post-

listen to the pronunciation of post-
İngilizce - Türkçe
(önek) sonra
sonra

Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur. - Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women.

Savaştan döndükten sonra birçok asker travma sonrası stres sendromu belirtileri gösteriyor. - After returning from war, many soldiers show signs of post-traumatic stress syndrome.

<span class="word-self">postspan>
postalamak

Tom bir mektup postalamak için postaneye gitti. - Tom went to the post office to mail a letter.

Mektubu postalamak için postaneye gitti. - He went to the post office to mail the letter.

<span class="word-self">postspan> office
postane

Mektubu yazar yazmaz postaneye koşacağım. - As soon as I have written the letter I will rush to the post office.

Yakında bir postane var. - There is a post office close by.

behind
{e} ardındaki

Saldırıların ardındaki kimdi? - Who was behind the attacks?

Tom'un parmaklılar ardındaki zamanı bitti. - Tom's time behind bars is over.

behind
arkaya
<span class="word-self">postspan>
posta

Evimin önünde bir postane var. - There is a post office in front of my house.

Lütfen mektupları postalamayı unutma. - Please don't forget to post the letters.

behind
geriye

Tom arkasında bir ses duydu ve geriye döndü. - Tom heard a noise behind him and turned around.

Tom koltuğunda geriye doğru yaslandı ve ellerini başının arkasına koydu. - Tom leaned back in his chair and put his hands behind his head.

<span class="word-self">postspan>
direk
behind
geride

Biri onun şemsiyesini geride bıraktı. - Somebody left his umbrella behind.

Ekstra yiyeceği geride bırakmaya karar verdiler. - They decided to leave extra food behind.

behind
arkada

Ben, birinin arkadan adımı seslendiğini duydum. - I heard someone call my name from behind.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

behind
arkadan

Arkadan saldırıya uğradık. - We were attacked from behind.

Arabama arkadan çarpıldığı zaman boynum kırıldı. - My neck snapped when my car was hit from behind.

behind
gerisinde

O metotlarında zamanın gerisindedir. - He's behind the times in his methods.

Zamanın gerisinde kalmayayım diye her gün gazete okumayı bir alışkanlık haline getirdim. - I make it a rule to read the newspaper every day lest I should fall behind the times.

behind
(İnşaat) arkasında

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

Evin arkasında büyük bir bahçe vardı. - There was a large garden behind the house.

<span class="word-self">postspan>-free
posta verginsiz
<span class="word-self">postspan>-acquisition
edinim sonrası
<span class="word-self">postspan>-autistic
post otistik
<span class="word-self">postspan>-burn scar
yanık sonrası oluşan sıkar dokusu
<span class="word-self">postspan>-calving
(Hayvan Bilim, Zooloji) Buzağılama Sonrası
<span class="word-self">postspan>-closing
Kapanış sonrası
<span class="word-self">postspan>-college
kolej sonrası eğitim
<span class="word-self">postspan>-colonial
Sömürge sonrası, sömürge dönemi sonrası
<span class="word-self">postspan>-concussive
şok sonrasına ilişkin
<span class="word-self">postspan>-crash
iflas sonrası
<span class="word-self">postspan>-delivery
teslimat sonrası
<span class="word-self">postspan>-doctoral
post-doktora
<span class="word-self">postspan>-evaluation
değerlendirme sonrası
<span class="word-self">postspan>-fordism
(Ekonomi) Esnek birikim: Kapitalist dünyayı 1970’lerden beri yakından inceleyen araştırmacıların çoğu kapitalist üretim örgütlenmesini, tüketim ve birikimde önemli bazı şeylerin oluştuğunu belirtmektedir. Genellikle “post-fordizm”, “esnek uzmanlaşma” ve “esnek birikim” terimleriyle ifade edilen bu değişikliklerin doğası ile ilgili tartışmalar “esneklik” düşüncesine yakınlaşma eğilimindedir
<span class="word-self">postspan>-glacial
(Jeoloji) Buzul devri sonrası
<span class="word-self">postspan>-graduate
lisansüstü
<span class="word-self">postspan>-hoc
bkz. post hoc
<span class="word-self">postspan>-imperial
imparatorluk sonrası
<span class="word-self">postspan>-industrial
Ekonomilerinde artık ağır sanayiye ağırlıklı olarak ihtiyaç duymayan
<span class="word-self">postspan>-installed
kurulum sonrası
<span class="word-self">postspan>-mortem
Ölüm sonraki, öldükten sonraki, öldükten sonra yapılan
<span class="word-self">postspan>-mortem
Öldükten sonraki, öldükten sonra yapılan
<span class="word-self">postspan>-multiplication
Son çarpan
<span class="word-self">postspan>-nasal drip
Geniz akıntısı
<span class="word-self">postspan>-op
ameliyat sonrası
<span class="word-self">postspan>-paid
posta ücreti ödenmiş
<span class="word-self">postspan>-production
Film yapımcılığında kayıtdan sonraki üreetim aşaması
<span class="word-self">postspan>-purchase
post-satın alma
<span class="word-self">postspan>-reading
Okuma sonrası

Post-reading activities in classroom.

<span class="word-self">postspan>-sale
(Pazarlama) Satış sonrası
<span class="word-self">postspan>-tension
son germe
<span class="word-self">postspan>-tensioned concrete
(İnşaat) Art gerilmeli beton
<span class="word-self">postspan>-training
Eğitim sonrası
<span class="word-self">postspan>-transcriptionally
rna sentezitamlandiktan sonra protein sentezinin kontrol edilmesi.yani hatasız protein sentezi için protein sentezi başlamadan önceki kontrol
<span class="word-self">postspan>-translational
post-translasyonel
<span class="word-self">postspan>-traumatic stress disorder
(Tıp, İlaç) Tıravma sonrası sitres bozukluğu
<span class="word-self">postspan>-treatment
tedavi sonrası
<span class="word-self">postspan>-war
Savaş sonrası

Savaş sonrası dönemde, İmparator Showa 1975 yılına kadar Yasukuni Tapınağında toplam 8 kez dua etti. - In the post-War period, up until 1975, Emperor Showa prayed at the Yasukuni Shrine a total of 8 times.

