trail

listen to the pronunciation of trail
İngilizce - Türkçe
{i} iz
{i} yol

Tozlu ve kayalıklı yollarda yürümeyi severim. - I like walking on dusty and rocky trails.

Tom ve Meryem Fransa'daki hac yolu yürüyüşünün keyfini çıkarıyor. - Tom and Mary are enjoying a walk along the pilgrims' trail in France.

düşmek
(Kanun) lüzumu muhakeme
kaşınmak
sürümek (hafif şeyleri)
gerisine düşmek
gelişigüzel uzanıp gitmek
keçiyolu
süzülmek
yavaşça gezdirmek
izini sürmek
peşinden sürüklemek
izlemek
sürüklenmek
patika

Bu patika nereye çıkıyor? - Where does this trail lead?

Benim evim bir bisiklet patikasının yanında. - My house is near a bike trail.

kuyruk
koku
{f} peşinden sürükle
Kuyruklu yıldızın kuyruk kısmı

A comet is an object that travels around the sun leaving a bright trail behind.

izleyerek avlamak
bitki gibi yerde uzamak
(hafif şeyleri) sürümek, sürüklemek; sürünmek, sürüklenmek: He trailed his leg as he walked. Yürürken bacağını sürüklüyordu. Her skirt
{f} incecik tütmek
{f} sürüklemek
geri kalmak
(isim) iz, yol, patika, kuyruk (elbise vb.)
arkası sıra yerde sürüklemek
ayakla çiğneyerek yol yapmak
sürüklenen şey
geriden izlemek
(Askeri) (DOD) İZ (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): İz (veya gölge). ("Landward-Kara istikametinde veya ". seaward"-deniz istikametinde kelimeleri düşman birliğinin hangi yönünün gölgede kaldığını belirtmek üzere kullanılabilir.)
{f} sürünmek
{f} dökülmek (yorgunluktan)
(Askeri) ARABA YOLU: Ancak yaya birlik, mekkare ve hafif silah taşıma araçlarının (kariyer) geçmesine elverişli dar yol
peşinde bırakmak
(Askeri) (DOD, NATO) BOMBA SALIŞ İZİ (AMERİKAN SAVUNMA BAKANLIĞI, NATO): Bombaların bırakılmasından sonra uçağın hızını değiştirmediği varsayımı altında, bombaların bırakılmasından uçağın arkasındaki kalan izi belirtecek şekilde kullanılan terim
{f} yerde uzamak (bitki)
peten
{i} kuyruk (elbise vb.)
{f} 1. (hafif şeyleri) sürümek, sürüklemek; sürünmek, sürüklenmek: He trailed his leg as he walked. Yürürken bacağını sürüklüyordu. Her skirt
{f} izle

Oğlanlar dil becerileri konusunda kızları izler. - Boys trail girls in language skills.

Ben herhangi kağıt izleri bırakmak istemiyorum. - I don't want to leave any paper trails.

