lift

listen to the pronunciation of lift
İngilizce - Türkçe
{f} havalanmak
kaldırmak

Bu masa kaldırmak için çok ağırdı. - This desk was too heavy to lift.

Kutuyu kaldırmak için bütün gücüyle çabaladı. - He tried with all his might to lift the box.

{i} asansör

Annem asansörden korkar. - My mother is afraid of lifts.

Yangın durumunda, asansör kullanmayın. - In case of fire, do not use the lift.

{i} kaldırma

Bir parmağını bile kaldırmazdı. - He wouldn't even lift a finger.

Bunu kaldırmama yardım eder misin? - Can you help me lift this?

{f} yükseltmek
(Spor) taşıma
(Coğrafya) üst katman
kaldırma mesafesi
(Spor) tutma
yükseliş
çıkmak
daha yüksek duruma getirmek
havanın kaldırma kuvveti
yükseltilmek
{i} arabasına alma
kaldırma kuvveti
{f} kaldır

Bir parmağını bile kaldırmazdı. - He wouldn't even lift a finger.

Çok fazla ağırlık kaldırırken kolunu incitti. - He hurt his arm lifting so much weight.

araklamak
yükseltme
bitmek
ortadan kaldırmak
İİ.asansör
dağılmak
(başkasına değişli düşünce/yazı/vb.) çalmak
son vermek
(bulut/sis/vb.) yükselmek
özüne mal etmek
ferahlık
neşe
rahatlık
yürütmek
rahatlama duygusu
parasız götürme/gitme
{f} (kulakları) dikmek
{f} (sis/duman) dağılmak
kaldrış
{i} yardım

Bunu kaldırmama yardım eder misin? - Can you help me lift this?

Yoshio kutuyu kaldırmama yardım etti. - Yoshio helped me lift the box up.

(Askeri) KALDIRIŞ: Havanın kaldırıcı hassasından veya aerodinamik basınçtan ileri gelen yükseltici kuvvet; bir uçakta, kanatlar üzerindeki basıncın azalması dolayısıyla meydana gelen yükselme temayülü
{f} kalkmak
{f} k.dili. çalmak, yürütmek, aşırmak
{f} yukarı kaldırmak
{i} teleferik
kaldırıcı
(Askeri) (AIR LIFT) Havadan taşımak
{f} topraktan çıkarmak
yükselme
{f} germek
yükselmek
kaldırmaya uğraşmak
dili çalmak
{i} 1. kaldırma, yükseltme
{f} çalmak
lift
asansörü
lifte
lift up
yükseltmek
lift a blockade
ablukayı kaldırmak
lift a finger
(deyim) kılını bile kıpırdatmamak
lift a finger
(deyim) elini bile sürmemek
lift a finger
(deyim) parmağını bile oynatmamak
lift a vehicle
araç kaldırmak
lift arm
kaldırma kolu
lift bellow
kaldırma körüğü
lift blockade
ablukayı dağıtmak
lift blockade
ablukayı kaldırmak
lift button
asansör düğmesi
lift chain
kaldırma zinciri
lift control
kaldırma kontrolü
lift detention
(Kanun) tutukluluğu kaldırmak
lift door
asansör kapısı
lift firing
(Askeri) ateş kes! komutu
lift force
(Askeri) kaldırma kuvveti
lift function
kaldırma fonksiyonu
lift gate
ağırlıklı sürgülü kapak
lift gate
(Askeri) asansör kapısı
lift iron
kaldırma demiri
lift joint
(İnşaat) betonarme perde yatay eki
lift joint
(İnşaat) kademe derzi
lift latch
kalkar mandal
lift off
(Askeri) rampadan ayrılma
lift one's head
kafasını kaldırmak
lift pass
teleferik pasosu
lift pump
kaldırma pompası
lift rail
kaldırma rayı
lift rail
(Otomotiv) kapı cam dirseği
lift slab
(İnşaat) kaldırma döşeme
lift stage
(Tiyatro) asansörlü sahne
lift station
(Çevre) kaldırma istasyonu
lift strap
kaldırma kayışı
lift the ban
yasağı kaldırmak
lift the burden
yükü almak
lift the siege
kuşatmayı kaldırmak
lift up
refetmek
lift up one's voice
sesini yükseltmek
lift up one's voice
bağırmak
lift weight
ağırlık kaldırmak
lift a ban
bir yasağı kaldırmak
lift and force pump
emme basma tulumba
lift bridge
açılır köprü
lift coefficient
kaldırma katsayısı
lift drag ratio
kaldırma sürükleme oranı
lift flap
kaldırma flapı
lift off
kalkmak
lift off
havalanmak
lift out
dışarı kaldır
lift pump
emme tulumba
lift shaft
asansör kuyusu
lift the embargo
ambargoyu kaldırmak
lift the immunity
dokunulmazlığı kaldırmak
lift up
yükselt
lift valve
kaldırmalı valf
lift weight
ağırlık kaldır
lift a bar bell
bir bar can asansör
lift a finger
(deyim) Çok az şekilde çaba harcayıp, yardım etmek
lift a finger
(deyim) (Olumsuz cümlelerde) Parmağını kıpırdatmak
lift a hand
(deyim) Çok az şekilde çaba harcayıp, yardım etmek
lift back
geri asansör
lift flap
kaldırma flapi
lift off
(roket, uçak vs.) havalanmak, kalkmak
lift off system
sistem kapalı asansör
lift off to
off asansör
lift one's spirits
(deyim) Moralini düzeltmek/yükseltmek
lift operator
vinç operatörü
lift rationing
oranlaması asansör
lift sex
asansör seks
lift so.'s hand
asansör öyle. 'el s
lift the arms forward
kollarını ileri asansör
lift the lid on
(deyim) Açığa vurmak, gözler önüne sermek, meydana çıkarmak, ifşa etmek

