coat

listen to the pronunciation of coat
İngilizce - Türkçe
{f} kaplamak
{i} kaban

Hem Tom hem de Mary ağır kış kabanları giyiyorlardı. - Tom and Mary were both wearing heavy winter coats.

Kabanını al. Soğuk bugün. - Take your coat. It's cold today.

{i} palto

Üstüne paltonu giy. Giymezsen üşütürsün. - Put on a coat. If you don't, you'll catch a cold.

Bir palto giymelisin. - You should wear a coat.

{i} ceket

Tom bugün okula giderken yeni bir ceket giydi. - Tom wore a new coat to school today.

Tom ceketinin fermuarını kapadı. - Tom zipped up his coat.

mont

Emily şiddetli yağmurda üzerinde mont olmadan beklemeye devam etti. - Emily kept on waiting in the heavy rain with no coat on.

Bu montun cepleri yok. - This coat doesn't have pockets.

{i} örtü
{f} örtmek

Onların işi duvarları sıva ile örtmektir. - Their job is to coat the walls with plaster.

{i} (hayvanın derisindeki) tüyler
{i} manto

Kürk mantolar satışa sunulmuştur. - Fur coats are on sale.

Annem bu manto ile dışarı çıkmayı seviyor. - Mother likes to go out in this coat.

{i} post
(İnşaat) astar

Bu ceket kürkle astarlanmıştır. - The coat is lined with fur.

(Gıda) bulamak
kürk

Kürk mantolar satışa sunulmuştur. - Fur coats are on sale.

Onun ceketinin içi kürktür. - Her coat is fur on the inside.

bir tabaka (boya vb) sürmek
don (at)
katman
kat

Evin yeni bir kat boyaya ihtiyacı var. - The house needs a new coat of paint.

Ev taze boya katıyla harika görünüyordu. - The house looked wonderful with its fresh coat of paint.

{f} kapla

Hiç bir duvarı kireçle kapladın mı? - Have you ever coated a wall with lime?

Makine tozla kaplandı. - The machine was coated with dust.

kaplama
tabaka

İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula. - Apply two coats of the paint for a good finish.

{f} sürmek (boya/sıva)
askı

Bu ceketi bir askıya as. - Put this coat on a hanger.

Tom kapıya yakın askılardan birine ceketini astı. - Tom hung his coat on one of the hooks near the door.

dress coat frak on his coattails sayesinde
(Tekstil) 1. ceket, palto, manto 2. kaplamak, örtmek
coat of armas hanedan arması
(Tıp) Organ duvarında farklı dokulardan meydana gelen tabakalardan her biri (Damar duvarında olduğu gibi)
{f} sarmak
(Tıp) Bir organ veya oluşumu, zar şeklinde dıştan saran tabaka, dış örtü
{f} giydir
{i} kabuk
{f} kaplamak; bir tabaka (boya v.b.) sürmek
{i} parka
coattail coattails frakın kuyrukları
{i} kaput
geçmek coat hanger elbise askısı
giydirmek
boya katı
tabaka (boya)
boya

Duvar boya ile kaplıydı. - The wall was coated with paint.

Onlar sandalyeye bir kat boya sürdüler. - They put a coat of paint on the chair.

paltolu
paltoluk
astarlamak
kap
coating
{i} kaplama
frock coat
{i} frak
coat hanger
askı
coat hanger
portmanto
coat hook
çengel
coat hook
kanca
coat hanger
elbise askısı
coat of arms
arma
coat of arms
hanedan arması
coat of mail
zırh
coat of paint
bir kat boya

Onlar sandalyeye bir kat boya sürdüler. - They put a coat of paint on the chair.

