sektirmek

listen to the pronunciation of sektirmek
Türkçe - İngilizce
{f} bounce
deflect
cause to ricochet
cause to hop
bound
make hop
to cause (a person, an animal) to hop or skip
to cause to hop; to cause to ricochet
skim
make rebound
to cause (something) to ricochet
sek
neat
sek
{s} straight

I like my brandy straight. - Ben brendimi sek severim.

sek
dry

They were drinking dry white wine. - Onlar sek beyaz şarap içiyorlardı.

sek
brut
sek
dry (wine)
sek
{s} sharp

If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend the first six hours sharpening the ax. - Bir ağacı devirmek için sekiz saatim olsa, ilk altı saati baltayı bilemek için kullanırım.

I'd like breakfast in my room at 8 sharp. - Saat tam sekizde kahvaltıyı odamda istiyorum

sek
sec

Please ask the secretary to stock the office supplies in the storage room. - Lütfen sekreterden ofis malzemelerini, depo odasına stok etmesini isteyin.

You are a really good secretary. If you didn't take care of everything, I couldn't do anything. You are just great. - Sen gerçekten iyi bir sekretersin. Her şeyle ilgilenmemiş olsaydın , ben hiçbir şey yapamazdım. Sen harikasın.

sek
(drinking something) straight: Viskiyi sek içti. He drank the whiskey straight
sek
straight, (distilled liquor) to which nothing has been added
sek
dry, straight, neat
Türkçe - Türkçe
Sekmesine sebep olmak
SEK
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki). İçine su veya bir başka içki karıştırmadan
sek
Boya olarak kullanılan bir tür toprak
sek
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
sek
İçine su veya bir başka içki karıştırmadan
sek
Köpek
sektirme
Sektirmek işi
İngilizce - Türkçe

sektirmek teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

SEK
kronk
sektirmek