You lifted the lid on the impact that mobile phones are having in developing countries.

lift truck
Küçük vinç
lift up so.'s heel
yukarı kaldırın böylece. 'topuk s
lift up so.'s hirn
yukarı kaldırın böylece. 'hirn s
lift up so.'s voice
yukarı kaldırın böylece. 'ses s
lift weight
asansör ağırlığı
lift weights
ağırlık kaldırmak
lift with a beet lifter
bir pancar hırsızı ile asansör
lift-off
havalanma
lift (conveyor)
(İnşaat) asansör
lift a ban
yasağı kaldırmak
lift down
indirmek
lift down
alçaltmak
lift fire
(Askeri) YÜKSELİŞTE MESAFE UZATMAK: Bir silahın namlu ağzını yükselterek menzili uzatmak
lift flap
(Havacılık) kaldırma flabı
lift of the ring rail
(Tekstil) kurs hareketini ilerletme
lift off
(roket) havalanmak, kalkmak
lift off
(Askeri) RAMPADAN AYRILMA, RAMPADAN AYRILIŞ: Bir feza aracı veya bir füzenin rampadan yükseldiği andaki ilk hareketi
lift platform truck
(Askeri) VİNÇLİ PLATFORM KAMYON: Bak. "platform truck". LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION (LASER): UYARILMIŞ IŞIMA YAYIMIYLA IŞIK YÜKSELTMESİ (HV.): Mütecanis ışıklı bir pals meydana getirmek için kullanılan cihaz. Adi ışık mütecanis (uygun) değildir; yani, hiçbir anlamı olmayan gelişigüzel hüzmeler yayar. Lazer cihazı, mütecanis bir ışık kaynağı vazifesi görür, çünkü enerjisini ışıktan alır, sonra bu ışığı başka bir frekans üzerinden yayar. Sentetik bir yakıt kırmızısının etrafına spiral bir gaz boşaltma tüpü geçirilmiştir; bu yakut kırmızısı ışıktan enerji aldığı zaman ayarlı bir kavite rezonatörü gibi çalışır. Yayınlanan ışık son derece dar (1 angstromdan az) bir band şeklindedir ve bir fotoelektrik flaşı gibi palslar verir
lift the curtain
esrar perdesini kaldırmak
lift up
yukarı kaldırmak
lift up
kaldırmak
lip-lift
Dudak gerdirme (estetik ameliyatı)
translational lift
(Mimarlık) 1. Geçiş kaldırıcı kuvvet. 2. Sadece döner kanatlı hava araçları (helikopterler) için geçerli, kalkışın başında ve inişin sonunda karşılaşılan, geniş bir aerodinamiksel açıklaması olan kuvvetli titreşim
lifter
{i} halterci

Tom bir halterci gibi görünüyordu. - Tom looked like a weight lifter.

