more

listen to the pronunciation of more
İngilizce - Türkçe
{s} daha fazla

Cüzdanımda daha fazla para yok. - I have no more money in my wallet.

Bir dörtlü, bir üçlüden bir üye daha fazladır. - A quartet has one more member than a trio.

daha

John Bill'den daha zeki. - John is more intelligent than Bill.

O harcadığından daha fazla para kazanıyor. - She earns more than she spends.

(Bilgisayar) ayrıntılar
(Bilgisayar) tümü
(Bilgisayar) en çok
(Bilgisayar) başka

Onların başka şarapları yok. - They have no more wine.

Tom tanıdığım başka herhangi birinden daha çok kitap okur. - Tom reads more books than anyone else I know.

(Bilgisayar) tüm

Tüm istediğim biraz daha dikkatti. - All I wanted was a little more attention.

Tüm diller eşittir, ama İngilizce diğerlerinden daha eşittir. - All languages are equal, but English is more equal than the others.

-den daha çok
(Bilgisayar) tüm seçenekler
ziyade

Daha fazla insanın yaptıkları şeylerden daha ziyade söyledikleri şeylerden başı belaya girer. - More people get into trouble for things they say rather than for what they do.

Doktor kırık parmağından ziyade Tom'un ayak bileği hakkında daha endişeli olduğunu söyledi. - The doctor said he was more concerned about Tom's ankle than his broken finger.

(Bilgisayar) ek bilgi
töre

300,000'den daha fazla kişi Kanada Günü törenine katılmak için yağmur ve soğuğa göğüs gerdiler. - More than 30,000 people braved the rain and cold to attend the Canada Day parade.

(Bilgisayar) diğer

Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler. - The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.

Sarışınlar diğer saç rengine sahip kadınlardan % 7 daha fazla kazanırlar. - Blondes earn 7% more than women with any other hair color.

(Bilgisayar) yardım

Hasta yardım almanın ötesindeydi, onun için doktorlar daha fazlasını yapamadı. - The patient was quite beyond help, so that the doctors could do no more.

Tom daha yardımsever olamazdı. - Tom couldn't have been more helpful.

-den daha
(Bilgisayar) büyük

Büyükannem bir motosiklet sürebilir, ve dahası bir bisikleti de. - My grandmother can ride a motorcycle, and what's more, a bicycle.

Bazen büyükanneler, KGB'den daha tehlikelidir. - Sometimes, Grandma is more dangerous than the KGB.

daha çok

Kahveyi çaydan daha çok seviyorum. - I like coffee much more than tea.

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

{i} fazla şey

Horatio, Cennette ve Dünyada sizin felsefenizde hayal edilenden çok daha fazla şeyler vardır. - There are more things in Heaven and Earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.

Aç gözlü insanlar her zaman daha fazla şey ister. - Greedy people always want more stuff.

{i} fazlalık
{i} çok

O çok güzeldir, daha neyse çok akıllıcadır. - She is very beautiful, and what is more, very wise.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

neither more nor less ne fazla ne eksik
{s} daha: one more time bir kez daha. two more oranges iki
fazla bir şey

Bu sahte çevrecilikten daha fazla bir şey değil. - That's nothing more than greenwashing.

İçecek daha fazla bir şey yok. - There's nothing more to drink.

tam o kadar
takriben
bir kat fazla
bir kat daha
{s} daha çok, daha fazla: He needs more money. Daha çok paraya ihtiyacı var
az çok

Onun sorunlarını az çok anlıyor. - He understands her problems more or less.

Bunu az çok anlıyorum. - I understand it more or less.

more or less oldukça
tam öyle
biraz daha

Biraz daha biber ekle. - Add a little more pepper.

Lütfen biraz daha kahve ilave et. - Please add more coffee.

(Bilgisayar) devam

Artık düşünmeye devam etmek işe yaramaz. - It's useless to keep on thinking any more.

Tom'un gittikçe daha çok kafası karışmaya devam etti. - Tom kept getting more and more confused.

(Bilgisayar) daha fazla bilgi
daha (çok)
more and more
gitgide

Avrupa'da kamusal alanın yokluğu gitgide daha fazla hissediliyor. - The lack of a public sphere in Europe is being felt more and more keenly.

Gitgide daha çok insan obezleşiyor. - More and more people are becoming seriously overweight.

more or less
aşağı yukarı

O aşağı yukarı benim yaşımda. - She's more or less my age.

Onlar aşağı yukarı aynı boyuttalar. - They are more or less the same size.

more or less
az çok

Utanma. Telaffuzun az çok doğru. - Do not be shy. Your pronunciation is more or less correct.

