charging

listen to the pronunciation of charging
İngilizce - Türkçe
şarj

Onlar bu benzin istasyonunda robotları şarj ediyorlar. - They have charging robots at this gas station.

(Bilgisayar) dolduruluyor
yükleyerek
(Bilgisayar) doluyor
yükleyen
(Bilgisayar) şarj oluyor
şarj etme
(Spor) hücum faul
ağırlaştırma
(Kanun) suçlama
şarj ederek
şarj eden
(Bilgisayar) şarj ediliyor
ücretlendirme
{i} yük

Onları satın aldığımız mağaza, aşırı yüksek fiyat koymaya başladı, o yüzden başka bir mağaza bulmak zorunda kaldık. - The store where we used to buy those started charging outrageous prices, so we had to find another store.

doldurma
yükle(mek)
{i} yükleme
yükle
{f} yükle: prep.yükleyerek
{f} şarj et
{i} itham
charge
yük

Bir kaptan, gemisinden ve ekibinden yükümlüdür. - A captain is in charge of his ship and its crew.

komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis. - The police charged him with leaking information to a neighboring country.

charge
suçlamak

Yeterli delil olmadan, Dan'ı cinayetle suçlamak zordu. - Without sufficient evidence, it was difficult to charge Dan with murder.

charge
ücret

Bileti ücretsiz aldım. - I got the ticket free of charge.

Bahşiş ve servis ücreti dahil mi? - Are the tip and service charge included?

charge
{f} şarj etmek

Tom pili şarj etmek zorundaydı. - Tom had to charge the battery.

Cep telefonumu şarj etmek zorundayım. - I have to charge my mobile phone.

charge
vazifelendirmek
charge
görevlendirmek
charge
{i} suçlama

Cumhuriyetçi liderler suçlamayı reddetti. - Republican leaders denied the charge.

Tom suçlamayı reddetti. - Tom has denied the charge.

charge
şarj

Telefonumu şarj etmem gerekiyor. - I need to charge my mobile.

Dün gece telefonumu şarja takmayı unuttum. - I forgot to put my phone on the charger last night.

charge
taarruz
charging batteries
akünün şarjı
charging cable
(Otomotiv) şarj kablosu
charging capacity
yükleme kapasitesi
charging low prices
ucuzcu
charging system
(Otomotiv) şarj sistemi
charging time
doldurma süresi
charging cable
yükleme kablosu
charging current
şarj akımı
charging generator
şarj dinamosu
charging hole
doldurma deliği
charging panel
şarj tablosu
charging platform
doldurma platformu
charging rate
şarj oranı
charging rectifier
akü şarj redresörü
charging resistance
şarj direnci
charging station
şarj istasyonu
charging time
şarj süresi
charging voltage
yükleme gerilimi
charging card
kartınızdan
charging up
kadar şarj
charging adapter
şarj aleti
charging connection
yükleme bağlantısı
charging control lamp
(Otomotiv) şarj lambası
charging current
(Elektrik, Elektronik,Teknik) doldurma akımı
charging door
yükleme deliği
charging door
yükleme kapısı
charging door
şarj deliği
charging duration
şarj müddeti
charging hole
doldurma ağzı
charging point
(Askeri) DOLDURMA NOKTASI: Bak. "filler point"
charging point
(Askeri) doldurma noktası
charging procedure
şarj yöntemi
charging procedure
yükleme yöntemi
charging pump
(İnşaat) pilot basınç pompası
charging rate
yükleme akımı
charging rate
(Otomotiv) aküye akan amper sayısı
charging rate
(akü) şarj oranı
charging rate
(İnşaat) şarj hızı
charging resistance
(akü) şarj direnci
charging set
(Tekstil) şarj ekipmanı
charging set
yükleme ünitesi
charging skip
yükleme kovası
charging station
doldurma merkezi
charging to account
kredi kartı hesabı
charging to account
veresiye hesabı
charging too little
çok az ücret talep ediyor
charge
{i} yükleme
charge
{f} kredi kartından almak
charge
sorumluluk
charge
doldurmak
charge
{i} hücum

Polonyalı süvari birlikleri Alman tanklarına karşı cesurca hücum etti. - The Polish cavalry troops charged bravely towards the German tanks.

charge
masraf

Daha fazla masraf bekliyoruz. - We're anticipating more charges.

