skin

listen to the pronunciation of skin
İngilizce - Türkçe
{f} soymak
cilt

Bir kan pıhtısı cilt üzerinde ortaya çıktığında iyidir ve vücut içinde ortaya çıktığında kötüdür. - A blood clot is good when it occurs on the skin and bad when it occurs within the body.

Tom'un bir cilt rahatsızlığı var. - Tom has a skin condition.

{i} ten

Islak giysiler tene yapışır. - Wet clothes adhere to the skin.

Güneşin sıcaklığını teninde hissetti. - She felt the warmth of the sun on her skin.

deri

Vücuda dokunulduğunda, derideki reseptörler beyne endorfin gibi kimyasalların salınmasına neden olan mesajlar gönderir. - When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.

Hayvanların derisi kıllarla kaplı. - The skin of animals is covered with hair.

pösteki
hafif yaralamak
yüzmek

Koyunu öldürdükten sonra onun derisini yüzmek zorunda kalacaksın. - After you kill the sheep, you'll have to skin it.

(Bilgisayar) dış görünüm
(Konuşma Dili) haşlamak
çıkarmak
cezalandırmak
(Gıda) derisini sıyırmak
(Konuşma Dili) dolandırmak
gön

Vücuda dokunulduğunda, derideki reseptörler beyne endorfin gibi kimyasalların salınmasına neden olan mesajlar gönderir. - When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.

kabuk
derisini soymak
post
derisini yüzmek

Koyunu öldürdükten sonra onun derisini yüzmek zorunda kalacaksın. - After you kill the sheep, you'll have to skin it.

kabuğunu soymak
(Havacılık) Bir hava ya da deniz aracının dış kaplaması, kaporta
{i} tulum
{f} kabuğunu
skin the cat spor elleriyle demir çubuğa asılı iken ayakları ve bütün vücudu kolları
{i} cimri
deri ile kaplamak
{f} kazıklamak
{f} sıyırıp çıkarmak
soyup soğana çevirmek
para yolmak
{i} kabuk: banana skin muz kabuğu
{i} dazlak

Bir grup dazlak Tom'u öldüresiye dövdü. - A group of skinheads beat Tom to death.

deri ile örtülmek
{i} süt, yoğurt v.b.'nin üstünde
{f} sıyırmak; hafif yaralamak: He fell and skinned his knee. Düştü ve dizi sıyrıldı
{i} kaplama
{f} -in derisini yüzmek
(Tıp) deri, cilt, cutis
deri,v.derisini yüz: n.deri
{i} zar
{f} sıyırmak
{i} (hayvana ait) deri; post: bearskin ayı postu
gömlek
deri yüzmek
(Gıda) soymak deri
ancak
dövmek
(Tıp) cilt testi
teni
cildin
skin and bones
bir deri bir kemik

Hasta adam sadece bir deri bir kemik kalmıştı. - The sick person was only skin and bones.

Zavallı yaşlı adam o kadar zayıfladı ki şimdi sadece bir deri bir kemik. - The poor old man became so thin that now he's just skin and bones.

skin and bone
bir deri bir kemik
skin disease
(Tıp) temriye
skin diseases
(Tıp) deri hastalıkları
skin diving
aletli dalış
skin tracking
(Askeri) radar takibi
skin up
tırmanmak
skin alive
çiğ çiğ yemek
skin cancer
deri kanseri
skin cell
deri hücresi
skin color
cilt rengi

Cilt rengi fark etmez. - Skin color makes no difference.

skin colour
cilt rengi
skin deep
yüzeysel

Güzellik sadece yüzeyseldir. - Beauty is but skin deep.