Evin yeni bir kat boyaya ihtiyacı var. - The house needs a new coat of paint.

coat stand
portmanto
coat dress
kat elbise
coat pipe
ceket boru
coat tree
(Ev ile ilgili) Korkuluk şeklindeki elbise askılığı
coat with
kat ile
coat with a lacquer, as done in japan
bir cila ile ceket gibi Japonya'da yapılan
coat-of-arms
ceket-of-silah
coat and skirt
tayyör
coat and skirt
etek ceket
coat armor
hanedan arması
coat check
(fiil)stiyer
coat check
vestiyer
coat check
vestiyercinin verdiği fiş
coat closet
gardırop
coat closet
elbise dolabı
coat lining
(Tekstil) palto astarı
coat of arms
armalı giysi
coat of arms
armalı kalkan
coat of mail
zırh elbise
coat of tar
katran katı
coat of tar
katran tabakası
coat tail
frak kuyruğu
coat tails
frak kuyrukları
coat trailing
kışkırtıcı
coat trailing
tahrik edici
covert coat
av ceketi
bouclé coat
(Dans) Bukle ceket
coating
(Otomotiv) boyama
coating
(İnşaat) gömlek
lab coat
laboratuvar önlüğü
morning coat
sabahlık
body coat
astar boya
body coat
altkat boya
bond coat
bağlayıcı astar
coated
boyalı
coated
sıvalı
coated
kaplama
coating
bulaşma
coating
kaplanma
coating
elbiselik kumaş
coating
örterek
coating
kaplayan
coating
(Havacılık) cila
coating
sıvama
coating
yüzey kaplama
coating
örtme
coating
(Havacılık) boya
coating
koruyucu kılıf
duffel coat
çoban biçimi palto
finishing coat
(İnşaat) son kat
fur coat
(Tekstil) kürk palto
ground coat
astar
ground coat
astar boyası
powder coat
toz boya
priming coat
astar
sclerotic coat
(Optik) gözakı
sclerotic coat
(Optik) sklera
scratch coat
çarpı
seed coat
(Botanik, Bitkibilim) tohum zarfı
service coat
(Askeri) günlük ceket
skim coat
perdah sıvası
sport coat
erkek için spor ceket
surface coat
sıva
top coat
(İnşaat) son kat boya
top coat
dayanıklı
top coat
pardösü
top coat
palto
wearing coat
aşınma tabakası
aluminium coat by spraying
püskürtmeyle alüminyum kaplama
aluminium coat by vaporizing
buharlaştırmayla alüminyum kaplama
aluminium-coat
alüminyum kaplamak
anti acid coat
asitlere dayanıklı örtü
asphalt fog coat
asfaltlı karartma örtüsü
asphalt prime coat
asfaltlı astar tabakası
asphalt seal coat
asfaltlı örtü tabakası
box coat
kalın arabacı paltosu
choroid coat
damarkatman
choroid coat
koroit
claw coat
frak
coated
kaplı

Duvar boya ile kaplıydı. - The wall was coated with paint.

Bu bronz heykel pasla kaplıdır. - This bronze statue is coated with patina.

coated
kaplanmış

Uçak toz ile kaplanmıştı. - The plane was coated with dust.

coating
tabaka
coating
kat
coating
astar
coating
{f} kapla
cut one's coat according to one's cloth
ayağını yorganına göre uzatmak
dres-coat
frak
duffel coat
kalın tüylü kaban
frock coat
redingot
fur coat
kürk manto
fur coat
kürk ceket
hooded coat
başlıklı ceket
hot dip coat
sıcak daldırmalı örtü
joseph's-coat
horozibiği
metal-coat
metal kaplamak
mink coat
vizon kürk
sable coat
samur kürkü
sack coat
ceket
scratch coat
birinci sıva
scratch coat
kaba sıva
seed coat
tohum kabuğu
swallow-tailed coat
frak
tail coat
frak
tin-coat
kalaylamak
trail one's coat
kavga çıkarmak
trail one's coat
belasını aramak
trail one's coat
kaşınmak
trench coat
yağmurluk

Hem Tom hem de Mary yağmurluk giyiyorlardı. - Both Tom and Mary were wearing trench coats.

Tom bir yağmurluk giyiyor. - Tom is wearing a trench coat.

trench coat
trençkot

Tom her zaman güneş gözlüğü ve bir trençkot giyer. - Tom always wears sunglasses and a trench coat.