Onun için fazladan bir masraf olacak mı? - Will there be an extra charge for that?

charge
(Kanun,Ticaret) bedel
charge
{f} sorumlu tutmak
charge
bilgi vermek
charge
{f} ödetmek
charge
aydınlatmak
charge
{i} şarj etme

Tom pili şarj etmek zorundaydı. - Tom had to charge the battery.

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

charge
(Otomotiv) batarya

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

Güneş panelleri gün boyunca bataryaları şarj eder. - The solar panels charge the batteries during the day.

charge
lağımcı
charge
(Politika, Siyaset) gider
charge
taarruza geçmek
charge
(Kanun) zimmet

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

charge
top

O, bağış toplama çabalarından sorumluydu. - He was in charge of the fundraising efforts.

charge
(Kanun) borç kaydı
charge
amir
charge
doyurmak
charge
yüklemek (enerji)
charge
(İnşaat) sarj
charge
cezalandırmak
charge
yönerge
charge
kondurmak
charge
hamle
charge
(Kanun) zimmete geçirmek
charge
paha

Tom çok pahalı dolaşım ücretleri olduğu için burada cep telefonunu kullanamıyor. - Tom can't use his cell phone here because he has very expensive roaming charges.

charge
{i} (hizmet karşılığında ödenen) ücret
charge
hesap kesim
charge
(Ticaret) ceza

Tom artık cezai kovuşturmayla yüz yüze. - Tom now faces criminal charges.

Tom birinci derecen saldırı ile suçlandı ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Tom was charged with first degree assault and sentenced to 15 years in prison.

charge
(Kanun) ittiham
charge
geçirme

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

charge
(Ticaret) direktif
charge
zorunluluk
charge
külfet
charge
iş vermek
charge
(Politika, Siyaset) ithamname
charge
memuriyet
charge
borçlandırmak
charge
geçirmek

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

battery charging clip
batarya şarj pensesi
battery charging rectifier
akü şarj redresörü
charge
sorumlu kimse
charge
atılmak
charge
denetim
charge
bakım
charge
emir
charge
vergin
charge
fiyat istemek
charge
(birinin borcuna) kaydetmek
charge
itham

Suçlu olmamalarına rağmen, itham edildiler. - Although they were not guilty, they were charged.

charge
istenen/ödenen fiyat
charge
saldırı

Tom saldırı ile suçlanıyor. - Tom has been charged with assault.

Tom birinci derecen saldırı ile suçlandı ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Tom was charged with first degree assault and sentenced to 15 years in prison.

charge
tenbihlemek
charge
patlayıcı miktarı
charge
(hesabına) yazmak
charge
{f} şarj et

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

Telefonumu şarj etmem gerekiyor. - I need to charge my mobile.

charge
buyruk
battery charging clips
batarya şarj pensesi, doldurma masası
charge
şarj et(mek)
charge
şarj olmak
boost charging
(İnşaat) hızlı şarj etme
charge
uyarmak
charge
{i} talep

Bu şirket, otuz dolara aylık bir servis ücreti talep ediyor. - That company charges a monthly service fee of thirty dollars.

Ben hizmetlerim için haftalık 2.000 dolarlık sabit bir ücret talep ediyorum. - I charge a flat fee of 2,000 dollars per weekend for my services.

charge
{i} talimat
charge
hamle yapmak
charge
{i} barut hakkı
charge
{f} (bir masrafı birinin hesabına) geçirmek
charge
{i} ipotek
charge
{i} nezaret
charge
emretmek
charge
hesab

Onu benim oda hesabına yazın. - Charge it to my room.

Bunu benim hesabıma yaz. - Charge this to my account.

charge
{i} gözaltı
charge
fiyat is

Bazı perakendeciler daha az fiyat ister. - Some retailers charge less.

charge
elek şarj etmek
charge
{i} elek. şarj
charge
{f} itham etmek
charge
buyurmak
charge
{f} hücum etmek
charge
(Tekstil) ağırlaştırmak
charge
(Askeri) Tank hücumu
charge
dolmak
charge
{i} iddia
charge
fiyat talep etmek
charge
doldurmak doyurmak
charge
{f} yüklemek
charge
{f} elek. şarj etmek
charge
{i} doluluk miktarı
charge
mesul tutmak
charge
(Askeri) BARUT HAKKI; İNFİLAK MADDESİ
charge
{i} doz
charge
{f} üzerine atmak
charge
tahmil etmek
charge
{f} saldırmak
charge
{i} yükümlülük
charge
{i} hapis

Soygun suçlamasıyla hapisteydi. - He was in prison on a charge of robbery.

