sweep

listen to the pronunciation of sweep
İngilizce - Türkçe
süpürmek

Odayı süpürmek kızımın işidir. - Sweeping the room is my daughter's job.

Yapmak zorunda olduğun bütün şey zemini süpürmektir. - All you have to do is sweep the floor.

yayılmak
çevirmek (bir alanı)
süpürerek temizlemek
hızla ilerlemek
şiddetle ilerlemek
üzerinden geçmek (bir yerin)
istila etmek
geniş kavis
geniş kıvrım
sürtmek
açısal hareket uzantısı
hızla ve gururla ilerlemek
geniş dönemeç
tek bir hareket (el, kol)
akın etmek
çevrelemek (bir alanı)
hışımla yürümek
sürtünmek
çok geniş bir alan
hız ve gururla ilerlemek
sallama
(bir alanı) çevrelemek
{f} süpür

Tozu süpürmemiz gerekir. - We need to sweep up the dust.

Onu odayı süpürürken görüyorum. - I see her sweeping the room.

silkeleme
(at yarışı/vb.) bahis
süpürme

Yapmak zorunda olduğun bütün şey zemini süpürmektir. - All you have to do is sweep the floor.

O bana odayı süpürmemi emretti. - He ordered me to sweep the room.

baca temizleyicisi

Tom bir baca temizleyicisidir. - Tom is a chimney sweep.

çevirmek
geniş alan
almak
(Askeri) ARAMA: Yerleştirilen mikrofonları veya diğer gözlem cihazlarını ortaya çıkartmak için teknik vasıtalar kullanmak. Bak. "technical survey"
azametle
{i} silip süpürme
{i} kerata
süpürge ile temizlemek
{f} süpürüp atmak
{f} taramak
{f} ortadan kaldırmak
salınarak hızla geçmek
{f} silip süpürmek
(Nükleer Bilimler) ekranın yatay taranması
{i} tarama
{f} kıvrılmak (sokak)
{f} azametle yürümek
{f} sert esmek
{f} önüne katmak
{f} uzamak (sokak)
{i} kıvrım
{f} üzerinde gezinmek (parmaklar)
{f} temizlemek
{f} hepsini almak
{f} (swept)
{f} away yok
{i} sürükleme
{f} mayın taramak
{i} mayın tarama
{i} etki alanı
{f} salınarak geçmek
{f} tara
süpürge gibi sürümek
{i} erim
{i} hepsini alma
{f} hızla yayılmak
süpürge sürter gibi sürtmek
{i} ocakçı
{f} ezip geçmek
{f} salınmak
{f} süpürmek: Sweep the kitchen! Mutfağı süpür! She swept the kitchen floor clean. Mutfağın yerini süpürerek temizledi
{i} çıkrık
sweep away
(Fiili Deyim ) (sular) süpürüp götürmek
sweep away
tamamen bitirmek,yok etmek
sweep off
süpürüp atmak
sweep a place
ortalığı süpürmek
sweep away
silip süpürmek
sweep away
süpürmek
sweep button
(Tekstil) etek düğmesi
sweep line
(Denizbilim) halat
sweep mines
mayın taramak
sweep off
üstünden süpür
sweep off
almak (ölüm)
sweep off
üstünden süpürmek
sweep pattern
(Mekanik) silmeli model
sweep picking
(Muzik) sıralı penalama
sweep picking
(Muzik) ardışık penalama
sweep somebody off his feet
aklını başından almak
sweep someone off his/her feet
aklını başından almak
sweep someone off one's feet
kendine aşık etmek
sweep someone off one's feet
kalbini çalmak
sweep someone off one's feet
ayaklarını yerden kesmek
sweep someone off one's feet
tamamen ikna etmek
sweep the board
(deyim) silip süpürmek
sweep the floor
yerleri silmek
sweep the floors
yerleri silmek
sweep the snow
kar süpürmek
sweep under the rag
(deyim) örtbas etmek
sweep under the rag
(deyim) sümen altı etmek
sweep underneath the carpet
(deyim) sümenaltı etmek
sweep underneath the carpet
(deyim) gizli tutmak
sweep underneath the carpet
(deyim) saklamak
sweep underneath the carpet
(deyim) gizlemek
sweep underneath the rug
(deyim) saklamak
sweep underneath the rug
(deyim) sümenaltı etmek
sweep underneath the rug
(deyim) gizli tutmak
sweep underneath the rug
(deyim) gizlemek
sweep up
bir yeri süpürmek
sweep away
sürüklemek
sweep away
süpürüp temizlemek
sweep away
süpürüp temizle
sweep circuit
süpürme devresi
sweep circuit
svip devresi
sweep off his feet
özüne âşık etmek
sweep off his feet
kandırmak
sweep off his feet
ikna etmek
sweep rate
süpürme hızı
sweep sth under the carpet
saklamak
sweep sth under the carpet
gizli tutmak
sweep the board
ne var ne yoksa kazanmak
sweep up
süpür