Tom bir trençkot giyiyordu. - Tom was wearing a trench coat.

trench coat
su geçirmez palto
Coated
küsen
base coat
Asıl boya tabakasından önce atılan astar boya tabakası
coated
kapla(mak)
coats
Katlar
duffel coat
çoban biçimi palto, kalın tüylü kaban
duster coat
(Giyim) Uzun etekli pardesü
fresh coat of paint
taze boya katı
fur lined coat
kürk astarlı
inside of a coat
içinde kat
leather coat
deri ceket
loose coat
gevşek ceket
mackinaw coat
Mackinaw kat
over coat
kat fazla
pea coat
bezelye kat
protein coat
Protein örtüsü
scratch coat
birinci şiva, kaba şiva
seal coat
(İnşaat) Sathı kaplama, yüzeysel asfalt kaplama
sealing coat
örtme tabakası
seed coat
Tohum zarı
skim coat
perdah sivası
suede coat
süet ceket
suit coat
Takım elbisenin ceketi
tack coat
Asfalt tabakası (yol yapımı)
to cling to somebodys coat-tails
frak kuyrukları birisi benim sarılmak
top coat
üst kat
turn a coat
Bir kat çevirmek
white coat
(Giyim) Laboratuvar önlüğü
winter coat
kış ceket
wire coat hanger
(Giyim) Tel aşkı, tel elbise askısı
work coat
iş ceket
workers coat
işçi podyesi
coat hanger
askılık
coated
{s} sıvanmış
coated
{s} giymiş
coated
kapla

Duvarı kille kapladığın doğru mu? - Is it true that you coated the wall with clay?

Makine tozla kaplandı. - The machine was coated with dust.

coated
{s} örtülü
coated
{s} paslı (dil)
coated
paslı
coater
(Nükleer Bilimler) kaplayıcı
coating
kumaş/kaplama
coating
{i} örtü
coating
{i} paltoluk kumaş
coating
{i} sıva
coating
{f} kapla: prep.kaplayarak
coating
{f} ört: pre
coating
(Tekstil) 1. kaplama, örtme 2. elbiselik kumaş, paltoluk kumaş
İngilizce - İngilizce
The fur or feathers of animal
To cover with a coat of some material

One can buy coated frying pans, which are much easier to wash up than normal ones.

