depress

listen to the pronunciation of depress
İngilizce - Türkçe
{f} moralini bozmak
{f} bastırmak
keyfini kaçırmak
alçaltmak
miktarını azaltmak
değerini azaltmak
durgunlaştırmak
-e basmak
(Muzik) kalın sesten okumak
içini karartmak
basmak
üzmek
üz

Bu felsefe kitabını okumak beni üzüyor. - Reading this philosophy book is making me depressed.

Leyla, en yakın arkadaşı Salima'nın kaybı üzerine derin bir depresyona girdi. - Layla slipped into a deep depression over the loss of her best friend, Salima.

bastır
{f} düşürmek
(Askeri) ALÇALIŞ VERMEK: Yükseliş tertibatı vasıtasıyla bir silahın namlusunu indirmek
{f} üzmek, canını sıkmak, moralini bozmak
{f} neşesini kaçırmak
{f} değerini/miktarını azaltmak
kuvvetten düşürmek
{f} kuvvetten düşürmek, zayıflatmak
{f} kısmak
kasvet vermek
dili kolunu kanadını kırmak
depressible şevki kırılır
bastır,üz
{f} azaltmak
{f} -i bastırmak, -e basmak
{f} sıkmak
bastı
indirmek
depressed
morali bozuk

Tom eve morali bozuk gitti. - Tom went home depressed.

Tom'un son zamanlarda biraz morali bozuk. - Tom has been a little depressed lately.

depressing
bunaltıcı

Bu kasaba çok bunaltıcı. - This town is so depressing.

Bu yer çok bunaltıcı. - This place is so depressing.

depression
{i} bunalım

Fadıl, Büyük Bunalım sırasında doğdu. - Fadil was born during the Great Depression.

Büyük Bunalım, gangsterlerin altın çağındaydı. - The Great Depression was the golden age of gangsters.

depression
depresyon

Kış boyunca depresyona girerim. - I suffer from depression during the winter.

Öz bakımda eksiklik bir depresyon belirtisi olabilir. - Poor personal hygiene can be a sign of depression.

depression
çöküntü
depressed
{s} bunalımlı

Tom bu sabah biraz bunalımlı görünüyor. - Tom seems a bit depressed this morning.

Tom bunalımlı görünüyordu. - Tom looked depressed.

depress the market
fiyatları indirmek
depression
(Ticaret) kriz

1930'lardaki kriz sırasında, çok sayıda zengin insan borsanın iflasında her şeyini kaybetti. - During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.

Japon ekonomisi krizde. - The Japanese economy is in depression.

depressed
karamsar

Onun karamsarlığı etrafındakilerin moralini bozdu. - His pessimism depressed those around him.

O sonuç hakkında karamsar. - He's depressed about the result.

depressed
alçak
depressed
çökkün
depressed
basık
depressed
üzgün

Tom depresif ve üzgün. - Tom is depressed and upset.

depressed
kasavetli
depressed
düşük
depressed
keyifsiz

Kendimi biraz keyifsiz hissediyorum. - I feel a bit depressed.

depressed
(Tıp) debrese
depressed
üzülmüş
depressed
sanayisi gelişmemiş
depressed
kahrolmak
depressed
durgun (piyasa)
depressed
sıkkın

Canın sıkkın görünüyorsun. Bir şey mi oldu. - You look depressed. Did something happen?

depressed
süngüsü düşük
depressed
kahretmek
depressing
(Ticaret) düşürücü
depressing
iç karartarak
depression
(Coğrafya) çukurluk

Yolda bazı çukurluklar var. - There are some depressions in the road.

depression
(Ticaret) ekonomik kriz

Ekonomist, sürüp giden bir ekonomik kriz sezinledi. - The economist anticipated a prolonged depression.

depression
basınç azalması
depression
kasavet
depression
(Askeri) alçalma
depression
(Askeri) inhitat
depression
(Askeri) alçalış verme
depression
bun

Büyük Bunalım, gangsterlerin altın çağındaydı. - The Great Depression was the golden age of gangsters.