<span class="word-self">postspan>
sonrası

Tom savaş sonrası kuşağa aitti. - Tom belongs to the postwar generation.

Doğum doktorluğu, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgilenir. - Obstetrics deals with pregnancy, childbirth, and the postpartum period.

<span class="word-self">postspan>
sonra

Doğum doktorluğu, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgilenir. - Obstetrics deals with pregnancy, childbirth, and the postpartum period.

Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur. - Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women.

behind
{i} kıç (Argo)
hold the <span class="word-self">postspan>
İş sahibi olmak, işle ilgili bir konumda bulunmak
<span class="word-self">postspan>
{f} posta ile göndermek
<span class="word-self">POSTspan>
{i} kurye
<span class="word-self">POSTspan>
{i} küçük ticaret merkezi
<span class="word-self">POSTspan>
{i} kolon

Köprü on kolonla destekleniyor. - The bridge is supported by 10 posts.

<span class="word-self">POSTspan>
{i}

İş görüşmem ertelenince saat 3'e kadar boş boş gezdim. - When my interview was postponed until 3, I wandered around killing time.

Ben, birkaç saatliğine ev işimi yapmayı erteledim. - I postponed doing my housework for a few hours.

door <span class="word-self">postspan>
kapı dikmesi
<span class="word-self">postspan>
{f} (ilan) yapıştırmak
<span class="word-self">postspan>
postayla göndermek
<span class="word-self">postspan>
atamak
<span class="word-self">postspan>
{f} 1. koymak, yerleştirmek. 2
<span class="word-self">postspan>
mektup

Lütfen mektupları postalamayı unutma. - Please remember to post the letters.

Yarın mektupları postalamayı unutma. - Remember to post the letters tomorrow.

<span class="word-self">postspan>
{f} ilan etmek
<span class="word-self">postspan>
vazifelendirmek
<span class="word-self">postspan>
{i} sütun

Başını bir sütuna çarptı. - He bumped his head against a post.

<span class="word-self">postspan>
(Ticaret) -den sonra
<span class="word-self">postspan>
ahşap dikme
I'd rather <span class="word-self">postspan> as guest
ziyaretçi olarak postalamayı tercih ederim
advance <span class="word-self">postspan>
(Askeri) ileri gözetleme yeri
bounce off the goal <span class="word-self">postspan>
(Spor) direkte patlamak
bounce off the goal <span class="word-self">postspan>
(Spor) direkten dönmek
bounce off the goal <span class="word-self">postspan>
(Spor) direğe takılmak
by return of <span class="word-self">postspan>
ilk posta ile cevap
by return of <span class="word-self">postspan>
ilk posta ile
by return <span class="word-self">postspan>
ilk posta ile
crown <span class="word-self">postspan>
(İnşaat) çatı babası
drill <span class="word-self">postspan>
matkap desteği
ex <span class="word-self">postspan>
(Kanun) meydana gelen
ex <span class="word-self">postspan> facto
makabline şamil
from pillar to <span class="word-self">postspan>
oradan oraya
gate <span class="word-self">postspan>
(İnşaat) kapı sövesi
guard <span class="word-self">postspan>
sancak
guide <span class="word-self">postspan>
yol yanı doğrultu babası
incident command <span class="word-self">postspan>
olay komuta mahalli
king <span class="word-self">postspan>
(İnşaat) çatı merteği
low <span class="word-self">postspan>
(Spor) alçak post
military <span class="word-self">postspan>
(Askeri) garnizon
mooring <span class="word-self">postspan>
(Askeri) palamar babası
newel <span class="word-self">postspan>
(İnşaat) tırabzan babası
observation <span class="word-self">postspan>
(Askeri) gözetleme noktası
official <span class="word-self">postspan>
memuriyet
<span class="word-self">postspan>
yerleştirmek (asker)
<span class="word-self">postspan>
hizmet

Posta hizmetleri devlet tekelindedir. - Postal services are a government monopoly.

Bu ülkede posta hizmeti hızlı değildir. - The postal service in this country isn't fast.

<span class="word-self">postspan>
(Havacılık) mahalli
<span class="word-self">postspan>
(Denizbilim) bodoslama
<span class="word-self">postspan>
(Havacılık) payanda
<span class="word-self">postspan>
asmak (afiş)
<span class="word-self">postspan>
kaydetme
<span class="word-self">postspan>
orun
<span class="word-self">postspan>
(Aydınlatma) iğne
<span class="word-self">postspan>
(Tıp) post
<span class="word-self">postspan>
görev

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

O, hastalık nedeniyle görevinden istifa etti. - He resigned his post on account of illness.

<span class="word-self">postspan>
yerleştirmek
<span class="word-self">postspan>
polis noktası
<span class="word-self">postspan>
görevlendirmek
<span class="word-self">postspan>
acele
<span class="word-self">postspan>
(Otomotiv) kutup başı
<span class="word-self">postspan>
destek
<span class="word-self">postspan>
vazife
<span class="word-self">postspan>
dikmek (nöbetçi)
<span class="word-self">postspan>
yapıştırmak (ilan)
<span class="word-self">postspan>
aktarmak (kayıt)
<span class="word-self">postspan>
(Ticaret) görev yeri
<span class="word-self">postspan>
kol

Onun yakın zamanda yayımlanan öykü koleksiyonu Esperanto'da post modern eserlerin meraklılarını heyecanlandırıyor. - Her recently-released short story collection thrills enthusiasts of postmodern works in Esperanto.

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var. - I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him.