A covering of material, such as paint
To cover as a coat
canvas painted with thick tar and secured round a mast or bowsprit to prevent water running down the sides into the hold (now made of rubber or leather)
An outer garment covering the upper torso and arms
{v} to cover with a coat or layer
A single layer of paint on a surface
n mantel
An animal's coat is the fur or hair on its body. Vitamin B6 is great for improving the condition of dogs' and horses' coats
To cover with a layer of any substance; as, to coat a jar with tin foil; to coat a ceiling
A layer of any substance covering another; a cover; a tegument; as, the coats of the eye; the coats of an onion; a coat of tar or varnish
A coat of paint or varnish is a thin layer of it on a surface. The front door needs a new coat of paint. to cover something with a thin layer of something else
To cover a food with another ingredient, such as egg or flour, by sprinkling, dipping, or rolling
an outer garment worn on the upper body and varying in length and style according to fashion and use
Same as Coat of arms
To dip food into egg, bread crumbs, or sauce until completely covered Also used do describe covering baked goods with frosting or icing Cool To refrigerate or let food sit at room temperature until it is no longer warm to the touch
If you coat something with a substance or in a substance, you cover it with a thin layer of the substance. Coat the fish with seasoned flour. + coated coat·ed TV pictures showed a dying bird coated with oil
put a coat on; cover the surface of; furnish with a surface; "coat the cake with chocolate
put a coat on; cover the surface of; furnish with a surface; "coat the cake with chocolate"
a thin layer covering something; "a second coat of paint"
A petticoat
Cut your coat according to your cloth Curtail your expenses to the amount of your income; live within your means Si non possis quod velis, velis id quod possis Near is my coat, but nearer is my skin “Tunica pallío propior est ” “Ego proximus mihi ” To baste one's coat To dust his jacket; to beat him To wear the king's coat To be a soldier Turning one's coat for luck It was an ancient superstition that this was a charm against evil spirits (See Turncoat) “William found A means for our deliverance: `Turn your cloaks, Quoth hee, `for Pucke is busy in these oakes ' ” Bishop Corbett: Iter Boreale Coat of Arms A surcoat worn by knights over their armour, decorated with devices by which heralds described the wearer Hence the heraldic device of a family Coat-armour was invented in the Crusading expeditions, to distinguish the various noble warriors when wrapped in complete steel, and it was introduced into England by Richard Lion-heart
{f} cover with a thin layer (of paint, dust, etc.)
Azennar Abartu
A coat is a piece of clothing with long sleeves which you wear over your other clothes when you go outside. He turned off the television, put on his coat and walked out
growth of hair or wool or fur covering the body of an animal an outer garment that has sleeves and covers the body from shoulder down; worn outdoors cover or provide with a coat form a coat over; "Dirt had coated her face"
form a coat over; "Dirt had coated her face"
cover or provide with a coat
An external covering like a garment, as fur, skin, wool, husk, or bark; as, the horses coats were sleek
To evenly cover food with crumbs, flour, or a batter
A coat card
To cover with a continuous layer of compound (such as varnish), for purposes of finishing, protecting or enclosing Usually comprises variable degrees of impregnation depending on the nature of the substance
growth of hair or wool or fur covering the body of an animal
To cover with a coat or outer garment
The paint applied to a surface in a single application to form a film when dry
The habit or vesture of an order of men, indicating the order or office; cloth
an outer garment that has sleeves and covers the body from shoulder down; worn outdoors
{i} protective outer garment (against rain, cold, etc.); protective outer covering (fur, bark, etc.); coating, layer (as of paint)
An outer garment fitting the upper part of the body; especially, such a garment worn by men
coat check
A service provided at certain businesses which allows one to check one's coat for safekeeping while inside
coat hanger
A device used to hang up coats, shirts, etc, consisting of a hook with sloping "arms" in the approximate shape of human shoulders
coat hangers
plural form of coat hanger
coat of arms
hereditary designs and symbols depicted on an escutcheon, sometimes accompanied by other elements of a heraldic achievement, such as a helm, crest, crest coronet, torse, mantling and supporters; described by a blazon
coat rack
A rack or stand with hooks or pegs for holding hats and coats, often placed near an entrance for temporary use

She put her coat and her hat on the coat rack when she entered her friend's apartment.

