charges

listen to the pronunciation of charges
İngilizce - Türkçe
ücretlendirme
suçlamalar

DNA testi onu tüm suçlamalardan kurtardı. - The DNA test cleared him of all charges.

Ben tüm bu suçlamaları reddediyorum. - I deny all those charges.

(Kanun) mükellefiyetler
görevler
(Ticaret) giderler

Giderleri ayrıntılarıyla yazmanızı istiyorum. - I'd like you to itemize the charges.

charge
yük

Bu şirkette çalışan kadınlardan yükümlü olacaksın. - You'll be in charge of the women working in this factory.

komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis. - The police charged him with leaking information to a neighboring country.

charge
suçlamak

Yeterli delil olmadan, Dan'ı cinayetle suçlamak zordu. - Without sufficient evidence, it was difficult to charge Dan with murder.

charge
ücret

Bu otelde ücretler nedir? - What are the charges in this hotel?

Bahşiş ve servis ücreti dahil mi? - Are the tip and service charge included?

charge
{f} şarj etmek

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

Cep telefonumu şarj etmek zorundayım. - I have to charge my mobile phone.

charge
vazifelendirmek
charge
görevlendirmek
charge
{i} suçlama

Cumhuriyetçi liderler suçlamayı reddetti. - Republican leaders denied the charge.

Suçlama doğru değildi. - The charge was not true.

charge
şarj

Telefonumu şarj etmem gerekiyor. - I need to charge my mobile.

Cep telefonunu şarj etmeyi unutma. - Don't forget to charge your cell phone.

charge
taarruz
charges forward
malın tesliminde ödemeli
charges of
Masraflar
charges with
ücretleri ile
charges prepaid
(Ticaret) önceden ödenen masraflar
charge
{i} yükleme
charge
{f} kredi kartından almak
charge
sorumluluk
charge
doldurmak
charge
{f} sorumlu tutmak
charge
masraf

Tom daha fazla masraf bekliyor. - Tom is anticipating more charges.

Daha fazla masraf bekliyoruz. - We're anticipating more charges.

charge
{i} hücum

Polonyalı süvari birlikleri Alman tanklarına karşı cesurca hücum etti. - The Polish cavalry troops charged bravely towards the German tanks.

charge
{i} şarj etme

Tom pili şarj etmek zorundaydı. - Tom had to charge the battery.

Telefonumu şarj etmem gerekiyor. - I need to charge my mobile.

charge
{f} ödetmek
charge
(Kanun,Ticaret) bedel
charge
aydınlatmak
charge
bilgi vermek
additional charges
(Kanun) ek suçlamalar (askeri hukuk)
additional charges
ek masraflar
charge
geçirme

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

charge
geçirmek

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

charge
(Politika, Siyaset) gider
charge
(Politika, Siyaset) ithamname
charge
(Ticaret) ceza

Tom artık cezai kovuşturmayla yüz yüze. - Tom now faces criminal charges.

Tom cezalandırılmadı. - Tom hasn't been charged.

charge
doyurmak
charge
zorunluluk
charge
lağımcı
charge
hamle
charge
yüklemek (enerji)
charge
{i} (hizmet karşılığında ödenen) ücret
charge
hesap kesim
charge
top

O, bağış toplama çabalarından sorumluydu. - He was in charge of the fundraising efforts.

charge
(Kanun) zimmet

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

charge
(Kanun) borç kaydı
charge
amir
charge
paha

Tom çok pahalı dolaşım ücretleri olduğu için burada cep telefonunu kullanamıyor. - Tom can't use his cell phone here because he has very expensive roaming charges.

charge
külfet
charge
(Kanun) ittiham
charge
(İnşaat) sarj
charge
kondurmak
charge
cezalandırmak
charge
borçlandırmak
charge
iş vermek
charge
memuriyet
charge
(Ticaret) direktif
charge
yönerge
charge
(Otomotiv) batarya

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

Batarya tam olarak şarj oldu mu? - Is the battery fully charged?

charge
(Kanun) zimmete geçirmek
charge
taarruza geçmek
court charges
mahkeme masrafları
court charges
muhakeme masrafları
deferred charges
(Askeri,Ticaret) peşin ödenmiş masraflar
investment charges
(Politika, Siyaset) yatırım giderleri
investment charges
(Politika, Siyaset) yatırım masrafları
specific charges
(Ticaret) özel ücretler
accept the charges
suçu kabul etmek
charge
sorumlu kimse
charge
atılmak
charge
emir
charge
bakım
charge
tenbihlemek
charge
denetim
charge
saldırı

Tom şu anda ağırlaştırılmış saldırı suçuyla yüz yüze. - Tom currently faces charges of aggravated assault.