Tozu süpürmemiz gerekir. - We need to sweep up the dust.

sweep voltage
svip voltajı
sweep voltage
süpürme gerilimi
sweep across
boydan boya süpürmek
sweep angle
(Havacılık) Uçak kanatlarındaki ok acısı
sweep away
süpürüp atmak
sweep away
ortadan kaldırmak
sweep back the ocean
süpürüp geri okyanus
sweep balasting
fırçayla parlatma yöntemi
sweep frequency
süpürme frekansı, svip frekansı
sweep from the sight
gözden süpürme
sweep hand
Saatlerde saniye ibresi
sweep into
silip süpürmek
sweep into
rakiplerini ezip geçmek

On January 22, 1993, another young president who swept into office on a platform of change signed an executive order on the strictest ethics rules ever”.

sweep it with a broom
bir süpürgeyle süpürme o
sweep off
(deyim) (sweep somebody off öneş feet) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini çok heyecanlandırmak
sweep out
(deyim) (sweep out the room) odayı baştan aşağı süpürmek
sweep out
(deyim) (sweep out of the room) odadan azametle çıkmak
sweep round
süpürme yuvarlak
sweep s.o. off his/her feet
k. dili birini kendine sırsıklam âşık etmek
sweep second hand
Saatlerde saniye ibresi
sweep somebody off ones feet
(deyim) (sweep somebody off öneş feet) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini çok heyecanlandırmak
sweep somebody off their feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini kendinize aşık etmek
sweep someone off one's feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek
sweep something under the carpet
(deyim) Bilerek unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Haşır, eskiden hali ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir
sweep something under the carpet
(deyim) Haşır altı etmek
sweep the nation
(deyim) Bütün ulusu ya da kitleyi etkilemek
sweep through
temizleyicisinden
sweep up
süpürmek
sweep voltage
süpürme gerilimi, svip voltajı
sweep along
(Fiili Deyim ) azametle yürüyüp geçmek
sweep along
süpürüp gitmek
sweep aside
bir kenara kaldırmak
sweep away
coşturmak
sweep away
heyecanlandırmak
sweep before one
önüne katmak
sweep before one
sürüklemek
sweep by
(Fiili Deyim ) hızla geçip gitmek
sweep clean
baştan başa değiştirmek
sweep down
süpürüp gitmek
sweep down on
çullanmak
sweep down on
saldırmak
sweep down on
yağmalamak
sweep down on
talan etmek
sweep frequency
(Elektrik, Elektronik,Teknik) süpürme frekansı
sweep jamming
(Askeri) sweep karıştırması
sweep jamming
(Askeri) taramalı karıştırma
sweep jamming
(Askeri) tarama yaparak karıştırma
sweep jamming
(Askeri) ARAMA YAPARAK KARIŞTIRMA: Dar bantlı bir karıştırma şekli olup nispeten geniş işletme frekans bantlarında ileri geri taramayı gösterir
sweep net
tarama ağı
sweep net
kelebek ağı
sweep net
gırgır
sweep off
coşturmak
sweep off
ayırmak (ölüm)
sweep off
heyecanlandırmak
sweep over
süpürüp gitmek
sweep over
üzerine çökmek (korku vb.)
sweep path
(Askeri) MAYIN TARAMASI YAPILMIŞ YOL: Deniz mayın harbinde, tarama derinliğinden daha az tüm derinliklerdeki tarama yapılmış şeridin genişliği
sweep s.o. off his/her
{k} birini kendine sırsıklam âşık etmek
sweep smb. off his feet
aşık etmek
sweep smb. off his feet
aklını başından almak
sweep smb. off his feet
ayaklarını yerden kesmek
sweep the stakes
hepsini kazanmak
sweep the stakes
silip süpurmek
sweep under
(deyim) sweep sth. under the carpet [kd] hatirlanmasini istemdigi bir seyi saklamak veya unutmak
sweep under the carpet
gizlemek
sweep under the carpet
örtbas etmek
sweep up
(bir yeri) süpürmek
sweep up
{f} süpürüp temizlemek
sweep width
(Askeri) arama genişliği
sweep#up
süpür
sweeping
{i} kapsamlı
sweeping
süprüntü
sweeping
{s} geniş kapsamlı
swept
süpürülmüş
sweep away
alıp götürmek
sweep away
yok etmek
sweeping
temizleme
sweeping
arındırma
sweeping
fazla genel
sweeping
büyük çapta
sweeping
geniş
sweeping
çok kapsamlı
sweeping
çok geniş
sweeping
süpürerek
sweeping
yeterince fark gözetmeyen
sweeping
panoramik (manzara)
swept
süprülmüş
chimney sweep
baca temizleyicisi

