and

listen to the pronunciation of and
İngilizce - Türkçe
ile

Dört kollu adam bankayı soydu ve 4 milyon dolar ile kaçtı. - Four armed men held up the bank and escaped with $4 million.

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

bağlaç ve
daha sonra

Sen ilerle ve ben sana daha sonra yetişirim. - You walk on and I will catch up with you later.

Hırsız bana vurdu ve gözümü morarttı ve daha sonra kaçtı. - The thief hit me and gave me a black eye and then ran off.

ya
ma
ve
sonra

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

bes

İyi sağlık düzgün beslenme ve ölçülü egzersizden ibarettir. - Good health consists of proper eating and moderate exercise.

Biz üç köpek ve bir kedi besliyoruz. - We keep three dogs and a cat.

ve bu yüzden

O hastalandı, ve bu yüzden yurt dışına gitmekten vazgeçti. - He fell ill, and therefore he gave up going abroad.

O gerçekten şirin ve bu yüzden onunla çalışmayı seviyorum - He's really cute, and so I like working with him.

-bundan dolayı
Hem de nasıl and so forth ve saire
(bağlaç) ve, ile, de
ile And howl
bağ. ve; ile: mice and men fareler ve insanlar. knife and fork bıçakla çatal. He looked and ran away. Baktı ve kaçtı
de
conj. ve
more and more
gitgide

Dünya gitgide artan bir hızla değişiyor. - The world is changing more and more quickly.

Avrupa'da kamusal alanın yokluğu gitgide daha fazla hissediliyor. - The lack of a public sphere in Europe is being felt more and more keenly.

toil and moil
didinmek
and as well
aynı zamanda da
and so
o halde
and so
ve dahası
and so on
ve saire
and so on
vs
and so on
ve benzerleri

O, piyano, flüt, gitar ve benzerlerini çalar. - He can play the piano, the flute, the guitar, and so on.

Elmalar, portakalllar, ve benzerlerini getirdi. - She brought apples, oranges, and so on.

and so on
vb
and a lot more
çok daha fazlasıyla
and all that jazz
ve bunun gibi ıvır zıvır
and gate
ve geçidi
and how
hem de ne biçim
and or
ve/veya
and so forth
ve benzeri şeyler

O bana yaşımı, adımı, adresimi ve benzeri şeyleri sordu. - He asked me my age, my name, my address, and so forth.

and so forth
vesaire
and so forth
ve saire
and so forth
filan fıstık
and so on
vesaire

Kalemler, defterler, sözlükler vesaire satın aldı. - He bought pencils, notebooks, dictionaries and so on.

and so on
ve benzeri şeyler

Gemi kömür, kereste, ve benzeri şeylerle yüklüydü. - The vessel was loaded with coal, lumber, and so on.

Süt, yumurta, tereyağı ve benzeri şeyleri satın almalısınız. - You must buy milk, eggs, butter, and so on.

and than
ve o zaman
and then
ve sonra

Saat ikiye kadar yatmadan onu bekledik ve sonra yatmaya gittik. - We waited up for him until two o'clock and then finally went to bed.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

and thus
ve bu yüzden
and what not
vesaire
and what not
ve benzeri şeyler
and what's more
üstelik
and/or
ve/veya
and 2
ve 2
and all
ve benzerleri
and b
ve b
and co
ve co
and for a good reason
(deyim) İyi bir nedenle, iyi bir neden uğruna
and for good reason
(deyim) İyi bir nedenle, iyi bir neden uğruna
and hence
ve dolayısıyla
and more
ve daha fazlası
and now
şimdi de
and of
ve
and on
ve
and over
ve üzeri
and so forth
Falan, filan, vesaire, ve benzerleri. "First, buy the flour, the mılk, the eggs, and so forth. - Önce un, süt, yumurta vesaireyi al.", "She moaned and groaned and so forth for about an hour. - Bir saat kadar sızlandı mızlandı."
and that's the way it was
ve işte bu yolu
and the like
ve benzeri
and what have you
vesaire
and what have you/and what not
k. dili vesaire
and you
ve sen

Saklanacağım ve sen beni bulacaksın. Tamam mı? - I'll hide and you find me. O.K.?