Tom saldırı ile suçlanıyor. - Tom has been charged with assault.

charge
vergin
charge
{f} şarj et

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

Tom pili şarj etmek zorundaydı. - Tom had to charge the battery.

charge
fiyat istemek
charge
buyruk
charge
istenen/ödenen fiyat
charge
itham

Suçlu olmamalarına rağmen, itham edildiler. - Although they were not guilty, they were charged.

charge
(birinin borcuna) kaydetmek
charge
(hesabına) yazmak
charge
patlayıcı miktarı
dock charges
rıhtım resmi
establishment charges
kuruluş giderleri
estimated charges
tahmini giderler
financing charges
finansman masrafları
fiscal charges
vergi giderleri
fixed charges
sabit masraflar
forwarding charges
nakliye giderleri
free of all charges
bütün giderlerden muaf
reverse charges
ödemeli alısünlemek
reverse the charges
ödemeli alısün görüşmesi yapmak
charge
şarj et(mek)
charge
şarj olmak
congestion charges
bekleme tazminatı
exact charges
gerçek giderler
land charges
gayrimenkul mükellefiyeti
pending charges
Bekleyen masraflarımı
press charges
basın ücretleri
recurring charges
Taksite bağlanmış ödemeler, vergiler ve şaire
reverse charges
ödemeli telefon etmek
total charges
Toplam masraflar, toplam mâliyet
up charges
ücretleri
user charges
kullanım ücretleri
variable charges
değişken masraflar
accessorial and administrative charges
(Askeri) İLAVE VE İDARİ MASRAFLAR
accessorial charges
(Askeri) EK HİZMET MASRAFLARI: Ulaştırma ek hizmetleri için yapılan masraflar. Bak. "accessorial services"
accrued charges
(Ticaret) tahakkuk etmiş masraflar
additional charges
(Askeri) EK SUÇLAMALAR: Askeri hukukta; bir sanığa, önce yapılmış suçlamalardan sonra isnat olunan, yeni ve ayrı ithamlar. Bunlar, ilk suçlamalar yapıldığı zaman bilinmeyen veya yapıldıktan sonra işlenmiş suçlara ait ithamlar olabilir. Bu mahiyetteki suçlamalar ayrı bir muhakemeyi icap ettirmez
arbitration charges
(Kanun) tahkim masrafları
assembly charges
(Avrupa Birliği) (Annex III) montaj masrafları
at his own charges
kendi hesabına
banking charges
banka işlem masrafları
carrying charges
taşıma ücretleri
charge
nezaret
charge
doluluk miktarı
charge
talep

Ben hizmetlerim için haftalık 2.000 dolarlık sabit bir ücret talep ediyorum. - I charge a flat fee of 2,000 dollars per weekend for my services.

Bu şirket, otuz dolara aylık bir servis ücreti talep ediyor. - That company charges a monthly service fee of thirty dollars.

charge
{i} görev

Tom resmi olarak görevlendirilmedi. - Tom hasn't been officially charged.

Seni kim görevlendirdi? - Who put you in charge?

charge
(Hukuk) resim
charge
doz
charge
talimat
charge
barut hakkı
charge
iddia
charge
uyarmak
charge
gözaltı
charge
{f} saldırmak
charge
{i} ipotek
charge
{f} (bir masrafı birinin hesabına) geçirmek
charge
hamle yapmak
charge
buyurmak
charge
emretmek
charge
{f} hücum etmek
charge
{f} elek. şarj etmek
charge
tahmil etmek
charge
{f} üzerine atmak
charge
(Askeri) BARUT HAKKI; İNFİLAK MADDESİ
charge
mesul tutmak
charge
{f} yüklemek
charge
(Tekstil) ağırlaştırmak
charge
doldurmak doyurmak
charge
fiyat talep etmek
charge
dolmak
charge
(Askeri) Tank hücumu
charge
hesab

Bunu benim şirketin hesabına yaz. - Charge this to my company.