<span class="word-self">postspan> cibos
(Tıp) yemeklerden sonra
<span class="word-self">postspan> dated
(Kanun) ileri tarih taşıyan
<span class="word-self">postspan> day
(Ticaret) posta günü
<span class="word-self">postspan> dose
(Tıp) doz sonrası
<span class="word-self">postspan> edit
(Bilgisayar) son biçimleme
<span class="word-self">postspan> error
(Bilgisayar) gönderme hatası
<span class="word-self">postspan> facto
sonradan
<span class="word-self">postspan> hole
Mesaj delik
<span class="word-self">postspan> mark
posta pulu
<span class="word-self">postspan> modern
postmodern
<span class="word-self">postspan> news
(Bilgisayar) haber postala
<span class="word-self">postspan> office protocol
(Askeri,Bilgisayar) posta ofisi protokolü
<span class="word-self">postspan> office protocol
posta iletişim kuralı
<span class="word-self">postspan> reply
(Bilgisayar) yanıt gönder
<span class="word-self">postspan> sight
(Askeri) çubuk arpacık
<span class="word-self">postspan> text
(Bilgisayar) metni postala
<span class="word-self">postspan> to
(Bilgisayar) postala
<span class="word-self">postspan> war
(Askeri) harp sonrası
<span class="word-self">postspan> war
(Askeri) harp ertesi
<span class="word-self">postspan>-traumatic
(Tıp) post-travmatik
pre and <span class="word-self">postspan>
öncesi ve sonrası
remove from a <span class="word-self">postspan>
el çektirmek
report <span class="word-self">postspan>
(Askeri) ihbar postası
rush from pillar to <span class="word-self">postspan>
(deyim) mekik dokumak
sentry <span class="word-self">postspan>
(Askeri) nöbet yeri
set up a <span class="word-self">postspan>
direk dikmek
stem <span class="word-self">postspan>
(Askeri) baş bodoslaması
stern <span class="word-self">postspan>
(Askeri) dümen bodoslaması
swing <span class="word-self">postspan>
(İnşaat) döndürme mihveri
trading <span class="word-self">postspan>
ticaret merkezi
vacant <span class="word-self">postspan>
(Kanun) münhal
behind
in gerisinde
deaf as a <span class="word-self">postspan>
duvar gibi sağır
deaf as a <span class="word-self">postspan>
tamamen sağır
easy to <span class="word-self">postspan>
yapıştırması kolay
gave a <span class="word-self">postspan>
destek ver
go from pillar to <span class="word-self">postspan>
mekik dokumak
guide <span class="word-self">postspan>
yol işareti
inductive <span class="word-self">postspan>
endüktif post
lamp <span class="word-self">postspan>
çıngı direği
military <span class="word-self">postspan>
kışla
parcel <span class="word-self">postspan>
koli servisi
parcel <span class="word-self">postspan>
paket postası

Bunu paket postasıyla mı göndereceksin? - Are you going to send this by parcel post?

per <span class="word-self">postspan>
postayla
<span class="word-self">postspan>
{f} postala

Oğluma mektupları postalattım. - I got my son to post the letters.

Lütfen bu mektubu postalamayı unutma. - Please remember to post this letter.

<span class="word-self">postspan>
nöbet
<span class="word-self">postspan>
(yarışta) başlama/bitiş çekidi
<span class="word-self">postspan>
garnizon
<span class="word-self">postspan>
postaya atmak
<span class="word-self">postspan>
(adam) göndermek
<span class="word-self">postspan>
tayin etmek
<span class="word-self">postspan>
sakçı çekidi
<span class="word-self">postspan>
kazık
<span class="word-self">postspan>
dikmek
<span class="word-self">postspan>
koymak
<span class="word-self">postspan> box
posta kutusu
<span class="word-self">postspan> chaise
posta arabası
<span class="word-self">postspan> horse
posta atı
<span class="word-self">postspan> office
postahane

Evimin önünde bir postahane var. - There is a post office in front of my house.

Köşe başında postahane vardı. - There used to be a post office on the corner.

<span class="word-self">postspan> road
posta yolu
rail <span class="word-self">postspan>
korkuluk babası
registered <span class="word-self">postspan>
taahhütlü posta
signal <span class="word-self">postspan>
işaret direği
steering <span class="word-self">postspan>
direksiyon kolonu
stern <span class="word-self">postspan>
kıç bodoslaması
behind
geç

Tom parmaklıklar ardında birkaç yıl geçirdi. - Tom spent a few years behind bars.

Tren bugün on dakika geç kaldı. - The train is ten minutes behind today.

<span class="word-self">postspan>
-sonrası

post game - oyun sonarsı.

<span class="word-self">POSTspan>
{i} mektup [brit.]
<span class="word-self">POSTspan>
{i} nöbet yeri
<span class="word-self">POSTspan>
{i} karakol
<span class="word-self">POSTspan>
{i} nokta
<span class="word-self">POSTspan>
{i} yer

Postanede, posta gideceği yere göre sınıflandırılır. - In the post office, mail is classified according to the place where it is to go.

Doğrudan eve gelme yerine uzun bir yol yürüdüm ve postanenin yanında durdum. - Instead of coming directly home, I took the long way and stopped by the post office.

<span class="word-self">POSTspan>
{i} kışla
behind
geri kalmış

Saat on dakika geri kalmış. - The clock is ten minutes behind.

behind
{e} ardından

Güneş bulutların ardından çıktı bile. - Even the sun popped out from behind the clouds.

Diğerlerinin ardından kötü konuşmamalısın. - You must not speak ill of others behind their backs.

behind
behindhand z
behind
be behind the times geri kafalı olmak
behind
borca batmış
behind
dili kıç
behind
zamana ayak uyduramamak
<span class="word-self">postspan>
pref. sonraki
<span class="word-self">postspan>
(Diş Hekimliği) sonra, arkasında anlamında
<span class="word-self">postspan>
postane. f
<span class="word-self">postspan>
(kayıtları) günlük defterden ana
<span class="word-self">postspan>
(power ON SELF TEST) otomatik sınama
<span class="word-self">postspan>
{i} yabancıların kurduğu alışveriş yeri
<span class="word-self">postspan>
İng. postalamak, postaya vermek
<span class="word-self">postspan>
kışla/posta/direk
<span class="word-self">postspan>
{f} afişe etmek
<span class="word-self">postspan>
{f} afişle ilan etmek
<span class="word-self">postspan>
{f} aydınlatmak
<span class="word-self">postspan>
{f} geçirmek (kayıt)
<span class="word-self">postspan>
{f} bilgi vermek
<span class="word-self">postspan>
{f} yerleştirmek [ask.]
<span class="word-self">postspan>
önek sonra
<span class="word-self">postspan>
adını listeye koymak
<span class="word-self">postspan>
ilan yapıştırmak
<span class="word-self">postspan>
sonraki

Hokkaido'ya hareket etmeyi bir sonraki aya erteledi. - He postponed leaving for Hokkaido until next month.

