sınırlandırılmış

listen to the pronunciation of sınırlandırılmış
Türkçe - İngilizce
circumscribed
confined
bordered
delimited
bounded

A convergent sequence is bounded. - Yakınsak bir sıra sınırlandırılmıştır.

limited
sınır
boundary

The Rhine is the boundary between France and Germany. - Ren, Fransa ve Almanya arasındaki sınırdır.

This river forms the boundary between the two prefectures. - Bu nehir, iki il arasındaki sınırı oluşturur.

sınır
frontier

Many families went west to make a new life on the frontier. - Çok sayıda aile sınırda yeni bir hayat kurmak için batıya gitti.

In the 1880's, this was a harsh frontier town. - 1880'lerde burası haşin bir sınır kasabasıydı.

sınır
{i} verge
sınır
border

Tom crossed the border into France. - Tom Fransa'ya giden sınırı geçti.

The army is in the north to protect the border. - Ordu sınırı korumak için kuzeydedir.

sınır
limit

We have limited resources. - Sınırlı kaynaklarımız var.

The limits of my language mean the limits of my world. - Benim dil sınırlarım benim dünyamın sınırları anlamına gelir.

sınır
limitation

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

It is important to know your own limitations. - Kendi sınırlarını bilmen önemlidir.

sınır
(İnşaat) fringe
sınır
{i} bound

Such matters are beyond the bounds of human knowledge. - Bu tip konular insanın bilgi sınırlarının ardındadır.

This river forms the boundary between the two prefectures. - Bu nehir, iki il arasındaki sınırı oluşturur.

sınır
March
sınır
border; frontier; boundary, limit; division
sınır
strip
sınır
tether
sınır
(İnşaat) contour
sınır
threshold
sınır
edging
sınır
(Bilgisayar) limit of
sınır
division
sınır
(Politika, Siyaset) district
sınır
outskirts
sınır
(Politika, Siyaset) entry
sınır
(Bilgisayar) limit to

There is no limit to human progress. - İnsanlığın ilerlemesi için sınır yoktur.

There is no limit to human desire. - İnsan arzusunda hiçbir sınır yoktur.

sınır
(Ticaret) measures
sınır
demarkation
sınır
boundary line
sınır
measure
sınır
border line
sınır
extreme
sınır
margin

The political party crossed the margin of five percent in the first polls. - Siyasi parti ilk anketlerde yüzde beş sınırını geçti.

müşterek sınırlandırılmış frekans listesi
(Askeri) joint restricted frequency list
sınır
circumscription
sınır
{i} watershed
sınır
{i} bourne
sınır
bounds

Such matters are beyond the bounds of human knowledge. - Bu tip konular insanın bilgi sınırlarının ardındadır.

The police established that Dan acted within the bounds of self-defense. - Polis, Dan'in kendini savunma sınırları içinde hareket ettiğini tespit etti.

sınır
{i} extremity
sınır
stint
sınır
{i} pale
sınır
{i} borderland
sınır
{i} purlieu
sınır
compass
sınır
confine

Your boundaries don't confine me. - Sizin sınırlar beni tutmaz.

Confine your remarks to the matter we are discussing. - Yorumlarını tartıştığımız konuyla sınırla.

sınır
deadline

Tom has a deadline to meet. - Tom'un buluşmak için zaman sınırı var.

sınır
(Hukuk) border, entry, limit, frontier, boundary
sınır
bourn
sınır
boundary, limit
sınır
borderline

Layla suffered from borderline personality disorder. - Leyla, sınırdaki kişilik bozukluğundan muzdaripti.

sınır
frontier, border
sınır
border , boundary , limit
sınır
confines
sınır
line of demarcation
sınır
{i} skirting
sınır
{i} butting
sınırlandırılmış