Tom bir baca temizleyicisidir. - Tom is a chimney sweep.

chimney sweep
baca temizleyici

Tom bir baca temizleyicidir. - Tom is a chimney sweep.

clean sweep
köklü değişim
clean sweep
tam temizlik
clean sweep
tam zafer
expanded sweep control
genişletilmiş tarama kontrolü
horizontal sweep
yatay tarama
linear sweep
lineer süpürme
precision sweep
hassas tarama
sweeping
geniş içerikli
sweeping
{f} süpür

Bir bankacılık skandalı Capitol Hill'i baştan başa süpürüyor. - A banking scandal is sweeping across Capitol Hill.

Tom yeri süpürmeye devam etti. - Tom resumed sweeping the floor.

swept
{f} süpür

Tom evdeki her odayı süpürdü. - Tom swept every room in the house.

Mutfakta zemini süpürdüm. - I swept the floor in the kitchen.

sweeping
{s} şiddetli
expanded sweep
genleştirilmiş süpürme
İngilizce - İngilizce
To clean (a surface) by means of a stroking motion of a broom or brush
A batsman's shot, played from a kneeling position with a swinging horizontal bat
To move through an (horizontal) arc or similar long stroke

as the course of the argument so accustomed you to agreeing that you were swept by it into a ready assent?.

To move something in a particular motion, as a broom
To brush the ice in front of a moving stone, causing it to travel farther and to curl less
A lottery, usually on the results of a sporting event, where players win if their randomly chosen team wins

Jim will win fifty dollars in the office sweep if Japan wins the World Cup.