Tom bir halterciye benzemiyor. - Tom doesn't look like a weight lifter.

scissor lift
makaslı kaldırma
chair lift
koltuklu teleferik
concrete lift
(İnşaat) beton tabakası yüksekliği
floor lift
(Madencilik) taban kabarması
fork lift
(İnşaat) kaldıraç
fork lift truck
çatallı yükleyici
fork lift truck
forkliftli kamyon
height of lift
döküm yüksekliği
lift off
roket havalanmak
lift truck
(İnşaat) forklift
lifted
kalkık
lifter
yükseltici
lifting
kaldırarak
lifting
kaldıran
lifting
yükseltme
opportune lift
(Askeri) uygun nakliye
auxiliary lift motor
yardımcı kaldırma motoru
centre of lift
kaldırma merkezi
chair lift
telesiyej
face-lift
yüz gerdirme ameliyatı
face-lift
estetik ameliyat
fork lift
çatal kaldırıcı
freight lift
yük asansörü
give sb a lift
birisini arabasına almak
hydraulic lift
hidrolik kaldırıcı
hydraulic lift
hidrolik yük asansörü
lifter
sökme makinesi
lifting
{f} kaldır

Çok fazla ağırlık kaldırırken kolunu incitti. - He hurt his arm lifting so much weight.

Ağırlıklar kaldırdıktan sonra bileklerim ağrıdı. - My wrists were sore after lifting wieghts.

lifting
kaldırma

Bu kutuyu kaldırmayı başarabilir misin? - Can you manage lifting this box?

Sol kolunuzu kaldırmayı deneyin. - Try lifting your left arm.

not lift a finger
parmağını bile kıpırdatmamak
static lift
statik kaldırma kuvveti
vehicle lift
taşıt asansörü
air lift
hava asansör
give someone a lift
Birisi asansör vermek
give someone a lift
Birini arabasına almak
handicapped lift
Engelli asansörü
sea lift
deniz asansör
stair lift
merdiven asansörü
static suction lift
statik emme asansör
tail lift
kuyruk asansör
lifter
{i} hırsız
lifter
{i} vinç
lifter
(Tekstil) platin
lifter
{i} kaldırıcı
lifter
{i} yankesici
lifter
itici
lifting
{i} germe
lifting
(sıfat) kaldırma
lifts
(Mekanik) asansörler
Türkçe - Türkçe
Teniste, topa arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru vurma
Teniste topa arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru vurma
LİFT
(Osmanlı Dönemi) Parça, bölük
LİFT
(Osmanlı Dönemi) Şalgam
lifting
Kırışıklıkların giderilmesinde yüz derisinin çekilmesi ve gerilmesine dayanan plastik cerrahi girişimi
İngilizce - İngilizce
An upward force, such as the force that keeps aircraft aloft
Permanent construction with a built-in platform that is lifted vertically
air
To remove (a ban, restriction, etc.)
sky, the heavens, firmament; atmosphere
A thief

The lift came into the shop dressed like a country gentleman, but was careful not to have a cloak about him, so that the tradesman could see he had no opportunity to conceal any goods about his person.

the difference in elevation between the upper pool and lower pool of a waterway, separated by lock
An act of lifting or raising
The lifting of a dance partner into the air
To steal
The act of transporting someone in a vehicle; a ride; a trip

He gave me a lift to the bus station.

Mechanical device for vertically transporting goods or people between floors in a building; an elevator

Take the lift to the fourth floor.