Tek bir hata, ve sen bir fiyaskosun. - A single mistake, and you are a failure.

And how
Hem de nasıl!
and also
hem
and did i know about it
(deyim) ne yapmis oldugumun farkina vardim
and do not i know it
(deyim) bilmez miyim!
and gate
(Nükleer Bilimler) ve kapısı
and how
(deyim) hem de nasil! [kd] i hear that peter liked the present i sent him ,oh, and how peterin gonderdigim hediyeyi begendigini isittim . hem de nasil
and rightly so
ve haklıydı da, ... ve iyi de etti: He scolded him for his negligence, and rightly so. İhmalkârlığından dolayı onu azarladı ve haklıydı
and so forth
(fiil) saire, ve benzeri, ve benzeri gibi
and so forth
ve benzeri gibi
and so forth
ve benzeri

Kostümler kırmızı, pembe, mavi ve benzeriydi. - The costumes were red, pink, blue, and so forth.

O bana yaşımı, adımı, adresimi ve benzeri şeyleri sordu. - He asked me my age, my name, my address, and so forth.

and so on
filan
and so on
filan, v.s., v.b
and so on
buna benzer

Dolma kalemlere, defterlere ve buna benzer şeylere ihtiyacım var. - I need pens, notebooks and so on.

and such
ve benzerleri: Orange trees, palms, and such should be kept under glass in winter. Kışın portakal ağaçları, palmiyeler ve benzeri ağaçlar
and such
ve benzeri
and such
(fiil) benzeri
and suchlike
{k} ve benzerleri
and sure enough
hakikaten de
and that's flat
{k} (deyim) acik ve kesindir,iste o kadar
and there is also that
ve şu da var ki
and there you are
(deyim) iste sonuc! iste cozum!
and vice versa
ve tersine, ve aksine: The bigger the fish, the blander its taste, and vice versa. Balık büyüdükçe tadı yavanlaşır ve tersine
and what and i do not know what
(deyim) hemen hemen hersey,ve buna benzer seyler
and what have you
{k} (deyim) ve baskalari ,ve daha bilmem ne
and what have you/and
{k} vesaire
and what not i do not know what
(deyim) hemen hemen hersey,ve buna benzer seyler
and what's more
bir de, hem de, üstelik, ayrıca: She was wearing a pink cape and, what's more, she was carrying a pink poodle. Pembe bir pelerin giymişti ve
and also
hem de
and also
bir de
and so
ve de
and so
ve böylece
and so
bu nedenle

Bir eş ve çocuk istiyorum ve bu nedenle bana bir ev lazım. - I want a wife and children, and so I need a house.

and so forth
(deyim) benzeri

Kostümler kırmızı, pembe, mavi ve benzeriydi. - The costumes were red, pink, blue, and so forth.

O bana yaşımı, adımı, adresimi ve benzeri şeyleri sordu. - He asked me my age, my name, my address, and so forth.

and so on
ve benzeri gibi
and yet
hal böyle iken
between you and me and the bedpost
aramızda kalsın
ANDE
andem
Early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise
(Atasözü) Erken yatmak, erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
and then
hem o
between you and me and the gatepost
söz aramızda
between you and me and the lamppost
k. dili söz aramızda
earth and heaven (here and above)
yer ve gök (burada ve üzeri)
every now and then/every now and again
ara sıra, arada bir
now and again/now and then
ara sıra, zaman zaman
pace back and forth/pace up and down
bir aşağı bir yukarı yürümek/dolaşmak, volta atmak
Air Force War and Mobilization Plan; War and Mobilization Plan
(Askeri) Hava Kuvvetleri Harp ve Sefreberlik Planı; Harp ve Seferberlik Planı
Army Mobilization and Operations Planning and Execution System
(Askeri) K.K. Ordu Seferberlik ve Harekat Planlama ve İcra Sistemi
and so forth
ve başkaları
and so forth
ve diğerleri
and so on
falan

Elma, portakal falan getirdi. - She brought apples, oranges, and so on.

and so on
ve benzeri

Bizim ortak çok şeyimiz var: hobiler, öğretim durumu, ve benzeri. - We have many things in common: hobbies, educational background, and so on.