To play a sweep shot
To search (a place) methodically
A person who stands at the stern of a surf boat, steering with a steering oar and commanding the crew
A flow of water parallel to shore caused by wave action at an ocean beach or at a point or headland
The person who steers a dragon boat
To travel quickly
A chimney sweep
A search (typically for bugs )
A single action of sweeping
To clean (a floor, etc) using a broom or brush
{v} to clean with a besom, pass quickly over, rush over, pass with pomp, fetch a long stroke
{f} clean or clear away with a broom; remove forcefully; brush lightly; quickly pass over or through; scan, search; achieve an overwhelming victory; move lightly and gracefully; move rapidly
{n} the direction of a motion, destruction, a large oar, a range
Used also figuratively
Curve in a stem or log as distinct from an abrupt bend as defined by a crook; usually due to environmental conditions
with a broom, brush, or the like
make a big sweeping gesture or movement
Direction or departure of a curve, a road, an arch, or the like, away from a rectlinear line
A long pole, or piece of timber, moved on a horizontal fulcrum fixed to a tall post and used to raise and lower a bucket in a well for drawing water
To sweep the threshold To announce to all the world that the woman of the house is paramount When the procession called “Skimmington” passed any house where the woman was dominant, each one gave the threshold a sweep with a broom or bunch of twigs (See Skimmington )
If someone sweeps something bad or wrong under the carpet, or if they sweep it under the rug, they try to prevent people from hearing about it. For a long time this problem has been swept under the carpet
To pass a broom across (a surface) so as to remove loose dirt, dust, etc
The compass of any turning body or of any motion; as, the sweep of a door; the sweep of the eye
cover the entire range of
(American football) an attempt to advance the ball by running around the end of the line
In the game of casino, a pairing or combining of all the cards on the board, and so removing them all; in whist, the winning of all the tricks (thirteen) in a hand; a slam
A long plank, usually three inches by five inches, radiating out from the center pole Connected by cable to the top of the center pole, sweeps suspend the platform by means of steel rods
To brush swiftly over the surface of anything; to pass with switness and force, as if brushing the surface of anything; to move in a stately manner; as, the wind sweeps across the plain; a woman sweeps through a drawing- room
The sweeping of workshops where precious metals are worked, containing filings, etc
A running play where two or more offensive linemen leave their stances and run toward the outside of the line of scrimmage (see "pull") The ball carrier takes the handoff from the quarterback and runs parallel to the line of scrimmage, waiting for his blockers to lead the way around the end The run is designed to attack the defensive end, outside linebacker, and cornerback on a specific side The fullback often also leads for a sweep
time-dependent information created by the electron beam moving across a CRT screen
or to clear away dust, dirt, litter, etc
Last hiker in a group -- by design Person follows all others, ensuring that no one falls behind or is left needing assistance
To clean rooms, yards, etc
internal cylinder surface area over which a piston of a reciprocating compressor moves during its stroke Total piston sweep is a consideration in the determination of oil-feed rates for some reciprocating compressor cylinders, and may be determined as: length of stroke x cylinder circumference diameter x 2 x no of cylinders x rpm x minutes of operation
If something sweeps from one place to another, it moves there extremely quickly. An icy wind swept through the streets The car swept past the gate house
Direction and extent of any motion not rectlinear; as, the sweep of a compass
If wind, a stormy sea, or another strong force sweeps someone or something along, it moves them quickly along. landslides that buried homes and swept cars into the sea Suddenly, she was swept along by the crowd
a movement in an arc; "a sweep of his arm" a long oar used in an open boat a wide scope; "the sweep of the plains" win an overwhelming victory in or on; "Her new show dog swept all championships" sweep with a broom or as if with a broom; "Sweep the crumbs off the table"; "Sweep under the bed" clean by sweeping; "Please sweep the floor" move with sweeping, effortless, gliding motions; "The diva swept into the room"; "Shreds of paper sailed through the air"; "The searchlights swept across the sky" cover the entire range of
  The motion employed in moving the searchcoil across the ground See SCAN (def 2)
Refers to gradual bends in the trunk of a tree leaving the trunk less than straight [To return to previous page, click your browser's BACK button then scroll through the page to your last location]
clean by sweeping; "Please sweep the floor"
A movable templet for making molds, in loam molding
One horizontal pass of an oscilloscope's electron beam from left to right across the CRT screen
Base, boss, or cut feature created by sweeping an open or closed profile sketch along one or more path curves Options may include the ability to scale, rotate, or offset the profile as it is swept Additional options may include the ability to control the location and orientation of the datum plane on which the sketch is located in relation to the path curves or other curves or datums Some systems combine the sweep and loft features into a single function
(i) Tillage with a shallow knife, blade, or sweep cultivating tool which is drawn slightly beneath the soil surface cutting plant roots and loosening the soil without inverting it, resulting in minimum incorporation of residues into the soil (ii) A type of cultivator shovel which is wing-shaped
the curvature of a gouge in cross section, being an arc of a circle Gouges are identified by how much curve there is, from 'flat' (almost, but definitely not, a chisel) to 'deep' (or 'quick', the quickest being a semi-circle), with 'medium' in between
win an overwhelming victory in or on; "Her new show dog swept all championships"
Rider who stays at rear to give assistance
If someone makes a sweep of a place, they search it, usually because they are looking for people who are hiding or for an illegal activity. Two of the soldiers swiftly began making a sweep of the premises see also sweeping, chimney sweep
a wide scope; "the sweep of the plains"
Originally called Sweep, this is now the Lathe tool Another tool that can do more than just its basic function The Lathe tool lets you "sweep" a 2D template polygon around an axis to create a 3D object that is symmetrical around that axis, as if you'd created it on a machine lathe You can also cause the object to spiral as you go, or to taper in size
The oar used in a sweep-oared boat; as an adjective, descriptive of the boat itself
If you make a clean sweep of something such as a series of games or tournaments, you win them all. the first club to make a clean sweep of all three trophies
An arrangement to maximize the interest earned by a customer who has both a high-interest rate account and a low- or no-interest account at the same financial institution Funds not being immediately used in the low-interest account are automatically transferred (swept) to the high-interest account, where they remain until the balance in the low-interest account drops below a certain minimum and the funds are transferred back to the first account The funds may be swept to the high-interest account overnight, or for longer periods of time
to brush, or rub over, with a broom for the purpose of cleaning; as, to sweep a floor, the street, or a chimney
To drive or carry along or off with a broom or a brush, or as if with a broom; to remove by, or as if by, brushing; as, to sweep dirt from a floor; the wind sweeps the snow from the hills; a freshet sweeps away a dam, timber, or rubbish; a pestilence sweeps off multitudes
If you sweep things off something, you push them off with a quick smooth movement of your arm. With a gesture of frustration, she swept the cards from the table `Thanks friend,' he said, while sweeping the money into his pocket
A sequence of puretone frequencies, which generates a frequency response curve
sweep with a broom or as if with a broom; "Sweep the crumbs off the table"; "Sweep under the bed"
The act of sweeping
move with sweeping, effortless, gliding motions; "The diva swept into the room"; "Shreds of paper sailed through the air"; "The searchlights swept across the sky"
A search (typically for bugs [electronic listening devices])
To strike with a long stroke
sweep aside
To ignore, brush off
sweep aside
To overcome an obstacle with little effort
sweep aside
To push or brush to the side
sweep someone off their feet
To seduce someone romantically
sweep something under the rug
To conceal a problem expediently, rather than remedy it thoroughly
sweep the board
To win all the prizes in a competition
sweep the board
To get enough votes in an election to gain all the seats
sweep up
to overwhelm
sweep up
to transport to shore by waves

