having the power of command or control

listen to the pronunciation of having the power of command or control
İngilizce - Türkçe

having the power of command or control teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in charge
sorumlu

Bu binanın sorumlusu kimdir? - Who is in charge of this building?

Bayan Sato benim sınıfın sorumlusudur. - Miss Sato is in charge of my class.

in charge
görevli
in charge
görevde

Bu görevden ben sorumluyum. - I'm in charge of this mission.

Tom hâlâ resmî olarak görevde. - Tom is still officially in charge.

in charge
vazifede
in charge
vazifeli
in charge
iş başında
in charge
bakmak
in charge
Görevli, sorumlu, işbaşında
in charge
sorumlu, mesul
in charge
(Fiili Deyim ) görevli , sorumlu , işbaşında
in charge
nezaret altında
in charge
başkasının sorumluluğunda
in charge
(isim)zaret altında, başkasının sorumluluğunda
İngilizce - İngilizce
in charge

This internet browser puts you in charge of your personal settings.

having the power of command or control

  Heceleme

  ha·ving the po·wer of com·mand or con·trol

  Türkçe nasıl söylenir

  hävîng dhi pauır ıv kımänd ır kıntrōl

  Telaffuz

  /ˈhavəɴɢ ᴛʜē ˈpouər əv kəˈmand ər kənˈtrōl/ /ˈhævɪŋ ðiː ˈpaʊɜr əv kəˈmænd ɜr kənˈtroʊl/

  Günün kelimesi

  motile