Fadıl, Büyük Bunalım sırasında doğdu. - Fadil was born during the Great Depression.

depression
moral bozukluğu
depression
(Denizbilim,Meteoroloji) alçak
depression
(Denizbilim) baskılayan
depression
plak
depression
sıkıntı
depression
keyifsizlik
depression
durgunluk
depression
(Denizbilim) baskılanma
depression
(Pisikoloji, Ruhbilim,Tıp) ruhsal çöküntü
depression
girinti
depression
(Ticaret) şiddetli durgunluk
depression
basınç düşmesi
depression
döngü
depression
(Biyokimya) baskılama
depressions
bunalımlar
depressed
{f} üz

Tom depresif ve üzgün. - Tom is depressed and upset.

Hatırlamak beni üzdü. - Remembering it depressed me.

depressing
can sıkan
depressing
{f} üz
depressing
kasvet verici
depression
çökkünlük
depression
{i} çökme
depression
çukur

Yolda bazı çukurluklar var. - There are some depressions in the road.

depression
ekonomik daralma
depressed
Depresyona girmiş, bunalımlı

I feel depressed.

depressed
{f} bastır
depressing
iç karartıcı

O iç karartıcı görünüyor. - That sounds depressing.

Bundan daha iç karartıcı bir şey düşünemiyorum. - I can't think of anything more depressing than that.

depression
depresyonda
depressed
x üz/indir/bastır
depressed
bastırılmış
depressed
deprese,v.üz: adj.canı sıkkın
depressed
(Tıp) Ruhi çöküntü gösteren, hüzünlü, kederli
depressed
düşürülmüş
depressed
(Tıp) Çukurluk gösteren, çukurlaşmış
depressed
çökmüş

Çökmüş ekonomi iyileşme belirtileri gösterdi. - The depressed economy showed signs of improving.

depressed
gelişmemiş/basık/üzgün
depressed
kederli
depressed
durgun

Borsa ciddi biçimde durgun. - The stock market is severely depressed.

depressed
{s} darboğazda olan
depressed
{s} durgun (piyasa/ekonomi)
depressed
canı sıkılmış
depressed
(Tıp) Bastırılmış, çalışma temposu düşürülmüş
depressed
(Biyoloji) deprese
depressed
{s} değeri düşürülmüş
depressing
moral bozucu

Sanırım o biraz moral bozucu. - I think he's a bit depressing.

depressing
x üz/indir/bastır
depressing
acıklı
depressing
hüzünlü

Tom'un hikayesi çok hüzünlüydü. - Tom's story was very depressing.

depressing
sıkıntılı/bunaltıcı
depressingly
sıkıntı verici bir şekilde
depressingly
depresif bir şekilde
depressingly
iç karartıcı bir halde
depressingly
hüzünlü olarak
depressingly
kasvetlice
depressingly
sıkıntı verici şekilde
depressingly
düşürücü bir şekilde
depression
(Tıp) Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık, depresyon (ezilmiş bir kemik üzerindeki iz için de kullanılır)
depression
kasvet
depression
değerini düşürme
depression
basma/çukur/bunalım
depression
{i} daralma
depression
buhran

Büyük Buhran, suçta büyük bir artışa neden oldu. - The Great Depression triggered a great surge in crime.

Büyük Buhran 1929'da başladı ve 1930'larda sona erdi. - The Great Depression started in 1929 and ended in the 1930's.

depression
bastırma
depression
(Askeri) ALÇALIŞ VERME: Yükseliş tertibatı vasıtasıyla bir silahın namlu ağzını, özellikle yatay vaziyetten daha aşağıya indirmek. 2. DEPRESYON BÖLGESİ Yüksek basınçla çevrili alçak barometrik bölge
depression
{i} piyasada durgunluk, ekonomik kriz
depression
düşkünlük
depression
dermansızlık
depression
(Diş Hekimliği) 1. Yüzeyde girinti. 2. Bunalımlı ruh hali; moral çöküntü
depression
{i} alçak basınç alanı
depression
hüzun
depression
{i} ruhb. depresyon, çöküntü
İngilizce - İngilizce
To cause a depression or a decrease in parts of the economy

Lower productivity will eventually depress wages.

