bilgi vermek

listen to the pronunciation of bilgi vermek
Türkçe - İngilizce
inform

Television is a very important medium for giving information. - Televizyon bilgi vermek için çok önemli bir araçtır.

state
charge
acquaint
break news
detail
instruct
cue somebody in
give somebody the dope
gen
(Kanun) release information
acquaintance
clear up
apprise
clue
post
enlighten
cue smb. in
to give information, to inform, to instruct, to enlighten, to acquaint (with), to fill sb in (on)
give smb. the dope
post up
keep informed
clear
furnish information
undeceive
provide information
give directions
appriseapprize
bilgi ver
(Bilgisayar) get info
bilgi ver
acquaint

Did he acquaint you with the facts? - Size gerçeklerle ilgili bilgi verdi mi?

bilgi ver
inform

Tom gave Mary some useful information. - Tom Mary'ye biraz faydalı bilgi verdi.

My old friend wrote to me, informing me of his return from abroad. - Eski arkadaşım bana yazdı, yurt dışından dönüşü ile ilgili bilgi verdi.

bilgi verme
edification
bilgi verme
acquaintance
herhangi bir konuda bilgi vermek
To provide information on any subject
bilgi verme
{i} informing
hakkında bilgi vermek
diagnose
hakkında bilgi vermek
snitch
hakkında bilgi vermek
split on
hakkında bilgi vermek
snitch on
hakkında iyi bilgi vermek
give smb. a good character
talimat veya bilgi vermek
brief
tam bilgi vermek
post up
yanlış bilgi vermek
to misinform
yanlış bilgi vermek
misinform
yanlış bilgi vermek
give smb. the bum steer
bilgi vermek