Onun sorunlarını az çok anlıyor. - He understands her problems more or less.

many
birçok

Londra'da birçok güzel park vardır. - There are many beautiful parks in London.

John birçok şişe şarap içti. - John drank many bottles of wine.

much
fazla

Bugün, çok fazla ödevim var. - I have too much homework today.

Bilgisayarlar hakkında çok fazla şey bilmiyorum. - I don't know much about computers.

much
çok

Ben görünce çok korktum. - I was much frightened at the sight.

John Bill kadar yaşlı değil; çok daha genç. - John is not as old as Bill; he is much younger.

many
çok

Endonezya çok fazla adadan ve iki yarımadadan oluşur. - Indonesia consists of many islands and two peninsulas.

Kaza çok fazla ölüme neden oldu. - The accident has caused many deaths.

once more
bir kez daha

Lütfen onu bir kez daha söyleyin. - Please say it once more.

O onu bir kez daha deneyecek. - She'll try it once more.

once more
bir daha
more likely
olması daha muhtemel
more likely to
büyük bir olasılıkla
more recently
çok yakın geçmişte
more than
-den daha fazla
more arrows
(Bilgisayar) daha fazla ok
more by token
munzam delil olarak
more choices
(Bilgisayar) daha fazla seçenek
more choices
(Bilgisayar) diğer seçenekler
more clearly
daha açık bir ifadeyle
more color
(Bilgisayar) daha fazla renk
more colorful
daha renkli
more colors
(Bilgisayar) daha fazla renk
more colors
(Bilgisayar) diğer renkler
more colors
(Bilgisayar) tüm renkler
more contrast
(Bilgisayar) daha fazla karşıtlık
more current
daha güncel
more deeply
daha derin
more deeply
daha derin bir biçimde
more detail
(Bilgisayar) çok ayrıntı
more discount
(Ticaret) daha fazla indirim
more dots
(Bilgisayar) diğer noktalar
more effects
(Bilgisayar) diğer efektler
more files
(Bilgisayar) diğer dosyalar
more files
(Bilgisayar) tüm dosyalar
more frequent
daha sık
more general
daha genel
more groups
(Bilgisayar) tüm gruplar
more help
(Bilgisayar) daha fazla yardım
more info
(Bilgisayar) daha çok bilgi

Sanırım daha çok bilgiye ihtiyacımız var. - I think we need more information.

more info
(Bilgisayar) daha bilgi

Bana e-posta ile biraz daha bilgi gönderir misin? - Could you send me more information by email?

O ürün hakkında biraz daha bilgiye ihtiyacımız var. - We need some more information about that product.

more info
(Bilgisayar) ek bilgi
more info
(Bilgisayar) diğer bilgiler
more items
(Bilgisayar) ek öğeler
more items
(Bilgisayar) diğer öğeler
more jobs
(Bilgisayar) diğer işler
more lines
(Bilgisayar) daha fazla çizgi
more links
(Bilgisayar) daha fazla bağlantı
more media
(Bilgisayar) daha çok ortam
more modern
daha modern
more names
(Bilgisayar) daha fazla ad
more options
(Bilgisayar) diğer seçenekler
more or less
az ya da çok

Az ya da çok sorunlarını anlıyor. - He understands more or less his problems.

Bu az ya da çok şu anda söyleyebileceğim şey. - That's more or less all I can say at the moment.

more or less
takriben
more or less
oldukça
more or less
yaklaşık

O yaklaşık olarak benim yaşımda. - She's more or less my age.

more pages
(Bilgisayar) diğer sayfalar
more powerful
(Bilgisayar) daha güçlü
more quality
daha kaliteli
more results
(Bilgisayar) diğer sonuçlar
more royalist than the king
kraldan çok kralcı olmak
more sheets
(Bilgisayar) tüm sayfalar
more space
(Bilgisayar) çok alan
more speed
(Bilgisayar) daha çok hız
more speed
(Bilgisayar) çok hız
more subwebs
(Bilgisayar) diğer alt webler
more text
(Bilgisayar) tüm metin
more text
(Bilgisayar) ek metin
more than
(Bilgisayar) büyüktür
more than
(Bilgisayar) iletinin yaşı
more than half of
yarısından çoğu
more than once
bir çok kez
more time
(Bilgisayar) kez daha

Bir kez daha söyleyeceğim. - I'll say it one more time.