To raise
{n} the act of lifting, a struggle, load, rope, gate
{v} to raise up, exalt, heave, strive, help, rob
n an illegal contact, resulting when the ball is in contact with the player for too long
remove from a seedbed or from a nursery; "lift the tulip bulbs"
To steal; to carry off by theft esp
That by means of which a person or thing lifts or is lifted A hoisting machine; an elevator; a dumb waiter
A rise; a degree of elevation; as, the lift of a lock in canals
If a government or organization lifts people or goods in or out of an area, it transports them there by aircraft, especially when there is a war. The army lifted people off rooftops where they had climbed to escape the flooding = fly
If fog, cloud, or mist lifts, it reduces, for example by moving upwards or by becoming less thick. The fog had lifted and revealed a warm, sunny day
To collect, as moneys due; to raise
a wave that lifts the surface of the water or ground
If you lift your eyes or your head, you look up, for example when you have been reading and someone comes into the room. When he finished he lifted his eyes and looked out the window. = raise
make audible; "He lifted a war whoop"
The upward reaction of an aircraft to the flow of air air forced over the shape of the wing (airfoil) The front and rear wings of ground effect cars are shaped like inverted wings to create downforce or negative lift
the act of giving temporary assistance one of the layers forming the heel of a shoe or boot a device worn in a shoe or boot to make the wearer look taller or to correct a shortened leg a wave that lifts the surface of the water or ground remove from a surface; "the detective carefully lifted some fingerprints from the table"
A wind shift during which the wind enters the boat from further back It allows the helmsman to head up or alter course to windward, or the crew to ease the sheets
the lifting force on a flying object (in particular, a wing or an aircraft), due to its motion relative to the surrounding air Lift is one of the four forces sensed by an airplane, the others being drag, thrust and weight
(wind) The aerodynamic force that "pulls" the BLADEs of a windmill and causes them to rotate F - portance S - impulsion
If you lift something, you move it to another position, especially upwards. The Colonel lifted the phone and dialed his superior She lifted the last of her drink to her lips. Lift up means the same as lift. She put her arms around him and lifted him up Curious shoppers lifted up their children to take a closer look at the parade
put an end to; "lift a ban"; "raise a siege"
A rope leading from the masthead to the extremity of a yard below; used for raising or supporting the end of the yard
remove (hair) by scalping
invigorate or heighten; "lift my spirits"; "lift his ego"
If you give someone a lift somewhere, you take them there in your car as a favour to them. He had a car and often gave me a lift home. = ride
One of the steps of a cone pulley
call to stop the hunt or to retire, as of hunting dogs
1 The maximum number of airline seats available to a specific destination during a specific period 2 The aerodynamic force that makes it possible for a plane to fly 3 Brit An elevator
To raise, elevate, exalt, improve, in rank, condition, estimation, character, etc
a ride in a car; "he gave me a lift home"
The sky; the atmosphere; the firmament
to lift a finger: see finger. Upward-acting force on an aircraft wing or airfoil. An aircraft in flight experiences an upward lift force, as well as the thrust of the engine, the force of its own weight, and a drag force. The lift force arises because the speed at which the displaced air moves over the top of the airfoil (and over the top of the attached boundary layer) is greater than the speed at which it moves over the bottom and because the pressure acting on the airfoil from below is therefore greater than the pressure from above
take off or away by decreasing; "lift the pressure"
That portion of the vibration of a balance during which the impulse is given
An exercising machine
cattle; as, to lift a drove of cattle
make off with belongings of others
plastic surgery to remove wrinkles and other signs of aging from your face; an incision is made near the hair line and skin is pulled back and excess tissue is excised; "some actresses have more than one face lift"
A lift gate
To rise; to become or appear raised or elevated; as, the fog lifts; the land lifts to a ship approaching it
The upward motion of the ball imparted by the fingers at the point of release
remove from a surface; "the detective carefully lifted some fingerprints from the table"
the component of the aerodynamic forces acting on an airfoil that opposes gravity
the force opposed to gravity, which is perpendicular to the wind and in the plane of symmetry
the act of giving temporary assistance
A layer of leather in the heel
rise upward, as from pressure or moisture; "The floor is lifting slowly"
The component of the aerodynamic force acting on an aircraft, perpendicular to the relative wind, which causes an aircraft to rise in altitude
lifting device consisting of a platform or cage that is raised and lowered mechanically in a vertical shaft in order to move people from one floor to another in a building
take hold of something and move it to a different location; "lift the box onto the table"
{f} raise, move upward; pick up; elevate; cheer, raise one's spirits; cancel, end, remove; steal (Slang)
rise up; "The building rose before them"
when flying, a kite generates lift or upward force like an airplane wing Lift is proportional to the square of the apparent wind velocity
Refers to the vertical component of a bowler's release
the event of something being raised upward; "an elevation of the temperature in the afternoon"; "a raising of the land resulting from volcanic activity"
See Lift gate, below
If something lifts your spirits or your mood, or if they lift, you start feeling more cheerful. He used his incredible sense of humour to lift my spirits As soon as she heard the telephone ring her spirits lifted
The force generated by the movement of air across the wings of an aircraft When enough lift is generated to overcome the weight of an aircraft
lift a finger
To make minimal effort; to help as little as possible