Tom birinci derecen saldırı ile suçlandı ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Tom was charged with first degree assault and sentenced to 15 years in prison.

charge
gerginleştirmek
charge
(Hukuk) harç
charge
görev

Patron beni görevlendirdi. - The boss put me in charge.

Seni kim görevlendirdi? - Who put you in charge?

charge
(Hukuk) resim
charge
{f} tembihlemek
charge
doldurma

Arabamın aküsünü doldurmam gerek. - I have to charge the battery of my car.

charge
mükellef addetmek
charge
(Avrupa Birliği) masraf; ücret;vergi
fuel charging machine
(Nükleer Bilimler) yakıt yükleme makinesi(sistemi)
pulse charging
darbeli doldurma
rapid charging
(Otomotiv) hızlı doldurma
İngilizce - İngilizce
An act or process of charging (as of a battery)
Present participle of charge
An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender

Smith is called for charging, and the Nimrods will get the ball.

An infraction in which a player deliberately checks another player after taking more than two strides or steps
Current flowing into a battery from an alternator
Process of supplying electrical energy for conversion to stored chemical energy
A violation in which an offensive player runs into a stationary opponent
the initial legal process where the prosecutor files court paper (by Criminal Complaint or Indictment) accusing a person of committing specific crime(s)
A minor penalty called when a player takes more than two steps before checking an opponent
The act of adding an amino acid to the tRNA
The process of establishing charges in respect of business units, and raising the relevant invoices for recovery from Customers
An offensive foul committed when a player runs into a defender who has established position and is essentially motionless If the defender hasn't established position, it is blocking, a defensive foul
To apply abrasive compounds to buffing wheels
Usually the process of filling a tube with composition or units (e g a gerb or Roman candle)
Taking more than two steps to body check an opponent It is illegal and calls for a penalty
The process of establishing charges and raising bills/invoices for the recovery of costs from customers Charges need to be seen as simple, understandable, fair and realistic
The process of supplying electrical energy for conversion to stored chemical energy
an offensive foul which occurs when an offensive player runs into a defender who has established position
{i} accusation; filling to capacity, loading; requirement of payment
Applying a body check after taking more than two steps toward the victim A minor penalty
Use of the shoulder to charge the shoulder of an attacking player in order to dispossess him of the ball - the only time deliberate body contact is allowed in soccer
- the process of filling a tube with pyrotechnic composition and/or effects (such as stars)
Current flowing into a battery from an alternator Also, adding new or recycled refrigerant to an air conditioning or refrigeration system
A process to "fill" a rechargeable battery with electricity by applying a current to its terminals The process will cause electrochemical reactions to occur in the battery, storing the electricity in chemical form In contrast, during the charging of a capacitor the electricity is stored as electrical charges, without causing any chemical reactions to occur Opposite: discharging
"charging" a battery is a misnomer for "energising" it It means putting energy into the battery by forcing a current through the battery, against the battery's emf The term charging is misleading because the total charge in the battery is always the same; although mobile charge passes through the battery during "charging" and "discharging" what matters is the state of the chemicals in the battery and the energy that you can get from it
Charging is called for taking two steps before applying a body check It is a two minute minor penalty It should never occur in a well disciplined game of no check hockey
Requirements to be satisfied for a charge to be fair: shoulder to shoulder, player charging with at least one foot on the ground, the ball must be within playing distance, both players playing or attempting to play the ball, and charge must not be violent or dangerous click image for: Laws of the Game
Process of restoring electrical energy into a rechargeable cell or battery See also Charge
Taking more than three strides before deliberately checking the opponent
charging batteries
energizing batteries, reloading energy into energy storage cells
charging system
(Otomotiv) The electrical generation and distribution system in your car. It includes the belt driven alternator (or generator) to generate electrical current and the battery which stores and delivers electricity to devices in the car
charge
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher

The child was a charge of the nanny.

charge
To cause to take on an electric charge

Don't forget to charge the drill.

charge
To commit a charging foul
charge
To pay on account, as by using a credit card

Can I charge my Amazon purchase to Paypal?.

charge
responsibility

The child was in the nanny's charge.

charge
An accusation

That's a slanderous charge of abuse of trust.

charge
To assign a debit to an account

Let's charge this to marketing.

charge
To demand payment

Will I get charged for this service?.