Onu bir kez daha okuyun, lütfen. - Read it one more time, please.

more times
(Bilgisayar) kez daha
more times
(Bilgisayar) daha fazla kez
more tips
(Bilgisayar) ek ipucu
more toolbars
(Bilgisayar) diğer araç çubukları
more toolbars
(Bilgisayar) tüm araç çubukları
more windows
(Bilgisayar) daha çok pencere
more windows
(Bilgisayar) tüm pencereler
more wizards
(Bilgisayar) diğer sihirbazlar
more and more
gittikçe

Gittikçe daha fazla çift balayı gezilerine yurt dışına gitmektedir. - More and more couples go on honeymoon trips abroad.

Banka hizmetleri gittikçe daha pahalı oluyor. - Bank services are getting more and more expensive.

more feasible
daha uygun
more of a
daha çok

Tom bir gitaristten daha çok birşarkıcıdır. - Tom is more of a singer than a guitarist.

more of an
daha ziyade
more often
çoğunlukla

Çoğunlukla, insanlar kendilerine söylediğine inanırlar. - More often than not, people believe what you tell them.

more often than not
genellikle
more often than not
çoğu zaman
more or less
ortalama
more than
den çoğu
more than enough
ihtiyaçtan fazla
more than meets the eye
göründüğünden fazla
more than one
birçok defa
more's the pity
ne yazık ki
More haste more waste
(Atasözü) Acele işe şeytan karışır
more about
hakkında daha fazla
more acutely
daha keskin
more alien
Daha fazla yabancı
more angry
daha kızgın
more annoying
daha fazla rahatsız edici
more attractive
daha cazip
more bulky
Daha hacimli
more cleft
daha fazla yarık
more confident
Daha güvenli
more curly
Daha fazla kıvırcık
more decent
daha iyi
more desert
Daha fazla çöl
more difficult
daha zor
more endless
daha sonsuz
more exciting
daha heyecanlı
more expensive
daha pahalı
more expressionless
Daha ifadesiz
more famous
daha ünlü
more favourable
daha elverişli
more fearless
daha korkusuz
more foreign
daha fazla yabancı
more formal
daha resmi
more haste
Daha fazla acele
more ideal
daha ideal
more intelligent
daha akıllı
more interesting
daha ilginç
more legible
daha okunaklı
more less
çok daha az
more mature
daha olgun
more more
daha fazla
more often than not
Çoğunlukla

More often than not, a student will come up with the right answer.

more or less
hemen hemen
more plausible
daha makul
more realistic
daha gerçekçi
more recent
daha yeni
more respectful
daha saygılı
more secure
daha güvenlim
more severe
daha şiddetli
more sly
daha sinsi
more suitable
daha uygun
more than ever
Her zamankinden çok
more than ever
Daima,sonsuza değin

My love will last more than ever.

more than meets the eye
(in, to sth) göründüğü gibi değil
more than meets the eye
İncelenen bir eşya (durum) 'un gözle görülenden daha karmaşık (fazlasının) olduğunu belirtmek için kullanılır
more uniform
daha düzgün
more venerable
Daha saygıdeğer
more versatile
fazla özellikli
more vulnerable
daha korumasız
more wet
daha ıslak
many
{i} bir çoğu

Takuboku'nun şiirlerini bir çoğunu ezbere öğrendim. - I learned many of Takuboku's poems by heart.

many
{s} (more, most) çok, bir hayli
many
{s} bir yığın

O bir yığın dil konuşmaz. - She does not speak many languages.

Gemide bir yığın fare var. - There are many rats on the ship.

many
a good many birçok
many
{s} bir hayli

Bir hayli üyemiz var. - We have many members.

Bir çekirge ve bir hayli karınca bir tarlada yaşadı. - A grasshopper and many ants lived in a field.

much
{i} çok şey

Korkarım ki yardım etmek için yapabileceğim çok şey yok. - There is not much I can do to help, I am afraid.

İnsanoğlunun tarih derslerinden çok şey öğrenmemesi tarihin öğretmek zorunda olduğu tüm derslerin en önemlisidir. - That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons that history has to teach.

much
{s} (more, most) çok, epey, hayli: There's much work still to be done. Hâlâ yapacak epey iş var. z
many
çoğu zaman

Bu kabilenin atasal ayinlerinin çoğu zamanla kaybedilmiştir. - Many of the ancestral rites of this tribe have been lost over time.

many
(isim) birçoğu
many
the many halk yığınları
many
sayıca çok
many
a great many pek çok
many
many a time çok kere
much
{s} hayli
much
fazlaca
much
pek

Senin ve benim aramda, Tom'un fikri pek ilgimi çekmiyor. - Between you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.

Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi. - It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college.

many
birçoğu

Birçoğu sömürgeciliğin egemenliği altında uzun bir süre baskı ve sefaletten çekmiştir. - Many have suffered oppression and misery for a long period of time under the rule of colonialism.