To press down on

Depress the upper lever to start the machine.

To make depressed, sad or bored

Winter depresses me.

to press down
{v} to humble, deject, cast or let down
cause a depression or a decrease in parts of the economy
Having the middle lower than the border; concave
press down; "Depress the space key"
lower (prices or markets); "The glut of oil depressed gas prices"
To lessen the activity of; to make dull; embarrass, as trade, commerce, etc
{f} make sad, discourage; press down on
make depressed, sad or bored
To lessen in price; to cause to decline in value; to cheapen; to depreciate
To bring down or humble; to abase, as pride
lower someone's spirits; make downhearted; "These news depressed her"; "The bad state of her child's health demoralizes her"
If someone or something depresses you, they make you feel sad and disappointed. I must admit the state of the country depresses me
lower (prices or markets); "The glut of oil depressed gas prices
To reduce (an equation) in a lower degree
cause to drop or sink; "The lack of rain had depressed the water level in the reservoir"
lessen the activity or force of; "The rising inflation depressed the economy"
press down on
lessen the activity or force of; "The rising inflation depressed the economy" lower someone's spirits; make downhearted; "These news depressed her"; "The bad state of her child's health demoralizes her" lower (prices or markets); "The glut of oil depressed gas prices
If something depresses prices, wages, or figures, it causes them to become less. The stronger U.S. dollar depressed sales
To cast a gloom upon; to sadden; as, his spirits were depressed
To press down; to cause to sink; to let fall; to lower; as, to depress the muzzle of a gun; to depress the eyes
depressed
unhappy, and blaming oneself rather than others; despondent
depressed
Simple past tense and past participle of depress
depressed
Suffering from clinical depression
depressing
Causing depression or sadness

The television news was depressing, so rather than start crying I turned it off.

depressing
Present participle of depress
depression
in psychotherapy and psychiatry, a period of unhappiness or low morale which lasts longer than several weeks and may include ideation of self-inflicted injury or suicide
depression
Four consecutive quarters of negative, real GDP growth. See NBER

The Great Depression was an event in US history.