charge
A ground attack against a prepared enemy

Pickett died leading his famous charge.

charge
An image displayed on an escutcheon
charge
An electric charge
charge
To assign a duty to

I'm charging you with cleaning up the kitchen.

charge
An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender
charge
To formally accuse of a crime

I'm charging you with grand theft auto.

charge
A load or burden; cargo

The ship had a charge of colonists and their belongings.

charge
To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials

Charge your weapons, we're moving up.

charge
The amount of money levied for a service

A charge of 5 dollars.

charge
A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge
charge
An accusation of a wrong of offense; allegation; indictment; specification of something alleged
charge
which any apparatus, as a gun, battery, furnace, machine, etc
charge
{n} care, command, expence, cost, load
charge
{v} to enjoin, exhort, entrust, impute, load, adduse, attack
charge
To debit on an account; as, to charge for purchases
charge
instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence
charge
(n ) That property of matter which allows the matter to interact via one of the fundamental forces (see interaction) The word "charge" is generally used to denote electrical charge, but it may also refer to gravitational charge (usually called mass), to weak charge, or to color charge (v ) As a verb, this also denotes the building up of (typically electrical) charge
charge
Charge (CHRG) is a parameter that assigns billing characteristics to lines interfaced directly or as members of groups including: multiline hunt-groups, Integrated-Services Digital Network-Primary Rate Interface (ISDN-PRI) access, trunks from Cellular Mobile Carriers (CMC); CHRG is assigned in Man-Machine Language (MML) commands with the nouns: ACCESS (ISDN: PRI only), Multi-line Hunt Group (MLHG), MLHGL, SUB, TGRP, or TGPDAT (CMC type only)
charge
A load or burder laid upon a person or thing
charge
An instruction
charge
the price charged for some article or service; "the admission charge"
charge
heraldry consisting of a design or image depicted on a shield
charge
The act of loading material into a vessel For example, iron ore, coke and limestone are charged into a Blast Furnace; a Basic Oxygen Furnace is charged with scrap and hot metal
charge
instruct or command with authority; "The teacher charged the children to memorize the poem"
charge
request for payment of a debt; "they submitted their charges at the end of each month"
charge
The reasonable charge not exceeding the provider's actual charge regularly and customarily made for those services or supplies For services or supplies furnished to a member by a Preferred Provider, "charge" means the amount for those services or supplies which Blue Cross has agreed upon with the Preferred Provider In the case of services or supplies for which a usual, customary and reasonable fee exists (other than a Preferred Provider) the charge will be the UCR fee
charge
A quantity carried by a particle that determines its participation in an interaction process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge (or color charge) has strong interactions, etc
charge
to borrow money (from a store, service provider, or credit card company) to make a purchase If you do not pay the debt off in full within the card issuer's grace period (usually 25-28 days), you will pay interest on the amount you owe
charge
{i} price; responsibility; cargo; explosive charge
charge
(psychoanalysis) the libidinal energy invested in some idea or person or object; "Freud thought of cathexis as a psychic analog of an electrical charge"
charge
An electrical property of particles, such as electrons and protons, which causes them to attract and repel each other A material with an excess of electrons is defined to have a "negative" charge; material with an absence of electrons (or an excess of protons) is defined as "positive " Materials with a balanced number of electrons and protons are called "neutral " Positive and negative charges attract each other That attraction can cause interesting effects at the junction between positive and negative semiconductors This special junction is what makes the right configuration of semiconductors work as a transistor
charge
To demand a price; as, to charge high for goods
charge
move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office"
charge
instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
charge
To accuse; to make a charge or assertion against (a person or thing); to lay the responsibility (for something said or done) at the door of
charge
To charge something to a person or organization means to tell the people providing it to send the bill to that person or organization. To charge something to someone's account means to add it to their account so they can pay for it later. Go out and buy a pair of glasses, and charge it to us All transactions have been charged to your account. = bill
charge
See Bearing, n
charge
pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?"
charge
Someone or something entrusted to ones care, i.e. a child to a babysitter
charge
a formal statement of a command or injunction to do something; "the judge's charge to the jury"
charge
A load or burden
charge
Applied to a storage battery, the conversion of electric energy into chemical energy within the cell or battery This restoration of the active materials is accomplished by maintaining a unidirectional current in the cell or battery in the opposite direction to that during discharge; a cell or battery which is said to be charged is understood to be fully charged
charge