Birçoğumuz yorgunduk. - Many of us were tired.

many
rengarenk
many
kanşık
many
(Askeri) (RAID SIZE) ÇOK (TAARRUZ EBADI): Bir hava durdurma görevinde, 8 veya daha fazla sayıda uçak kullanmak. Ayrıca bakınız: "few (raid size) "
many
sürüsüne bereket
many
kaç

O otobüs günde kaç kez çalışır? - How many times a day does that bus run?

Kaç tane dolma kalemin var? - How many pens do you have?

many
bini bir paraya
more info
(Bilgisayar) daha fazla bilgi
more info
(Bilgisayar) bilgi

Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. - We need more information.

Lütfen bize daha fazla bilgi gönderin. - Please send us more information.

more or less
iyi kötü
more than
(Bilgisayar) en az
more than
daha fazla

O beni bir saatten daha fazla bekletti. - He kept me waiting for more than an hour.

1,000 yenden daha fazlasına sahip değilim. - I had no more than 1,000 yen.

mores
(Latin) örf ve adet
much
belirli bir miktar
much
aşağı yukarı

Buradan Belediye binasına yürümek aşağı yukarı ne kadar zaman alır? - How much time, more or less, does it take to walk from here to the town hall?

Bu sandalyeyi onartmak aşağı yukarı ne tutar? - About how much would it cost to have this chair repaired?

much
ziyade
many
çoğu

Oyuncuların çoğu grip yüzünden keyifsiz oldukları için koç oyunu iptal etti. - The coach called off the game because many of the players were down with the flu.

Çok sayıda misafir vardı-onlardan çoğu bizim öğretmenin sınıf arkadaşları ve arkadaşlarıydı. - There were many guests - most of them were our teacher's classmates and friends.

many
adl

Tom adlı kaç tane çocuk, sizin sınıfınızdadır? - How many kids named Tom are in your class?

Tom adlı kaç kişiyi tanıyorsun? - How many people do you know named Tom?

many
köp

Köpeğimi günde kaç kez beslemeliyim? - How many times a day should I feed my dog?

Köpeklerin çoğu yaşıyor. - Many of the dogs are alive.

much
köp

Büyük bir köprü değildi. - It wasn't much of a bridge.

Ben köpekleri çok severim. - I like dogs very much.

much
hemen hemen

Bilmen gereken her şey hemen hemen bu. - That's pretty much everything you need to know.

İnsanlara Lise yıllarında en çok pişman olduğunuz şey nedir? diye sorduğumda, hemen hemen hepsi aynı şeyi söylerler: Zamanımızın çoğunu boşa harcadık. - When I ask people what they regret most about high school, they nearly all say the same thing: that they wasted so much time.

much
birçok yönden
the more the more
ne kadar o kadar
as more and more
gitgide artan

information is also found wanting, as more and more companies demand knowledge.

be more
daha fazlası
many
birçokları
more than
-den çoğu
İngilizce - İngilizce
A surname
The Volta-Congo language of the Mossi people, mainly spoken in part of Burkina Faso
Comparative form of much: more much, in greater quantity, amount, or proportion. (for a continuous quantity)

There's more caffeine in my coffee than in the coffee you get in most places.

Comparative form of many: more many, in greater number. (for a discrete quantity)

There are more ways to do this than I can count.

a carrot; a parsnip
a root
An increased amount or quantity

When it comes to parties, the more, the merrier.