kuyruk (elbise vb)
uzanmak
takip etmek
iz sürmek
sarkmak
peşi sıra çekip götürmek
yerde uzamak
Trail mix
Yolculuk için hazırlanmış karışık atıştırmalık
trail one's coat
kavga çıkarmak
trail one's coat
belasını aramak
trail one's coat
kaşınmak
trail blazer
bkz: trailblazersee: trailblazer
trail mix
iz mix
trail of
izi
trail along
yavaş yavaş yürümek
trail along
yorgun argın hareket etmek
trail along after
peşine takılmak
trail angle
(Askeri) GERİLEME AÇISI: Bir bombardıman uçağının bombardıman nişan aletinde bir bombanın zemine vurduğu nokta ile uçağın zemine indirilen düşey hat arasında teşekkül eden açı
trail angle
(Askeri) gerileme açısı
trail arms
(Askeri) TÜFEK KESME: Tüfekle silahlı harekette, tüfeğin bir açı teşkil edecek şekilde sağ el ile taşındığı vaziyet. Bu vaziyette, sağ el kundağı kavrar ve dipçik hafifçe yerden kesilir
trail breaking
(Askeri) iz açma
trail bridge
(Askeri) uçurma nakliye takımı
trail bridge
(Askeri) UÇURMA NAKLİYE TAKIMI: Bak. "trail ferry"
trail ferry
(Askeri) UÇURMA NAKLİYE TAKIMI: Bir akarsuyun üstünden aşan bir kabloya bağlanmış sal. Bir uçurma nakliye takım, eğik bir duruma getirilebilecek ve hareket kuvveti su akıntısından faydalanabilecek şekilde, bir kabloya bağlanır. Buna (trail bridge) de denir
trail ferry
(Askeri) uçurma nakliye takımı
trail formation
(Askeri) ARAÇ KOL DÜZENİ: Emredilen mesafede birbiri gerisinden hareket eden araçlar. Ayrıca bakınız: "column formation"
trail into silence
sessizliğe gömülmek
trail into silence
sessizliğe bürünmek
trail of blood
kan izi
trail off
canlılığını yitirmek
trail off
azalarak yok olmak
trail off
azalmak (ses)
trail officer
(Askeri) bakım ve artçı subayı
trail officer
(Askeri) BAKIM VE ARTÇI SUBAYI: Bir yürüyüş kolunun veya bir konvoyun gerisinden giden subay. Bu subayın başlıca vazifesi, yakalanan personel ve arızalanan araçları tespit etmek ve bunlar için ne yapılabileceğini kararlaştırmaktır. Bu subay bakım işlerine de nezaret eder
trail one's coat
belâ aramak
trail one's coat
aranmak
trail one's coat
(Konuşma Dili) atışmaya çanak tutmak
trail one's coat
(Konuşma Dili) kavgaya çanak tutmak
trail party
(Askeri) ARTÇI KISMI: Bir yürüyüş kolunun veya bir birliğin gerisinden gelen ve artçı subayının komutası altında hareket eden bir müfreze
trail party
(Askeri) artçı kısmı
trail rope
çeki halatı
trail support
(Askeri) kuyruk takozu
trail support
(Askeri) KUYRUK TAKOZU: Geri tepmeye karşı ek bir direnç meydana getirmek maksadıyla, bir topun kundak kollarındaki mahmuzların altına kon. ulan kütük veya buna benzer bir cisim
trail team
(Askeri) arkadaki tim
trail team
(Askeri) artçı
triple trail
(Askeri) üç yollu iz
happy trail
(Atasözü) Genellikle göbek deliğinden başlayarak kasık bölgesine uzanan kıllı bölge

Let me run my fingers down your happy trail so I can come to the treasure at the end.

audit trail
(Bilgisayar) bilgiişlem denetim tarihçesi
audit trail
(Bilgisayar) denetim tarihçesi
blaze a trail
(deyim) öncülük etmek
box trail
(Askeri) sandık kundak
condensation trail
yoğunlaşma izi
simple box trail
(Askeri) basit tek kollu kundak
trailing
(Bilgisayar) izleyen
vapour trail
uçak izi
audit trail
denetleme yolu
blaze a trail
iz sürmek
blaze a trail
baş çekmek
meteor trail
meteor izi
pack trail
kervan yolu
radar trail
radar izi
appalachian trail
appalachian izi
blaze a trail
bir yol açmak
blaze a trail
1. (yol olmayan bir yerde) yol yapmak. 2. çığır açmak
blaze a, the trail
baş çekmek
blaze a, the trail
iz sürmek
hiking trail
yürüyüş parkuru
iditarod trail
ıditarod izi
mountain trail
Dağ izi
on the trail of
izinde
oregon trail
oregon izi
paper trail
kağıt izi
pick up s.o.´s/an animal´s trail
(takip edilen) birinin/bir hayvanın izini bulmak
to hang or trail something loosely
aşmak ya da gevşek bir şey izi
trails
yollar