skin disease
cilt hastalığı
skin dive
tüpsüz suya dalmak
skin doctor
cilt doktoru
skin effect
yüzey etkisi
skin friction
yüzey sürtünmesi
skin game
hileli kumar oyunu
skin graft
nakledilen deri parçası
skin grafting
deri aşısı
skin grafting
deri nakli
skin problem
cilt problemi
skin track light
yüzey tarama ışığı
skin wool
tabak yünü
skin wool
post yünü
skin-deep
yüzeysel
skin-deep
sathi
skin care product
Cilt bakım ürünü
skin cell
gözenek, deri hücresi
skin contact
Cilde temas
skin effect
(Elektrik, Elektronik) Yüzey etkisi: Elektronik devrelerde,bir iletkenden akan akımın frekansı yükseldikçe elektronların iletkenin dış yüzeyinden akmaya zorlanması ve sonuçta daha az bir alan akım tarafından kullanılacağından iletkenin rezistif direncinin frekansla doğru orantılı olarak artması
skin effect
(Elektrik, Elektronik) Yüzey etkisi: Üzerinden akım geçirilen bir telde, elektrik akımı, frekansına göre telin bütün kesitini de kullanabilir, bu kesitin bir kısımını da. belli bir malzemeden (demir, alüminyum, bakır, gümüş, altın)yapılmış, belli bir kesit alanına sahip iletkenden, belli bir frekansın üzerinde bir frekansla (50 hz, 150 hz, .1khz, 100khz....) geçirilen elektrik akımı bu iletkenin tamamını değil yüzeyini kullanır. Örneğin dikdörtgen kesitli bakır iletkenin üst onda birlik kısmını kullanıp, kalan yüzeyine elektrik uğratmadan kullanabiliriz. Bu yöntemle kayıplar, endüktanslar azaltılarak elektrik makinalarına yol verilebilir. Bu olay sayesinde, elektrik akımı şehirlere yüksek frekansla yollanır ve daire kesitli iletkenlerin ortası kullanılmadığından malzeme kârı sağlanır
skin folds
deri kıvrım
skin irritation
cilt tahrişi
skin lightening
deri rengini açıcı krem
skin of one's teeth
(deyim) Bkz. by the skin of öne's teeth
skin oil
cilt yağı
skin patch
deri yama
skin rash
Ciltte oluşan kızarıklık
skin sb alive
birini çığ çığ yemek
skin tag
(Tıp, İlaç) Cilt yüzeyinde oluşmuş çıkıntı, et beni, akrokordon
skin test
deri testi
skin walker
Bazı kızılderili efsanelerindeki hayvana dönüşebilen insan
skin-breaking
derinin bütünlüğünün bozulması
skin-tight
cilt geçirmez
skin adherence
(Tıp) deri adherensi
skin age
(Tıp) cilt yaşı
skin brooder
(Denizbilim) deride kuluçkalayıcı
skin burn
(Tıp) cilt yanığı
skin burns
(Tıp) cilt yanıkları
skin deep
üstünkörü
skin distance
(Havacılık) atlama mesafesi
skin diver
aletsiz dalgıç
skin diver
aletsiz dalan kimse
skin diving
dalgıç giysisi olmadan dalma
skin diving
aletsiz dalma
skin diving
aletsiz dalış

Tom artık aletsiz dalışa gitmiyor. - Tom doesn't go skin diving anymore.