The only thing that frees the country from this curse is a favorable wind; this blows them into the sea, where they drown and are swept up on the beach for days afterwards in great heaps.

sweep up
To clean by sweeping

We swept up the leaves which had blown into the shop.

sweep up
force into some kind of situation, condition, or course of action; "They were swept up by the events"; "don't drag me into this business"
sweep hand
A second hand on a clock or watch, moving on the same dial as the other hands
sweep second hand
A second hand on a clock or watch, moving on the same dial as the other hands
sweep somebody off their feet
(deyim) Cause someone to fall suddenly and completely in love with you
sweep something under the carpet
(deyim) conceal or ignore a problem or difficulty in the hope that it will be forgotten
sweep away
overwhelm emotionally; "Her swept her away
sweep away
overwhelm emotionally; "Her swept her away"
sweep away
eliminate completely and without a trace; "The old values have been wiped out"
sweep hand
a second hand that is mounted on the same center as the hour and minute hand and is read on the minutes
sweep off
overwhelm emotionally; "Her swept her away"
sweep off one's feet
cause dizziness, spin
sweep over
overcome, as with emotions or perceptual stimuli
sweep through
succeed at easily; "She sailed through her exams"; "You will pass with flying colors"; "She nailed her astrophysics course"
sweep under the rug
to conceal something in the hopes it won't be discovered by others; "The president tried to sweep the embarrassing incident under the rug
sweep up
take up the cause, ideology, practice, method, of someone and use it as one's own; "She embraced Catholocism"; "They adopted the Jewish faith"
sweep up
If you sweep up rubbish or dirt, you push it together with a brush and then remove it. Get a broom and sweep up that glass will you? He started working for a gallery sweeping up and making the tea
sweep up
{f} remove dust or dirt from the floor using a broom; embrace and take up the ideology or practice of a person and use it as one's own
chimney sweep
A person whose job is to clean soot from chimneys
clean sweep
A complete or overwhelming victory, especially one in which all or almost all possible electoral contests are won
clean sweep
A thorough change of policies, personnel or things, removing or replacing all or almost all of what was there previously
clean sweep
The winning, by a person or team, of all the possible possible prizes, games, rounds or contests, etc in a competition, season or series
foot sweep
Any of several moves used to trip an opponent by forcefully moving one's legs horizontally at the feet or ankles of one's opponent
mark and sweep
A form of garbage collection in which every accessible object in memory is flagged, leaving unflagged only those that are no longer reachable and can thus be discarded
reverse sweep
a batsman's shot made by swinging the bat in a horizontal arc from leg to off, normally whilst kneeling
reverse sweep
to play such a shot
slog-sweep
to play such a shot
slog-sweep
a shot played, on one knee, with a horizontal bat, hitting the ball hard into the air on the leg side
sweeping
An instance of sweeping

The sidewalk needed a sweeping every morning.

sweeping
wide, broad, affecting many things

He loves making sweeping statements without the slightest evidence.

sweeping
Completely overwhelming

He claimed a sweeping victory.

