air

listen to the pronunciation of air
İngilizce - Türkçe
(Hukuk) hava

Çiçeklerin ve ağaçların temiz havaya ve taze suya ihtiyacı vardır. - Flowers and trees need clean air and fresh water.

Havaalanı ne kadar uzak? - How far away is the airport?

teneklendirmek
gösteriş yapmak
soluduğumuz hava

Soluduğumuz hava, oksijen ve azottan oluşur. - The air we breathe consists of oxygen and nitrogen.

tenek
teneklendirerek kurutmak
tenek atmak
genel durum
caka satmak
gökyüzü

Gökyüzünde bir kuş gibi uçma arzusu uçağın icadına ilham oldu. - The desire to fly in the sky like a bird inspired the invention of the airplane.

Hava bugün nemli ve soğuk. Gökyüzü bulutlu ve yağmur gibi görünüyor. - The air today is damp and cold. The sky is cloudy, and it looks like rain.

(Askeri) TO-AIR GUNNERY: HAVADAN HAVAYA ATIŞ
(Tıp) Gaz

Hava, çeşitli gazların bir karışımıdır. - Air is a mixture of various gases.

Hava gazların karışımıdır. - Air is a mixture of gases.

(radyo veya televizyonla) yayımlamak

National Public Radio aired this story.

{i} çalım

Bu kadar çalım satmak zorunda değilsin. - You don't have to give yourself such airs.

{f} açılmak
{f} kurutmak
{i} fiyaka

Fiyaka yapan kızlardan hoşlanmam. - I don't like girls who put on airs.

{i} tavır

Ben gençken onun küstah bir tavırı vardı. - When he was young, he had an arrogant air.

(sıfat) hava
{i} hafif rüzgâr
air bladder baIıklarda hava ile dolu bir kese
hava kesesi
air base hava üssü
{f} söylemek
{f} herkese söylemek
(Tıp) Soluk, nefes
uçmakta

O, bir uçakta uçmaktan korkuyor. - He is afraid to fly in an airplane.

Uçakta uçmaktan korkuyor. - He is scared of flying on an airplane.

{i} nağme
{i} esinti
{f} güneşe sermek
airborne havadan gelen havadan nakledilen
{i} yayın

Birazdan tekrar yayında olacağız. - We'll be back on air shortly.

O TV istasyonu günde 24 saat yayında. - That TV station is on the air 24 hours a day.

{i} melodi
hava,v.havalandır: n.hava
{i} eda
{f} havalandırmak

Tom odayı havalandırmak için pencereleri açtı. - Tom opened the windows to air out the room.

{i} caka
{f} ortaya dökmek
havayı
havaler
air conditioning
klima

Odanın kliması var mı? - Does the room have air conditioning?

Bir odada klima olmadan uyumaya alışkınım. - I'm accustomed to sleeping in a room without air conditioning.

air conditioning
havalandırma
air driven
hava tahrikli
air waybill
(Spor) Hava nakliye konşimentosu. Tüm yurt içi ve yurt dışı hava nakliyesini kapsayan konşimento
air condition
havalandırmak
air conditioning
klima tesisatı
air suspended
hava süspansiyonlu
air travel
hava yolculuğu

Hava yolculuğu gibi bir şey yoktur. - There is nothing like air travel.

Benim düşünceme göre hava yolculuğunun en kötü yanı, havaalanı salonlarında beklemektir. - To my mind, the worst part of air travel is the hanging around in airport lounges.