Tozlu ve kayalıklı yollarda yürümeyi severim. - I like walking on dusty and rocky trails.

at trail
(Askeri) TÜFEK KES !: Bir yürüyüş için verilen komutta, dipçik tabanı yere dayalı tüfeği yerden keserek yürümek için verilen komut
be on s.o.'s trail
birinin izini takip etmek; birini aramak
be on s.t.'s trail
bir şeyi takip etmek; bir şeyi aramak
be on s.t.'s trail
(av köpeği) avın izini takip etmek: The dogs're on the trail. Köpekler iz sürüyor
blaze a trail
ağaçların gövdelerinde çentikler açarak yeni bir yolun geçiş yerini işaretlemek
blaze a trail
çığır açmak
blaze the trail
yol açmak
blaze the trail
(deyim) başı çekmek
blaze the trail
öncülük etmek
box trail
(Askeri) (CARRIAGE) SANDIK KUNDAK, TEK KOLLU KUNDAK: Tek ve sağlam bir parçadan ibaret top kundaklarının üç tipi vardır: (Simple box trail carriage), (modified box trail carriage) ve (tubular box trail carriage). Bu terimlere bak
condensation trail
(Askeri) YOĞUNLAŞMA İZİ: Bazı şartlar altında uçuş halindeki bir füze veya diğer araç gerisinde genellikle parlak beyaz renkte bir kuyruk gibi uzanan gözle görülür bir bulut çizgisi. Ayrıca "contrail" olarak bilinmektedir
condensation trail
(Askeri) yoğunlaşma izi: bazı şartlar altında uçuş halindeki bir füze veya diğer araç gerisinde genellikle parlak beyaz renkte bir kuyruk gibi uzanan gözle görülür bir bulut çizgisi. ayrıca "contrail" olarak bilinmektedir; yüksek irtifada uçağın izi
dissipation trail
(Havacılık) dağılım izi
dissipation trail
(Meteoroloji) dağılma izi
election campaign trail
seçim kampanyası gezisi
exhaust trail
(Havacılık) egzoz gazı izi
hit the trail
{k} yola koyulmak
left trail
(Askeri) SOL KUNDAK KOLU: Çatal kundaklarında, kundağın sol kolu. Bak. "right trail", "split trail" ve "trail"
left trail
(Askeri) sol kundak kolu
modified box trail
(Askeri) MUADDEL SANDIK KUNDAK, MUADDEL TEK KOLLU KUNDAK: Bak. "box trail"
right trail
(Askeri) SAĞ KUNDAK KOLU: Çatal kundaklarda kundağın sağ kolu. Ayrıca bakınız: "left trail", "split trail" ve "trail"
security audit trail
guvenlik denetimi izi
simple box trail
(Askeri) BASİT TEK KOLLU KUNDAK: Bak. "box trail"
split trail
(Askeri) çatal kundak
split trail
(Askeri) ÇATAL KUNDAK: Açılıp kapanabilir şekilde imal edilmiş iki koldan mürekkep bir kundak tipi. Bak. "trail"
tubular box trail
(Askeri) BORU KUNDAK: Bak. "box trail (carriage) "
vapor trail
uçak izi
İngilizce - İngilizce
To follow behind (someone or something); to tail (someone or something)

The hunters trailed their prey deep into the woods.

A route for travel over land, especially a narrow, unpaved route for use by hikers, horse riders, etc
The track followed by a hunter
To drag (something) behind on the ground

I saw your brother—I saw your brother, he said, nodding his head, as Archer lagged past him, trailing his spade, and scowling at the old gentleman in spectacles.

To show a trailer of (a film, TV show etc.); to release or publish a preview of (a report etc.) in advance of the full publication

There were no surprises in this morning's much-trailed budget statement.

To leave (a trail of)

He walked into the house, soaking wet, and trailed water all over the place.

