kazanma

listen to the pronunciation of kazanma
Türkçe - İngilizce
gaining

Their relationship really started gaining momentum. - Onların ilişkisi ivme kazanmaya başladı.

win

To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses. - Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu.

That team has little, if any, chance of winning. - O takımın çok az, eğer varsa, kazanma şansı var.

earning

Being an orphan, my father had to start earning money at ten. - Bir yetim olan babam on yaşında para kazanmaya başlamak zorunda kalmıştı.

I will have to wait till I finish schooling and start earning money. - Eğitimi bitirinceye ve para kazanmaya başlayıncaya kadar beklemek zorunda kalacağım.

obtainment
acquisition
winning

If the only thing that mattered was winning, then we'd be depressed. - Önemli olan tek şey kazanmak olsa, o zaman keyfimiz kaçar.

That team has little, if any, chance of winning. - O takımın çok az, eğer varsa, kazanma şansı var.

attainment
achievement
acquirement
of winning
kazan
boiler
kazanmak
earn

Ill-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny. - Haksız kazançlar kısa ömürlüdür.Gerçek para yapmanın tek yolu her kuruşu kazanmaktır.

He earns over 500 dollars a month with that job. - O işle, o ayda 500 doların üzerinde kazanmaktadır.

kazanmak
gain

The man used much money to gain power. - Adam güç kazanmak için çok para kullandı.

To gain time we took the plane. - Zaman kazanmak için uçağa bindik.

kazanma ihtimali az şey
long shot
kazanma yolları
winning ways
kazanma şansı
look in
kazanma şansı az bahse girmek
take the odds
kazanma şansı olmayan at
outsider
kazanma şansı çok bahse girmek
lay the odds
kazanmak
{f} attain
kazanmak
{f} achieve
kazanmak
acquire

In former days, men sold themselves to the Devil to acquire magical powers. Nowadays they acquire those powers from science, and find themselves compelled to become devils. - Geçmişte insanlar sihirli güçler kazanmak için kendilerini şeytana satarlardı. Şimdilerde bu güçleri bilimden kazanıyorlar ve kendilerini şeytanlaşmak zorunda buluyorlar.

kazanmak
take

Tom is going to do whatever it takes to win. - Tom, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaktır.

The important thing is not to win the game, but to take part in it. - Önemli olan oyunda kazanmak değil, oyunun içinde yer almak.

kazanmak
{f} land
kazanmak
realize
kazanmak
come by
kazanmak
{f} gather
değer kazanma
appreciation
kazan
{f} won

She won first prize in the exhibition. - İlk ödülünü sergide kazandı.

In 1958, Brazil won its first World Cup victory. - 1958'de, Brezilya ilk Dünya Kupası zaferini kazandı.

kazan
cauldron

She made pumpkin soup in a black cauldron for Halloween. - Cadılar Bayramı için siyah bir kazanda balkabağı çorbası yaptı.

The cauldron was steaming and bubbling. - Kazan, buhar çıkarıp köpürüyor.

kazan
earn

He earns his living by teaching English. - Hayatını İngilizce öğreterek kazanıyor.

She earns more than she spends. - O harcadığından daha fazla para kazanıyor.

ehliyet kazanma süresi
(Askeri) qualifying period
kazan
(Gıda) cooker
kazan
(Gıda) batch
kazanmak
nett
kazanmak
gross
kazanmak
(Konuşma Dili) get the better of
kazanmak
conquer
kazanmak
(deyim) get the best of
kazanmak
gam
kazanmak
conciliate
kazanmak
garner
kazanmak
(deyim) win the day
kazanmak
notch up
kazanmak
pass
kazanmak
won
kazanmak
bring in
kazan
{f} win

To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses. - Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu.

White to play and win. - Sıra beyazda ve kazandı.

kazan
{f} gain

When we are praised, we gain confidence. - Övüldüğümüz zaman güven kazanırız.

Spain has won the 2010 FIFA World Cup and the national team logo gains the first star. - İspanya, 2010 FIFA Dünya Kupası'nın galibi oldu ve millî takım logosu ilk yıldızını kazandı.

kazan
{f} earned

This is more than I have earned. - Bu, kazandığımdan daha fazla.

He earned the money he needed to go to college. - O, üniversiteye gitmek için ihtiyacı olan parayı kazandı.

kazan
{f} winning

I'm sure of winning the championship. - Ben şampiyonluğu kazanacağımdan eminim.

Winning the election was a great victory for the candidate's political party. - Seçimi kazanmak adayın siyasi partisi için büyük bir zaferdi.

kazan
{f} gaining

Tom is gaining on us. - Tom bizim üzerimizden kazanıyor.

The ominous thunderstorm in the distance was gaining speed and strength. - Uzaktaki uğursuz bir fırtına hız ve güç kazanıyordu.

kazan
kier
kazanmak
{f} draw
kazanmak
carry the day
kazanmak
procure
kazanmak
net
kazanmak
notch
kazanmak
chalk up
kazanmak
{f} win

Winning the election was a great victory for the candidate's political party. - Seçimi kazanmak adayın siyasi partisi için büyük bir zaferdi.