Süt, yumurta, tereyağı ve benzeri şeyleri satın almalısınız. - You must buy milk, eggs, butter, and so on.

and so on
falan filan
and so on
ve diğerleri
and so on
filan falan
between you and me and
{k} söz aramızda
between you and me and the bedpost
laf aramızda
between you and me and the lamppost
laf aramızda
between you and me and the lamppost
aramızda
emergency and extraordinary expense authority; evasion and escape
(Askeri) acil ve olağandışı masraf yetkilisi; kaçma ve kurtulma
go out and wander far and near
yollara düşmek
infrared search and track sensor; Infrared Search and Track System
(Askeri) kızılötesi arama ve izleme sensörü; Kızılötesi Arama ve izleme Sistemi
mission, enemy, terrain and weather, troops available and civilian
(Askeri) vazife, düşman, birlik, arazi ve hava durumu, sivil varlık üstüne değerlendirmeler
now and again/now and
ara sıra, zaman zaman
vertical and/or short takeoff and landing aircraft
(Askeri) dikey ve/veya kısa iniş ve kalkış yapan uçak
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
To combine (a value) with another value by means of this operator

If an internal node is encountered that contains a mask, the search key is logically ANDed with the mask and another search is made of the subtree.

Alternative form of ∧, the conjunction operator
Used to indicate causation

Ask me the definition of “and” again and I’ll scream.

Used to indicate addition

Five and six are eleven.

If

Peter answered, and sayde: master, and thou be he, bidde me come unto the on the water.

Used to connect two homogeneous (similar) words or phrases

Boys and girls come out to play.

Used to join sentences or sentence fragments in chronological order

I mended the chair and it broke again.

Used to ask for elaboration

A: I don't have a key. B: And... A: And I need one to get in.

Used at the end of a list to indicate the last item

bread, butter and cheese.

To; used to connect two finite verbs

Call and see whether John is coming over.