Onu benim hesabıma yaz. - Charge it to my account.

charge
fiyat is

Bazı perakendeciler daha az fiyat ister. - Some retailers charge less.

charge
tembihlemek
charge
yükümlülük
charge
doldurma

Arabamın aküsünü doldurmam gerek. - I have to charge the battery of my car.

charge
hapis

Soygun suçlamasıyla hapisteydi. - He was in prison on a charge of robbery.

Tom birinci derecen saldırı ile suçlandı ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Tom was charged with first degree assault and sentenced to 15 years in prison.

charge
itham etmek
charge
(Hukuk) harç
charge
mükellef addetmek
charge
elek şarj etmek
charge
{i} elek. şarj
charge
gerginleştirmek
charge
(Avrupa Birliği) masraf; ücret;vergi
collection charges
(Ticaret) tahsil komisyon ve masraflar
customs charges
(Ticaret) gümrük harçları
deferred charges
(Askeri) PEŞİN ÖDENMİŞ MASRAFLAR: Masrafın yapıldığı muhasebe devresinde bir veya birkaç işe tahmil edilmeyip, ilerideki bir veya birkaç devreye intikal ettirilen masraflar
demurrage charges
(Kanun) tazminat ücreti
demurrage charges
ıstarya ücreti
estate transfer charges
intikal vergisi
excluding salvage charges
(Sigorta) sovtaj masrafları hariç
extraordinary charges
(Ticaret) olağandışı giderler
fees and charges
bedel ve yükümlülükler
fiscal charges
(Ticaret) mali giderler
freight and charges invoice
(Ticaret) navlun ve masrafı faturası
handling charges
dağıtım masrafları
handling charges
teslim giderleri
hire charges
(Ticaret) kira gideri
irrigation water charges
sulama suyu ücreti
lading charges
(Ticaret) yükleme masrafları
levelling charges
(Ticaret) tesviye masrafları
levelling charges
(Ticaret) düzleme masrafları
levies and charges
resim ve harçlar
off peak charges
indirimli tarife
packing charges
(Ticaret) ambalajlama masrafları
packing charges
(Ticaret) ambalaj masrafları
particular charges
(Sigorta,Ticaret) özel masraflar
periodic charges
(Ticaret) periyodik masraflar
petty charges
(Ticaret) ufak tefek masraflar
prefer charges
dava açmak
prepaid charges
(Ticaret) peşin ödenen masraflar
quit of charges
masrafsız
remit the charges therefor
(Kanun) havale bedellerini tediyeye
remittance charges
(Ticaret) havale giderleri
rent charges
kira ücretleri
repair charges
(Avrupa Birliği) onarım masrafları
repair charges
(Avrupa Birliği) (Annex III) onarım masrafları, tamir giderleri
reverse the charges
ödemeli aramak
reverse the charges
İng. ödemeli telefon konuşması yapmak/yaptırmak
salvage charges
(Sigorta) sovtaj masrafları
servicing charges
(Ticaret) servis ücretleri
shipping charges
(Ticaret) yükleme masrafları
shipping charges
(Ticaret) yükleme giderleri
special charges
(Ticaret) özel harçlar
statement of charges
(Askeri) ÖDETME BELGESİ: Bir askeri şahsa verilip bu şahıs tarafından kaybedilen, hasara uğratılan veya tahrip edilen ve devlete ödenmesi icap eden devlet mallarını gösterir form
storage charges
(Avrupa Birliği) (Annex III) depolama masrafları
storing charges
(Ticaret) depolama masrafları
summary of charges
(Bilgisayar) faturalama özeti
surplus charges
fiyat farkı
taxes and similar charges paid
(Ticaret) ödenen vergi ve benzerleri
taxes, duties and charges
(Kanun) vergi, resim ve harçlar
transit charges
(Ticaret) transit resmi
transit charges
(Avrupa Birliği) transit geçiş vergileri
ware charges
(Ticaret) mağaza masrafları
ware charges
(Ticaret) mağaza ücreti
warehouse charges
(Ticaret) antrepo masrafları
what are the charges per hour
saat başına ücretiniz ne kadar
İngilizce - İngilizce
Fees charged for building control
third-person singular of charge
Charges are noted where they apply Usually the standard set of charges - listed below - apply, and any special cases are noted under the relevant heading Charges are given without VAT unless otherwise stated under a particular section VAT will be added when billing where appropriate (normally for Non-UR use)
Charges or fees by the bank that are subtracted directly from the depositor's account and appear on the bank statement Also called bank charges
Companies can charge for financial services in different ways, some more straightforward than others
No one-off or regular charges are permitted, except for replacements (duplicate statements, lost cards) Annual charge no more than 3 per cent of the value of the fund No other charges e g , no separate charge for the guarantee on surrender values Annual charge no more than 1 per cent of net asset value no other charges to be paid by the saver
The posted prices of services provided by a facility Medicare requires hospitals to apply the same schedule of charges to all patients, regardless of the expected sources or amount of payment (ProPAC)
plural of charge
The aggregate cost in U S dollars of freight, insurance and all other costs, charges and expenses incurred in bringing the merchandise from alongside the carrier at the foreign port of exportation in the country of exportation and placing it alongside the carrier at the first U S Port of entry
{i} expense
  The amount that a health care provider bills for services provided   Charges may be used to estimate costs by correcting the charges with a cost-to-charge ratio that is specific to the department or provider
The dollar amount of hospital bills
chargés d'affaires
plural form of chargé d'affaires
charges function
expression of the relation between expenditures and the scope of production
charge
An image displayed on an escutcheon
charge
To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials

