deyim) sorumluluğunda
in charge of
(deyim) gözetimi altında
to be in charge
bakmak
to be in charge
sorumlu olmak
in charge of
-in sorumlusu
in charge of
in yetkisiyle
in charge of
-den sorumlu
in-charge
in-şarj
in charge of
-in yetkisiyle
in charge of
yükümlü

Bu şirkette çalışan kadınlardan yükümlü olacaksın. - You'll be in charge of the women working in this factory.

Bir kaptan, gemisinden ve ekibinden yükümlüdür. - A captain is in charge of his ship and its crew.

in charge of
(Fiili Deyim ) -ın gözetimi altında
to be in charge
başta/ında bulunmak
İngilizce - İngilizce
Having the responsibility of leading or overseeing

He left his daughter in charge of watching her younger sisters.

Having the power of command or control

This internet browser puts you in charge of your personal settings.

in control; "who is the person in charge?
in control; "who is the person in charge?"
in command, responsible over
in charge

  Türkçe nasıl söylenir

  în çärc

  Telaffuz

  /ən ˈʧärʤ/ /ɪn ˈʧɑːrʤ/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Ortak Eşdizimliler

  in charge of

  Videolar

  ... negative charge, the positron, or anti-electron, has positive charge.  This means that you ...
  ... Antimatter is the opposite of matter, it has the opposite charge.  So an electron has ...

  Günün kelimesi

  manitou