skin dose
(Nükleer Bilimler) deri dozu,cilt dozu
skin down
inmek (ağaç, direk vb'nden)
skin down
inmek (ağaç/direk)
skin dryness
deri kuruluğu
skin effect
(Nükleer Bilimler) deri etkisi
skin eruption
döküntü
skin eruption
(Tıp) cilt tahrişi
skin eruption
geceyanığı
skin filling
(Tıp) cilt dolgusu
skin friction
cidar sürtünmesi
skin friction
yüzeysel sürtünme
skin game
dolandırıcılık
skin game
üçkâğıt
skin graft
deri naklinde kullanılan deri parçası
skin grafting
deri plantasyonu
skin neoplasms
(Tıp) deri tümörleri
skin out
sıvışmak
skin out
kabuğunu soymak
skin out
toz olmak
skin out
derisini yüzmek
skin over
kabuk bağlamak
skin paint
(Askeri) radar belirtisi
skin paint
(Askeri) RADAR BELİRTİSİ: Bir cisimden yansıyan radar sinyalinin sebep olduğu radar belirtisi
skin panel
(Otomotiv) dış saç
skin pass mill
temper hadde
skin perfusion
(Tıp) deri perfüzyonu
skin plate
deri kaplama
skin plate
deri tabaka
skin pores
(Anatomi) deri gözenekleri
skin powder
cilt pudrası
skin problem
(Tıp) cilt rahatsızlığı
skin problem
(Tıp) cilt sorunu
skin swab
(Tıp) cilt sürüntüsü
skin texture
cilt dokusu
skin through
becerebilmek
skin through
zar zor başarmak
skin through
güçbela becermek
skin through
ancak geçmek (dar bir yerden)
skin through
güçbela başarmak
skin tonedown
(Askeri) DERİNİN GİZLENMESİ: E1 ve göz derisinin çevre tonuna uydurulması
skin tonedown
(Askeri) derinin gizlenmesi
skin tracking
(Askeri) RADAR TAKİBİ: Bir cismin radar belirti (skin paint) araçları ile takibi
skin waste
deri kırpıntısı
skin wool
hayvan yünü
skin' test
(Tıp) deritestleri
Nonintact skin
Yüzeyinde herhangi bir yaralanma olan, sağlıksız cilt
make one's skin crawl
Korkutmak, huzursuz etmek
banana skin
muz kabuğu
be no skin off someone's nose
(deyim) birisinin umurunda olmamak
be no skin off someone's nose
(deyim) umurunda olmamak
drenched to the skin
(deyim) sırılsıklam
get under one's skin
kızdırmak
having skin
kabuklu
intact skin
Yüzeyinde herhangi bir yaralanma olmayan, sağlıklı cilt
irritate the skin
pişirmek
jump out of one's skin
(deyim) korkuyla yerinden sıçramak
jump out of one's skin
(deyim) aklı başından gitmek
mere skin and bone
bir deri bir kemik
oily skin
yağlı cilt
protect skin
teni korumak
save one's skin
postu kurtarmak
save one's skin
paçayı kurtarmak
skin care
cilt bakımı
skin diving
(Askeri) serbest dalış
skinning
deri yüzmek
skinning
(Gıda) deri yüzme
skins
(Otomotiv) lastikler
soaked to the skin
iliklerine kadar ıslanmak
soaked to the skin
sırılsıklam
soaked to the skin
sırsıklam olmak
soaked to the skin
sırsıklam
tender skin
(Tıp) hassas cilt
without skin
kabuksuz
animal skin
hayvan derisi
be all skin and bones
bir deri bir kemik olmak
be no skin off sb's nose
birinin umurunda olmamak
below the skin
derinin altında
by the skin of one's teeth
kılpayı
by the skin of one's teeth
son anda
get under sb's skin
birinin sinirine dokunmak
get wet to the skin
iliklerine kadar ıslanmak
goose skin
kaz derisi
skinned
yüzülmüş
skinned
{f} derisini yüz
thick skin
kalın cilt
bluish skin
mavimsi cilt
combination skin
karma cilt
get under so.'s skin
altında öyle olsun. 'ten s
it's no skin off my nose
(deyim) Bana farketmez! Dert değil! Olmasa da olur!
skinned
derisi yüzülmüş
skinned
derili
through the skin
deri yoluyla
skinned
derisi soyulmuş
skinned
deri gibi
skinned
{s} kabuk bağlamış
İngilizce - İngilizce
nudity, particular bare breasts
A subgroup within an Australian aboriginal people, also called a section, subsection, or moiety. These divisions are cultural, not related to a person's physical skin. (Reference: Macquarie Aboriginal Words, Macquarie University, 1994, paperback ISBN 0-949757-79-9, introduction.)
To apply a skin to (a computer program)
The skin and fur of an individual animal used by humans for clothing, upholstery, etc
An alternate appearance (texture map or geometry) for a 3D character model in a video game
A set of resources that modifies the appearance and/or layout of the graphical user interface of a computer program
To injure the skin of
The outer protective layer of the fruit of a plant
The outer protective layer of the body of any animal, including of a human
To use tricks to go past a defender
Rolling paper for cigarettes
Short for skinhead
To remove the skin and/or fur of an animal or a human
A congealed layer on the surface of a liquid
To high five
{n} a covering of flesh, hide, rind, body
In architecture, the outer membrane of a building: the brick walls, glass and steel cladding, and so on
the rind of a fruit or vegetable
A layer of relatively dense materials used on the surface of the core of a sandwich structure
(1) General The outer covering of an animal (2) In the strict sense The outer covering of small mammals and other vertebrates, e g sheep and goats; or of the immature animal of the larger species, e g calves and colts Used in relation to pigs, reptiles, birds and fish (3) Leather, made from (1) and (2) which has not been split (4) The outer covering of a fur-bearing animal dressed and finished with the hair on
A subgroup within an Australian aboriginal people, also called a section, subsection, or moiety. These divisions are cultural, not related to a person's physical skin
This notation indicates that direct or airborne contact with the product may result in significant absorption of the product through the skin, mucous membranes or eyes Inclusion of this notation is intended to suggest that preventative action be taken against absorption of the agent through these routes of entry
This designation sometimes appears alongside a TLV or PEL It refers to the possibility of absorption of the particular chemical through the skin and eye Thus, protection of large surface areas of skin should be considered to prevent skin absorption so that the TLV is not invalidated
The tissue forming the external covering of the body Skin can be donated and transplanted
To strip off the skin or hide of; to flay; to peel; as, to skin an animal