Charge your weapons, we're moving up.

charge
A load or burden; cargo

The ship had a charge of colonists and their belongings.

charge
An accusation

That's a slanderous charge of abuse of trust.

charge
To demand payment

Will I get charged for this service?.

charge
An electric charge
charge
A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge
charge
To cause to take on an electric charge

Don't forget to charge the drill.

charge
To assign a duty to

I'm charging you with cleaning up the kitchen.

charge
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher

The child was a charge of the nanny.

charge
To pay on account, as by using a credit card

Can I charge my Amazon purchase to Paypal?.

charge
To commit a charging foul
charge
responsibility

The child was in the nanny's charge.

charge
The amount of money levied for a service

A charge of 5 dollars.

charge
To formally accuse of a crime

I'm charging you with grand theft auto.

charge
To assign a debit to an account

Let's charge this to marketing.

charge
A ground attack against a prepared enemy

Pickett died leading his famous charge.

charge
An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender
color charges
plural form of color charge
colour charges
plural form of colour charge
electric charges
plural form of electric charge
fixed charges
plural form of fixed charge
partial charges
plural form of partial charge
press charges
To formally accuse a person of a crime, especially by an ordinary person

I'm pressing charges against you for assaulting me.

service charges
plural form of service charge
space charges
plural form of space charge
user charges
plural form of user charge
charge
which any apparatus, as a gun, battery, furnace, machine, etc
charge
An accusation of a wrong of offense; allegation; indictment; specification of something alleged
charge
{v} to enjoin, exhort, entrust, impute, load, adduse, attack
charge
{n} care, command, expence, cost, load
press charges
Press (or prefer) charges: accuse someone formally of a crime so that they can be brought to trial
additional charges
supplementary charges, extra charges, extra expenses
average total charges
average payments for a product
average variable charges
average payments whose size is contingent on the extent of product production
charge
An instruction
charge
To debit on an account; as, to charge for purchases
charge
(n ) That property of matter which allows the matter to interact via one of the fundamental forces (see interaction) The word "charge" is generally used to denote electrical charge, but it may also refer to gravitational charge (usually called mass), to weak charge, or to color charge (v ) As a verb, this also denotes the building up of (typically electrical) charge
charge
To accuse; to make a charge or assertion against (a person or thing); to lay the responsibility (for something said or done) at the door of
charge
instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence
charge
Charge (CHRG) is a parameter that assigns billing characteristics to lines interfaced directly or as members of groups including: multiline hunt-groups, Integrated-Services Digital Network-Primary Rate Interface (ISDN-PRI) access, trunks from Cellular Mobile Carriers (CMC); CHRG is assigned in Man-Machine Language (MML) commands with the nouns: ACCESS (ISDN: PRI only), Multi-line Hunt Group (MLHG), MLHGL, SUB, TGRP, or TGPDAT (CMC type only)
charge
A load or burder laid upon a person or thing
charge
the price charged for some article or service; "the admission charge"
charge
heraldry consisting of a design or image depicted on a shield
charge
instruct or command with authority; "The teacher charged the children to memorize the poem"
charge
The act of loading material into a vessel For example, iron ore, coke and limestone are charged into a Blast Furnace; a Basic Oxygen Furnace is charged with scrap and hot metal
charge
request for payment of a debt; "they submitted their charges at the end of each month"
charge
A quantity carried by a particle that determines its participation in an interaction process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge (or color charge) has strong interactions, etc
charge
The reasonable charge not exceeding the provider's actual charge regularly and customarily made for those services or supplies For services or supplies furnished to a member by a Preferred Provider, "charge" means the amount for those services or supplies which Blue Cross has agreed upon with the Preferred Provider In the case of services or supplies for which a usual, customary and reasonable fee exists (other than a Preferred Provider) the charge will be the UCR fee
charge
An electrical property of particles, such as electrons and protons, which causes them to attract and repel each other A material with an excess of electrons is defined to have a "negative" charge; material with an absence of electrons (or an excess of protons) is defined as "positive " Materials with a balanced number of electrons and protons are called "neutral " Positive and negative charges attract each other That attraction can cause interesting effects at the junction between positive and negative semiconductors This special junction is what makes the right configuration of semiconductors work as a transistor