air condition
havayı şartlandırma
air condition
iklimlemek
air defence region
(Askeri) hava savunma bölgesi
air delivery
(Askeri) havadan atma
air delivery
(Askeri) havadan dağıtım
air field
(Havacılık) hava alanı
air freight
(Ticaret) hava navlunu
air freight
(Ticaret) hava taşıma
air mail
uçak postası
air requirement
hava ihtiyacı
air strike
(Askeri) hava darbesi
air strike
(Askeri) hava akını
air condition
hava iklimi
air adjusting screw
rölanti ayar vidası
air admission
tenek girişi
air admission hole
hava giriş deliği
air bag
pnömatik yastık
air base
hava üssü
air bearing
havalı yatak
air bed
hava yatağı
air bladder
hava kesesi
air blast
ani rüzgâr
air blast circuit breaker
basınçlı hava şalteri
air bleed
hava memesi
air box
tenek kutusu
air brake
tenek eğleci
air brake
tenekli eğleç
air brake governor
hava freni regülatörü
air bridge
tenek köprüsü
air capacity
hava kapasitesi
air castle
hulya
air castle
fantazi
air cell
hava hücresi
air cell engine
hava hazneli motor
air chamber
hava odacığı
air charter service
havada dolmuş servisi
air cleaner hose
hava filtresi hortumu
air cleaner pipe
hava filtresi borusu
air column
hava sütunu
air column
tenek sütunu
air communication service
hava haberleşme servisi
air conditioner
klima tertibatı
air conditioning
teneklendirme
air cooled transformer
hava soğutmalı transformatör
air cooler
tenek soğutucu
air cooling
havayla soğutma
air cooling system
hava soğutmalı sistem
air corps
hava müfrezesi
air crossing
tenek köprüsü
air current
tenek akımı
air cushion
hava yastığı
air cushion vehicle
tenek yastıklı taşıt
air defence
tenek savunması
air dielectric
hava dielektriği
air distance
kuş uçuşu mesafe
air door
havalandırma kapısı
air drilling hammer
delici havalı çekiç
air drop
havadan at
air drop
paraşütle atmak
air drop
hava yardımı
air drop
tenekten atmak
air drop delivery
tenekten atılan yardım
air duct
tenek arnası
air duct
hava kanalı
air ducts
tenek arnaları
air ejector
tenek ejektörü
air embolism
hava embolisi
air engine
tenek motoru
air engine
hava motoru
air escape pipe
tenek tahliye borusu
air filter
tenek filtresi
air fleet
tenek filosu
air force
hava kuvvetleri

Bir F-14 ABD Hava Kuvvetleri uçağıdır. - An F-14 is a U.S. Air Force plane.

Hava kuvvetlerindeyim. - I'm in the air force.