The film that forms on the surface of a stored paint or caulk It is caused by exposure to air
bruise, cut, or injure the skin or the surface of; "The boy skinned his knee when he fell
a person's skin regarded as their life; "he tried to save his skin"
The outer covering of an aircraft, which includes the covering of wings, fuselage, and control surfaces
A common bet where each hole is worth a predetermined wager; usually, the wager is carried over to the next hole if nobody wins outright
{i} dermis, outer layer of tissue which forms a covering on the body; rind of fruit or vegetables; external covering; membrane; leather sac, canteen made from animal hide
the tissue forming the hard outer layer (of e g a fruit)
The bark or husk of a plant or fruit; the exterior coat of fruits and plants
The hide of an animal, separated from the body, whether green, dry, or tanned; especially, that of a small animal, as a calf, sheep, or goat
climb awkwardly, as if by scrambling
The higher-density outer surface of a foam usually occurring when the foam surface cools more rapidly than the core
a fruit strip the skin off; "pare apples" bruise, cut, or injure the skin or the surface of; "The boy skinned his knee when he fell
To strip of money or property; to cheat
Your skin is the natural covering of your body. His skin is clear and smooth There are three major types of skin cancer The only difference between us is the colour of our skins
Alternative window design Skins became fashionable with Winamp, a desktop player that allows users to create colorful variations of the program's default windows Many other music programs can be skinned, and skins are almost always freely downloadable
An animal skin is skin which has been removed from a dead animal. Skins are used to make things such as coats and rugs. That was real crocodile skin
To use a replacement image for the graphical user interface of (a computer program)
The outer protective layer of any plant or animal
A Skin is a polygonal mesh that is associated with a set of bones/joints within a Cluster As the joints move the mesh is redraw to smoothly contain the joints class
The external membranous integument of an animal
If you skin a dead animal, you remove its skin. with the expertise of a chef skinning a rabbit. see also -skinned, banana skin
The outer covering of living tissue over the bones, striated muscles, ligaments, and internal organs of a person
a relatively dense layer at the surface of the material
To remove the skin of a food, such as poultry or fish, before or after cooking
To become covered with skin; as, a wound skins over
Exterior pellicle of the grape
an outer surface (usually thin); "the skin of an airplane"
To produce, in recitation, examination, etc
the tissue forming the hard outer layer of e
a natural protective covering of the body; site of the sense of touch; "your skin is the largest organ of your body"
to make your skin crawl: see crawl. Surface covering of the body that protects it and receives external sensory stimuli, consisting of an epidermis over a thicker dermis. The epidermis contains cells involved in immune defenses, sensory receptors, pigment cells, and keratin-producing cells. The last harden and migrate to the surface to form a dead, relatively dry outer layer of horny tissue that constantly sloughs away. The dermis contains sensory nerves and blood vessels within connective tissue. Collagen and elastin fibres give skin its tough, elastic quality. Cells scattered through it produce its components and take part in immune and other skin responses. A fat layer under the dermis provides nutritional storage, cushioning, and insulation. Skin disorders range from dermatitis and acne to skin cancer. Changes in skin colour (e.g., jaundice) or texture may be clues to systemic disorders. See also dermatology; hair; integument; nail; perspiration; sebaceous gland; sweat gland
If you say that someone has a thick skin, you mean that they are able to listen to criticism about themselves without becoming offended. You need a thick skin to be a headmaster
That part of a sail, when furled, which remains on the outside and covers the whole
bruise, cut, or injure the skin or the surface of; "The boy skinned his knee when he fell"
a bag serving as a container for liquids; it is made from the skin of an animal a natural protective covering of the body; site of the sense of touch; "your skin is the largest organ of your body"
The skin of a fruit or vegetable is its outer layer or covering. The outer skin of the orange is called the `zest'. banana skins
To cover with skin, or as with skin; hence, to cover superficially
strike against an object; "She stubbed her one's toe in the dark and now it's broken"
is the appearance of a player, like a faceplate, that doesn't change the function
The covering, as of planking or iron plates, outside the framing, forming the sides and bottom of a vessel; the shell; also, a lining inside the framing
body covering of a living animal
A feature that provides an easy way to build a custom interface for things like music players on the Web The designer creates a set of images, and then maps the images to player functions An end user then plays the content using the buttons and controls that have been designed
n An alternative graphical interface for an operating system (OS) or a software program A skin customizes the look of the OS or program but does not affect its functionality Programs that allow the use of skins usually make standards available for the creation and distribution of new skins
See Bottle, 1
Think of skins as the look & feel part of a Plone experience A skin contains the HTML, CSS, JavaScript, Images and all the interactions between the user and the Plone Different skins can be apllied to the same content, meaning a content can be viewed in many different ways Some skins provide extra features and pages over others
skin and bones
Said of one who is emaciated; very skinny, as from lack of nutrition