If you take charge of someone or something, you make yourself responsible for them and take control over them. If someone or something is in your charge, you are responsible for them. A few years ago Bacryl took charge of the company I have been given charge of this class They would never forget their time in his charge
charge
When the police charge someone, they formally accuse them of having done something illegal. They have the evidence to charge him Police have charged Mr Bell with murder
charge
A sort of plaster or ointment
charge
Weight; import; value
charge
impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
charge
fill or load to capacity; "charge the wagon with hay"
charge
attribute responsibility to; "We blamed the accident on her"; "The tragedy was charged to her inexperience"
charge
an emblem, object, device, or design superimposed on the field(s) of a flag A coat of arms or simple heraldic device used as a charge is sometimes called a badge
charge
The standard amount required for the delivery of service associated with each CPT code, prior to contractual allowance, bad debt, or other adjustment The charge should approximate or exceed the cost of the service
charge
a impetuous rush toward someone or something; "the wrestler's charge carried him past his adversary"; "the battle began with a cavalry charge" a quantity of explosive to be set off at one time; "this cartridge has a powder charge of 50 grains" heraldry consisting of a design or image depicted on a shield (criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny" request for payment of a debt; "they submitted their charges at the end of each month" a person committed to your care; "the teacher led her charges across the street" the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons; "the battery needed a fresh charge" the price charged for some article or service; "the admission charge" financial liabilities (such as a tax); "the charges against the estate" saturate; "The room was charged with tension and anxiety" energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge; "I need to charge my car battery" cause formation of a net electrical charge in or on; "charge a conductor" set or ask for a certain price; "How much do you charge for lunch?"; "This fellow charges $100 for a massage" instruct or command with authority; "The teacher charged the children to memorize the poem" instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend" blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against; "he charged me director with indifference" make an accusatory claim; "The defense attorney charged that the jurors were biased" file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife" to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he saw Jess charging at him with a pitchfork" direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me" fill or load to capacity; "charge the wagon with hay" place a heraldic bearing on; "charge all weapons, shields, and banners" lie down on command, of hunting dogs pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?" demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights" enter a certain amount as a charge; "he charged me $15
charge
To assume as a bearing; as, he charges three roses or; to add to or represent on; as, he charges his shield with three roses or
charge
a special assignment that is given to a person or group; "a confidential mission to London"; "his charge was deliver a message"
charge
To pay using a credit card
charge
harmful energy or force accumulated and stored within the reactive mind, resulting from the conflicts and unpleasant experiences that a person has had Auditing discharges this charge so that it is no longer there to affect the individual See also reactive mind
charge
the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons; "the battery needed a fresh charge"
charge
Also, to enter upon the debit side of an account; as, to charge a sum to one
charge
If you charge someone an amount of money, you ask them to pay that amount for something that you have sold to them or done for them. Even local nurseries charge £100 a week The hospitals charge the patients for every aspirin Some banks charge if you access your account to determine your balance. the architect who charged us a fee of seven hundred and fifty pounds
charge
assign a duty, responsibility or obligation to; "He was appointed deputy manager"; "She was charged with supervising the creation of a concordance"
charge
saturate; "The room was charged with tension and anxiety"
charge
attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard"
charge
To charge a battery means to pass an electrical current through it in order to make it more powerful or to make it last longer. Alex had forgotten to charge the battery. Charge up means the same as charge. There was nothing in the brochure about having to drive the car every day to charge up the battery
charge
To bear down upon; to rush upon; to attack
charge
set or ask for a certain price; "How much do you charge for lunch?"; "This fellow charges $100 for a massage"
charge
That quantity, as of ammunition, electricity, ore, fuel, etc
charge
An order; a mandate or command; an injunction
charge
an earnest or impressive address containing instruction or exhortation; as, the charge of a judge to a jury; the charge of a bishop to his clergy
charge
The measured amount of electrical energy that represents the electrostatic forces between atomic particles The nucleus of an atom has a positive charge (+) and the electrons have a negative charge(-)
charge
cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
charge
cavalry; hence, the signal for attack; as, to sound the charge
charge