{v} to drag, to draw or be drawn along
{n} any thing drawn behind or to a length, a track of a hunter, scent left, board, arbor
The entrails of a fowl, especially of game, as the woodcock, and the like; applied also, sometimes, to the entrails of sheep
A strand of glass, roughly circular in section, drawn out from a gather
A route made across a wild region, over rough country, or the like, by the passage of man or animal A trail differs from a path in that a path tends to be a convenient means of foot travel to avoid roads
Also stock; the rear portion of a field carriage, which rests on the ground when firing
A track left by man or beast; a track followed by the hunter; a scent on the ground by the animal pursued; as, a deer trail
If you trail someone or something, you follow them secretly, often by finding the marks or signs that they have left. Two detectives were trailing him I trailed her to a shop in Kensington. = follow
hang down so as to drag along the ground; "The bride's veiled trailed along the ground"
The trail of the serpent is over them all Sin has set his mark on all (Thomas Moore: Paradise and the Peri )
evidence pointing to a possible solution; "the police are following a promising lead"; "the trail led straight to the perpetrator"
An ambiguous term - it is better to use either path or train
A trail is a route along a series of paths or roads, often one that has been planned and marked out for a particular purpose. a large area of woodland with hiking and walking trails
to lag or linger behind; "But in so many other areas we still are dragging"
Any corridor on the land intended exclusively as a pathway for travel by foot, stock (i e horseback), or trail vehicles - such as bicycles, snowmobiles, all-terrain vehicles, and motorcycles (dirt bikes) (Ref 17)
– For purposes of travel by foot, stock, mechanized or motorized trail vehicle (less than 50” in width)
The act of taking advantage of the ignorance of a person; an imposition
A slightly developed, informal pathway access within the property
move, proceed, or walk draggingly pr slowly; "John trailed behind behis class mates"; "The Mercedes trailed behind the horse cart"
a path or track roughly blazed through wild or hilly country a track or mark left by something that has passed; "there as a trail of blood"; "a tear left its trail on her cheek"
To grow to great length, especially when slender and creeping upon the ground, as a plant; to run or climb
Anything drawn behind in long undulations; a train
A footpath or road track through a wilderness or wild region; as, an Indian trail over the plains
Anything drawn out to a length; as, the trail of a meteor; a trail of smoke
to blaze a trail: see blaze see also nature trail, paper trail. Appalachian National Scenic Trail Chisholm Trail Ho Chi Minh Trail Iditarod Trail Sled Dog Race Oregon Trail Santa Fe Trail Trail of Tears
drag loosely along a surface; allow to sweep the ground; "The toddler was trailing his pants"; "She trained her long scarf behind her"
To draw or drag, as along the ground
To take advantage of the ignorance of; to impose upon
If you trail something or it trails, it hangs down loosely behind you as you move along. She came down the stairs slowly, trailing the coat behind her He let his fingers trail in the water
means a linear recreation corridor and associated facilities that are marked, mapped and maintained and allows for travel by people in one or a combination of non-motorized and motorized modes
You can refer to all the places that a politician visits in the period before an election as their campaign trail. During a recent speech on the campaign trail, he was interrupted by hecklers
A trail is a series of marks or other signs of movement or other activities left by someone or something. Everywhere in the house was a sticky trail of orange juice
a beaten track or blazed path
To tread down, as grass, by walking through it; to lay flat
To hunt by the track; to track
Willamette National Forest trail system
A frame for trailing plants; a trellis
To carry, as a firearm, with the breech near the ground and the upper part inclined forward, the piece being held by the right hand near the middle