To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses. - Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu.

kazanmak
{f} get

It was not easy to get a lot of money in a short time. - Kısa zamanda çok para kazanmak kolay değildi.

We work to get money. - Para kazanmak için çalışıyoruz.

geri kazanma
recovery
kazan
vessel
kazan
seether
kazanmak
save

We used the computer in order to save time. - Zaman kazanmak için bilgisayar kullandık.

What should I do in order to save time? - Zaman kazanmak için ne yapmalıyım?

zaman kazanma
to save time
üstün gelme, üstünlük, zafer kazanma
come on, superiority, victory, win
arazi kazanma
land reclamation
arazi kazanma
reclamation
bilgi kazanma
knowledge acquisition
elyaf geri kazanma eleği
(Matbaacılık, Basımcılık) drum filter
elyaf geri kazanma eleği
(Matbaacılık, Basımcılık) disk filter
geri kazanma
recovery, recuperation
hayatını kazanma
make a living
hız kazanma
run up
kazan
kepçe: İstanbul kazan ben kepçe. I have searched all over Istanbul
kazan
caldron, cauldron, large kettle
kazan
bowl

Who won the Super Bowl? - Amerikan futbolu şampiyonluğunu kim kazandı?

Who do you think will win this year's Super Bowl? - Bu yılki final karşılaşmasın kimin kazanacağını düşünüyorsun?

kazan
caldron
kazan
(Tekstil) kettle
kazan
boiler; furnace (containing a boiler)
kazan
gross
kazan
cauldron, kettle; boiler, kier
kazanmak
purchase
kazanmak
recover

It took me a whole year to recover my health. - Sağlığımı geri kazanmak tam bir yılımı aldı.

kazanmak
{f} obtain
kazanmak
{f} carry off
kazanmak
bear the bell
kazanmak
(Hukuk) to attain, to acquire
kazanmak
{f} reap
kazanmak
to earn, to gain, to pull sth in, to pull sth down; (yarış, mücadele, savaş, ödül, bahis) to win, to carry sth off, to notch sth up; (sınav) to pass; to get, to obtain, to acquire, to procure
kazanmak
to win the approval and support of
kazanmak
{f} clear

Wilson clearly had the best chance to win. - Wilson kazanmak için şüphesiz en iyi şansa sahipti.

kazanmak
(çok para) clean up
kazanmak
get out of
kazanmak
(ödül) pull off
kazanmak
be in pocket
kazanmak
carry away the bell
kazanmak
to get, acquire, gain
kolay kazanma
walkover
kurallara uygun ama haksız kazanma
gamesmanship
meslekte başarı kazanma
career
para kazanma
earning

I will have to wait till I finish schooling and start earning money. - Eğitimi bitirinceye ve para kazanmaya başlayıncaya kadar beklemek zorunda kalacağım.

Being an orphan, my father had to start earning money at ten. - Bir yetim olan babam on yaşında para kazanmaya başlamak zorunda kalmıştı.

toprak kazanma
land reclamation
yeterli kazanma şans
(Konuşma Dili) sporting chance
üç elden ikisini kazanma
rubber
İngilizce - İngilizce

kazanma teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Kazan
City in Russia, capital of Tatarstan, Russia
Kazan
Turkish-born American stage and film director whose credits include Williams's A Streetcar Named Desire (1947) and the movies On the Waterfront (1954) and East of Eden (1955). City (pop., 2001 est.: 1,090,200), capital of the Tatarstan republic, western Russia. Located at the confluence of the Volga and Kazanka rivers, it was founded in the 13th century by Mongols of the Golden Horde; it became the capital of an independent khanate in the 15th century. In 1552 Ivan IV (the Terrible) captured Kazan and subjugated the khanate. The city was burned in a revolt (1773-74), but after its reconstruction it grew in importance as a trading centre, and by the beginning of the 20th century it was one of the chief manufacturing cities of Russia
Kazan
City in Russia, administrative center of Tatarstan, Russia
Kazan
{i} city west-central Russia on the Volga river; family name; Elia Kazan (1909-2003), Turkish born United States movie and stage director and author of Greek parentage
kazan
an industrial city in the European part of Russia
Türkçe - Türkçe
Kazanmak işi, edinme
kesp
KAZAN
(Osmanlı Dönemi) (KEVZÂN) Semiz şişman kimse
Kazanmak
yutmak
Kazanmak
(Osmanlı Dönemi) KEDŞ
Kazanmak
(Osmanlı Dönemi) TEKESSÜB
kazan
Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı kapalı kap
kazan
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap
kazan
Sazlık yerlerde dibi bulunmayan sulu yer
kazan
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz
kazanmak
Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin
kazanmak
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek. Çıkmak, isabet etmek
kazanmak
Kazanç sağlamak
kazanmak
Edinmek, sahip olmak
kazanmak
Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal
kazanmak
Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak
kazanmak
Tutulmak, yakalanmak
kazanmak
Yenmek, galip gelmek
kazanmak
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
kazanmak
Çıkmak, isabet etmek
kazanmak
Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın
kazanmak
Kendinden yana çekmek
kazanmak
Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa
kazanma