charge
to borrow money (from a store, service provider, or credit card company) to make a purchase If you do not pay the debt off in full within the card issuer's grace period (usually 25-28 days), you will pay interest on the amount you owe
charge
{i} price; responsibility; cargo; explosive charge
charge
(psychoanalysis) the libidinal energy invested in some idea or person or object; "Freud thought of cathexis as a psychic analog of an electrical charge"
charge
saturate; "The room was charged with tension and anxiety"
charge
move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office"
charge
To demand a price; as, to charge high for goods
charge
attribute responsibility to; "We blamed the accident on her"; "The tragedy was charged to her inexperience"
charge
To charge something to a person or organization means to tell the people providing it to send the bill to that person or organization. To charge something to someone's account means to add it to their account so they can pay for it later. Go out and buy a pair of glasses, and charge it to us All transactions have been charged to your account. = bill
charge
See Bearing, n
charge
pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?"
charge
Someone or something entrusted to ones care, i.e. a child to a babysitter
charge
a formal statement of a command or injunction to do something; "the judge's charge to the jury"
charge
A load or burden
charge
Applied to a storage battery, the conversion of electric energy into chemical energy within the cell or battery This restoration of the active materials is accomplished by maintaining a unidirectional current in the cell or battery in the opposite direction to that during discharge; a cell or battery which is said to be charged is understood to be fully charged
charge
If you take charge of someone or something, you make yourself responsible for them and take control over them. If someone or something is in your charge, you are responsible for them. A few years ago Bacryl took charge of the company I have been given charge of this class They would never forget their time in his charge
charge
When the police charge someone, they formally accuse them of having done something illegal. They have the evidence to charge him Police have charged Mr Bell with murder
charge
A sort of plaster or ointment
charge
Weight; import; value
charge
impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
charge
an emblem, object, device, or design superimposed on the field(s) of a flag A coat of arms or simple heraldic device used as a charge is sometimes called a badge
charge
instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
charge
is intended to receive and fitted to hold, or which is actually in it at one time The act of rushing upon, or towards, an enemy; a sudden onset or attack, as of troops, esp
charge
The standard amount required for the delivery of service associated with each CPT code, prior to contractual allowance, bad debt, or other adjustment The charge should approximate or exceed the cost of the service
charge
a impetuous rush toward someone or something; "the wrestler's charge carried him past his adversary"; "the battle began with a cavalry charge" a quantity of explosive to be set off at one time; "this cartridge has a powder charge of 50 grains" heraldry consisting of a design or image depicted on a shield (criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny" request for payment of a debt; "they submitted their charges at the end of each month" a person committed to your care; "the teacher led her charges across the street" the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons; "the battery needed a fresh charge" the price charged for some article or service; "the admission charge" financial liabilities (such as a tax); "the charges against the estate" saturate; "The room was charged with tension and anxiety" energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge; "I need to charge my car battery" cause formation of a net electrical charge in or on; "charge a conductor" set or ask for a certain price; "How much do you charge for lunch?"; "This fellow charges $100 for a massage" instruct or command with authority; "The teacher charged the children to memorize the poem" instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend" blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against; "he charged me director with indifference" make an accusatory claim; "The defense attorney charged that the jurors were biased" file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife" to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he saw Jess charging at him with a pitchfork" direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me" fill or load to capacity; "charge the wagon with hay" place a heraldic bearing on; "charge all weapons, shields, and banners" lie down on command, of hunting dogs pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?" demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights" enter a certain amount as a charge; "he charged me $15