Look at that starving dog; he's nothing more than skin and bones.

skin cancer
A malignant growth on the skin, such as melanoma
skin color
The color of human skin
skin color
One's ethnicity
skin colour
Alternative spelling of skin color
skin diving
Present participle of skin dive
skin diving
The act of swimming underwater with equipment
skin effect
The tendency of alternating current to distribute itself in a conductor such that the current density is greater near the surface than near the core. The effect increases with frequency
skin effects
plural form of skin effect
skin flick
A pornographic film

Trading is scheduled to begin next month in the shares of another purveyor of erotica, Olympia Press; its latest skin flick, Barbara, cost $32,000 to make, grossed $11,700 in its second week in Manhattan and is scheduled for national distribution.

skin flicks
plural form of skin flick
skin flute
A penis
skin flutes
plural form of skin flute
skin forming alloy
An alloy that has a narrow solidification range, usually less than 50 °C
skin forming alloys
plural form of skin forming alloy
skin graft
A piece of skin grafted during such a surgery
skin graft
A operation to graft a piece of skin, moving it from one place to another, a dermoplasty
skin grafts
plural form of skin graft
skin in the game
A stake; something at risk
skin magazine
An adult or pornographic magazine
skin magazines
plural form of skin magazine
skin tag
A small flap of skin that hangs off of the surface of one's skin
skin tags
plural form of skin tag
skin up
To make a cannabis cigarette
skin-deep
shallow, superficial

Chris Huhne, environment spokesman for the Liberal Democrats, said Mr Blair's remarks showed he was delusional on climate change and that his environmentalism was only skin deep. - The Independent, 10/01/07.

skin-dive
To swim underwater with equipment
skin-flick
Of or pertaining to one or more skin flicks (pornographic motion pictures)

The defendant was Mature Enterprises Inc., operator of the World, a Manhattan skin-flick theater charged with promoting obscenity by showing the highly publicized Deep Throat..

skin-magazine
Attributive form of skin magazine, noun

She had a skin-magazine, superficial beauty.