{c} joining sentences and words
and Alternative form of ∧, the conjunction operator
A Boolean Operator AND is a word used to connect terms in a computer search It narrows the search to articles that contain only the selected terms For example: college students AND stress See also Boolean Logic, Or, Not
Evaluates args (which must be integral values) until an arg is false and then returns false True is returned if all args are true
A logical operation between two numbers
also or plus -- "both in the information and part of the question " (192)
Logical operation where the result is 1 if ANDed terms both have the value 1
A logical operator that required that both of the relational operators it connects must be true for the whole statement to evaluate as true If either of the relational operators are false, or if both are false, the statement will evaluate as false
do not rely heavily on the loose connectives and, and so, and and then They produce flabby sentences which force readers to guess the relation between clauses
between two terms indicates that both terms must be present in the article or citation entry to be included in the search set
1 Half of a Quick count (& 1 or 1 &) 2 A Call such as "ready and" 3 Indicates simultaneous action Note: In Don's step descriptions, the word "and" notes simultaneous actions, while the figure "&" indcates movement on a half beat of music
Used when two movements are to be done simultaneously, i e 1 step foward on right foot and clap hands
This may be used to define mutually recursive functions and datatypes datatype Expr = Sum of Term list and Term = Product of Factor list and Factor = Variable of string | Value of int | Bracket of Expr; (* Not a good example as it is easier to have just one type here datatype Expr = Sum of Expr list | Prod of Expr list | Var of string| Val of int; *) fun foo(h: : t) = h+bar t | foo nil = 0 and bar(h: : t) = (~h)+foo t | bar nil = 0
a reserved word, a binary Boolean operator 3 1, 3 4, A 1
A Boolean operator that narrows a search by requiring all search terms be present in the results retrieved because of the search For example, hot and cold would only retrieve information where both "hot" and "cold" appear See also operators
this Boolean operator is used to combine terms and search for both or all of them
A Boolean logic function which is also mod 2 multiplication
When used on a search engine the Boolean AND operator indicates that found documents must contain both terms that appear in the question
wa are you finished hul khalast?
A logical operator joining two well defined logical expressions into one compound logical expression The compound expression formed will be TRUE only when both logical expressions on each side are TRUE Logical operator precedence: Not, And, Or
Used when querying many search engines, a Boolean operation which is "true" if both inputs are true
(Boolean) see Boolean AND
The Boolean AND operator, used by WAIS to indicate that found documents must contain both terms that appear in the question
The logical operator that combines two conditions that must both be ture to retrieve a record
A connector/term used in searching databases which indicates that for two statements/rules/criteria only records satisfying both statements/rules/criteria should be selected (DB, Gr 5)
met the $100 00 annual deductible, Medicare will pay 80 percent of the approved charges for blood, starting with the fourth pint
You use and at the beginning of a sentence to introduce something else that you want to add to what you have just said. Some people think that starting a sentence with and is ungrammatical, but it is now quite common in both spoken and written English. Commuter airlines fly to out-of-the-way places. And business travelers are the ones who go to those locations
emphasis You use and to link two words or phrases that are the same in order to emphasize the degree of something, or to suggest that something continues or increases over a period of time. Learning becomes more and more difficult as we get older We talked for hours and hours He lay down on the floor and cried and cried
In order to; used instead of the infinitival to, especially after try, come, go
If; though
and WEAK STRONG
You use and to interrupt yourself in order to make a comment on what you are saying. As Downing claims, and as we noted above, reading is best established when the child has an intimate knowledge of the language
You use and to link two clauses when the second clause is a result of the first clause. All through yesterday crowds have been arriving and by midnight thousands of people packed the square
You use and to introduce a question which follows logically from what someone has just said. `He used to be so handsome.' --- `And now?'
It is sometimes, in old songs, a mere expletive
You use and to link two statements about events when one of the events follows the other. I waved goodbye and went down the stone harbour steps = then
And is used before a fraction that comes after a whole number. McCain spent five and a half years in a prisoner of war camp in Vietnam. fourteen and a quarter per cent
You use and to link two statements when the second statement continues the point that has been made in the first statement. You could only really tell the effects of the disease in the long term, and five years wasn't long enough
You use and to indicate that two numbers are to be added together. What does two and two make? = plus
See An, conj
It is used to conjoin a word with a word, a clause with a clause, or a sentence with a sentence
conj. with, together with; also, too
A particle which expresses the relation of connection or addition
You use and to link two or more words, groups, or clauses. When he returned, she and Simon had already gone Between 1914 and 1920 large parts of Albania were occupied by the Italians I'm going to write good jokes and become a good comedian I'm 53 and I'm very happy
And is used by broadcasters and people making announcements to change a topic or to start talking about a topic they have just mentioned. And now the drought in Sudan
You use and in numbers larger than one hundred, after the words `hundred' or `thousand' and before other numbers. three thousand and twenty-six pounds. A logical operator that returns a true value only if both operands are true. andante
et
og
patent
bail
Andaman and Nicobar Islands
Indian union territory in the Bay of Bengal which has Port Blair as its capital
and all
Used to suggest certain unstated relevant implications or what has been stated

What with you saying he was sick and all, I figured neither of you were coming.

and all
Including every object, attribute, or process associated with preceding item or series of items

He ate the whole fish, bones and all.

and all that
Used at the end of a statement to insinuate that there is more information that can be inferred from the preceding

She likes Punk Rock, Screamo, Death Metal and all that.

and change
and some quantity, but less than the increment to the next round number

This ain't your speed young man, run in your lane / So I can come through doin' a hundred and change.

and counting
used to show that the number previously mentioned is continuously changing, i.e. increasing or decreasing

Hurry up, the train leaves in three minutes. No, two minutes and counting!.

and crap
Alternative form of and shit
and finally
A light news story reserved for the end of a bulletin when there is a lack of more important items; typically involving animals or other features supposed to be amusing