We do all the work, and they never lift a finger to help.

lift scheme
A carpool; an arrangement whereby several people travel together in the same car

The neighbors decided on a lift scheme to get their kids to school, so that they wouldn't each have to drive every day.

lift schemes
plural form of lift scheme
lift up
To lighten the mood of someone

Ending the evening with an Abba song really lifted up the crowd.

lift up
To elevate to a higher position
lift-to-drag ratio
The maximum ratio of lift to drag of an aerodynamic article such as an a wing, entire aircraft or bird can achieve
lift-to-drag ratio
The instantaneous ratio of lift to drag of an aerodynamic article such as an a wing, entire aircraft or bird
lift a finger
(deyim) (usu. with negative) Make the slightest effort
lift a hand
(deyim) (usu. with negative) Make the slightest effort
lift truck
A small truck for lifting and transporting loads
lift a hand
make an effort, move, act
lift bridge
drawbridge: a bridge that can be raised to block passage or to allow boats or ships to pass beneath it
lift force
physical force which causes objects to rise perpendicular to the direction of motion
lift in the air
raise into the air
lift off
When an aircraft or rocket lifts off, it leaves the ground and rises into the air. The plane lifted off and climbed steeply into the sky. = take off
lift off
depart from the ground; "The plane took off two hours late"
lift one's hand
raise one's hand, put one's hand in the air
lift out
take out or up with or as if with a scoop; "scoop the sugar out of the container"
lift pump
pump used to lift rather than force a liquid up
lift sanctions
cancel sanctions, cancel international penalties, cancel boycotts or embargoes
lift the closure
stop an embargo, stop a boycott or prohibition
lift up
see lift 1, 2
lift up
fill with high spirits; fill with optimism; "Music can uplift your spirits"
lift up
take and lift upward
lift up one's voice
yell, shout, raise one's voice
lift weights
lift dumbbells and other exercise weights, participate in weight-training exercises
lift-off
take-off, launch (of an aircraft)
lift-off
Lift-off is the beginning of a rocket's flight into space, when it leaves the ground. The lift-off was delayed about seven minutes The rocket tumbled out of control shortly after lift-off. take-off
lift-slab construction
Technique whereby concrete floor slabs are poured on the ground, one on top of the other, and then lifted into place on top of columns by hydraulic jacks. Used for very tall multistory buildings, this method offers substantial savings in formwork
boat lift
A mechanism used for raising and lowering boats on a canal vertically from one water level to another
center of lift
That point on an aircraft where all the various lifting forces act. If the center or lift is not coincident with the center of gravity on the fore/aft axis, the plane will pitch, if not coincident on the lateral axis, it will roll
centers of lift
plural form of center of lift
centre of lift
That point on an aircraft where all the various lifting forces act. If the centre or lift is not coincident with the centre of gravity on the fore/aft axis, the plane will pitch, if not coincident on the lateral axis, it will roll
centres of lift
plural form of centre of lift
gum lift
A gingivectomy performed for the aesthetic purpose of raising or shaping the gum line