Lütfen bu mektubu bir sonraki postane gezinizde postalayın. - Please mail this letter on your next trip to the post office.

<span class="word-self">postspan>
{i} ordugâh
<span class="word-self">postspan>
geciktiğini veya battığını ilan etmek
<span class="word-self">postspan>
(Askeri) DİKME: Köprüde tabanlı dikme ayaklarda dikme kısmı
İngilizce - İngilizce
after, later
behind
The act of sending a message to a particular network newsgroup
To post is to submit or send a message to a discussion list A post is a message
Post- is used to form words that indicate that something takes place after a particular date, period, or event. the post-1945 era. post-election euphoria. pre-. later than or after something
An article in a newsgroup Posting is the act of sending a post to the newsgroup so that other subscribers can read the article
When you send a message to a newsgroup, you are posting a message to a newsgroup
military installation at which a body of troops is stationed; "this military post provides an important source of income for the town nearby"; "there is an officer's club on the post"
Text writing that a visitor types in and 'posts' to a message board or forum for others to read and reply to
The place on a stock exchange's floor where transactions in the listed stocks occur To transfer financial data from a journal of original entry into a ledger book
cause to be directed or transmitted to another place; "send me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's written"
A post is a single message sent to a newsgroup or message board
the position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post"; "a sentry station"
To send a message to a discussion group or list
mark with a stake; "stake out the path"
The act of placing a message in an on-line conference The noun "posting" is sometimes used to refer to a conference message
a pole or stake set up to mark something (as the start or end of a race track); "a pair of posts marked the goal"; "the corner of the lot was indicated by a stake"
v To send a message to a {mailing list} or {newsgroup} Distinguished in context from `mail'; one might ask, for example: "Are you going to post the patch or mail it to known users?"
display, as of records in sports games
United States manufacturer of breakfast cereals and Postum (1854-1914)
To send a message to a mailing list or newsgroup
Posting is what you do when you add a message to a mailing list or Usenet discussion Your article might be called a "post "
put up; "post a sign"; "post a warning at the dump"
the delivery and collection of letters and packages; "it came by the first post"; "if you hurry you'll catch the post"
To post is to send a message to a newsgroup or forum for other members to read and respond to
when you turn on your PaceBook, it will first run through the POST, a series of software-controlled diagnostic tests The POST checks system memory, motherboards circuitry,keyboard, mouse, monitor (LCD), touch screen and other I/O (input/output) devices (printers, for example are output devices)
A user-generated message or reply found within a forum or discussion area
A newsgroup article Also, the act of sending an article to a newsgroup so that others can read and reply to it
Firmer density of midsole material added to the inner side of the shoe A post is designed to reduce overpronation
any particular collection of letters or packages that is delivered; "your mail is on the table"; "is there any post for me?"; "she was opening her post"
Power On Self Test When a computer starts or boots, the BIOS carries out a procedure that verifies that all the system's components are operating properly The single beep you hear during booting indicates that POST has been successful If POST is not successful, you will hear a series of long and short beeps Make a record of those beeps Computer repair personnel can use the information to help diagnose the problem
transfer (entries) from one account book to another
assign to a post; put into a post; "The newspaper posted him in Timbuktu"
publicize with, or as if with, a poster; "I'll post the news on the bulletin board"
a job in an organization; "he occupied a post in the treasury"
A message sent to a newsgroup
an upright consisting of a piece of timber or metal fixed firmly in an upright position; "he set a row of posts in the ground and strung barbwire between them"
United States aviator who in 1933 made the first solo flight around the world (1899-1935)
mark or expose as infamous; "She was branded a loose woman"
To put in a blind bet, generally required when you first sit down in a cardroom game You may also be required to post a blind if you change seats at the table in a way that moves you away from the blinds
ride Western style and bob up and down in the saddle in in rhythm with a horse's trotting gait
affix in a public place or for public notice; "post a warning"
the system whereby messages are transmitted via the post office; "the mail handles billions of items every day"; "he works for the United States mail service"; "in England they call mail `the post'"
When you send a message to a newsgroup, you are posting a message to a newsgroup Find out more about newsgroups
To post is to send an article or an article response to a newsgroup To post means the message will be seen publicly by thousands of people
To post a bet is to place your chips in the pot (or, commonly, out in front of you, so that your bet can be counted) In poker, posting usually means a forced bet, such as a blind
To send a message to an Internet newsgroup or to place an HTML page on the web or on an intranet
Posting is Internet talk for sending a message to a newsgroup, where it can be read by anyone looking over the newsgroup
assign to a station
United States female author who wrote a book and a syndicated newspaper column on etiquette (1872-1960)
enter on a public list
<span class="word-self">postspan>-apocalyptic
Of or pertaining to the events after the apocalypse
<span class="word-self">postspan>-apocalyptic
The genre of fiction taking place after the apocalypse
<span class="word-self">postspan>-apocalyptic
Of or pertaining to the post-apocalyptic genre

Stephen King is an author of post-apocalyptic fiction.

<span class="word-self">postspan>-chaise
Alternative form of post chaise
<span class="word-self">postspan>-decrement
A decrement operation that takes place after evaluation of the expression that contains the variable being decremented
<span class="word-self">postspan>-decrement
To perform such an operation upon
<span class="word-self">postspan>-haste
Very great hurry

Of this post-haste and rummage in the land..