charge
To assume as a bearing; as, he charges three roses or; to add to or represent on; as, he charges his shield with three roses or
charge
a special assignment that is given to a person or group; "a confidential mission to London"; "his charge was deliver a message"
charge
To pay using a credit card
charge
harmful energy or force accumulated and stored within the reactive mind, resulting from the conflicts and unpleasant experiences that a person has had Auditing discharges this charge so that it is no longer there to affect the individual See also reactive mind
charge
the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons; "the battery needed a fresh charge"
charge
Also, to enter upon the debit side of an account; as, to charge a sum to one
charge
If you charge someone an amount of money, you ask them to pay that amount for something that you have sold to them or done for them. Even local nurseries charge £100 a week The hospitals charge the patients for every aspirin Some banks charge if you access your account to determine your balance. the architect who charged us a fee of seven hundred and fifty pounds
charge
assign a duty, responsibility or obligation to; "He was appointed deputy manager"; "She was charged with supervising the creation of a concordance"
charge
fill or load to capacity; "charge the wagon with hay"
charge
To charge a battery means to pass an electrical current through it in order to make it more powerful or to make it last longer. Alex had forgotten to charge the battery. Charge up means the same as charge. There was nothing in the brochure about having to drive the car every day to charge up the battery
charge
an assertion that someone is guilty of a fault or offence; "the newspaper published charges that Jones was guilty of drunken driving"
charge
To lay on or impose, as a task, duty, or trust; to command, instruct, or exhort with authority; to enjoin; to urge earnestly; as, to charge a jury; to charge the clergy of a diocese; to charge an agent
charge
cavalry; hence, the signal for attack; as, to sound the charge
charge
heraldry consisting of a design or image depicted on a shield (criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny"
charge
set or ask for a certain price; "How much do you charge for lunch?"; "This fellow charges $100 for a massage"
charge
That quantity, as of ammunition, electricity, ore, fuel, etc
charge
An order; a mandate or command; an injunction
charge
an earnest or impressive address containing instruction or exhortation; as, the charge of a judge to a jury; the charge of a bishop to his clergy
charge
The measured amount of electrical energy that represents the electrostatic forces between atomic particles The nucleus of an atom has a positive charge (+) and the electrons have a negative charge(-)
charge
cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
charge
To bear down upon; to rush upon; to attack
charge
To lay on, impose, or make subject to or liable for
charge
An excess or absence of electrons on the surface of an object An excess of electrons causes the object to be negatively charged relative to ground An absence of electrons causes an object to be positively charged Back to top
charge
{f} entrust; order, command; accuse (i.e. of committing a crime); fill with energy, supply with power; fill; attack; rush forward; pay with credit; request payment
charge
cause to be admitted; of persons to an institution; "After the second episode, she had to be committed"; "he was committed to prison"
charge
A quantity carried by a particle that determines its participation in an interactions process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge (or color charge) has strong interactions, etc More Information: Force and Interaction
charge
a person committed to your care; "the teacher led her charges across the street"
charge
Monopolar charge AToS considers that all massbound charges (whether leptonic or hadronic) are monopolar AToS links charge polarity to the orientation of the spin of mass-energy with respect to forward motion, ie with respect to the coupling of kinetic energy to that mass-energy that serves as charge carrier Massbound charges can be positive or negative - hence in the world of light leptons, electrons can be negatrons or positrons, whereas in the world of the hadron, we have, with respect to Matter, essentially protons and antiprotons A flux of negatrons, for example, is a homopolar flux because it is a flux of monopolar charges having identical polarity (hence homopolar generators are DC generators, and all DC motors are in a sense homopolar motors) All ion fluxes are monopolar fluxes
charge
To ready a firearm for use