The shots were included as part of BBC natural history producer Fergus Beeley nature diary from Beinn Eighe’s National Nature Reserve show water being blown back uphill on a windy day in Torridon. They have been picked up by the media as an ‘and finally’ and widely circulated.

and how
Used to strongly confirm preceding utterance

It created a disruption, and how.

and if
Alternative form of an if
and shit
Used after one or more listed objects, attributes or processes to indicate additional others

Oh no! All this seaweed and shit is getting all over me!.

and so forth
Indicates that a list continues in a similar manner

Don't forget to pack weather items appropriate for the climate: sunscreen, rain gear, and so forth.

and so on
Indicates that a list continues in a similar manner

Put things where you will use them: sponges next to the sink, knives next to the cutting board, and so on.

and that
And everything related to that; and so on; etc

We want to move to a new town, buy a house, start a family and that.

and the horse you rode in on
Euphemistic shortening of "fuck you and the horse you rode in on"
and the horse you rode in on
Intensifier
and the like
And other similar items
and then some
Used to confirm preceding utterance, while implying that what was said or asked is an understatement

It created a disruption, and then some.

and whatnot
And so on; et cetera
and your little dog too
A statement that not only will the person being addressed be punished but their conspirators will also
and/or
Joins two alternatives to mean either or both; indicates that inclusive or is meant where or alone might be taken to mean exclusive or

List three personal and/or business references.

