ilan etmek

listen to the pronunciation of ilan etmek
Türkçe - İngilizce
declare

Use the video to declare your love! - Aşkını ilan etmek için video kullan!

In Belgium, Flemish people want to declare their independence someday. - Belçika'da Flaman halkı bir gün bağımsızlığını ilan etmek istiyor.

(Hukuk) announce
proclaim
advertise
give out
cry
denounce
make a declaration
certify
name
profess
noisearound
vote
blow the whistle on
parade
pronounce
make known
promulgate
(alkışlarla) acclaim
clarion
tell the world
blazon out
publicize
advertize
noise about
preconize
blazon abroad
post
publish
trumpet forth
bill
enunciate
annunciate
trumpet
blaze abroad
1. to announce, proclaim, declare, promulgate. 2. to show, manifest
noise abroad
a) to declare, to announce b) to proclaim c) to advertise
give forth
to declare
avow
ilan etmek alkışlarla
acclaim
ilan etme
indiction
ilan etme
declaration
ilan etme
advertising
suçlu ilan etmek
outlaw
ilan et
make a declaration
ilan et
proclaim

Mustafa Kemal Ataturk proclaimed the Turkish Republic in 1923. - Mustafa Kemal Atatürk, 1923'de Türkiye Cumhuriyetini ilan etti.

Iran proclaimed war against the US. - İran ABD'ye karşı savaş ilan etti.

ilan et
announce

They just announced that on the radio. - Az önce onu radyoda ilan ettiler.

He officially announced himself as a candidate. - Kendisini resmen aday olarak ilan etti.

ilan et
made a declaration
ateşkes ilan etmek
(Hukuk) to declare a cease fire
aziz ilan etmek
sanctify a person who has died (Catholic)
aziz ilan etmek
beatify
aziz ilan etmek
bless
duyurmak / ilan etmek
(Hukuk) to announce
evliliği ilân etmek
publish the banns
evliliği ilân etmek
put up the banns
iflas ilan etmek
to declare barkruptcy
iflas ilan etmek
declare bankruptcy
ilan et
declassify
ilan etme
{i} announcement
ilan etme
{i} promulgation
ilan etme
publicity
kral ilan etmek
acclaim smb. as king
kral ilan etmek
acclaim smb. king
kral ilan etmek
proclaim smb. king
resmen ilan etmek
declare formally
resmen ilan etmek
promulgate
savaş ilan etmek
to declare war (on/against sb)
savaş ilan etmek
proclaim war
seferberlik ilan etmek
(Politika, Siyaset) declare mobilization
vatan haini ilân etmek
proclaim smb. a traitor
Türkçe - Türkçe
Açıkça bildirmek
Bir durumu yayım yoluyla duyurmak
Bir durumu yaymak
İlân etmek
duyurmak
ilan etmek