<span class="word-self">postspan>-haste
quickly, as fast as someone travelling post; with great speed
<span class="word-self">postspan>-increment
An increment operation that takes place after evaluation of the expression that contains the variable being incremented
<span class="word-self">postspan>-increment
To perform such an operation upon
<span class="word-self">postspan>-kinetic
Following destructive warfare

we work with the Special Forces on post-kinetic security.

<span class="word-self">postspan>-lingual deafness
The contracting of deafness after acquiring a first language
<span class="word-self">postspan>-match
Happening after a match
<span class="word-self">postspan>-modern
Of, relating to, or having the characteristics of postmodernism, especially as represented in art, architecture, literature, science, or philosophy that reacts against an earlier modernism
<span class="word-self">postspan>-mortem
Alternative spelling of post mortem
<span class="word-self">postspan>-nasal drip
The accumulation in the throat or back of the nose of excessive mucus produced by the sinuses
<span class="word-self">postspan>-operative
Soon after surgery

The post-operative procedure is as follows.

<span class="word-self">postspan>-operative
Like someone who has recently had surgery

She was looking even paler, more post-operative, as it were, than she had on waking.

<span class="word-self">postspan>-oral
Alternative spelling of postoral
<span class="word-self">postspan>-order
Alternative spelling of postorder
<span class="word-self">postspan>-ovulation
Pertaining to the period immediately after ovulation

Progesterone concentrations rise rapidly in the mare and any post-ovulation treatment carries an increased risk of uterine contamination.

<span class="word-self">postspan>-ovulation
After ovulation

Surgeries could be scheduled on day 10 or 14 post ovulation of a regular menstrual cycle.