depression
a period of major economic contraction
depression
a falling of the spirits
depression
{n} dejection, lowness, humiliation
Depressed
crestfallen
Depressed
emo
Depression
katzenjammer
depressed
Describes a solid flattened form
depressed
heavyhearted
depressed
low in spirits; "lonely and blue in a strange city"; "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and resigned expression on her face"; "downcast after his defeat"; "feeling discouraged and downhearted"
depressed
A depressed place or industry does not have enough business or employment to be successful. legislation to encourage investment in depressed areas = run-down
depressed
Pressed or forced down; lowed; sunk; dejected; dispirited; sad; humbled
depressed
Suffering damaging effects of economic recession
depressed
having the central portion lower than the margin; "a depressed pustule" lower than previously; "the market is depressed"; "prices are down" flattened downward as if pressed from above or flattened along the dorsal and ventral surfaces
depressed
Having the vertical diameter shorter than the horizontal or transverse; said of the bodies of animals, or of parts of the bodies
depressed
Shell cross-section which is flattened dorso-ventrally, so it is wider than it is high
depressed
past of depress
depressed
lower than previously; "the market is depressed"; "prices are down"
depressed
{s} sad, gloomy; economically depressed; flattened, pressed down
depressed
Lying flat; said of a stem or leaf which lies close to the ground
depressed
Flattened from top to bottom
depressed
If you are depressed, you are sad and feel that you cannot enjoy anything, because your situation is so difficult and unpleasant. She's been very depressed and upset about this whole situation
depressed
Concave on the upper side; said of a leaf whose disk is lower than the border
depressed
flattened downward as if pressed from above or flattened along the dorsal and ventral surfaces
depressed
Term used to describe a fish with a vertically flattened body such as types of flatfish and rays
depressed
Severely despondent and unhappy
depressed
having the central portion lower than the margin; "a depressed pustule"
depressed
The same as DEBRUISED
depressed
underneath; lower than its surroundings
depressed
area region with substandard economic performance,perhaps as a result of a change in industrial structure, such as a decline in manufacturing industry
depresses
Third-person singular indicative present tense of to depress
depressing
causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war"; "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter landscape"; "the first dismal dispiriting days of November"; "a dark gloomy day"; "grim rainy weather"
depressing
dismal
depressing
{s} saddening, causing depression
depressing
Present participle of to depress
depressing
causing or suggestive of sorrow or gloom; "a gloomy outlook"; "gloomy news
depressing
causing or suggestive of sorrow or gloom; "a gloomy outlook"; "gloomy news"
depressing
Something that is depressing makes you feel sad and disappointed. Yesterday's unemployment figures were depressing + depressingly de·press·ing·ly It all sounded depressingly familiar to Janet. making you feel very sad
depressingly
In a depressing manner
depressingly
discouragingly, dishearteningly, in a depressing manner
depressingly
in a depressing manner or to a depressing degree
depression
A depression is a mass of air that has a low pressure and that often causes rain. Great Depression, the. In economics, a major downswing in the business cycle characterized by sharply reduced industrial production, widespread unemployment, a serious decline or cessation of growth in construction, and great reductions in international trade and capital movements. Unlike recessions, which may be limited to a single country, severe depressions such as the Great Depression encompass many nations. See also deflation; inflation. Neurotic or psychotic disorder marked by sadness, inactivity, difficulty in thinking and concentration, a significant increase or decrease in appetite and time spent sleeping, feelings of dejection and hopelessness, and sometimes suicidal tendencies. Probably the most common psychiatric complaint, depression has been described by physicians from at least the time of Hippocrates, who called it melancholia. Its course is extremely variable from person to person; it may be fleeting or permanent, mild or severe. Depression is more common in women than in men. The rates of incidence increase with age in men, while the peak for women is between the ages of 35 and
depression
A reversible psychiatric disorder characterized by an inability to concentrate, difficulty sleeping, feelings of hopelessness, fatigue, the "blues," and guilt
depression
A chronic or recurrent mental state characterized by hopelessness and lack of motivation and energy Other major symptoms include loss of appetite and either excessive or inadequate sleep
depression
inactivity; dullness
depression
Formally termed "Major Depression" in DSM-IV to distinguish it from less well-defined and potentially less severe "minor depression " Marked by sadness, decreased interest and pleasure in life, and sleep and energy changes, a Major Depression causes more disability than a non-fatal heart-attack In any given year, about 10% of the U S population will endure a Major Depression It is readily treated with medication, cognitive therapy, or both
depression
A falling in of the surface; a sinking below its true place; a cavity or hollow; as, roughness consists in little protuberances and depressions
depression
The state of being depressed; a sinking
depression
A severe downturn in an economy that is marked by falling prices, reduced purchasing power and high unemployment The Great Depression began in 1929 and continued through most of the 1930s But even depressions haven't stopped the upward trend of stock prices and earnings See "The Odds Are in Your Favor " BACK TO TOP
