means the person who is the subject of protected health information

listen to the pronunciation of means the person who is the subject of protected health information
İngilizce - Türkçe

means the person who is the subject of protected health information teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

individual
birey

Bir bireyin hakları ve sorumlulukları vardır. - An individual has rights and responsibilities.

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

individual
bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

individual
{s} özgün
individual
{s} özel
individual
{i} şahıs
individual
(sıfat) başlıbaşına, özel, tek, kişisel, bireysel, şahsi, özgün, birbirinden ayrı
individual
(isim) birey, fert, kişi, şahıs
individual
başlı başına
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
kişi

Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz. - We are currently looking for individuals who have experience in customer service.

Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir. - Changes in society come from individuals.

individual
tek kişilik
individual
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
individual
(Tıp) Tek, ayrı, yalnız
individual
(Tıp) Kişi, fert
individual
(Tıp) Kişiye has, kişisel
individual
hususiyeti olan
İngilizce - İngilizce
individual
means the person who is the subject of protected health information

  Heceleme

  means the per·son who I·s the sub·ject of protected health in·for·ma·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  minz dhi pırsın hu îz dhi sıbcekt ıv prıtektıd helth înfôrmeyşın

  Telaffuz

  /ˈmēnz ᴛʜē ˈpərsən ˈho͞o əz ᴛʜē səbˈʤekt əv prəˈtektəd ˈhelᴛʜ ənˈfôrˈmāsʜən/ /ˈmiːnz ðiː ˈpɜrsən ˈhuː ɪz ðiː səbˈʤɛkt əv prəˈtɛktəd ˈhɛlθ ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən/

  Günün kelimesi

  warlock