charge
(Q) Quantity of electricity, measured in coulombs (C) Or, to replenish the energy of a secondary cell via electrolysis CLA Center of Lateral Area Geometric centroid of a side view (profile) shape CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor IC with MOSFETs manufactured in P-channel and N-channel pairs Contest balsa Balsa wood with a density of six pounds per cubic foot or less Coreless Motor with a magnet (stator) inside an armature (rotor) Armature does not have a ferromagnetic core Uses standard ESC
charge
financial liabilities (such as a tax); "the charges against the estate"
charge
A charge is an amount of money that you have to pay for a service. We can arrange this for a small charge Customers who arrange overdrafts will face a monthly charge of £5
charge
Verb: To apply, or to restore, a quantity of electrical energy to a component (e g , battery, capacitor, etc ) and/or a circuit Noun: The amount of energy stored in an electrical device (i e , battery, capacitor, etc ) and/or a circuit
charge
To impute or ascribe; to lay to one's charge
charge
to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he saw Jess charging at him with a pitchfork"
charge
If you charge towards someone or something, you move quickly and aggressively towards them. He charged through the door to my mother's office He ordered us to charge. a charging bull. Charge is also a noun. a bayonet charge
charge
To lay on or impose, as a load, tax, or burden; to load; to fill
charge
Harm
charge
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both
charge
provide with munition; "He loaded his gun carefully"
charge
Heed; care; anxiety; trouble
charge
The amount of material used to load a mold at one time or during one cycle
charge
To place something to the account of as a debt; to debit, as, to charge one with goods
charge
a quantity of explosive to be set off at one time; "this cartridge has a powder charge of 50 grains"
charge
Custody or care of any person, thing, or place; office; responsibility; oversight; obigation; duty
charge
Whatever constitutes a burden on property, as rents, taxes, lines, etc
charge
A position (of a weapon) fitted for attack; as, to bring a weapon to the charge
charge
demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
charge
A fundamental unit (Coulomb) to quantify an electrical phenomena A material's (e g , metal, plastic, air, etc ) net charge, relative to an external reference point, can be neutral, positive or negative depending on the distribution of its charged particles (free electrons, atomic ions, molecular ions, etc ) The ability for a material to store a charge refers to it's capacitance When charging a capacitor or battery, some of the charges from one plate move to the other and the total number of charges within the device as a whole does not change Note: A charged capacitor has a lot more energy than an uncharged one, but exactly the same net-charge and quantity of + and - particles
charge
cause formation of a net electrical charge in or on; "charge a conductor"
charge
direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me"
charge
enter a certain amount as a charge; "he charged me $15
charge
A person or thing commited or intrusted to the care, custody, or management of another; a trust
charge
To place a burden upon
charge
To ornament with or cause to bear; as, to charge an architectural member with a molding
charge
To fix or demand as a price; as, he charges two dollars a barrel for apples
charge
If you are in charge in a particular situation, you are the most senior person and have control over something or someone. Who's in charge here? the Swiss governess in charge of the smaller children
charge
An entry or a account of that which is due from one party to another; that which is debited in a business transaction; as, a charge in an account book
charge
enter a certain amount as a charge; "he charged me $15"
charge
A quantum number carried by a particle Determines whether the particle can participate in an interaction process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge has strong interactions, etc
charge
If you charge someone with doing something wrong or unpleasant, you publicly say that they have done it. He charged the minister with lying about the economy. = accuse
charge
(criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny"
charge
The occurrence of conditions of hydrocarbon generation and migration adequate to cause an accumulation of the minimum size Included in this attribute are subsidiary elements, including existence of source rocks with sufficient organic matter of the appropriate composition, appropriate temperature and duration of heating to generate and expel sufficient quantities of oil and (or) gas, and timing of expulsion of oil and gas from source rocks appropriate for filling available traps
charge
An electrical charge is an amount of electricity that is held in or carried by something. see also charged, baton charge, cover charge, depth charge, service charge