air force
tenek kuvveti
air force academy
hava harp okulu
air force command
Tenek Kuvvetleri Komutanlığı
air force technical order center
hava kuvvetleri teknik düzen merkezi
air free
havasız
air freight
hava yükü
air fuel mixture
hava yakıt karışımı
air group
hava grubu
air gun
hava tüfeği
air heater
hava ısıtıcısı
air heater
tenek ısıtıcısı
air heating
havayı ısıtma
air hole
tenek deliği
air hose
tenek borusu
air hostess
hava hostesi
air humidification
hava nemlendirme
air humidity
tenek nemi
air inlet
tenek alığı
air insulation
hava izolasyonu
air intake
hava girişi
air intake
tenek girişi
air jacket
tenek gömleği
air lane
tenek geçidi
air lane
hava geçidi
air layer
hava tabakası
air leak
hava kaçağı
air mass
tenek kütlesi
air mass
hava kütlesi
air nozzle
tenek memesi
air nozzle
hava memesi
air ones views
fikirlerini açmak
air operated hydraulic brake
tazyikli havalı hidrolik fren
air passage
hava geçidi
air passage
tenek deliği
air permeability
hava geçirgenliği
air pilot
hava pilotu
air position indicating radar
hava durum gösterge radarı
air post
uçak postası
air power
hava kuvveti
air pressure
tenek basıncı
air pressure at ground level
yer düzeyinde hava basıncı
air pressure recorder
hava basıncı kaydedicisi
air pump
pompa
air quality
hava niteliği
air quantity
hava miktarı
air raid alarm
hava saldırısı alarmı
air relief cock
havalandırma musluğu
air resistance
hava direnci
air route
hava rotası
air route traffic control center
hava rotası trafik kontrol merkezi
air sac
tenek kesesi
air search radar
hava arama radarı
air shaft
tenek boşluğu
air sick
uçak tutmuş
air silencer
hava susturucusu
air spaced
hava boşluklu
air strainer
hava süzgeci
air stratum
hava tabakası
air stream
hava akımı
air stream
tenek akımı
air suction
hava emme
air suction hose
hava emiş hortumu
air suction pipe
hava emiş borusu
air suction ventilator
emmeli vantilatör
air surveying
hava haritacılığı
air taxi
uçak taksi
air thermometer
termometre
air to air communication
havadan havaya haberleşme
air to air missile
havadan havaya füze
air to surface missile
havadan satha füze
air to underwater missile
havadan sualtına füze
air trajectory
hava yörüngesi
air transport
tenek taşıtı
air tube
iç lastiği
air tunnel
aerodinamik tünel
air turbine
hava türbini
air vent
hava boşaltma deliği
air vent cock
hava boşaltma musluğu
air vent plug
hava boşaltma tapası
air void
hava boşluğu
air void
tenek boşluğu
air washer
tenek yıkayıcı
air-condition
teneklendirmek
air-conditioned
teneklendirmeli
air-cooled
tenek soğutmalı
air-operated
pnömatik
air-raid shelter
sığınak
air-seasoned
tenekte kurutulmuş
air-suspended
pnömatik süspansiyonlu
air-to-air
tenekten teneğe
Air Combat Command; air component commander; area coordination center
(Askeri) Hava Muharebe Komutanlığı; hava unsuru komutanı; bölge koordinasyon merkezi
Air Force Special Operations Command; Air Force special operations component
(Askeri) Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı; Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
Air Force air and space operations center
(Askeri) Hava Kuvvetleri hava ve uzay harekat merkezi
Air Force air request net
(Askeri) Hava Kuvvetleri hava talep ağı
Air Force tactics, techniques, and procedures; Air Force technical training publ
(Askeri) Hava Kuvvetleri taktikler, teknikler ve usulleri; hava kuvvetleri teknik eğitim yayını
air refueling control team; air refueling control time
(Askeri) havada ikmal kontrol timi; havada ikmal kontrol süresi
air tactical operations center; air terminal operations center
(Askeri) hava taktik harekat merkezi; hava terminal harekat merkezi
air target chart; Air Threat Conference; air traffic control; air transportable
(Askeri) hava hedef haritası; Hava Tehditleri Konferansı ; hava trafik kontrolü (ya da kontrolörü); havadan taşınabilir klinik (Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri)
air to air
havadan havaya
Türkçe - Türkçe

air teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

AİR
(Osmanlı Dönemi) Göz ağrısı
İngilizce - İngilizce
Nothing; absence of anything
The atmospheric substance above the surface of the earth which animals breathe, formerly considered to be a single substance, one of the four basic elements of ancient philosophy and one of the five basic elements of Eastern traditions
To let fresh air into a room or a building, to ventilate

It's getting quite stuffy in this room: let's open the windows and air it.

Pretension; snobbishness; pretence that one is better than others
A feeling or sense

to give it an air of artistry and sophistication.

A jump in which one becomes airborne
The apparently open space above the ground; the mass of this substance around the earth

There was a tension in the air which made me suspect an approaching storm.

Now understood as the mixture of gases comprising the earth's atmosphere

The karate instructor said air is the one thing you can't go five minutes without; when you spar, you have to remember to breathe..

A song, especially a solo; an aria

If I, said Mr. Collins, were so fortunate as to be able to sing, I should have great pleasure, I am sure, in obliging the company with an air; for I consider music as a very innocent diversion, and perfectly compatible with the profession of a clergyman....

To bring (something) into contact with the air, so as to freshen or dry it
To discuss varying viewpoints on a given topic

Thus, in spite of all opposition, the rural and urban assemblies retained the germ of local government, and in spite of the dual control, as the result of which much of their influence was nullified, they did have a certain value in airing abuses and suggesting improvements.