coat racks
plural form of coat rack
coat stand
A pole with pegs for temporary storage of clothing; a coatrack
coat stands
plural form of coat stand
coat tree
An upright pole having hooks on which to hang coats or other clothing
coat trees
plural form of coat tree
coat-hanger
Alternative spelling of coat hanger
coat-rack
Alternative spelling of coat rack
coat-stand
Alternative spelling of coat stand
coat hanger
A coat hanger is a curved piece of wood, metal, or plastic that you hang a piece of clothing on
coat button
a button on a coat
coat check
a place in a public building where you can leave your coat while you are in the building British Equivalent: cloakroom
coat closet
a closet for storing outerwear
coat hanger
a hanger that is shaped like a person's shoulders and used to hang garments on
coat of arms
long tunic strengthened with metal rings worn from 11th century on
coat of arms
The popular term for either an ACHIEVEMENT OF ARMS, or a SHIELD
coat of arms
A collection of symbolic devices (emblems) in a defined form identifying a person and his direct descendants Usually consisting of a shield covered with one or more symbols and colors used to indicate something about the person The symbols used are defined in heraldry
coat of arms
The coat of arms of a family, town, or organization is a special design in the form of a shield that they use as a symbol of their identity. = crest. coats of arms a set of pictures or patterns painted on a shield and used as the special sign of a family, town, university etc. or shield of arms Heraldic device dating to the 12th century in Europe. It was originally a cloth tunic worn over or in place of armour to establish identity in battle. In the full armorial achievement the distinctively patterned shield is ornamented with a crest, helmet, mantling, motto, crown, wreath, and supporters and rests upon a compartment. Arms were later adopted as emblems for schools, churches, guilds, and corporations to reflect their origins or histories. See also heraldry
coat of arms
The armorial and/or other heraldic badges of an owner displayed on a cloak or shield
coat of arms
the FIP symbol that represents Parliament and identifies ministers and their offices, parliamentary secretaries, institutions whose heads report directly to Parliament, and institutions with quasi-judicial functions Also known as the Arms of Canada
coat of arms
insignia of a family or person composed of figures and emblems; coat or vest decorated with heraldic arms (formerly worn by medieval knights)
coat of arms
the official symbols of a family, state, etc
coat of arms
shield with certain distinctive symbols or emblems painted on it in definite fixed colors identifying one person and his direct descendants
coat of dust
layer of dust
coat of mail
armor that protects the wearer's whole body
coat of mail
An armored coat made of chain mail, interlinked rings, or overlapping metal plates; a hauberk
coat of mail
garment made of linked metal rings (worn as armor)
coat of paint
a layer of paint covering something else
coat of paint
layer of paint
coat rack
a board or pole with hooks on it that you hang coats on
coat rack
a rack with hooks for temporarily holding coats and hats
coat with
{f} cover with a layer of
coat-tails
Coat-tails are the two long pieces at the back of a tailcoat
coat-tails
If you do something on the coat-tails of someone else, you are able to do it because of the other person's success, and not because of your own efforts. They accused him of riding on the coat-tails of the president
covert-coat
A coat suitable for wearing while shooting game, usually with a neutral colour and windproof or waterproof qualities

Meanwhile Raffles rejoined me, with a covert-coat over his blazer, and a soft felt hat set carelessly on the curly head he shook with a smile as I passed him the decanter.

all fur coat and no knickers
Having a superficially positive appearance that is belied by the reality, e.g., superficially elegant and beautiful but actually sleazy

Yes..

body coat
A gentleman's dress coat
car coat
An overcoat that extends to midthigh
coating
A thin outer layer

They painted on a coating to protect it from the weather.

coating
Present participle of coat

We spent hours coating the truffles with cocoa powder so they wouldn't be sticky.

cut one's coat according to one's cloth
live according to one's means, and not more
dress coat
A usually black evening tailcoat worn by men as part of the white tie dress code
duffel coat
A warm, hooded coat, made from duffel, fastened with toggles
frock coat
A long double-breasted coat with long skirts, worn by men, now only on formal occasions
fur coat
A coat (article of clothing) made out of animal fur
get your coat love, you've pulled
A chat-up line used to show the speaker is willing and ready to take the interlocutor out of the bar, suggesting sex
glaze coat
a thin protective coating of bitumen applied to the lower plies or top ply of a roof membrane when application of additional felts or surfacing are delayed
lab coat
A white coat worn by laboratory workers to protect day clothes from damage by spillage etc
mackinaw coat
See mackinaw jacket
mink coat
A fur coat made from the fur of the mink
parge coat
A thin coat of mortar applied to a wall to fill cracks and small holes
pea coat
A coat of heavy, navy-coloured wool, originally worn by sailors of European navies
seed coat
The protective outer cover of a seed
trench coat
A military-style raincoat with a belt and deep pockets and often epaulettes
white coat
a white, knee-length coat worn by laboratory workers etc as protection
white coat effect
Alternative form of white coat hypertension
white coat high blood pressure
Alternative form of white coat hypertension
white coat hypertension
Elevated blood pressure measured by a medical practitioner and deemed to result from the patient's emotional response to the medical environment

Patients with white coat hypertension did not show a generalized increase of blood pressure lability, nor an exaggerated pressor response while at work. . . . In such patients, the pressor response may be relatively specific to the physician's office and lead to significant misclassification of hypertension.

white-coat hypertension
Alternative spelling of white coat hypertension
winter coat
A warm coat, often an overcoat, fit to be worn in winter
winter coat
An animal's seasonal appearance in winter, notably thicker and/or otherwise camouflaged plumage or fur after (often autumnal) moulting

Regal ermine is made of the weasely stoat's winter coat.

duster coat
(Giyim) 1. a long lightweight overgarment to protect clothing from dust 2. a long coat cut like a duster ― called also duster
powder-coat
(Teknoloji) Cover (an object) with a polyester or epoxy powder, which is then heated to fuse into a protective layer
sugar coat the pill
(deyim) Make something bad seem less unpleasant

Plans to improve public services are a way of sugar coating the pill of increased taxation.