charge
A bearing
charge
give over to another for care or safekeeping; "consign your baggage"
charge
the swift release of a store of affective force; "they got a great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush from injecting heroin"; "he does it for kicks"
charge
lie down on command, of hunting dogs
charge
An impetuous attack
charge
attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard"
charge
energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge; "I need to charge my car battery"
charge
a impetuous rush toward someone or something; "the wrestler's charge carried him past his adversary"; "the battle began with a cavalry charge"
charge
blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against; "he charged me director with indifference"
charge
If you describe someone as your charge, they have been given to you to be looked after and you are responsible for them. The coach tried to get his charges motivated
charge
To squat on its belly and be still; a command given by a sportsman to a dog
charge
The electric charge of an object is a measure of how much electricity is there It is similar to the mass of an object when you are dealing with gravity, but unlike mass charge can be either positive (+) or negative (-) At the atomic level charge is measured in multiples of the charge on an electron (-1), in larger cases the usual measurement is the Coulomb
charge
If something is free of charge, it does not cost anything. The leaflet is available free of charge from post offices. = free. charge coupled device depth charge electric charge
charge
To take a few steps doen the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball
charge
lie down on command, of hunting dogs pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?"
charge
make an accusatory claim; "The defense attorney charged that the jurors were biased"
charge
To place within or upon any firearm, piece of apparatus or machinery, the quantity it is intended and fitted to hold or bear; to load; to fill; as, to charge a gun; to charge an electrical machine, etc
charge
file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife"
charge
An address esp
charge
In CCD imaging technology, a measure of the number of electrons confined by a pixel
charge
To call to account; to challenge
charge
Thirty-six pigs of lead, each pig weighing about seventy pounds; called also charre
charge
Describes an object's ability to repel or attract other objects Protons have positive charges while electrons have negative charges Like charges repel each other while opposite charges, such as protons and electrons, attract one another
charge
The price demanded for a thing or service
charge
to run into an opponent; legal if done from the front or side of the ball carrier; illegal against a player without the ball or from behind
charge
A charge is a formal accusation that someone has committed a crime. He may still face criminal charges They appeared at court yesterday to deny charges of murder
charge
costs; expense incurred; usually in the plural
charge
To attack by moving forward quickly in a group
charge
To make an onset or rush; as, to charge with fixed bayonets
charge
place a heraldic bearing on; "charge all weapons, shields, and banners"
deferred charges
postponing payments to a later date
fixed charges
charges that must be paid regularly (by a business or individual) with no connection to the amount of business done (i.e. taxes, rent, etc.)
joinder of charges
total number of accused people included in one indictment
overhead charges
Those general charges or expenses in any business which cannot be charged up as belonging exclusively to any particular part of the work or product, as where different kinds of goods are made, or where there are different departments in a business; called also fixed, establishment, or (in a manufacturing business) administration, selling, and distribution, charges, etc
press charges
bring to court, lodge a formal complaint with the police
register of charges
list of liens imposed on companies (managed by the registrar of companies)
related charges
accusations that accompany another accusations, allegations of crimes that were committed in connection with another alleged crime
reverse charges call
{i} collect call, telephone call in which the receiver pays the charges
schedule of charges
table that displays the prices for various services
shipping charges
cost of shipping packages or cargo, freight charges
total charges
sum of all charges, all inclusive charges
variable charges
payments whose sizes are dependent upon the amount of production
Türkçe - İngilizce

charges teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

miscellaneous charges order
mco
charges

  Türkçe nasıl söylenir

  çärcız

  Telaffuz

  /ˈʧärʤəz/ /ˈʧɑːrʤəz/

  Etimoloji

  [ 'chärj ] (noun.) 13th century. Middle English, from Old French, from chargier.

  Videolar

  ... seeing a whole bunch of hidden fees and hidden charges that you ...

  Günün kelimesi

  beestings