skin conditioning agent
(Kozmetik) ingredients that enhance the appearance of dry or damaged skin by reducing flaking and restoring suppleness
skin conditioning agent
(Kozmetik) an ingredient that usually acts by attracting and holding moisture in the skin
skin effect
(Elektrik, Elektronik) The skin effect is the tendency of an alternating electric current (AC) to distribute itself within a conductor so that the current density near the surface of the conductor is greater than that at its core. That is, the electric current tends to flow at the "skin" of the conductor
skin tag
(Tıp, İlaç) A small soft pendulous growth on the skin esp. around the eyes or on the neck, armpits or groin; acrochordon
skin walker
In some Native American legends, a skin-walker is a person with the supernatural ability to turn into any animal he or she desires, though they first must be wearing a pelt of the animal, to be able to transform. Similar lore can be found in cultures throughout the world and is often referred to as shapeshifting by anthropologists
skin a flint
do anything for money
skin a tiger
remove the hide from a tiger
skin alive
remove one's skin while he is still alive; save; defeat
skin and bone
overly skinny, so skinny that you can see his bones
skin and bones
very thin
skin bag
leather pouch used to hold fluids
skin bottle
leather pouch used to hold fluids
skin cancer
Malignant tumour of the skin, including some of the most common human cancers. Though recognizable at an early stage, it has a significant death rate. Light-skinned people have the highest risk but can reduce it by limiting exposure to sunlight and to ionizing radiation. The most common types arise in the epidermis (outer skin layer) and have become more frequent with the thinning of the atmosphere's ozone layer. The most serious form is melanoma, which is frequently fatal if not treated early with surgery. Cancers arising from the dermis are rare; the best-known is Kaposi sarcoma
skin cancer
malignant tumor on the skin
skin cancer
a malignant neoplasm of the skin
skin care
care for the skin
skin care
Skin care involves keeping your skin clean, healthy-looking, and attractive. a unique range of natural skincare products
skin cell
any of the cells making up the skin
skin color
complexion: the coloring of a person's face
skin deep
Something that is only skin deep is not a major or important feature of something, although it may appear to be. Beauty is only skin deep
skin disease
a disease affecting the skin
skin dive
{f} swim under water with air supplied by snorkel or scuba equipment
skin diving
underwater swimming with air supplied by snorkel or scuba equipment
skin diving
underwater swimming with a breathing apparatus
skin diving
The sport of swimming under water with flippers and a face mask and usually with a snorkel rather than a portable air supply.skin diver n
skin effect
the tendency of high-frequency alternating current to distribute near the surface of a conductor
skin effect
The tendency of alternating current to flow near the surface of a conductor
skin effect
The tendency of alternating current to travel only on the surface of a conductor as its frequency increases
skin effect
The phenomenon in which the depth of penetration of electric current into a conductor decreases as the frequency increases
skin effect
The tendency of alternating current to travel on the surface of a conductor as the frequency increases
skin effect
  The tendency of alternating current to flow near the surface of a conductor, thereby restricting the current to a small part of the total cross-sectional area and increasing the resistance to the flow of current   Note:   The skin effect is caused by the self-inductance of the conductor, which causes an increase in the inductive reactance at high frequencies, thus forcing the carriers, i e , electrons, toward the surface of the conductor   At high frequencies, the circumference is the preferred criterion for predicting resistance than is the cross-sectional area   The depth of penetration of current can be very small compared to the diameter   [From Weik '89]
skin effect
The phenomenon in which the depth of penetration of electric currents into a conductor decreases as the frequency increases
skin effect
The tendency of high frequency current to travel near the outside of an electric conductor rather than through its cross section Skin effect increases the effective resistance of a wire at higher frequencies While skin effect is a very important concern when working at the high frequencies of radio and television, it is widely considered to be a minor issue at the relatively low frequencies used in the audio world There are many audio purists, however, who dispute this and claim that it still does make a difference
skin effect
Really cool characteristic of high frequency high voltage The voltage doesn't actually go through the conductor It rides on the outside of it That is why when you touch a plasma globe, it doesn't knock you across the room (they run at about 10000V) Notice that I underlined high frequency If you try this with the output of a neon sign transformer, then you will just end up dead 60 Hz is not high frequency By high frequency, I mean above 20 kHz (rough guess) Most tesla coils run at about 100-250 kHz I have seen pictures of someone running about 1 MV of electricity through their body (he had thimbles on his fingers as discharge points so the arcs wouldn't burn him)
skin effect
The tendency of alternating current to travel on the surface of a conductor as its frequency increases
skin effect
The phenomenon wherein the depth of penetration of electric currents into a conductor decreases as the frequency of the current increases
skin effect
The tendency of alternating current, as its frequency increases, to travel only on the surface of a conductor
skin effect
technically, a physical phenomenon that relates to the limited penetration into a conductor of an RadioFrequent signal according to its frequency In a direct current case everything is constant and so nothing seems to happen With an alternating current, however, there is a delay in the magnetic field's response to the change in current and the 'old' magnetic field tends to push the current towards the outside of the conductor As the frequency increases, so does the effect until at very high frequencies the entire current flows in a very narrow skin on the conductor - hence the name Skin effect is negligable in car audio applications
skin eruption
eruption on the skin occurring as a symptom of a disease
skin game
swindle, act of deceit
skin graft
a piece of skin taken from a donor area and surgically grafted at the site of an injury or burn
skin graft
piece of healthy skin that is used to substitute skin that has been damaged in a burn or in another accident
skin graft
A surgical graft of healthy skin from one part of the body to another or from one individual to another in order to replace damaged or lost skin.skin grafting n. a medical operation in which healthy skin is removed from one part of your body and used on another part to replace burned or damaged skin
skin out
go away, get out
skin over
form a scar
skin over
grow new skin over an injury
skin patch
transdermal patch: a medicated adhesive pad placed on the skin for absorption of a time released dose of medication into the bloodstream
skin pop
inject (drugs) into the skin
skin test
A test for detecting an allergy or infectious disease, performed by means of a patch test, scratch test, or intracutaneous injection of an allergen or extract of the disease-causing organism
skin test
any test to determine immunity or sensitivity to a disease by introducing small amounts on or into the skin
skin transplant
operation where pieces of skin are transferred from a healthy place to a damaged area
skin-deep
involving a surface only; "her beauty is only skin-deep"; "superficial bruising"; "a surface wound
skin-deep
involving a surface only; "her beauty is only skin-deep"; "superficial bruising"; "a surface wound"
skin-deep
superficial, shallow, not deep
skin-dive
swim underwater with a breathing apparatus
skin-diver
an underwater swimmer equipped with a face mask and foot fins and either a snorkel or an air cylinder
skin-diving
the sport of swimming under water with light breathing equipment but without a protective suit diver
skin-grafting
transplanting of healthy skin to a burn or wound
skin-tight
Skin-tight clothes fit very tightly so that they show the shape of your body. the youth with the slicked down hair and skin-tight trousers. skin-tight clothes fit tightly against your body   baggy
beauty is only skin deep
What matters is a person's character, rather than his/her appearance
buffalo-skin
Made from buffalo leather or hide
buffalo-skin
An article of clothing manufactured from buffalo-skin. Often constructed in the plural
buffalo-skin
The hide, whether tanned or not, of one buffalo
buffalo-skin
Leather made from buffalo hide
by the skin of one's teeth
barely; closely; by a narrow margin; with nothing to spare