depression
pushing down; "depression of the space bar on the typewriter" sad feelings of gloom and inadequacy angular distance below the horizon (especially of a celestial object) a concavity in a surface produced by pressing; "he left the impression of his fingers in the soft mud" a mental state characterized by a pessimistic sense of inadequacy and a despondent lack of activity a long-term economic state characterized by unemployment and low prices and low levels of trade and investment a time period during the 1930s when there was a worldwide economic depression and mass unemployment
depression
a severe economic slump (worse than a recession) characterized by very high unemployment
depression
A depression is a time when there is very little economic activity, which causes a lot of unemployment and poverty. He never forgot the hardships he witnessed during the Great Depression of the 1930s. = slump
depression
A mood disorder characterized by sadness and dejection, decreased motivation and interest in life, negative thoughts (for example, feelings of helplessness, inadequacy, and low self-esteem) and such physical symptoms as sleep disturbances, loss of appetite, and fatigue See also mood disorder
depression
pushing down; "depression of the space bar on the typewriter"
depression
a time period during the 1930s when there was a worldwide economic depression and mass unemployment
depression
The operation of reducing to a lower degree; said of equations
depression
a condition of general emotional dejection and withdrawal; sadness greater and more prolonged than that warranted by any objective reason [*]
depression
A depression is a prolonged and severe decline in national business activity, ordinarily occurring over several fiscal years Depressions are characterized by sharply falling rates of production and capital investment; by the rapid contraction of credit; and by mass unemployment and high rates of business failure
depression
A psychiatric syndrome consisting of dejected mood, psychomotor retardation, insomnia, and weight loss, sometimes associated with guilt feelings and somatic preoccupation often of delusional proportions Marked by sadness, inactivity, difficulty in thinking and concentration, a significant increase or decrease in appetite and time spent sleeping, feelings of dejection and hopelessness, and sometimes suicidal tendencies As used by the layman, it ordinarily refers only to the mood element, which would be labeled as dejection, sadness, gloominess, despair, despondency, etc
depression
in psychotherapy and psychiatry, a state of mind producing serious, long-term lowering of enjoyment of life or inability to visualize a happy future
depression
See Couch, v
depression
A depression in a surface is an area which is lower than the parts surrounding it. an area pockmarked by rain-filled depressions. = hollow
depression
an area that is lower in topography than its surroundings
depression
A mood described as feeling dejected and sad with a lowering of functional activity A depressive disorder usually includes appetite and sleep disturbances, difficulty concentrating, and suicidal ideation
depression
Humiliation; abasement, as of pride
depression
depression, a psychological disorder that can be marked by sleep and eating disturbances, lack of concentration, problems at work, intense feelings of emptiness, guilt, and worthlessness, and suicidal thoughts A depressive illness is distinguished from a temporary "blue" mood or grief after a disappointment or loss and may have both psychological and biochemical components The illness may have a manic phase (see MANIC DEPRESSION) Many people improve significantly with psychological treatment and ANTIDEPRESSANT medication, often used in combination Electroconvulsive therapy may help severe cases 1
depression
A period of economic crisis in business, commerce, finance, and industry, characterized by falling prices, restriction of credit, reduced production, lower profits, bankruptcies, and high unemployment See Panic (Economic)
depression
Feelings of sadness, hopelessness, pessimism, and a general loss of interest in life, combined with a sense of reduced emotional well-being
depression
sad feelings of gloom and inadequacy
depression
{i} sadness, low spirits; lowering, sinking; dent, hollow; economic slump
depression
a long-term economic state characterized by unemployment and low prices and low levels of trade and investment
depression
Major depression takes away the capacity to experience pleasure, and causes profound sadness and irritability, changes in sleep patterns, a decrease in appetite, an inability to concentrate, low self-esteem, and thoughts of suicide Severe depressions also may include hallucinations or delusions
depression
Its causes can be both psychosocial (e.g., the loss of a loved one) and biochemical (chiefly, reduced quantities of the monoamines norepinephrine and serotonin). Treatment is usually a combination of psychotherapy and drug therapy (see antidepressant). A person who experiences alternating states of depression and extreme elation is said to suffer from bipolar disorder
depression
A time of economic crisis or bad times in commerce, finance, and industry, characterized by falling prices, restriction of credit, low output and investment, many bankruptcies, and a high level of unemployment (many people without jobs) A less severe crisis is usually known as a recession
depression
a mental state characterized by a pessimistic sense of inadequacy and a despondent lack of activity
depression