a track or mark left by something that has passed; "there as a trail of blood"; "a tear left its trail on her cheek"
If you are on the trail of a person or thing, you are trying hard to find them or find out about them. The police were hot on his trail
Anything drawn along, as a vehicle
If a person or team in a sports match or other contest is trailing, they have a lower score than their opponents. He scored again, leaving Dartford trailing 3-0 at the break The polls showed the Tories trailing behind the Government by 17 per cent
That part of the stock of a gun carriage which rests on the ground when the piece is unlimbered
An 18-inch to 24-inch wide travel-way designed for pedestrian and/or horse riders Also includes a travel-way up to 40 inches in width to accommodate off-road vehicles
A trail is a rough path across open country or through forests. He was following a broad trail through the trees. = track
{i} track, footprints; path, way
To be drawn out in length; to follow after
go after with the intent to catch; "The policeman chased the mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit"
{f} follow; drag, tow
A straight list of managed servers on top of Details View, which shows the path taken to the currently displayed Managed Entity
of Gun carriage, under Gun
Follow behind other cases; remains pending
If someone trails somewhere, they move there slowly, without any energy or enthusiasm, often following someone else. He trailed through the wet Manhattan streets
move, proceed, or walk draggingly pr slowly; "John trailed behind behis class mates"; "The Mercedes trailed behind the horse cart
a path or track roughly blazed through wild or hilly country
trail mix
A blend of foods for snacking on the go, as during hikes, usually consisting of some combination of dried fruit, nuts, seeds granola and sometimes small candies, cereal, etc
trail mixes
plural form of trail mix
Trail mix
A combination of dried fruit, grains, nuts, and sometimes chocolate, developed as a snack food to be taken along on hikes
trail mix
A mixture of high-energy foods, such as dried fruit, nuts, chocolate, and seeds, eaten as a snack especially by hikers
Trail of Tears
path taken in 1838 by 17000 Cherokee Indians after being forcibly relocated from their homes in the Southeast to designated lands in Oklahoma (U.S. History)
Trail of Tears
the path that the Cherokees west of the Mississippi River. The journey was extremely long, cold, and difficult, and about 4000 Cherokees died. Forced migration of the Cherokee Indians in 1838-39. In 1835, when gold was discovered on Cherokee land in Georgia, a small minority of Cherokee ceded all tribal land east of the Mississippi for $5 million. The U.S. Supreme Court invalidated the deal, but the ruling was ignored by state officials and Pres. Andrew Jackson refused to enforce it. The subsequent eviction and 116-day forced march of thousands of Cherokee to Oklahoma was badly mismanaged, and inadequate food supply, frigid weather, and the cruelty of escorting troops led to the death of about 4,000 Cherokee
trail a pen
be a writer, be an author
trail behind
be towed behind, be pulled in the back
trail bike
a lightweight motorcycle equipped with rugged tires and suspension; an off-road motorcycle designed for riding cross country or over unpaved ground
trail bike
dirt bike, bicycle or motorcycle used for riding on unpaved ground
trail boss
the person responsible for driving a herd of cattle
trail head
the beginning of a trail
trail off
If a speaker's voice or a speaker trails off or trails away, their voice becomes quieter and they hesitate until they stop speaking completely. `But he had no reason. He of all men' Kate's voice trailed off. = tail away
trail off
fade away, die
trail riding
riding along a roughly blazed path
trail rope
Same as Guide rope, above
trail-blazing
A trail-blazing idea, event, or organization is new, exciting, and original. a trail-blazing agreement that could lead to a global ban on nuclear weapons
audit trail
A formal record or log of the financial transactions of an organization or system, especially such a computerized record
blaze a trail
To show the way or proceed rapidly
blaze a trail
To set precedent or do something novel; to break new ground