A coat
toge
A coat
togemans
coated
Fabrics that are coated are usually done so with a liquid or semi liquid product Coatings can be urethanes, acrylics, PVC, neoprenes, and other substances 1) Knife over roll: the material rolls past a knife that acts to spread a liquid substance across the width of the fabric 2) Extrusion: dry chemical mixes are heated and mixed through an extruder and then passed through a roller or die to flatten and spread the substance across the width of the fabric
coated
Fabrics that are coated are usually done so with a liquid or semi liquid product Coatings can be urethanes, acrylics, PVC, neoprenes, and many other types of substances Knife over roll: the material rolls past a knife that acts to spread a liquid substance across the width of the fabric Extrusion: dry chemical mixes are heated and mixed through an extruder and then passed through a roller or die to flatten and spread the substance across the width of the fabric
coated
Paper coated with clay, white pigments and a binder Better for printing because there is less picking
coated
Paper made with a layer of clay or latex coating on top of the fibres
coated
having a coating; covered with an outer layer or film; often used in combination; "coated paper has a smooth polished coating especially suitable for halftone printing"; "sugar-coated pills"
coated
having or dressed in a coat
coated
Paper with a certain type of finish that produces a smooth surface
coated
past of coat
coated
Paper which is coated on one or both sides Includes art, high gloss, brush coated, chromo papers etc
coated
Paper: This paper has a smooth finish that can vary between a matte and glossy appearance
coated
printing papers which after making have had a surface coating with clay etc, to give a smoother, more even finish with greater opacity
coated
{s} plated, covered
coated
having or dressed in a coat having a coating; covered with an outer layer or film; often used in combination; "coated paper has a smooth polished coating especially suitable for halftone printing"; "sugar-coated pills
coating
A material applied to the surface of a conductor to prevent environmental deterioration, facilitate soldering or improve electrical performance
coating
a thin layer covering something; "a second coat of paint"
coating
A film or thin layer applied to a base material called a substrate
coating
(1) an unbroken clear film applied to a substrate in layers to protect and seal it or to make it glossy; (2) a screen printed material, pigmented or clear; applied to a substrate and forming a continuous film
coating
a material that provides a continuous film over a surface; a film formed by the material
coating
A material applied to the cladding for protective purposes
coating
a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance); "the boat had a metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish"; "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly"
coating
Present participle of to coat; To apply a coating
coating
(1) The mineral substances such as china clay, blanc fixe, satin white, etc used to cover the surface of paper, thus making the coated surface of enameled papers (2) In photography and photomechanics, application of varnishes and other mixtures to plates and negatives (3) Application of light-sensitive solutions to plate surfaces (4) An emulsion, varnish or lacquer ap-plied over a printed surface to give it protection to top
coating
A thin polymeric layer applied to the surface of a film to provide enhanced surface characteristics
coating
Cloth for coats; as, an assortment of coatings
coating
A layer of any liquid product spread over a surface for protection
coating
{i} layer (of paint, dust, etc.) which covers a surface
coating
Protective layer of material deposited onto the cladding portion of an optical fiber
coating
A liquid or mastic composition which is converted to a solid protective, decorative, or functional adherent film after application as a thin layer The South Coast Air Quality Management District defines coatings as materials which are applied to a surface and which form a continuous film in order to beautify and/or protect the surface
coating
An emulsion, varnish, or lacquer applied to a printed surface to give it added protection or to produce a dramatic special effect
coating
Bill blade coating refers to a way of coating paper and making that coating even and consistent Coated paper cannot come in contact with any cylinders, so it must be dried by hot air on the surface using a high speed air flow This initially formed ripples on the surface Excess was sometimes wiped off by a blade, skimming and smoothing the surface Tandem coating refers to a two stage process that coats both sides of the paper sheet
coating
A coating of a substance is a thin layer of it spread over a surface. Under the coating of dust and cobwebs, he discovered a fine French Louis XVI clock. a thin layer of something that covers a surface coating of