<span class="word-self">postspan>-partum
Pertaining to the period immediately after childbirth
<span class="word-self">postspan>-processing
processing after other processes have been completed
<span class="word-self">postspan>-production
The stages of film production happening between the actual filming and the completed film
<span class="word-self">postspan>-rock
A genre of music which uses rock instrumentation for "non-rock" purposes, often producing songs which are akin to rock music, yet still very different
<span class="word-self">postspan>-structuralism
A doctrine that rejects structuralism’s claims to objectivity and emphasises the plurality of meaning
<span class="word-self">postspan>-traumatic stress disorder
any condition that develops following some stressful situation or event; such as sleep disturbance, recurrent dreams, withdrawal or lack of concentration
<span class="word-self">postspan>-war
pertaining to a period of time immediately following the end of a war; where there is a cessation of conflict
<span class="word-self">postspan>-knight
A person who will testify to anything for the right price
<span class="word-self">postspan>-office
{n} a place where letters are delivered for conveyance, or received from a distance
<span class="word-self">postspan>-closing
Post-closing literally means after closing. It's a catch all phrase for jobs or tasks that take place AFTER the actual closing. Post-closing includes the final takedown/bringdown of title and recordation of documents, the issuance of title policies, disbursement of funds not disbursed at the closing table, stuff like that
<span class="word-self">postspan>-fordism
(Ekonomi) The theory that modern industrial production should change from the large-scale mass-production methods pioneered by Henry Ford towards the use of small flexible manufacturing units
<span class="word-self">postspan>-hoc
(adv. & adj.) In or of the form of an argument in which one event is asserted to be the cause of a later event simply by virtue of having happened earlier: coming to conclusions post hoc; post hoc reasoning
<span class="word-self">postspan>-tax
(of income or profits) remaining after the deduction of taxes
<span class="word-self">postspan>-traumatic stress disorder
(Tıp, İlaç) A condition of persistent mental and emotional stress occurring as a result of injury or severe psychological shock
<span class="word-self">Postspan>-Impressionism
Movement in Western painting that represented both an extension of Impressionism and a rejection of its limitations. The term was coined by Roger Fry for the works of Paul Cézanne, Georges Seurat, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, and others. Most of these painters first pursued Impressionism, a style based, in its strictest sense, on the objective recording of nature in terms of the fugitive effects of colour and light. The Post-Impressionists rejected this aim in favour of more ambitious expression, admitting their debt, however, to the pure, brilliant colours of Impressionism, its freedom from traditional subject matter, and its technique of defining form with short brushstrokes of broken colour. Each painter in the movement pursued unique, personal subject matter and, while sharing stylistic goals with the other Post-Impressionists, had a personal form of expression. For example, Cézanne abandoned the Impressionists' virtuoso depiction of evanescent light effects in order to pursue his preoccupation with the underlying structures of natural forms and the problem of unifying surface patterns with spatial depth. Both Gauguin and van Gogh rejected the indifferent objectivity of Impressionism in favour of a more personal, spiritual expression. The Post-Impressionists often exhibited together but, unlike the Impressionists, who were a close-knit and convivial group, they painted mainly alone. In general, Post-Impressionism led away from a naturalistic approach and toward the two major movements of early 20th-century art that followed it: Cubism and Fauvism. See also Neo-Impressionism
<span class="word-self">Postspan>-postscript
{i} PPS, post postscriptum , additional postscript, additional short message added to the postscript
<span class="word-self">postspan>-and-beam system
In building construction, a system in which two upright members, the posts, hold up a third member, the beam, laid horizontally across their top surfaces. In Britain it is called post-and-lintel system, but in the U.S. "lintel" is usually reserved for a short beam that spans a window or door opening. The post and beam formed the basis of architecture from prehistoric to Roman times, and is illustrated by such ancient structures as Stonehenge. All structural openings evolved from this system, which is seen in pure form only in colonnades and in framed structures, the posts of doors, windows, ceilings, and roofs usually being hidden in walls. The beam must bear loads that rest on it as well as its own load without deforming or breaking. Post-and-beam construction has largely been supplanted by the modern steel frame
<span class="word-self">postspan>-condition
A test or assertion that must be true after a method has executed
<span class="word-self">postspan>-condition
A logical expression used in statecharts that indicates the state of an object after an event or message has been detected/received
<span class="word-self">postspan>-condition
what must be try after a function executes Usually applies to the output data or data members of a class With the pre-condition forms a contract between the writer of a function and the user of that function
<span class="word-self">postspan>-condition
An event that must occur or a state that must exist after the Use Case has finished
<span class="word-self">postspan>-dated
On a post-dated cheque, the date is a later one than the date when the cheque was actually written. You write a post-dated cheque to allow a period of time before the money is taken from your account
<span class="word-self">postspan>-feminist
Post-feminist people and attitudes accept some of the ideas of feminism, but reject others. the post-feminist age
<span class="word-self">postspan>-feminist
A post-feminist is someone who accepts some of the ideas of feminism, but rejects others. @ post-feminism post-feminism Post-feminism does not actually exist because we are still in the phase of pre-feminism
<span class="word-self">postspan>-free
having the postage paid by the sender; "I will send it post-paid"
<span class="word-self">postspan>-free
postpaid having the postage paid by the sender; "I will send it post-paid
<span class="word-self">postspan>-free
postpaid
<span class="word-self">postspan>-gay
defined or explained by homosexuals (referring to their lives) by something else rather than by their sexual behavior
<span class="word-self">postspan>-grad
a postgraduate
<span class="word-self">postspan>-haste
If you go somewhere or do something post-haste, you go there or do it as quickly as you can. The pilot wisely decided to return to Farnborough post haste. very quickly
<span class="word-self">postspan>-haste
as fast as possible; with all possible haste; "send it to me post-haste
<span class="word-self">postspan>-haste
as fast as possible; with all possible haste; "send it to me post-haste"
<span class="word-self">postspan>-implementation audit
(Ticaret) A review process that takes place after the installation of a new system to determine status, level of user satisfaction, accomplishment of stated goals and further action items required. It is usually timed to allow the new system to operate for a given period, such as a quarter, to concentrate on ongoing issues rather than those generated and resolved at cutover time
<span class="word-self">postspan>-industrial
An economy that gains its basic character from economic activities developed primarily after manufacturing grew to predominance Most notable would be quaternary economic patterns
<span class="word-self">postspan>-industrial
post-industrial in AM, usually use postindustrial Post-industrial is used to describe many Western societies whose economies are no longer based on heavy industry. relating to the period in the late 20th century when the older types of industry became less important, and computers became more important
<span class="word-self">postspan>-inflammatory hyperpigmentation
{i} darkening of the skin that comes with inflammation inducing
<span class="word-self">postspan>-modern
Post-modern is used to describe something or someone that is influenced by post-modernism. post-modern architecture. = post-modernist
<span class="word-self">postspan>-modernism
Post-modernism is a late twentieth century approach in art, architecture, and literature which typically mixes styles, ideas, and references to modern society, often in an ironic way
<span class="word-self">postspan>-modernist
A post-modernist is a writer, artist, or architect who is influenced by post-modernism. Post-modernist is also an adjective. the post-modernist suspicion of grand ideological narratives. = post-modern
<span class="word-self">postspan>-mortem
(B) discussion of deals following play
<span class="word-self">postspan>-mortem
A term in rapidly declining use that refers to meetings held after a new product project has concluded--either in success of failure The meeting is to facilitate organization learning But the term originated in efforts to pin the blame of a failure, and still suggests that purpose
<span class="word-self">postspan>-mortem
A post-mortem is an examination of something that has recently happened, especially something that has failed or gone wrong. The postmortem on the presidential campaign is under way
<span class="word-self">postspan>-mortem
an examination of a dead body to determine the cause of death
<span class="word-self">postspan>-mortem
After death; pertaining to matters occurring after death A term generally applied to an autopsy or examination of a dead body, to ascertain the cause of death, or to the inquisition for that purpose by the coroner
<span class="word-self">postspan>-mortem
a meeting held to close an online learning project The meeting celebrates the end of the project, and participants discuss what worked and what they would do differently on future e-learning projects
<span class="word-self">postspan>-mortem
A post-mortem is a medical examination of a dead person's body in order to find out how they died. = autopsy
<span class="word-self">postspan>-natal depression
mental phenomenon of depression which occurs with certain women in the period following their giving birth
<span class="word-self">postspan>-obit
{s} effective after a specific person's death; that takes place after a particular person's death
<span class="word-self">postspan>-obit bond
a bond made by a reversioner to secure a loan; payable out of his reversion
<span class="word-self">postspan>-office box
a numbered compartment in a post office where mail is put to be called for
<span class="word-self">postspan>-office box number
the number of a letter box at the post office where mail is collected
<span class="word-self">postspan>-operative
relating to the time after someone has had a medical operation
<span class="word-self">postspan>-prandial
You use post-prandial to refer to things you do or have after a meal. a post-prandial nap. a post-prandial cigar
<span class="word-self">postspan>-primary
after primary school
<span class="word-self">postspan>-production
All production-related tasks that occur after shooting is completed Editing, titling and sound mixing are common post-production activities
<span class="word-self">postspan>-production
The phase of filmmaking that begins after the film has been shot Includes scoring, sound and picture editing, titling, dubbing, and releasing
<span class="word-self">postspan>-production
All of the activity which occurs after the completion of shooting and before the final print is made Includes editing, sound dubbing, titling, etc
<span class="word-self">postspan>-production
In film and television, post-production is the work such as editing that takes place after the film has been shot. The film's post-production will be completed early next year. a film post-production company
<span class="word-self">postspan>-production
refers to the final phase of film or television production, after shooting; includes editing as well as other production activities (e g financial, organisation, distribution)
<span class="word-self">postspan>-production
the stage in filmmaking during which the completed film is created through cutting, editing, and post-synchronization; post-production usually begins with the conclusion of the principal filming and ends with the delivery of the answer print
<span class="word-self">postspan>-production
The last phase of production when the editing occurs, the music, and titles are added
<span class="word-self">postspan>-rotational nystagmus
nystagmus caused by suddenly stopping the rapid rotation of the body; large slow movements of the eyeballs are in the direction opposite to the direction of rotation
<span class="word-self">postspan>-traumatic stress disorder
Post-traumatic stress disorder is a mental illness that can develop after someone has been involved in a very bad experience such as a war. PTSD a mental illness which can develop after a very bad experience such as a plane crash. Psychological reaction occurring after a highly stressing event, characterized by depression, anxiety, flashbacks, recurrent nightmares, and avoidance of reminders of the event. The traumatic events can include automobile accidents, rape or assault, military combat, torture, incarceration in a concentration camp, and such natural disasters as floods, fires, or earthquakes. Long-term effects include marital and family problems, difficulties at work, and abuse of alcohol and other drugs. Psychotherapy, including group therapy, is used in treating the disorder
<span class="word-self">postspan>-viral fatigue syndrome
Post-viral fatigue syndrome is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. = ME
<span class="word-self">postspan>-war
Post-war is used to describe things that happened, existed, or were made in the period immediately after a war, especially the Second World War, 1939-45. In the post-war years her writing regularly appeared in The New Journal pre-war. happening or existing after a war, especially the Second World War   pre-war
<span class="word-self">POSTspan>
Power-On Self-Test
ale <span class="word-self">postspan>
A maypole
complex <span class="word-self">postspan>-traumatic stress disorder
A form of post-traumatic stress disorder that results from extended exposure to extreme trauma
deaf as a <span class="word-self">postspan>
stone deaf (unable to hear at all)
ex <span class="word-self">postspan>
actual
ex <span class="word-self">postspan> facto
Retroactive
ex <span class="word-self">postspan> facto
Formulated or enacted after some event, and then retroactively applied to it
ex-<span class="word-self">postspan>
Alternative spelling of ex post
far <span class="word-self">postspan>
The goalpost furthest from where a cross is made
first past the <span class="word-self">postspan>
voting system where the candidate with the most votes (a plurality) wins, without any form of preference transfer
first-past-the-<span class="word-self">postspan>
Attributive form of first past the post

