suçlama

listen to the pronunciation of suçlama
Türkçe - İngilizce
accusation

He denied the accusation. - O, suçlamayı reddetti.

Bill Clinton denied the accusation. - Bill Clinton suçlamayı reddetti.

accusing
{i} charge

Tom has denied the charge. - Tom suçlamayı reddetti.

Republican leaders denied the charge. - Cumhuriyetçi liderler suçlamayı reddetti.

blame

Tom didn't blame Mary for hitting John. - Tom, John'a vurduğu için Mary'yi suçlamadı.

Don't blame Tom for what Mary did. - Mary'nin söylediği için Tom'u suçlama.

complaint
impeachment

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

blaming

It's no use blaming each other, we need to find solutions. - Birbirimizi suçlamak faydasız, çözüm bulmalıyız.

Stop blaming him for your mistakes. - Hataların için onu suçlamaktan vazgeç.

condemnation
incrimination
excoriation
indictment
arraignment
crimination
censure
denunciation
rap
accusation, charge, indictment itham
reproach
plaint
inculpation
accusation, accusing
accuse

The accused was acquitted on two of the charges. - Sanık, hakkındaki iki suçlamadan beraat etti.

You'd better be very sure before you accuse Tom of anything. - Birini bir şeyle suçlamadan önce çok emin olsan iyi olur.

(Kanun) charging
impeach

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

allegation
imputation
implication
suçlamak
accuse
suçlamak
blame

Tom wants to blame us. - Tom bizi suçlamak istiyor.

Who else would you like to blame? - Başka kimi suçlamak istersiniz?

suçlamak
charge

Without sufficient evidence, it was difficult to charge Dan with murder. - Yeterli delil olmadan, Dan'ı cinayetle suçlamak zordu.

suçlamak
charge smb. with smth
suçla
accuse

I was accused of eating the boss's lunch. - Patronun öğle yemeğini yemekle suçlandım.

He was accused of murder. - O cinayetle suçlandı.

suçla
blame on

The investigators tried to pin the blame on the pilot. - Araştırmacılar pilotu suçlamaya çalıştı.

suçla
indict

In the absence of sufficient proof, the police could not indict him. - Yeterli kanıt yokluğunda, polis onu suçlayamadı.

Tom Jackson was indicted in 2013 on drug smuggling charges. - Tom Jackson 2013 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan suçlandı.

suçla
{f} blame

Tom always tries to blame someone else for his failures. - Tom hataları için her zaman başka birini suçlamaya çalışır.

She blamed him for all her problems. - O bütün problemleri için onu suçladı.

suçlamak
(ağır biçimde) chastise
suçlamak
{f} impute
suçlamalar
allegation
suçlamak
condemn
suçlamak
put the blame on
suçlamak
charge with
suçlamak
(deyim) land on
suçlamak
(deyim) land upon
suçlamalar
charges

They could not prove their charges. - Suçlamaları ispat edemediler.

The DNA test cleared him of all charges. - DNA testi onu tüm suçlamalardan kurtardı.

suçla
{f} incriminating
suçla
accuse by
suçla
{f} accused

He was accused of evading tax. - Vergi kaçırmakla suçlandı.

I was accused of eating the boss's lunch. - Patronun öğle yemeğini yemekle suçlandım.

suçla
{f} accusing

She pointed her finger at him accusingly. - O, suçlarcasına parmağını ona gösterdi.

You have no grounds for accusing Jill of stealing the stock certificates. - Jill'i hisse senetlerini çalmakla suçlayacak hiçbir dayanağın yok.

suçla
accuse of
suçla
incriminate

Sami didn't incriminate himself. - Sami kendini suçlamadı.

suçla
arraign
suçla
impeach

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

suçla
{f} blamed

She blamed him for all her problems. - O bütün problemleri için onu suçladı.

Business leaders blamed it on Roosevelt. - İş liderleri Roosevelt'i suçladı.

suçlamak
indict
suçlamak
lay at the door of
suçlamak
incriminate
suçlamak
plead
suçlamak
reprehend
suçlamak
point the finger at
suçlamak
impeach
suçlamak
hold sth against
Suçlamak
point fingers
suçla
accuseof
suçlamak
put in the dock
suçlamak
hold sth against sb
birbirini suçlama
recrimination
karşı suçlama
countercharge
karşılıklı suçlama
recrimination
kendini suçlama
self-reproach
suçlamak
put the blame on smb
suçlamak
tax
suçlamak
to accuse (someone); to accuse (someone) of (an offense or crime)
suçlamak
to accuse, to indict, to blame, to charge sb (with sth) itham etmek
suçlamak
task
suçlamak
criminate
suçlamak
(Hukuk) to convict, to charge (to)
suçlamak
excoriate
suçlamak
censure
suçlamak
inculpate
suçlamak
reproach
suçlamak
arraign
suçlamak
bring an accusation against smb
suçlamak
fault
Türkçe - Türkçe
Suçlamak işi, itham: "Hemen hemen her faturasının karşısında bir başka fatura, her suçlamaya da bir karşı suçlama vardı."- T. Buğra
Suçlamak işi, itham
töhmet
(Osmanlı Dönemi) itham
suçlamak
Suç yüklemek, itham etmek: "Rahmetliyi suçlamak aklımın köşesinden geçmez."- H. Taner
suçlamak
Suç yüklemek, itham etmek
suçlama