coating
Material surrounding the cladding of the fiber for protection
coating
A protective material that surrounds the cladding of an optical fiber
coating
The process of covering steel with another material (tin, chrome, and zinc at WSC), primarily for corrosion resistance
coating
The inside of some potato chip bags have a metal coating This coating is actually a thin sheet of metal that is deposited on the plastic We do the same thing to thinned CCDs! Coatings are deposited in a vacuum chamber, in which nearly all atmospheric air is evacuated (similar to the environment of space) In the accompanying picture, the lower chip has a coating of magnesium fluoride, while the upper chip is thinned but is without a coating
coating
the work of applying something; "the doctor prescribed a topical application of iodine"; "a complete bleach requires several applications"; "the surface was ready for a coating of paint"
coating
A thin layer of material, conductive or dielectric, applied over components or a base material
coating
Specific dressing allowing to add a laminar covering to a textile surface
coating
A coat or covering; a layer of any substance, as a cover or protection; as, the coating of a retort or vial
coating
A protective layer of material over the cladding of an optical fiber
coating
A layer of material that is spray, roller, or brush applied over a surface for protection or sometimes decoration
coating
A coating provides protection from UV-induced fading and some protection from smudging and fingerprints It does not materially improve the permanence of the print because most fading is due to visible light On some material - as an example canvas - coating can render the print water-resistant allowing the print to be framed without glass
coating
a thin layer covering something; "a second coat of paint" a heavy fabric suitable for coats a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance); "the boat had a metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish"; "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly
coating
A paint, stain, varnish, lacquer, or other finish that provides a protective and/or decorative layer over a substrate
coating
a heavy fabric suitable for coats
coating
A layer of viscous asphalt applied to the base material into which granules or other surfacing is embedded
coating
A paint, varnish, lacquer or other finish used to create a protective and/or decorative layer Generally used to refer to paints and coatings applied in an industrial setting as part of the original equipment manufacturer's (OEM) process
coating
a heavy fabric suitable for coats a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance); "the boat had a metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish"; "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly
coating
A thin layer of a substance which is usually evaporated and baked on the lens surfaces to reduce reflection and increase light transmission
coatings
Glass does not inherently transmit all incoming light This can be seen by rolling down the window in your car part way Notice how much brighter the scenery is through the open part of the window than through the glass Anti-reflection coatings are deposited onto lenses to increase the amount of light passing through them Reflective coatings are used on mirrors in reflecting telescopes to increase the amount of light the mirror bounces back to the eyepiece or camera
coatings
Thin layers (about 1 micrometer) of material that are placed on an optical element to change its reflection and transmission
coatings
A thin protective surface layer, usually of vinyl, which is applied to wallcoverings to provide washability and durability
coatings
A protective film applied to the interior of dry kilns to minimize heat and vapor transmission and reduce metal and masonry deterioration
coatings
Chemicals applied to corrugated board to enhance certain properties Coatings should be evaluated according to specific uses such as cold-set and hot-melt gluability, printability, and recycling
coatings
wide range of liquid products, which, when applied on a surface, form a continuous film with protective, decorative or particular technical properties They are roughly a blend of polymers (the film-forming binder), solvents, additives, pigments, extenders and flatting agents Coatings can be divided into well defined families according to the modality of drying and film forming, to the chemical nature of the polymers and the coatings stage at which they are used (barrier, basecoat, topcoat) Coatings can dry in two different ways: 1 simply by evaporation of solvents (physical drying) 2 by chemical reaction between two or more components (often together with physical drying)
coatings
plural of coating
coatless
Not wearing a coat; also, not possessing a coat
coats
plural of coat
coat