An excess or absence of electrons on the surface of an object An excess of electrons causes the object to be negatively charged relative to ground An absence of electrons causes an object to be positively charged Back to top
charge
financial liabilities (such as a tax); "the charges against the estate"
charge
{f} entrust; order, command; accuse (i.e. of committing a crime); fill with energy, supply with power; fill; attack; rush forward; pay with credit; request payment
charge
cause to be admitted; of persons to an institution; "After the second episode, she had to be committed"; "he was committed to prison"
charge
A quantity carried by a particle that determines its participation in an interactions process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge (or color charge) has strong interactions, etc More Information: Force and Interaction
charge
a person committed to your care; "the teacher led her charges across the street"
charge
A person or thing commited or intrusted to the care, custody, or management of another; a trust
charge
To ready a firearm for use
charge
(Q) Quantity of electricity, measured in coulombs (C) Or, to replenish the energy of a secondary cell via electrolysis CLA Center of Lateral Area Geometric centroid of a side view (profile) shape CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor IC with MOSFETs manufactured in P-channel and N-channel pairs Contest balsa Balsa wood with a density of six pounds per cubic foot or less Coreless Motor with a magnet (stator) inside an armature (rotor) Armature does not have a ferromagnetic core Uses standard ESC
charge
enter a certain amount as a charge; "he charged me $15
charge
heraldry consisting of a design or image depicted on a shield (criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny"
charge
To lay on, impose, or make subject to or liable for
charge
is intended to receive and fitted to hold, or which is actually in it at one time The act of rushing upon, or towards, an enemy; a sudden onset or attack, as of troops, esp
charge
The amount of material used to load a mold at one time or during one cycle
charge
to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he saw Jess charging at him with a pitchfork"
charge
If you charge towards someone or something, you move quickly and aggressively towards them. He charged through the door to my mother's office He ordered us to charge. a charging bull. Charge is also a noun. a bayonet charge
charge
To lay on or impose, as a load, tax, or burden; to load; to fill
charge
Harm
charge
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both
charge
provide with munition; "He loaded his gun carefully"
charge
Heed; care; anxiety; trouble
charge
To impute or ascribe; to lay to one's charge
charge
a quantity of explosive to be set off at one time; "this cartridge has a powder charge of 50 grains"
charge
A charge is an amount of money that you have to pay for a service. We can arrange this for a small charge Customers who arrange overdrafts will face a monthly charge of £5
charge
Custody or care of any person, thing, or place; office; responsibility; oversight; obigation; duty
charge
Whatever constitutes a burden on property, as rents, taxes, lines, etc
charge
A position (of a weapon) fitted for attack; as, to bring a weapon to the charge
charge
demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
charge
A fundamental unit (Coulomb) to quantify an electrical phenomena A material's (e g , metal, plastic, air, etc ) net charge, relative to an external reference point, can be neutral, positive or negative depending on the distribution of its charged particles (free electrons, atomic ions, molecular ions, etc ) The ability for a material to store a charge refers to it's capacitance When charging a capacitor or battery, some of the charges from one plate move to the other and the total number of charges within the device as a whole does not change Note: A charged capacitor has a lot more energy than an uncharged one, but exactly the same net-charge and quantity of + and - particles
charge
cause formation of a net electrical charge in or on; "charge a conductor"
charge
direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me"
charge
To place something to the account of as a debt; to debit, as, to charge one with goods
charge
Verb: To apply, or to restore, a quantity of electrical energy to a component (e g , battery, capacitor, etc ) and/or a circuit Noun: The amount of energy stored in an electrical device (i e , battery, capacitor, etc ) and/or a circuit
charge
To place a burden upon
charge
An entry or a account of that which is due from one party to another; that which is debited in a business transaction; as, a charge in an account book
charge
A bearing
charge
If you are in charge in a particular situation, you are the most senior person and have control over something or someone. Who's in charge here? the Swiss governess in charge of the smaller children
charge
If you describe someone as your charge, they have been given to you to be looked after and you are responsible for them. The coach tried to get his charges motivated
charge
enter a certain amount as a charge; "he charged me $15"
charge
A quantum number carried by a particle Determines whether the particle can participate in an interaction process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge has strong interactions, etc
charge
If you charge someone with doing something wrong or unpleasant, you publicly say that they have done it. He charged the minister with lying about the economy. = accuse
charge
(criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny"
charge
To ornament with or cause to bear; as, to charge an architectural member with a molding
charge