Greater in number; exceeding in numbers; with the plural
In addition; further; besides; again
A greater quantity, amount, or number; that which exceeds or surpasses in any way what it is compared with
{n} a greater number or quantity
{a} greater in degree, number or quantity
To make more; to increase
the Volta-Congo language of Burkina Faso
{i} family name; Sir Thomas More (1478-1535), English statesman and scholar, author of "Utopia
an English surname
With an adjective or adverb (instead of the suffix -er) to form the comparative degree; as, more durable; more active; more sweetly
existing or coming by way of addition; "an additional problem"; "further information"; "there will be further delays"; "took more time"
emphasis If you say that someone or something is nothing more than a particular thing, you are emphasizing that they are only that thing, and nothing more interesting or important. The newly discovered notes are nothing more than Lang's personal journal
You use more than before a number or amount to say that the actual number or amount is even greater
comparative of much
To break down or rot
You can use more to indicate that something continues to happen for a further period of time. Things might have been different if I'd talked a bit more. You can use some more to indicate that something continues to happen for a further period of time. We walked some more
If you are looking for more definitions, you can try these sites: WhatIs com Ask Jeeves
emphasis You use no more than or not more than when you want to emphasize how small a number or amount is. He was a kid really, not more than eighteen or nineteen. no less than
comparative of much; to a greater degree or extent; "he works more now"; "they eat more than they should
(comparative of `many' used with count nouns) quantifier meaning greater in number; "a hall with more seats"; "we have no more bananas"; "more than one"
Used in forming the comparative form of many adjectives and almost all comparable adverbs
Greater in amount
A larger quantity or amount of
You use more than to say that something is true to a greater degree than is necessary or than average. Lithuania produces more than enough food to feed itself
In a greater quantity; in or to a greater extent or degree
more More is often considered to be the comparative form of much and many
vagueness If something is more or less true, it is true in a general way, but is not completely true. The Conference is more or less over He more or less started the firm
You can use more and more to indicate that something is becoming greater in amount, extent, or degree all the time. Her life was heading more and more where she wanted it to go
Further, in addition, longer
comparative of many
emphasis You can use what is more or what's more to introduce an extra piece of information which supports or emphasizes the point you are making. You should remember it, and what's more, you should get it right. = moreover, furthermore
If you do something more than before or more than someone else, you do it to a greater extent or more often. When we are tired, tense, depressed or unwell, we feel pain much more What impressed me more was that she knew Tennessee Williams. less
English statesman who opposed Henry VIII's divorce from Catherine of Aragon and was imprisoned and beheaded; recalled for his concept of Utopia, the ideal state used to form the comparative of some adjectives and adverbs; "more interesting"; "more beautiful"; "more quickly"
With a verb or participle
You use more to refer to an additional thing or amount. You can use `a little', `a lot', `a bit', `far' and `much' in front of more. They needed more time to consider whether to hold an inquiry. More is also an adjective. We stayed in Danville two more days Are you sure you wouldn't like some more wine? More is also a pronoun. Oxfam has appealed to western nations to do more to help the refugees `None of them are very nice folks.' --- `Tell me more.'
browse or page through a text file
You use more to indicate that there is a greater amount of something than before or than average, or than something else. You can use `a little', `a lot', `a bit', `far', and `much' in front of more. More and more people are surviving heart attacks He spent more time perfecting his dance moves instead of gym work. teaching more children foreign languages other than English less More is also a pronoun. As the level of work increased from light to heavy, workers ate more He had four hundred dollars in his pocket. Billy had more. More is also a quantifier. Employees may face increasing pressure to take on more of their own medical costs in retirement
Additional; other; as, he wept because there were no more worlds to conquer
To be no more To exist no longer; to be dead “Cassius is no more ” Shakespeare: Julius Caesar More Kicks than Hapence Like the monkey which plays tricks for his master The monkey gets the kicks and the master the ha'pence
That which is in addition; something other and further; an additional or greater amount
If you say that something is more one thing than another, you mean that it is like the first thing rather than the second. The exhibition at Boston's Museum of Fine Arts is more a production than it is a museum display He's more like a film star than a life-guard, really She looked more sad than in pain Sue screamed, not loudly, more in surprise than terror She's more of a social animal than me. less
filter for displaying text one screen at the time
You use more to indicate that something or someone has a greater amount of a quality than they used to or than is average or usual. Prison conditions have become more brutal We can satisfy our basic wants more easily than in the past. less
A hill
You use more in conversations when you want to draw someone's attention to something interesting or important that you are about to say. Europe's economies have converged in several areas. More interestingly, there has been convergence in economic growth rates More seriously for him, there are members who say he is wrong on this issue. less
{i} larger quantity; additional amount; greater degree
used to form the comparative of some adjectives and adverbs; "more interesting"; "more beautiful"; "more quickly"
If something is more than a particular thing, it has greater value or importance than this thing. He's more than a coach, he's a friend
The More indicator appears in the lower right corner of each window
to a greater degree; additionally; further; again
comparative of much; to a greater degree or extent; "he works more now"; "they eat more than they should"
Label word used to describe a food that contains at least 10 percent more of the Daily Value for protein, vitamins, minerals, dietary fiber, or potassium per Reference Amount Also labeled "fortified," "enriched," or "added " Must be accompanied by information about the comparison food
You use more to indicate that something is repeated. For example, if you do something `once more', you do it again once. This train would stop twice more in the suburbs before rolling southeast toward Munich The breathing exercises should be repeated several times more
The characteristic shape of individual mineral crystals and their faces, or of grains when crystal faces are absent Aggregate habit, though, has to do with groups or masses of either crystals or grains of a particular mineral When encountering mineral specimens that contain multiple well-formed crystals, the observer should record
Displays output one screen at a time Superceeded in most cases by the switch /P
(comparative of `much' used with mass nouns) a quantifier meaning greater in size or amount or extent or degree; "more land"; "more support"; "more rain fell"; "more than a gallon"
Greater; superior; increased Greater in quality, amount, degree, quality, and the like; with the singular
{s} larger in quantity; in additional amounts; extra; greater in number, larger in size; further; greater in degree
{a} upward
more after the jump
Used to introduce an inline advertisement in a webpage etc
more and more
Increasingly more; a growing number of; a growing quantity of