first-past-the-post system.

folio <span class="word-self">postspan>
A flat sheet of writing paper, usually 17 by 24 inches
from pillar to <span class="word-self">postspan>
From one place (or person, or task) to another; hither and thither, to and fro
goal <span class="word-self">postspan>
Either of the pair of vertical supports limiting the goal in various ballgames, such as soccer, rugby and American football
hitching <span class="word-self">postspan>
a post to which a horse (or other animal) may be tethered to prevent it from straying

Joe and Hoss tied their horses to the hitching post before going into the bank.

hitching <span class="word-self">postspan>
A main shelter at a recreation place (e.g., a campground) where people go to socialize, eat and purchase small items

The two girls who were camping went to the hitching post to buy some hot dogs and buns for the wiener roast.

in the <span class="word-self">postspan>
On the way; soon to arrive

We have survived our trials, yours are in the post.

inquisition <span class="word-self">postspan> mortem
an local investigation, in medieval England, into the lands of a deceased person in order to discover what income and legal rights were due to the crown
king <span class="word-self">postspan>
A central vertical supporting post used in architecture and bridge and aircraft design
last <span class="word-self">postspan>
The sounding of a bugle, signalling the evening hour to bed down, also used at military funerals and remembrance services

Twenty minutes is allowed for the duration of the roll-call, the commencement and finish of which are sounded on the bugle, and are called the first and last ‘posts.’.

listening <span class="word-self">postspan>
A facility established to monitor radio and microwave signals and analyse their content to secure information and intelligence for use by the security and diplomatic community and others
near <span class="word-self">postspan>
The goalpost nearest from where a cross is made
newel <span class="word-self">postspan>
A sturdy supporting post at one end or at a turning point of a staircase banister railing, often topped with a decorative finial. Compare baluster
parcel <span class="word-self">postspan>
A postal service involving the shipping of parcels
paulo <span class="word-self">postspan> futurum
Eventually; sometime in the distant future, or possibly never
plucking <span class="word-self">postspan>
A raised structure such as a tree stump which is used regularly by a bird of prey to dismember its prey, removing feathers and various other inedible parts before consuming it
<span class="word-self">postspan>
A pole in a battery
<span class="word-self">postspan>
A location on a basketball court near the basket
<span class="word-self">postspan>
To send mail

Mail items posted before 7.00pm within the Central Business District and before 5.00pm outside the Central Business District will be delivered the next working day.

<span class="word-self">postspan>
An individual message or parcel sent by mail
<span class="word-self">postspan>
A method of sending mail by a relay system of horses and riders
<span class="word-self">postspan>
An assigned station; a guard post
<span class="word-self">postspan>
sent via the postal service
<span class="word-self">postspan>
A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches
<span class="word-self">postspan>
To send to an electronic forum
<span class="word-self">postspan>
To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog

I couldn't figure it out so I posted a question on Usenet.

<span class="word-self">postspan>
after; especially after a significant event that has long-term ramifications

Lew reckons he had three options for the cash-cow which was Premier post the Coles sale.

<span class="word-self">postspan>
A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth
<span class="word-self">postspan>
Any mail system for sending tangible messages or parcels

sent via post; parcel post''.

<span class="word-self">postspan>
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post
<span class="word-self">postspan>
To pay (a blind)

Since Jim was new to the game, he had to post $4 in order to receive a hand.

<span class="word-self">postspan>
a stud; a two-by-four
<span class="word-self">postspan>
A message posted in an electronic forum
<span class="word-self">postspan>
goalpost
<span class="word-self">postspan>
With the post, on post-horses; express, with speed, quickly

He prided himself on looking neat even when he was riding post.

<span class="word-self">postspan>
a prolonged final melody note, among moving harmony notes
<span class="word-self">postspan>
To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review

Post no bills.

<span class="word-self">postspan> box
A box in which post can be left by the sender to be picked up by a courier

Would you take these letters down to the post box please - they've already got stamps.

<span class="word-self">postspan> boxes
plural form of post box
<span class="word-self">postspan> chaise
A horse-drawn carriage, closed and with four wheels, historically used to transport mail and passengers

She had lately remitted the trespass of a stage-coachman, who had overturned her post-chaise into a ditch;.