Those whose smiles are more Mister Ed than Miss America have a new hope: the gum lift.

heel lift
A wedge type shoe insert that affixes inside any footwear to make the user look taller, or to correct anatomical leg deficiencies
lifted
Simple past tense and past participle of lift
lifter
Someone or something that lifts or assists in lifting
lifter
A weightlifter

While some lifters insist that supersets must consist of consecutive exercises for the same bodypart, others would bet their weight belts that supersets involve opposing bodyparts.

lifter
A spatula
shoe lift
Wedge-shaped shoe inserts that affix inside any footwear to make the user look taller
tail lift
A mechanical device permanently fitted to the back of a vehicle, designed to facilitate the transfer of goods from ground level onto the vehicle
thumb a lift
to hitchhike
voice lift
A surgical operation, performed on the vocal cords, designed to make a person's voice sound younger
weight-lift
To engage in weightlifting; to lift weights to develop strength
Effective Translational Lift
Translational lift (also known as Effective Translational Lift, or ETL) is a transitional state present after a helicopter has moved from hover to forward flight
translational lift
Translational lift (also known as Effective Translational Lift, or ETL) is a transitional state present after a helicopter has moved from hover to forward flight
lifter
{n} one who lifts or raises up, a crutch
liftable
Such as can be lifted
lifted
held up in the air; "stood with arms upraised"; "her upraised flag"
lifted
past of lift
lifted
Refers to over-the-counter trading Having an offer taken in a stock, followed by the market-maker raising his offer price
lifted
the track has been lifted
lifted
{s} elevated, raised; happy, buoyant (of mood)
lifter
a thief who steals goods that are in a store
lifter
{i} person or thing which lifts; mechanical device used to raise and move something
lifter
an athlete who lifts barbells
lifter
A tool for lifting loose sand from the mold; also, a contrivance attached to a cope, to hold the sand together when the cope is lifted
lifter
One who, or that which, lifts
lifters
plural of lifter
lifting
{i} raising, elevating
lifting
present participle of lift
lifting
Raising and lifting of the surface as a result of the softening and penetration of a previous film by solvents in the paint being applied over it
lifting
{s} raising, elevating; uplifting (of mood, etc.)
lifting
Refers to tankers and barges loading cargoes of petroleum at a terminal or transshipment point
lifting
Lifting will occur when the natural nail has not been properly prepped, causing the nail enhancement not to stick, and actually lift up Certain oils (especially mineral oil) and Lanolin may cause lifting Lifting will also occur when acrylic has been applied too wet or dry
lifting
Tankers and barges loading petrochemicals at a terminal or transfer point
lifting
The soaking of a solvent into a soluble undercoat causing swelling, then causing the topcoat to wrinkle from underneath, lifting off the surface
lifting
Used in, or for, or by, lifting
lifting
Softening and raising or wrinkling of a previous coat by the application of an additional coat containing organic solvents
lifting
Face-lifting or face-lift is the plastic surgery for tightening facial tissues and improving the facial appearance
lifting
A situation where a section of tape has pulled away from the surface to which it has been applied
lifting
the softening and penetration of a dried film by the action of the solvent in a second film applied on it This causes rising and wrinkling of the previous coat
lifting
Law 19 - Touch, Line-out and Line-out Off-side
lifting
The process of taking a plant out of the ground; that is digging it up with its entire rootball
lifting
The forcing of air in a vertical direction by an upslope in terrain or by the movement of a denser air mass
lifts
lifts (elevators) are available in most University Residences, and in some of the blocks of University Flats Most blocks of flats, however, have the traditional "walk-up" staircase
lifts
Small shims that fit under your binding to adjust alignment Most riders in hard boots lift under the toes on the front foot and heels on the rear foot
lifts
third-person singular of lift
lifts
Term associated with separated segments of pipe (banded or unbanded for ease of handling)
lifts
plural of lift
Türkçe - İngilizce
lift
lift