a biological-based mental illness that can have lasting emotional and physical effects, such as feelings of worthlessness, guilt, or indecision; difficulty concentrating; change in appetite or sleep habits; loss of energy, interest, or pleasure; loud, violent, troubled, agitated, slowed, or anti-social behaviors; drug or alcohol abuse; and difficulty with interpersonal relationships Children and adolescents may suffer from either major depression or manic depression (also known as bipolar disorder) Both are serious medical problems that can be treated with medication and psychotherapy When untreated, extreme cases can lead to suicide
depression
an emotional state characterized by extreme feelings of sadness, lack of self-worth, dejection, and emptiness
depression
The act of depressing
depression
angular distance below the horizon (especially of a celestial object)
depression
a lowering, in particular a reduction in a particular biological variable or the function of an organ, in contrast to elevation
depression
or cyclone region of low atmospheric pressure Depressions bring unstable weather with cloud and rain desalination removal of salt, usually from sea water, to produce fresh water for irrigation or drinking desert arid area without sufficient rainfall and, consequently, vegetation to support human life desertification creation of deserts by changes in climate, or by human-aided processes The latter include overgrazing, destruction of forest belts, and exhaustion of the soil by intensive cultivation without restoration of fertility - all of which are usually prompted by the pressures of an expanding population destructive margin in plate tectonics, a region in which two plates are moving towards one another
depression
a sunken or depressed geological formation
depression
In meteorology it is another name for an area of low pressure, a low or trough It also applies to the initial stage of a developing tropical cyclone
depression
sad feelings of gloom and inadequacy angular distance below the horizon (especially of a celestial object) a concavity in a surface produced by pressing; "he left the impression of his fingers in the soft mud"
depression
A mental state of depressed mood characterized by feelings of sadness, despair and discouragement Depression ranges from normal feelings of the blues through dysthymia to major depression It in many ways resembles the grief and mourning that follow bereavement, there are often feelings of low self esteem, guilt and self reproach, withdrawal from interpersonal contact and physical symptoms such as eating and sleep disturbances
depression
The state of the economy when output of goods and services is slowing sharply or even declining, unemployment rises and prices decline
depression
A pervasive and sustained lowering of mood Other features include tearfulness, guilt, irritability, loss of interest in life, loss of energy, poor concentration, poor sleep and loss of appetite
depression
a concavity in a surface produced by pressing; "he left the impression of his fingers in the soft mud"
depression
a mental disorder characterized by feelings of sadness, loneliness, despair, low self-esteem, sleep or appetite problems, change in weight, agitation or lethargy, loss of interest or pleasure in normal activities, fatigue, and diminished ability to think or concentrate Dissociative Identity Disorder a rare disorder in which two or more identities or personalities alternate in control of a person's behavior and in which there are episodes of amnesia; formerly called multiple personality disorder
depression
A method of operating for cataract; couching
depression
In meteorology, it is another name for an area of low pressure, a low, or trough It also applies to a stage of tropical cyclone development and is known as a tropical depression to distinguish it from other synoptic features
depression
Depression is a mental state in which you are sad and feel that you cannot enjoy anything, because your situation is so difficult and unpleasant. Mr Thomas was suffering from depression
depression
The angular distance of a celestial object below the horizon
depression
an air mass of lower pressure; often brings precipitation; "a low moved in over night bringing sleet and snow"
depression
Dejection; despondency; lowness
depression
a disorder that affects your thoughts, moods, feelings, behavior and physical health There's no single cause for depression The illness often runs in families Experts believe a genetic vulnerability combined with environmental factors, such as stress or physical illness, may trigger an imbalance in brain chemicals called neurotransmitters, resulting in depression Imbalances in three neurotransmitters - serotonin, norepinephrine and dopamine - seem to be linked to depression Depression is treatable
depression
a state of depression and anhedonia so severe as to require clinical intervention
depression
an area of lowered air pressure that generally brings moist weather, sometimes promoting hurricanes and tornadoes
depression
Diminution, as of trade, etc
depression
a mental state characterized by a pessimistic sense of inadequacy and a despondent lack of activity a long-term economic state characterized by unemployment and low prices and low levels of trade and investment a time period during the 1930s when there was a worldwide economic depression and mass unemployment
depressions
Severe recessions
depressions
plural of depression
depressions
Definition of Depressions: A depression is a severe downturn in economic activity These are considerably worse than recessions Terms related to Depressions: Recession About Com Resources on Depressions: Economics - Recessions and Depressions Writing a Term Paper? Here are a few starting points for research on Depressions: Books on Depressions: None Journal Articles on Depressions: None
depressions
Landforms that are typically the sunken, lower parts of the earth's surface, have concave relief, and do not have natural outlets for surface drainage
depressions
Low areas (Often bowl-shaped )
depress