görevlendirmek

listen to the pronunciation of görevlendirmek
Türkçe - İngilizce
charge
deploy
set on
entrust
post
place
instruct
give work
elect
to commission, to charge, to employ
draught
commission
employ
draw out
draft
station
to charge (someone) with a duty; to assign or entrust (a duty, a job) to; to charge (someone) with (a duty, a job)
assign to
appoint
{f} delegate
take into service
delegete
appointment
charge with
designate
task
görev
job

My job is dull and boring. - Benim görevim donuk ve sıkıcı.

It's your duty to finish the job. - İşi bitirmek sizin göreviniz.

görev
task

You must carry the task through to the end. - Sonuna kadar görevi taşımalısın.

You should give this task to some other person. - Bu görevi başka bir kişiye vermelisin.

görev
duty

Each person has a duty to do. - Her insanın yapacak bir görevi vardır.

The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful. - Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır.

görevlendirme
assignment
görev
assignment

The assignment was too much for me. - Görev benim için çok fazlaydı.

I was out of town on an assignment. - Ben bir görev için kasaba dışındaydım.

görev
work

Tom worked as a gas station attendant. - Tom bir benzin istasyonu görevlisi olarak çalıştı.

Mr Tom Jones has agreed to serve as the project leader for this new work item. - Bay Tom Jones bu yeni iş için proje lideri olarak görev yapmayı kabul etti.

görev
mission

Tom couldn't understand what the purpose of the mission was. - Tom görevin amacının ne olduğunu anlayamadı.

Tom was in favor of aborting the mission. - Tom görevin durdurulmasından yanaydı.

görevlendirme
{i} commission
görev
{i} function

We can't function like this. - Böyle görev yapamayız.

görev
(Ticaret) ministry
görev
office

I was given the task of cleaning the office. - Bana ofisi temizleme görevi verildi.

John Adams took office in 1797. - John Adams, 1797 yılında göreve başladı.

görev
trust

The Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings. - Mütevelli Yönetim kurulu yurt dışı holdingleri görevden almak için oy kullandı.

görev
vocation
görev
labour
görev
post

He resigned his post on account of illness. - O, hastalık nedeniyle görevinden istifa etti.

It will take her at least two years to be qualified for that post. - Onun bu görev için nitelikli olması en az iki yılını alacak.

görev
engagement
görev
berth
görev
obligation
görev
official duty
görev
(Havacılık) subtask
görev
employ

Linda was employed as a flight attendant. - Linda uçuş görevlisi olarak işe alındı.

He is employed in a bank. - O, bir bankada görevlidir.

görev
competence
görev
capacity
görevlendirme
(Politika, Siyaset) appointment
görev
place

You must put up with your new post for the present. I'll find you a better place one of these days. - Şu an için yeni görevinize katlanmalısın. Sana bugünlerden birinde daha iyi bir yer bulacağım.

görev
position

I am sure you will take an active role in your new position. - Ben, yeni görevinde aktif bir rol alacağından eminim.

He is seeking a new position. - Yeni bir görev arıyor.

görev
part

I try to do my part to help the community. - Topluma yardımcı olmak için görevimi yapmaya çalışıyorum.

I plan on doing my part. - Görevimi yapmayı planlıyorum.

görev
service

Sami finished his two years of military service. - Sami iki yıllık askerlik görevini bitirdi.

I had my military service in Ankara. - Askerlik görevimi Ankara'da yaptım.

görev
commission

He has received a commission as a naval officer. - O bir deniz subayı olarak bir görev aldı.

A friend of mine commissioned a well-known artist to paint a portrait of his wife. - Arkadaşlarımdan biri iyi-tanınmış bir sanatçıyı onun karısının portresini yapması için görevlendirdi.

görev
onus
görev
(Dilbilim) tasks

For certain tasks, my computer can be very useful. - Belli görevler için bilgisayarım çok yararlı olabilir.

Did you do your tasks? - Sen görevlerini yaptın mı?

görevlendirme
{i} commissioning
görevlendirme
delegation
görev
appointment
garnizonda görevlendirmek
garrison
görev
{i} incumbency
görev
{i} stint
görev
piece of work
görev
{i} employment
görev
workings
görev
law jurisdiction
görev
duty, task, assignment, charge; appointment; mission, service, commission; function
görev
situation
görev
devoir
görev
(Hukuk) office, task
görev
{i} business

My elder brother got a position in a big business. - Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor.

görev
job, employment, function
görev
official work, office
görev
billet
görev
charge

The boss put me in charge. - Patron beni görevlendirdi.

Tom is still officially in charge. - Tom hâlâ resmî olarak görevde.

görev
physiol., gram., (Matematik) function
görevlendirme
{i} employment
görevlendirme
(Hukuk) appointment, tasking
görevlendirme
entrusting
yeniden görevlendirmek
recommission
özel görevlendirmek
detach
Türkçe - Türkçe
görevlendirmek