sweeping
The activity of sweeping

The sidewalk needed sweeping every morning.

make a clean sweep
Remove all unwanted people or things ready to start afresh
make a clean sweep
Win all of a group of related sporting contests
army sweep against
military raid against
chimney sweep
A chimney sweep is a person whose job is to clean the soot out of chimneys. A worker employed to clean soot from chimneys. Also called chimney sweeper. someone whose job is to clean chimneys using special long brushes
chimney sweep
{i} chimney sweeper, person who cleans soot and debris from inside a chimney
clean sweep
revolution, total change
sweeping
A sweeping curve is a long wide curve. the long sweeping curve of Rio's Guanabara Bay
sweeping
taking in or moving over (or as if over) a wide area; often used in combination; "a sweeping glance"; "a wide-sweeping view of the river
sweeping
the act of cleaning with a broom ignoring distinctions; "sweeping generalizations"; "wholesale destruction"
sweeping
the act of cleaning with a broom ignoring distinctions; "sweeping generalizations"; "wholesale destruction" taking in or moving over (or as if over) a wide area; often used in combination; "a sweeping glance"; "a wide-sweeping view of the river
sweeping
present participle of sweep
sweeping
ignoring distinctions; "sweeping generalizations"; "wholesale destruction"
sweeping
Cleaning off surfaces, or cleaning away dust, dirt, or litter, as a broom does; moving with swiftness and force; carrying everything before it; including in its scope many persons or things; as, a sweeping flood; a sweeping majority; a sweeping accusation
sweeping
{s} extensive, general, having a wide range; moving over or through a large area; moving rapidly and forcefully
sweeping
the act of cleaning with a broom
sweeping
disapproval If someone makes a sweeping statement or generalization, they make a statement which applies to all things of a particular kind, although they have not considered all the relevant facts carefully. It is far too early to make sweeping statements about gene therapy
sweeping
{i} removal of dust and dirt with a broom
sweeping
having broad range or effect; "had extensive press coverage"; "far-reaching changes in the social structure"; "sweeping reforms"
sweeping
The action of moving a broom or brush back and forth in the path of a moving stone
sweeping
Sweeping changes are large and very important or significant. The new government has started to make sweeping changes in the economy = far-reaching see also sweep
sweeping
players sweep to make the rock travel farther or to keep it from curling more than desired Good sweepers can increase the distance a stone travels by as much as 15 feet Sweeping creates a thin film of water under the rock, allowing it to glide easier Two players are ready to sweep each shot
sweeping
taking in or moving over (or as if over) a wide area; often used in combination; "a sweeping glance"; "a wide-sweeping view of the river"
sweeping
The automatic switching off of lights throughout an entire building at a preset time or times
sweeping
Building up layers of thick plaster and cutting away the excess with a template (or knife) to create a molding
sweeping
(n) A 3-D modeling operation in which a closed polygon, called a profile, is drawn on the workplane (the U–V plane) and is transformed along a defined path The sweeping technique is procedural in nature in that instructions are given as to how far and in what direction the sweep of the profile is to occur in order to create the solid
sweeps
Rating services survey all television local markets four times yearly, in November, February, May, and July, these are called sweep months
sweeps
Refers to a time during the months of November, March, and May, when both Nielson and Arbitron survey all local market broadcast media for the purpose of rating the stations and their programming
sweeps
term used in southeast of England to describe the sails
sweeps
The monthlong periods, usually in February, May, July and November, when Nielsen Media Research measures audiences in all television markets These periods are important to local stations because they provide comparative ratings across the nation and important to networks because they provide an indepth view of their audience Advertising sales for the upcoming programming season are heavily affected by the outcome of the sweeps
sweeps
Originally precious metal swept from the floor of jewelry manufacturers Sometimes used as a generic term for low-grade scrap
sweeps
Rating periods that measure audiences, four times per year, primarily for television and radio
sweeps
third-person singular of sweep
sweeps
plural of sweep
swept
possessing sweep; "the sleek swept wings of the plane"
swept
possessing sweep; "the sleek swept wings of the plane
swept
of Sweep
swept
past of to sweep
swept
Swept is the past tense and past participle of sweep. Past tense and past participle of sweep. the past tense and past participle of sweep
Türkçe - İngilizce

sweep teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sweep karıştırması
(Askeri) sweep jamming
sweep sayısının karesi
square of sweep number
sweep