<span class="word-self">postspan> count
The number of messages written by a user on an internet forum or message board
<span class="word-self">postspan> festum
after the fact; too late
<span class="word-self">postspan> game
The commentary of sportscasters after a professional sports event
<span class="word-self">postspan> game
Of or pertaining to the time after a sports game, especially the commentary of sportscasters after a professional game
<span class="word-self">postspan> games
plural form of post game
<span class="word-self">postspan> hoc
An instance of the post hoc ergo propter hoc fallacy, in which temporal order is confused with causation
<span class="word-self">postspan> hoc
after the fact
<span class="word-self">postspan> hocs
plural form of post hoc
<span class="word-self">postspan> horn
a valveless cylindrical brass or copper instrument with cupped mouthpiece, used to signal the arrival or departure of a post rider or mail coach
<span class="word-self">postspan> meridiem
after noon, in the afternoon

We reached that amiable town around two hours post meridiem, exceedingly hungry from our anxieties en route.

<span class="word-self">postspan> mold
Evidence of a post (presumably of wood) hole location, discerned during archeological excavation from differences (color, texture, constituents, etc.) of soil in the cavity compared with surrounding matrix soil. The cavity, serving as a mold for the soil and debris (the fill soil) from ambient natural erosion and weathering, became filled over time, indicating the approximate shape of the erstwhile post
<span class="word-self">postspan> mortem
Occurring after death

The injuries were found to have been caused post mortem.

<span class="word-self">postspan> mortem
An investigation of a corpse to determine the cause of death; an autopsy
<span class="word-self">postspan> mortem
Any investigation after something considered unsuccessful, especially used of meetings, games and sports, software development, and projects of any kind
<span class="word-self">postspan> mortems
plural form of post mortem
<span class="word-self">postspan> oak bluff
A type of bluff in no limit poker, where an individual bets a small amount to suggest that she has a strong hand and would like to be called
<span class="word-self">postspan> oak bluffs
plural form of post oak bluff
<span class="word-self">postspan> office
An organisation that delivers letters (for example, Canada Post, Royal Mail, United States Postal Service)
<span class="word-self">postspan> office
A children's game
<span class="word-self">postspan> office
A place (building, office, shop, or counter) concerned with the business of delivering letters, post or mail and selling stamps, etc
<span class="word-self">postspan> offices
plural form of post office
<span class="word-self">postspan> scripts
plural form of post script
<span class="word-self">postspan> scriptum
Written afterwards; appended

Have you ever written “PS” at the end of a letter? If so, you've used Latin words. “PS” stands for the Latin words “post scriptum”, or “after the writing”.

scratching <span class="word-self">postspan>
A wooden post, wrapped in a piece of carpet (or similar material), on which a domestic cat is encouraged to scratch (rather than on the furniture)
telegraph <span class="word-self">postspan>
A pole, usually wooden, that carries telephone lines above a street

Note: In Britain, most cables are now located underground.

terminus <span class="word-self">postspan> quem
the date after which a document must have been written
terminus <span class="word-self">postspan> quem
the date after which an archaeological artifact must have been deposited
tool <span class="word-self">postspan>
A clamp that attaches a tool holder to a machine tool
top-<span class="word-self">postspan>
An act of top-posting
top-<span class="word-self">postspan>
A top-posted message
top-<span class="word-self">postspan>
To make a top-post
top-<span class="word-self">postspan>
To post (a reply to a message) above the quoted original message (generally regarded as poor netiquette)
Türkçe - İngilizce

post- teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

<span class="word-self">postspan>
hide

Thanks for saving my hide. - Benim postumu kurtardığın için teşekkürler.

<span class="word-self">postspan>-empresyonizm
post-impressionism
<span class="word-self">postspan>-fordizm
(Politika, Siyaset) post-fordism
<span class="word-self">postspan>-komünizm
post-communism
<span class="word-self">postspan>-prodüksiyon
(Sinema) post-production
<span class="word-self">postspan>-travmatik
(Tıp) post-traumatic
<span class="word-self">postspan>-infeksiyoz
(Tıp) post-infectious
<span class="word-self">postspan>-koloniyel
(Politika, Siyaset) post-colonial
<span class="word-self">postspan>-nazal akıntı
(Tıp) post-nasal drip
<span class="word-self">postspan>
coat
<span class="word-self">postspan>
fell
<span class="word-self">postspan>
fur
<span class="word-self">postspan> dolduran kimse
taxidermist
<span class="word-self">postspan>
(Tıp) post
<span class="word-self">postspan>
fleece

Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. - Mary'nin postu kar gibi beyaz olan küçük bir kuzusu vardı.

<span class="word-self">postspan> cibum
(Tıp) post cibum
<span class="word-self">postspan> hatası
(Bilgisayar) hata sonrası
<span class="word-self">postspan> hoc
(Pisikoloji, Ruhbilim) post hoc
<span class="word-self">postspan> kavgası
(deyim) rat race
<span class="word-self">postspan> mortem
(Tıp) post mortem
<span class="word-self">postspan> sömürgecilik
postcolonialism
yüksek <span class="word-self">postspan>
(Spor) high post
<span class="word-self">postspan>
pelt
<span class="word-self">postspan>
guard hair
<span class="word-self">postspan>
skin
<span class="word-self">postspan>
made of a skin or pelt
<span class="word-self">postspan>
the position of sheikh in a dervish order
<span class="word-self">postspan>
skin, hide, pelt, fur, coat
<span class="word-self">postspan>
(dressed or undressed) skin, pelt (with its hair, wool, or fur still on it)
<span class="word-self">postspan>
(used sarcastically) post, office, position
post-

  Zıt anlamlılar

  pre-, ante-

  Telaffuz

  Etimoloji

  (prefix.) Middle English, from Latin, from post; akin to Lithuanian pas at, Greek apo away from; more at OF.

  Videolar

  ... a million subscribers that get your blogs when you post them, which is really cool. ...
  ... Here's a post about the San Francisco ...

  Günün kelimesi

  piedmont