The occurrence of conditions of hydrocarbon generation and migration adequate to cause an accumulation of the minimum size Included in this attribute are subsidiary elements, including existence of source rocks with sufficient organic matter of the appropriate composition, appropriate temperature and duration of heating to generate and expel sufficient quantities of oil and (or) gas, and timing of expulsion of oil and gas from source rocks appropriate for filling available traps
charge
give over to another for care or safekeeping; "consign your baggage"
charge
If something is free of charge, it does not cost anything. The leaflet is available free of charge from post offices. = free. charge coupled device depth charge electric charge
charge
the swift release of a store of affective force; "they got a great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush from injecting heroin"; "he does it for kicks"
charge
lie down on command, of hunting dogs
charge
An impetuous attack
charge
Monopolar charge AToS considers that all massbound charges (whether leptonic or hadronic) are monopolar AToS links charge polarity to the orientation of the spin of mass-energy with respect to forward motion, ie with respect to the coupling of kinetic energy to that mass-energy that serves as charge carrier Massbound charges can be positive or negative - hence in the world of light leptons, electrons can be negatrons or positrons, whereas in the world of the hadron, we have, with respect to Matter, essentially protons and antiprotons A flux of negatrons, for example, is a homopolar flux because it is a flux of monopolar charges having identical polarity (hence homopolar generators are DC generators, and all DC motors are in a sense homopolar motors) All ion fluxes are monopolar fluxes
charge
energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge; "I need to charge my car battery"
charge
a impetuous rush toward someone or something; "the wrestler's charge carried him past his adversary"; "the battle began with a cavalry charge"
charge
an assertion that someone is guilty of a fault or offence; "the newspaper published charges that Jones was guilty of drunken driving"
charge
To lay on or impose, as a task, duty, or trust; to command, instruct, or exhort with authority; to enjoin; to urge earnestly; as, to charge a jury; to charge the clergy of a diocese; to charge an agent
charge
To fix or demand as a price; as, he charges two dollars a barrel for apples
charge
blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against; "he charged me director with indifference"
charge
An electrical charge is an amount of electricity that is held in or carried by something. see also charged, baton charge, cover charge, depth charge, service charge
charge
To squat on its belly and be still; a command given by a sportsman to a dog
charge
To take a few steps doen the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball
charge
lie down on command, of hunting dogs pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?"
charge
To call to account; to challenge
charge
To place within or upon any firearm, piece of apparatus or machinery, the quantity it is intended and fitted to hold or bear; to load; to fill; as, to charge a gun; to charge an electrical machine, etc
charge
file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife"
charge
An address esp
charge
In CCD imaging technology, a measure of the number of electrons confined by a pixel
charge
The electric charge of an object is a measure of how much electricity is there It is similar to the mass of an object when you are dealing with gravity, but unlike mass charge can be either positive (+) or negative (-) At the atomic level charge is measured in multiples of the charge on an electron (-1), in larger cases the usual measurement is the Coulomb
charge
Thirty-six pigs of lead, each pig weighing about seventy pounds; called also charre
charge
Describes an object's ability to repel or attract other objects Protons have positive charges while electrons have negative charges Like charges repel each other while opposite charges, such as protons and electrons, attract one another
charge
The price demanded for a thing or service
charge
to run into an opponent; legal if done from the front or side of the ball carrier; illegal against a player without the ball or from behind
charge
A charge is a formal accusation that someone has committed a crime. He may still face criminal charges They appeared at court yesterday to deny charges of murder
charge
costs; expense incurred; usually in the plural
charge
place a heraldic bearing on; "charge all weapons, shields, and banners"
charge
To make an onset or rush; as, to charge with fixed bayonets
charge
To attack by moving forward quickly in a group
charge
make an accusatory claim; "The defense attorney charged that the jurors were biased"
congestion charging
a way of reducing traffic in city centres by charging drivers money to enter = road pricing
fast charging
Rapid return of energy to a battery at the C rate or more
fast charging
Refers to a method of fully charging batteries in under four hours Frequency The rate at which an electrical current alternates, usually measured in Hertz (Hz) Also the way to note a general location on the radio frequency spectrum such as 800 MHz, 900 MHz or 1900 MHz See also HZ (Hertz), MHz (Megahertz)
charging

  Heceleme

  charg·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  çärcîng

  Telaffuz

  /ˈʧärʤəɴɢ/ /ˈʧɑːrʤɪŋ/

  Etimoloji

  (verb.) 14th century. Middle English, from Old French chargier, from Late Latin carricare, from Latin carrus wheeled vehicle; more at CAR.

  Videolar

  ... says, the post office is going to start charging a penny for ...

  Günün kelimesi

  dreary