We don't want to blaze a trail when we can imitate something that has already been done.

condensation trail
A contrail; a visible line of condensation flowing from the edge of an airplane wing or similar structure
hippie trail
the journeys taken by hippies and others in the 1960s and 1970s, typically involving cheap travel
hit the trail
To leave or depart

It's time for me to hit the trail and be on my way.

paper trail
A written record, history, or collection of evidence

Keep a good paper trail in case anyone asks you why you arrived at that conclusion.

paper trail
the records left by a person or organization in the course of activities
star trail
The line of light recorded on a photographic medium when a time exposure is made of a star in the nighttime sky using a camera on a fixed mount, caused by the rotation of the earth during the period of time when the camera's shutter is held open

The idea behind photographing star trails is wonderfully simple. Just take your old mechanical camera, point it skyward, and leave the shutter open.

throw off the trail
To misguide
trailing
to converge in the direction of travel
trailing
Present participle of trail
vapor trail
US spelling of vapour trail
vapour trail
A contrail
happy trail
A path of pubic hair that usually starts at the belly button and ends in your pubes
Appalachian National Scenic Trail
Footpath, Appalachian Mountains, U.S. Extending over 2,000 mi (3,200 km) from Mount Katahdin, Maine, to Springer Mountain, Georgia, along the crest of the mountains, the trail passes through 14 states, 8 national forests, and 2 national parks. Hikers and volunteers maintain the shelters and campsites. The trail's highest point is Clingmans Dome (6,643 ft [2,025 m]) in the Great Smoky Mountains. Originally established by hikers in the 1930s, it became part of the National Trail System established by the U.S. Congress in 1968
Appalachian Trail
A hiking path of the eastern United States extending about 3,298 km (2,050 mi) from Mount Katahdin in central Maine to Springer Mountain in northern Georgia. It is the world's longest continuous mountain trail
Chisholm Trail
A former cattle trail from San Antonio, Texas, north to Abilene, Kansas. It was important from the 1860s to the 1880s, when it fell into disuse following the expansion of the railroads and the introduction of barbed-wire fencing. the Chisholm Trail a path used for moving millions of cattle from Texas to Kansas during the 1800s. 19th-century route for cattle drives from Texas to Kansas, probably named for the trader Jesse Chisholm (1806?-1868?). The trail ran from south of San Antonio, across Oklahoma to Abilene, Kan., where a railhead was established in 1867. Between 1867 and 1871 1.5 million head of cattle were driven north over the trail to be shipped to markets in the East. After the 1880s the trail's importance declined as other railheads were established
Ho Chi Minh Trail
Former trail system, extending from northern Vietnam to southern Vietnam. It was opened in 1959 and used by North Vietnamese troops in the Vietnam War as the major military supply route. Starting south of Hanoi, the main trail traversed Laos and Cambodia on its way to South Vietnam and required more than a month's march to travel. With underground support facilities, including hospitals and weapons caches, it was the main route for the invasion of South Vietnam in 1975
Iditarod Trail Sled Dog Race
U.S. dogsled race. It is held each March and run over a route between Anchorage and Nome, Alaska. It originated in 1967 as a race 56 mi (90 km) long, but by 1973 it had evolved into the current race, a 1,152-mi (1,855-km) trek roughly tracing an old mail route established in 1910. The race also commemorates an emergency mission to get medical supplies to Nome during a diphtheria epidemic in 1925. It typically takes 9-14 days to complete the race. See also dogsled racing
Oregon Trail
A historical overland route to the western United States extending from various cities on the Missouri River to the Oregon Country and later Oregon Territory. The trail was opened in 1842, and by 1845 more than 3,000 migrants had made the arduous journey. After the coming of the railroad, the trail fell into disuse and was finally abandoned in the 1870s. one of the main paths across the US to the western part of the country, used by pioneers (=people who are the first to go and live in an unknown land) in the mid-19th century. The Trail crossed the Great Plains and the Rocky Mountains before turning towards Idaho, Washington, and Oregon. The journey took around six months, and was extremely dangerous. The pioneers did not have good equipment, and they often suffered from illness or were attacked by Native Americans. Major U.S. route to the Northwest in the 19th century. It stretched about 2,000 mi (3,200 km), from Independence, Mo., to the Columbia River region of Oregon. First used by fur traders and missionaries, it was heavily used in the 1840s by travelers to Oregon, including settlers of the "great migration," led by Marcus Whitman. Of all western trails, it was in use for the longest period, surviving competition from the railroad by serving as a trail for eastward cattle and sheep drives
Overland Trail