I passed the test by the skin of my teeth.

comfortable in one's own skin
Relaxed and confident in one's manner of presenting oneself and interacting with others; conveying the impression that one has a clear, satisfying understanding of one's own abilities and situation

Perot was witty and comfortable in his own skin, which I thought would reassure his supporters and perhaps sway some of the undecided voters.

comfortable in one's skin
Alternative form of comfortable in one's own skin
coon-skin cap
Alternative spelling of coonskin cap
coon-skin caps
plural form of coon-skin cap
coon-skin hat
Alternative form of coonskin cap
coon-skin hats
plural form of coon-skin hat
give some skin
To greet or congratulate someone by slapping his or her palm; see slap me five

Long time, bro. Give me some skin.

glabrous skin
Skin normally devoid of hair
goose skin
Raised skin, usually caused by the involuntary erection of hairs on the neck or arms caused by cold, excitement, or fear
jump in one's skin
To start with fright

The neighborhood, to our ears, seemed haunted by approaching footsteps; and what between the dead body of the captain on the parlor floor, and the thought of that detestable blind beggar hovering near at hand, and ready to return, there were moments when, as the saying goes, I jumped in my skin for terror.

make someone's skin crawl
To disturb or bother; to frighten or disgust

The sound of fingernails on a chalkboard just makes my skin crawl.

no skin off one's back
No harm to one

If he wants to make a mess in his own room, it's no skin off my back.

no skin off one's nose
No harm to one

You can be as critical of them as you like. It's no skin off my nose.