There are more and more people who keep pets these days.

more and more
In a manner that progressively increases

To show their deadly rage.

more and more
Progressively more

What was expressed by the whole of the count's plump figure, in Marya Dmitrievna found expression only in her more and more beaming face and quivering nose.

more and more
Indicates that the statement is becoming progressively more true

More and more it is not the soul and Nature, but the eye and print, whose resultant is thought.

more cry than wool
Asserted but not grounded in reality

In rebuttal, the petitioner offers more cry than wool. He points first to the vague threats that his family and friends relayed to him during his 1990 return to El Salvador, and speculates that members of the FMLN still sought to harm him at that time. This is unabashed surmise. Aguilar-Solis v. INS, case no. 98-1484 (1st Cir. 1998).

more equal
Ostensibly equal, but in reality more privileged

He clearly believes some states are more equal than others.

more haste, less speed
When we are in a hurry, we often end up completing our task slower
more like
Used to challenge another's use of a term, replacing it with something the speaker or writer considers more pertinent

Nothing to do with his physical prowess. Bullshit and crap more like — very funny though.

more like it
Better, more desirable
more often than not
usually; more than half the time; more likely to happen than not to happen

More often than not, tomato seeds will sprout even if they are a couple of years old.

more or less
almost

I've more or less guaranteed myself a top mark in my final exams.

more or less
approximately

The sporophyte foot is also characteristic: it is very broad and more or less lenticular or disciform, as broad or broader than the calyptra stalk , and is sessile on the calyptra base.

more than one can poke a stick at
occurring in abundance; of a large quantity; many

Check out this shop! They have more kinds of carpet than you can poke a stick at!.

more than one can shake a stick at
occurring in abundance; of a large quantity; many

Any English High Street has more Indian Restaurants than you can shake a stick at.

more than you can shake a stick at
Alternative form of more than one can shake a stick at
more'n
more than
more-or-less
Alternative spelling of more or less
more often than not
Most of the time

More often than not, a student will come up with the right answer.

more and more
increasingly, to a larger and larger degree
more and more
advancing in amount or intensity; "she became increasingly depressed"
many
An indefinite large number of people or things

Many are called, but few are chosen.

many
A collective mass of people

A great many do not understand this.

mores
A set of moral norms or customs derived from generally accepted practices. Mores derive from the established practices of a society rather than its written laws

All of us seem to need some totalistic relationships in our lives. But to decry the fact that we cannot have only such relationships is nonsense. And to prefer a society in which the individual has holistic relationships with a few, rather than modular relationships with many, is to wish for a return to the imprisonment of the past—a past when individuals may have been more tightly bound to one another, but when they were also more tightly regimented by social conventions, sexual mores, political and religious restrictions.

much
A great number; many. (Used with designations of people.)

There wasn't much people about that day.

much
A large amount or great extent

From those to whom much has been given much is expected.

much
A large amount of

I don't have much money.

much
Often; frequently

Does he get drunk much?.

the more things change, the more they stay the same
A proverb making the observation that turbulent changes do not affect reality on a deeper level other than to cement the status quo
many
{s} large in number, abundant, numerous
many
{i} great number of people or things, multitude, plenty
many
A large or considerable number
many
A retinue of servants; a household
many
You use many in expressions such as `not many', `not very many', and `too many' when replying to questions about numbers of things or people. `How many of the songs that dealt with this theme became hit songs?' --- `Not very many.' How many years is it since we've seen each other? Too many, anyway
many
The populace; the common people; the majority of people, or of a community
many
Consisting of a great number; numerous; not few
many
You use many after `how' to ask questions about numbers or quantities. You use many after `how' in reported clauses to talk about numbers or quantities. How many years have you been here? No-one knows how many people have been killed since the war began. Many is also a pronoun. How many do you smoke a day?
many
emphasis You use many followed by `a' and a noun to emphasize that there are a lot of people or things involved in something. Many a mother tries to act out her unrealized dreams through her daughter
many
You use many to indicate that you are talking about a large number of people or things. I don't think many people would argue with that Not many films are made in Finland Many holidaymakers had avoided the worst of the delays by consulting tourist offices Acting is definitely a young person's profession in many ways. few Many is also a pronoun. We stood up, thinking through the possibilities. There weren't many. few, some Many is also a quantifier. So, once we have cohabited, why do many of us feel the need to get married? It seems there are not very many of them left in the sea Many is also an adjective. Among his many hobbies was the breeding of fine horses The possibilities are many
many
{a} numerous, several, sundry
much
{n} a great deal, sum, quantity, burden
Many
fele
Many
plurality
More and more
increasingly

I increasingly need your help. - I need your help more and more.