Any of several trails, such as the Oregon Trail or the Santa Fe Trail, of westward migration in the United States. The term is sometimes used to refer collectively to all the overland migration routes from the Missouri River to the Pacific Ocean
Santa Fe Trail
A trade route to the southwest United States extending about 1,287 km (800 mi) westward from Independence, Missouri, to Santa Fe, New Mexico. First traversed in 1821, it was the primary wagon and stage route to the Southwest until the coming of the railroad in 1880. an important road in the West of the US, starting in Missouri and ending in Santa Fe, which was used in the 19th century by American settlers. Historic wagon trail from Independence, Missouri, to Santa Fe, New Mexico, U.S. An important commercial route from 1821 to 1880, it was opened by William Becknell and used by merchant wagon caravans. From the Missouri River the trail followed the divide between the tributaries of the Arkansas and Kansas rivers to the site of modern Great Bend, Kan., then proceeded along the Arkansas River. At the western end three routes turned south to Santa Fe, the shortest being the Cimarron Cutoff through the valley of the Cimarron River. When the Santa Fe railroad was completed in 1880, use of the trail ceased
audit trail
Manual or computerized tracing of the transactions affecting the contents or origin of a record Usually, an audit trail documents each time a record was accessed, who accessed it, and what changes, if any, were made
audit trail
In computer/network systems: Record of events (protocols, written documents, and other evidence) which can be used to trace the activities and usage of a system Such material is crucial when tracking down successful attacks/attackers, determining how the attacks happened, and being able to use this evidence in a court of law Authentication The process of establishing the validity of the user attempting to gain access to a system Primary authentication methods are
audit trail
The process whereby a company's accounting system is audited, starting with the original transactions and ending with the set of financial statements which represent the company's financial position and performance during the period under review
audit trail
Information on the significant steps in the progress of a transaction which allows an auditor to determine that there are no errors in the reporting of the transaction In electronic commerce a good audit trail can help resolve programming errors and discrepancies in the how a transaction is recorded by the parties to the transaction
audit trail
A manual or computerized means for tracing the transactions affecting the contents of a record
audit trail
A software tracking system used for data security An audit trail is attached to a file each time it is opened so an operator can trace who has accessed a file and when
audit trail
manual or computerized recording of transactions affecting the contents or origin of a record
audit trail
In computer security systems, a chronological record of system resource usage This includes user login, file access, security violations occurred, legitimate or unauthorized
audit trail
Manual or computerized tracing of the transactions affecting the contents or origin of a record
audit trail
The record of trading information identifying for example, the brokers participating in each transaction, the firms clearing the trade, the terms and time of the trade, and, ultimately and when applicable, the customers involved
audit trail
In the context of sensemaking, a representation of the set of layered sources, assumptions, and annotations related to a conclusion See accountability in sensemaking
audit trail
a chronological record of system activities that is sufficient to enable the reconstruction, reviewing, and examination of the sequence of environments and activities surrounding or leading to an operation, a procedure, or an event in a transaction from its inception to final results Sometimes specifically referred to as a security audit trail
audit trail
In computer security systems, a chronological record of system resource usage This includes user login, file access, other various activities, and whether any actual or attempted security violations occurred, legitimate and unauthorized
audit trail
Record of documentation describing actions taken, decisions made, and funds expended and earned on a project Used to reconstruct the project after the fact for lessons learned and other purposes
audit trail
The record of trading information identifying, for example, the brokers participating in each transaction, the firms clearing the trade, the terms and time of the trade, and, ultimately, and when applicable, the customers involved
audit trail
A file or database that contains a list of changes made to a specific file The information includes the name of the file, the date and time of the change, the person making the change, and the text of the change itself
audit trail
documentation that allows reconstruction of the course of events
audit trail
A system or report that provides the transactions and background data that created a current status
audit trail