save someone's skin
to prevent an undesirable occurrence
save someone's skin
To save someone's life
skinned
Simple past tense and past participle of skin
skinned
Covered in a thin membrane resembling skin
skinning
Present participle of skin
skinning
exceptionally cold
soaked to the skin
Extremely wet
there's more than one way to skin a cat
A problem generally has more than one solution
intact skin
Healthy skin in which there are no breaks, scrapes, cuts, or abnormal openings that allow pathogens to enter
make one's skin crawl
Disturb, bother; frighten; disgust
nonintact skin
Unhealthy skin in which there are breaks, scrapes, cuts, or abnormal openings that allow pathogens to enter
a skin
{n} fell
skinned
{a} covered with skin, flayed
The skin
leather
skinless
Skinless meat has had its skin removed. skinless chicken breast fillets
skinless
{s} having no skin; having no casing (as of sausages)
skinless
Not having an outer layer of skin or skin like material or with such a layer removed
skinless
Having no skin, or a very thin skin; as, skinless fruit
skinned
{s} having skin of a particular type (i.e. dark-skinned)
skinned
having the skin scraped off; "skinned knees and scraped elbows"
skinned
Having skin (or similar outer layer) totally or partially removed
skinned
Having skin
skinned
Having skin of a specified kind. Often used in combination: fair-skinned; dark-skinned
skinned
past of skin
skinning
(Colloquial) (regarding the weather) exceptionally cold
skinning
oxidation or drying of the surface to form a thick or thin layer of dried ink on top of ink contained in a package which is not completely air tight
skinning
present participle of to skin
skinning
the formation of a dense film on the surface of a liquid coating or mastic
skinning
This is the process where a model is wrapped around a skeleton When the skeleton moves, the model will move correspondingly The model effectively forms a skin over the skeleton joints
skinning
Moving bone elements, textures wrapped around bone "Skins" on texture of elbow will stretch
skinning
A skin object is the same as a lofted object See Loft
skins
Skins are colorful, customized and interchangeable sets of graphics, which allow Internet users to continually change the look of their desktops or browsers, without changing their settings or functionality Skinnable applications are growing in popularity and available through a variety of Web tools, including ICQ, RealNetworks and NeoPlanet Skins are becoming a valuable marketing tool to reach new audiences because, unlike rich media banners, they can be implemented easily and at a lower cost In addition, skins are tiny files that are easy to download or email, hence, popular skins spread rapidly through the Net Several companies already use skins to market to their target audiences, including New Line Cinema, which joined with NeoPlanet to create a "Dr Evil" skin to help promote the latest Austin Powers movie For a collection of more than 4,000 skins ready for download at http: //www Skinz org
skins
(also "skin game, skins game") a type of competition or wager format where only a uniquely low score can win a hole Example: In skins/a skin game/a skins game to win a hole one must be the only one with the lowest score, and if nobody has the lowest score alone the bet typically "carries over" to the next hole until someone does have the lowest score alone
skins
Plural of skin
skins
Full Name: Description: When referring to PDAs, this is the color of the outer layer of the device
skins
(aka: "skin game", "skins game") a type of competition or wager format where only a uniquely low score can win a hole (each hole in this type of a competition is known as a 'skin') Example: "In a skins game to win a hole one must be the only one with the lowest score "
skins
third-person singular of skin
skins
2-Dimensional avatar graphics to wrap around 3-D characters in Quake
skins
Strips of material that are temporarily affixed to the bottom of skis for climbing (hiking on skis) sustained grades Usually only used in the backcountry
skin

  Türkçe nasıl söylenir

  skîn

  Zıt anlamlılar

  body, core, interior, middle, cover

  Telaffuz

  /ˈskən/ /ˈskɪn/

  Etimoloji

  [ skin ] (noun.) 13th century. From Middle English skinn, from Old Norse skinn 'animal hide', from Proto-Germanic *skenþan (cf. Old English scinn 'hide', Dutch (Flemish) schinde 'bark', German dialect Schinde 'fruit peel'), from pre-Celtic/Germanic *skento (cf. Breton skant 'scales', Old Irish ceinn 'id.'), from Proto-Indo-European *skend- 'to split off' (cf. Irish scainim 'I tear, burst', Latin scindere 'to split, divide', Sanskrit chinátti 'he splits'), nasal variant of *skeh₁i-d 'to cut'. More at shed.

  Ortak Eşdizimliler

  skin deep, skin care, skin diving

  Videolar

  ... That's with skin softening enhancements. ...
  ... There's a trillion of them crawling on your skin right now. ...

  Günün kelimesi

  scepter