AND gate
A logic gate that simulates the function of the logical operator AND. It emits a signal only if all input wires receive coincident signals
Andaman and Nicobar Islands
Union territory (pop., 2001 prelim.: 356,265), India. It consists of two groups of islands in the Bay of Bengal about 400 mi (650 km) west of Myanmar; the total area is 3,185 sq mi (8,249 sq km). The chief islands are North Andaman, Middle Andaman, and South Andaman (known collectively as Great Andaman), and Little Andaman. The Nicobar group includes Car Nicobar, Camorta (Kamorta) and Nancowry, and Great Nicobar. Most of the population lives in the Andaman group. The first European settlement was at Port Blair, South Andaman, now the union territory capital. In the Nicobar group there are remnants of inhabitation dating to AD 1050
Andrea and Giovanni Gabrieli
born 1510-20, Venice died late 1586, Venice born 1556, Venice died Aug. 12?, 1612, Venice Venetian composers. Andrea worked at the Bavarian court in Munich and in 1566 became an organist at St. Mark's Basilica in Venice, where he remained the rest of his life. He wrote more than 200 madrigals and much other secular vocal music. His sacred vocal works, which number more than 150, include many splendid settings for church festivals; many were published posthumously in a collection called Concerti (1587). His nephew and student, Giovanni, joined him as organist at St. Mark's in 1584. Like Andrea, he wrote numerous festive works for choirs and instrumental groups. His best-known works are those for instruments, especially wind instruments (canzonas, ricercars, sonatas, toccatas, etc.), which employ dramatic dynamic and spatial effects. His student Heinrich Schutz conveyed the Venetian style to Germany
Androcles and the Lion
an ancient Roman story about a slave called Androcles who escapes from his owner and meets a lion with a thorn (=a sharp pointed part of a plant) in its foot. Androcles removes the thorn. Later he is caught and is made to fight with a lion in the arena as punishment for escaping, but the lion is the same one that he helped, and instead of attacking him, it greets him as a friend
and Co.
and company (and partners, and business associates, and colleagues)
and I quote:
his/her exact words were: , this is a direct quotation
and Scaliger Joseph Justus Scaliger, Julius Caesar
born April 23, 1484, Riva, Republic of Venice died Oct. 21, 1558, Agen, France born Aug. 5, 1540, Agen, France died Jan. 21, 1609, Leiden, Holland Classical scholars. Julius worked in botany, zoology, and grammar but was chiefly interested in developing an understanding and critical evaluation of the ancients. His most widely read book was his Poetics (1561), in which Greco-Roman rhetoric and poetics are used as a foundation for literary criticism. His son Joseph, a precocious student of language, studied in France, Germany, and Italy and taught in France before he was called to the University of Leiden, where he became known as the most erudite scholar of his time. His major works are the Study on the Improvement of Time (1583) and Thesaurus of Time (1609), which brought order to ancient chronology
and Slovenes Kingdom of Serbs, Croats
Balkan state formed in 1918 after World War I. It included the previously independent kingdoms of Serbia and Montenegro and the southern Slavic territories formerly subject to the Austro-Hungarian Empire, including Dalmatia, Croatia-Slavonia, Slovenia, and Bosnia and Herzegovina. The kingdom was ruled by the Serbian Karadjordjevi dynasty. In 1929 King Alexander I sought to combat local nationalisms by proclaiming a royal dictatorship and renaming the state Yugoslavia. See also Serbia and Montenegro
and afterwards
and then, after which
and all
and everything, and the whole thing
and all the best
I hope that all goes well for you, best wishes (said in farewell)
and all the more so
and even more, most certainly
and as if that is not enough
and on top of all that
and circuit
a circuit in a computer that fires only when all of its inputs fire
and family
and the other members of the family
and here are the main points
and here are today's top stories/headlines (said at the opening of the telecast before the actual news is broadcast)
and how
an expression of emphatic agreement
and how!
you bet!, for sure!
and more
and even more, and yet, and still
and others
used as an abbreviation of `et alii' (masculine plural) or `et aliae' (feminine plural) or `et alia' (neutral plural) when referring to a number of people
and so
subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed"
and so forth
et cetera, and so on
and so forth
continuing in the same way
and so on
etcetera, and others, and so forth
and so on
continuing in the same way
and so on and so forth
etcetera, and others
and spouse
including his wife, including her husband
and that's it
and that's the end of it, and that's enough, and no more, and that's all
and that's the way it was
and that's what happened, and that's what it was like
and the like
and others of the same kind, and those of the same type
and the wolf shall dwell with the lamb
there will be peace even between the fiercest of enemies (Biblical prophecy)
and then
subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors); "then he left"; "go left first, then right"; "first came lightning, then thunder"; "we watched the late movie and then went to bed"; "and so home and to bed"
and then some
and considerably more in addition; "it cost me a week's salary and then some
and then some
and considerably more in addition; "it cost me a week's salary and then some"
and then some
and much more in addition to (e.g.: "I understand your car cost about $25,000", "Yes that much and then some because I also added a CD player")
and what is more
in addition to this, not only this, not this alone
and whatnot
and anything else, and what you please
and who may you be?
and who are you?
and yet
in any event, anyway, despite
-and
A suffix forming nouns denoting patients or recipients of actions, such as compiland
Ali Baba and the Forty Thieves
A classic tale of medieval Arabic literature where the honest protagonist Ali Baba defeats the Forty Thieves whose robberies were in a cave that automatically opens and seals itself, respectively, on the commands Open Sesame and Close Sesame
Antigua and Barbuda
A country in the Caribbean, consisting of the islands of Antigua and Barbuda
Bert and Ernie
Term used to describe two inseparable friends whose personalities are vastly different
Black and Deckers
plural form of Black and Decker
Canadian Security and Intelligence Service
The security agency for Canada, covering domestic and foreign intelligence
Cape Cod and the Islands
A peninsula in Massachusetts, in the United States of America
Carriage and Insurance Paid to
Meaning the seller pays for the freight to the named destination and the insurance during the transportation
Dadra and Nagar Haveli
Union territory in western India which has Silvassa as its capital
England and Wales
The constituent countries of the United Kingdom, which share a single legal system and are treated as a single country for various purposes
Great Britain and Ireland
Shortened form of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. (1801- 1921) Abbreviation: GBI
I'll see you and raise you
Used to accept a bet, and at the same time raise the stakes

I'll see your $20 and raise you $200.

Jesus, Mary and Joseph
Used to add emphasis, particularly by Catholics
Mutt and Jeff
Deaf
Punch and Judy
A traditional sideshow often found at seaside resorts, consisting of various glove puppets operated by one man in a small tent style booth theatre
Punch and Judy
A two sided ideological battle, or contradictory arguing

Like all binary debates, while it's certainly true that questions about public service broadcasting and the role of the BBC have risen up the agenda recently, it is easy, even from the offices of the BBC in White City, to get stuck in a Punch and Judy discourse.