A chronological record of system resource usage This includes user login, file access, and other activities, as well as whether any actual or attempted security violations occurred, either legitimate or unauthorized
audit trail
The historic data and information which are available for examination in order to prove the correctness and integrity with which the agreed security procedures related to a key or transaction which allows breaches in security to be detectable
audit trail
Record of transaction in an information system Audit trails enable a user to identify and verify the activity of an information system In TUFIMS, audit trails are the detailed records of transactions at various stages used to trace a source document through final processing and/or to verify the accuracy of the information entered or altered In effect, the primary function of TUFIMS is to provide audit trails
audit trail
Chronological record of system activities or message routing that permits reconstruction and examination of a sequence of events
audit trail
A chronological record of system activities that is sufficient to enable the reconstruction and examination of the sequence of environments and activities surrounding or leading to an operation, procedure, or event in a security-relevant transaction from inception to final results [NCSC88]
audit trail
A record showing who has accessed a computer system and what operations they have performed during a defined period of time Audit trails are useful for maintaining security and for recovering lost transactions
audit trail
A step-by-step record by which financial data can be traced to its source
blaze a trail
{f} lead the way
blazing the trail
making a path, leading the way
campaign trail
trail of visits made for the purpose of promoting a particular candidate or opinion
cattle trail
a trail over which cattle were driven to market
chisholm trail
a former cattle trail from San Antonio in Texas to Abilene in Kansas; not used after the 1880s
deer trail
a trail worn by the passage of deer
exhaust trail
A condensation trail that is visible when water vapor in aircraft exhaust mixes with the air in the vehicle's wake and saturates it
hit the campaign trail
set out on a political campaign, visit various places and promote oneself as a candidate for political office
horse-trail
a trail for horses
iditarod trail
a trail that extends 1,100 miles from Anchorage over the Alaska Range to Nome
indian trail
a trail through the wilderness worn by Amerindians
mountain trail
a trail through mountainous country
nature trail
A nature trail is a route through an area of countryside which has signs drawing attention to interesting animals, plants, or rocks. A trail, as through woods or by a seashore, usually with natural features labeled especially for study. a path through the countryside that is designed so that you can see interesting plants, animals etc along the way
on the trail of
following, trailing, pursuing
paper trail
Documents which provide evidence of someone's activities can be referred to as a paper trail. Criminals are very reluctant to leave a paper trail. Documentary evidence of one's actions: "Judges leave a paper trail, a track record of opinions that tell, literally, where they are coming from" (Ellen Goodman)
paper trail
the written evidence of someone's activities; "this paper trail consisted mainly of electronically stored information
paper trail
series of written documents recording the steps or events in a process (Informal)
rail trail
a path that used to be a railway track but that has been covered with a hard surface for people to walk, run, or ride bicycles on
santa fe trail
a trail that extends from Missouri to New Mexico; an important route for settlers moving west in the 19th century
ski trail
path for skiing, established ski route
trailed
past of trail
trailing
an uncommon method of saluting using a flag on a pole The flag is lowered until it just touches the ground for a few seconds, then raised smartly back up the pole Practiced in some monarchies as a salute to a royal member
trailing
Following a scent that has fallen on the ground to it's source Pronunciation: Tray*ling • (verb) Examples: Cadaver dogs and ground search dogs trail to find an item that has been carried or moved by following it's scent that has settled on the ground Common Misspellings: Traling Related Terms
trailing
from Trail
trailing
& vb
trailing
a trailing plant grows along the ground or hangs down
trailing
Lying on the ground but not rooting; pertaining to stems as in Morning Glory
trailing
(see climber)
trailing
running behind another player
trailing
the pursuit (of a person or animal) by following tracks or marks they left behind
trailing
The act of following any given set of tracks to its conclusion
trailing
Following the trail of game by scenting with the nose Similar or also "TRACKING"
trailing
having the lower score or lagging position in a contest; "behind by two points"; "the 8th inning found the home team trailing"
trails
third-person singular of trail
trails
plural of , trail
vapour trail
va·pour trail vapour trails in AM, use vapor trail A vapour trail is a white line of water vapour left in the sky by an aeroplane, a rocket, or a missile. vapor trail the white line that is left in the sky by a plane
trail