More often
ofter
Much
mochel
Much
moche
Much
muchel
Much
muckle
many
You use many to mean `many people'. Iris Murdoch was regarded by many as a supremely good and serious writer
many
emphasis You use a good many or a great many to emphasize that you are referring to a large number of things or people. We've both had a good many beers For a great many men and women, romance can be a most important part of marriage
many
An indefinite large number of
many
many happy returns: see return in so many words: see word
many
The many means a large group of people, especially the ordinary people in society, considered as separate from a particular small group. The printing press gave power to a few to change the world for the many
many
You use many with `as' when you are comparing numbers of things or people. I've always entered as many photo competitions as I can We produced ten times as many tractors as the United States. Many is also a pronoun. Let the child try on as many as she likes
many
a quantifier that can be used with count nouns and is often preceded by `as' or `too' or `so' or `that'; amounting to a large but indefinite number; "many temptations"; "the temptations are many"; "a good many"; "a great many"; "many directions"; "take as many apples as you like"; "too many clouds to see"; "never saw so many people"
many
emphasis You use as many as before a number to suggest that it is surprisingly large. As many as four and a half million people watched today's parade
many
poly
many
manyfold
more likely
very likely, more probably
more often
oftener
more or less
(of quantities) imprecise but fairly close to correct; "lasted approximately an hour"; "in just about a minute"; "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand"; "we meet about once a month"; "some forty people came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
more or less
Used in the legal description of land to denote that the total acreage given in the description is an approximation
more or less
A term used in metes and bounds descriptions and in Agreements between Vendors and Purchasers of land to indicate that the measurement given may not be exact
more or less
to a lesser or greater degree; approximately
more or less
Term often found in a property description intended to cover slight, unimportant or unsubstantial inaccuracies of which both parties are willing to assume the risk
more or less
Term often found in a property description intended to cover slight, unimportant or insubstantial inaccuracies to which both parties are willing to assume risk
more than
comparing quantity or quality; "by the time she was 4 she was more than half her father's height
more than
greater -, larger than -
more than
greater in number relative to something else; "more than one person stood up"
more than
(comparative of `much' used with mass nouns) a quantifier meaning greater in size or amount or extent or degree; "more land"; "more support"; "more rain fell"; "more than a gallon"
more than
comparing quantity or quality; "by the time she was 4 she was more than half her father's height"
more than
in excess of
mores
Norms deemed highly necessary to the welfare of a society (p 76)
mores
Norms deemed highly necessary to the welfare of a society (See 62)
mores
the customs, or customary practices, rules, etc regarded as essential to or characteristic of a group
mores
The mores of a particular place or group of people are the customs and behaviour that are typically found in that place or group. the accepted mores of British society. the customs, social behaviour, and moral values of a particular group (plural of mos; MORAL)
mores
customs conformity to which is more or less obligatory; customary law
mores
Strongly held norms with moral and ethical connotations that may not be violated without serious consequences in a particular culture
mores
{i} traditional customs of a community; conventions; accepted public manners
mores
A must behavior, the basic patterns of ideas and acts of a people-obligatory in nature
mores
Customs; habits; esp
mores
Customs that emphasize the moral aspects of behavior Frequently, mores apply to forbidden behaviors, such as the showing of skin by women in fundamentalist Moslem countries
mores
(sociology) the conventions that embody the fundamental values of a group
mores
manners, customs
mores
The fixed morally binding customs of of a particular group
mores
A set of generally accepted moral governances that are not necessarily formalized
mores
Customs and conventions or folk ways containing the moral views of a people and having the force of law through long use [see note accompanying "moral" above]
much
If something does not happen much, it does not happen very often. He said that his father never talked much about the war Gwen had not seen her Daddy all that much, because mostly he worked on the ships Do you get back East much? = often
much
You use as much in expressions such as `I thought as much' and `I guessed as much' after you have just been told something and you want to say that you already believed or expected it to be true. You're waiting for a woman -- I thought as much
much
You use much as to introduce a fact which makes something else you have just said or will say rather surprising. Much as they hope to go home tomorrow, they're resigned to staying on until the end of the year
much
If you do not see much of someone, you do not see them very often. I don't see much of Tony nowadays
much
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
much