Romeo and Juliet
A tragedy, written by Shakespeare, about two young lovers named Romeo and Juliet whose deaths ultimately unite their feuding families
Romeo and Juliet couple
By analogy with the two Shakespearean characters, a couple consisting of one member from each of two opposing families, parties, or countries

The incidence there was especially high among Indian and Pakistani teens, Romeo-and-Juliet couples.

Trinidadian and Tobagonian
A person from Trinidad and Tobago or of descent of Trinidad and Tobago. Generally referred to as Trinidadian
Tyne and Wear
A metropolitan county in the north east of England, spanning parts of County Durham and Northumberland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
The official name of the United Kingdom 1922-Present
a gentleman and a scholar
An admirable person
a hundred and ten percent
The exertion of more than seems possible, hence 110%, not 100%, the usual maximum amount possible
a scholar and a gentleman
an admirable person
above and beyond
Far more than

The staff often goes above and beyond what is required.

above and beyond
More than is expected or required

Boy, they sure went above and beyond when they were planning this party!.

alive and kicking
Healthy; vital; in good health, particularly in opposition to unfavorable circumstances
all fur coat and no knickers
Having a superficially positive appearance that is belied by the reality, e.g., superficially elegant and beautiful but actually sleazy

Yes..

all sizzle and no steak
A thing or person which fails to measure up to its description or advanced promotion

Y2K may be the equivalent of the Kohotek comet—all sizzle and no steak.

all work and no play makes Jack a dull boy
Too much hard work and not enough leisure time can be unhealthy
any-and-all
Alternative spelling of any and all
arm and a leg
A very high price for an item or service; an exorbitant price; usually used after the verb cost
arts and letters
the fine arts and literature, considered together
back-and-forth
Alternative spelling of back and forth
barefoot and pregnant
Kept at home to perform the traditional duties expected of women

He wanted me barefoot and pregnant, she said. But staying home was driving her crazy.

baron and femme
The arms of a man and his wife, marshalled together
bed and board
A place to sleep and eat; bed and breakfast; the services provided by an inn or similar establishment

For, alas, the Ideal always has to grow in the Real, and to seek out its bed and board there, often in a very sorry way. No beautifullest Poet is a Bird-of-Paradise, living on perfumes; sleeping in the aether with outspread wings. The Heroic, independent of bed and board, is found in Drury Lane Theatre only.

beer and skittles
Fun times
better to have loved and lost than never to have loved at all
Having experience of love, even if it ended, is better than having no experience of love
between the jigs and the reels
eventually, despite all the confusion
betwixt and between
Neither here nor there
black-and-white television
A monochrome system of transmitting and receiving television signals
bow and scrape
to show excessive politeness or servility
bread-and-butter
A saying specifically used to ward off bad luck when separating hands to walk either side of a tree
bread-and-butter issues
plural form of bread-and-butter issue
bread-and-butter note
A short note thanking someone who has recently provided the writer with hospitality
breaking and entering
The crime of gaining unauthorized entry into another's property by force; to burgle
bright-eyed and bushy-tailed
Alert and in an eager, frisky, or playful mood; full of life

They're eager to learn, bright-eyed and bushy-tailed, coach Jon Gruden said.

bubble and squeak
Cabbage and mashed potatoes etc. fried together
bump and grind
A sexually suggestive dance involving exaggerated hip movements, especially a striptease dance

One of the oddest spectacles in America, in fact, has to be a Tom Jones audience, in which a couple of dozen women, usually attractive and well dressed, throw their panties onto the stage and compete for what appears to be a deep kiss from the male master of the bump and grind.

by and by
Eventually; in a little while

Sit down, have a rest, and by and by you'll be feeling better.

by leaps and bounds
Rapidly. Said of making progress

His knowledge of Spanish has come on by leaps and bounds since he visited Madrid.

cap and ball
Of an early loading system for handguns where the percussion cap, powder, and bullet were separate components loaded individually into the gun. Typically used in early to mid 1800s
carrot and stick
Simultaneous rewards for good behavior and punishments for bad behavior
carrots and sticks
plural form of carrot and stick
checks and balances
A system for multiple parties wherein each has some control over the actions of each of the others
chief cook and bottle-washer
Alternative form of chief cook and bottle washer
chief cooks and bottle-washers
plural form of chief cook and bottle-washer
chutes and ladders
snakes and ladders
country and western
country music
crook and nanny
Average person or people

We can also start a story with the name of someone who has star quality, a person whose name is widely known—in almost every nook and cranny, by almost every crook and nanny.

cut and paste
Composing a document by piecing together components of other documents
cyst and decease
Form of cease and desist: stop
deaf and dumb
Being deaf and not knowing how to speak. Usually physically able to speak
dean and chapter
The governing body of a cathedral; the chapter consisting of a group of canons or prebendaries
dilation and curettage
A surgical procedure in which the cervix is dilated and the lining of the uterus is scraped with a curet
divide and conquer
In order to rule securely, don't allow alliances of your enemies
dog and pony show
Any presentation or display that is overly contrived or intricate

They put on a whole dog and pony show for the investors, but I'm not sure they convinced anyone.

don't be penny wise and pound foolish
Don't focus on minutiae and lose sight of the big picture; don't obsess over tiny inconsequential efficiencies while glaring inefficiencies are going on elsewhere
dotting the i's and crossing the t's
Present participle of dot the i's and cross the t's
down-and-out
Alternative spelling of down and out
down-and-outer
Someone who is down and out
duck and cover
To duck under a surface and cover one's face with his hands
ducks and covers
Third-person singular simple present indicative form of duck and cover
ebb and flow
A large flowing out and in
egg and spoon race
A race in which competitors must carry an egg on a small spoon and race to the finish line without dropping the egg
every old nook and cranny
Alternative form of every nook and cranny
far and away
By a large degree or margin; greatly

Their formatting and organization is far and away better than their closest rival.

far and wide
Over a great distance or large area; nearly everywhere
few and far between
Rare and scarce
fire and brimstone
Stereotypical descriptive for a charismatic clergyman who stresses the power or wrath of God, literal interpretation of the Bible and traditional punishments of Hell

The fire-and-brimstone preacher gave the city council a severe tongue-lashing after they voted on a zoning ordinance allowing a new strip club to open.

five-and-dime
A store selling inexpensive items
flesh and blood
Consisting of flesh, blood, and other substances associated with animals or humans
flotsam and jetsam
The remains of a shipwreck still floating in water
foot and mouth
foot-and-mouth disease
for ever and ever
: forever
fore-and-aft
parallel with the keel, that is, going from bow to stern
forever and ever
Alternative spelling of for ever and ever
forgiven and forgotten
Past participle of forgive and forget
get-up-and-go
enthusiastic and energetic drive or ambition

My get-up-and-go got up and went!.

gin and it
A simple cocktail, similar to an unsophisticated martini, made from gin and sweet vermouth
gin and tonic
A simple cocktail made from gin and tonic water, often served on ice and with a slice of lemon

She drank gin and tonic by preference.

give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed h
It is more worthwhile to teach someone to do something, than to do something for them
grace and favour
Owned by the sovereign or government and granted free of rent to a person as an expression of gratitude or obligation
half and half
In two equal parts
ham-and-egger
A preliminary wrestler; a jobber
ham-and-egger
Disdainful remark directed at someone deemed worthless or undesirable
ham-and-egger
an ordinary person; a simpleton
hammer and tongs
With tools indicating seriousness of intent and capability of harm

When they had an argument they went at it hammer and tongs.

have one's cake and eat it too
To seek to have two things which are mutually incompatible (such as eating a piece of cake and yet still possessing that piece for future use)

Do you seriously want to break up with her and still have sex with her? You can't have your cake and eat it too!.

Türkçe - İngilizce

and teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

fındık kurdu gibi small and plump and lively
(woman)
and