You use much to indicate the great intensity, extent, or degree of something such as an action, feeling, or change. Much is usually used with `so', `too', and `very', and in negative clauses with this meaning. She laughs too much Thank you very much My hairstyle hasn't changed much since I was five
much
a bit much: see bit not up to much: see up
much
{i} many; great deal; large extent; large amount
much
(quantifier used with mass nouns) great in quantity or degree or extent; "not much rain"; "much affection"; "much grain is in storage"
much
If one thing is much the same as another thing, it is very similar to it. The day ended much as it began Sheep's milk is produced in much the same way as goat's milk
much
You use much to indicate that you are referring to a large amount of a substance or thing. They are grown on the hillsides in full sun, without much water The Home Office acknowledges that much crime goes unreported Much is also a pronoun. eating too much and drinking too much There was so much to talk about. little Much is also a quantifier. Much of the time we do not notice that we are solving problems She does much of her work abroad
much
{s} a great deal; more than; plenty; very; to a great extent
much
(degree adverb used before a noun phrase) for all practical purposes but not completely; "much the same thing happened every time"
much
a great amount or extent; "they did much for humanity" (degree adverb used before a noun phrase) for all practical purposes but not completely; "much the same thing happened every time" very; "he was much annoyed" to a great degree or extent; "she's much better now" frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much
much
frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much"
much
If you say that something is not so much one thing as another, you mean that it is more like the second thing than the first. I don't really think of her as a daughter so much as a very good friend
much
High in rank or position
much
a great amount or extent; "they did much for humanity"
much
To a great extent
much
A great quantity; a great deal; also, an indefinite quantity; as, you have as much as I
much
a great deal; more than; considerably; very; to a great extent
much
If you describe something as not much of a particular type of thing, you mean that it is small or of poor quality. It hasn't been much of a holiday
much
emphasis If you say that someone did not do so much as perform a particular action, you are emphasizing that they did not even do that, when you were expecting them to do more. I didn't so much as catch sight of him all day long
much
You say nothing much to refer to something that is not very interesting or important. `What was stolen?' --- `Oh, nothing much.'
much
emphasis You use much in front of `too' or comparative adjectives and adverbs in order to emphasize that there is a large amount of a particular quality. The skin is much too delicate You'd be so much happier if you could see yourself the way I see you = far
much
You use so much so to indicate that your previous statement is true to a very great extent, and therefore it has the result mentioned. He himself believed in freedom, so much so that he would rather die than live without it
much
emphasis You use as much as before an amount to suggest that it is surprisingly large. The organisers hope to raise as much as £6m for charity
much
If a situation or action is too much for you, it is so difficult, tiring, or upsetting that you cannot cope with it. His inability to stay at one job for long had finally proved too much for her
much
To a great degree or extent; greatly; abundantly; far; nearly
much
You use much in expressions such as not much, not very much, and too much when replying to questions about amounts. `Can you hear it where you live?' He shook his head. `Not much.' `Do you care very much about what other people think?' --- `Too much.'
much
A thing uncommon, wonderful, or noticeable; something considerable
much
Many in number
much
Great in quantity; long in duration; as, much rain has fallen; much time
much
to a great degree or extent; "she's much better now"
much
You use much less after a statement, often a negative one, to indicate that the statement is more true of the person, thing, or situation that you are going to mention next. They are always short of water to drink, much less to bathe in
much
You use much in the expression as much when you are comparing amounts. Their aim will be to produce as much milk as possible
much
You use much in the expression how much to ask questions about amounts or degrees, and also in reported clauses and statements to give information about the amount or degree of something. How much money can I afford? See just how much fat and cholesterol you're eating Much is also an adverb. She knows how much this upsets me but she persists in doing it Much is also a pronoun. How much do you earn?
much
If you say so much for a particular thing, you mean that it has not been successful or helpful. He has spent 19 million pounds, lost three cup finals and been relegated. So much for money
much
So much for is used to indicate that you have finished talking about a subject. Well, so much for the producers. But what of the consumers?
much
very; "he was much annoyed"
much
frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much
much
emphasis You use very much to emphasize that someone or something has a lot of a particular quality, or that the description you are about to give is particularly accurate. a man very much in charge of himself
the more
to the degree that, as much as (used in combination to indicate a connection between two things, e.g. "the more one practices, the better one gets")
more