Any specific gas
To broadcast, as with a television show
A sense of poise, graciousness, or quality

He is very plain, undoubtedly--remarkably plain:--but that is nothing compared with his entire want of gentility. I had no right to expect much, and I did not expect much; but I had no idea that he could be so very clownish, so totally without air. I had imagined him, I confess, a degree or two nearer gentility..

An air conditioner or the processed air it produces

Could you turn on the air?.

{v} to give or take air, warm a little, dry
{n} the element in which we breathe, a tune, a gesture, appearance, affected manner
East; athame; powers of the mind, the ability to analyze and understand, and to breathe, smell and hear; the qualities of the wind, freshness, dawn light, sudden insight, rational thought, perspective; white and pales shades of yellow and pink, birds, insects
If you air your opinions, you make them known to people. The whole issue was thoroughly aired at the meeting. = express
(Aria - ah-ree-ah) - one of the four creative elements, associated with the east and with the ritual wand
If you say that a decision or a situation is up in the air, you mean that it has not yet been completely settled or planned. He told reporters today that the president's trip to Moscow is up in the air. = undecided settled
If a broadcasting company airs a television or radio programme, they show it on television or broadcast it on the radio. Tonight PBS will air a documentary called `Democracy In Action'. = broadcast + airing air·ing the airing of offensive material
a mixture of gases (especially oxygen) required for breathing; the stuff that the wind consists of; "air pollution"; "a smell of chemicals in the air"; "open a window and let in some air"; "I need some fresh air"
a distinctive but intangible quality surrounding a person or thing; "an air of mystery"; "the house had a neglected air"; "an atmosphere of defeat pervaded the candidate's headquarters"; "the place had an aura of romance"
A jump and flight during which the skier performs acrobatic moves in both moguls and aerials Two airs are required during each mogul run
our atmosphere, as in: The air quality where I live is not very good <gasp>
the mass of air surrounding the Earth; "there was great heat as the comet entered the atmosphere"; "it was exposed to the air"
medium for radio and television broadcasting; "the program was on the air from 9 til midnight"; "the president used the airwaves to take his message to the people"
If you air a room or building, you let fresh air into it. One day a week her mother systematically cleaned and aired each room
This is considered the mixture of gases that make up the earth's atmosphere The principal gases that compose dry air are Nitrogen (N2) at 78 09%, Oxygen (O2) at 20 946%, Argon (A) at 0 93%, and Carbon Dioxide (CO2) at 0 033% One of the most important constituents of air and most important gases in meteorology is water vapor (H2O)
Carriage; attitude; action; movement; as, the head of that portrait has a good air
Peculiar appearance; apparent character; semblance; manner; style
{s} of or relating to air; filled-with air; early (Scottish)
One of the metaphorical elements of astrology Air is associated with the signs of Gemini, Libra, Aquarius; the houses 3rd, 7th and 11th; the planets Mercury, Venus and Uranus Air represents our objective capacity, our perception, the world of the mind and communication, theories, abstractions and detachment
or as affecting the sensations; as, a smoky air, a damp air, the morning air, etc
{f} ventilate, aerate; expose, express publicly; broadcast (i.e on radio or television)
This is considered the misture of gases that make up the earth's atmosphere The principle gases that compose dry air are Nitrogen at 78 084%, Oxygen at 20 946%, Argon at 93%, and Carbon Dioxide 03%
The representation or reproduction of the effect of the atmospheric medium through which every object in nature is viewed
disapproval If you say that someone is putting on airs or giving themselves airs, you are criticizing them for behaving as if they are better than other people. We're poor and we never put on airs
To expose for the sake of public notice; to display ostentatiously; as, to air one's opinion
One of the 4 classical elements, representing the traits of rational thinking, communication and relating to others The air signs are Gemini, Libra, Aquarius
noun, verb Abbreviated from aerial The act of riding a skateboard into the air with the intention of landing and continuing to ride Can be done in many ways, but usually refers to transitional ramps
make public; "She aired her opinions on welfare"
a succession of notes forming a distinctive sequence; "she was humming an air from Beethoven"
expose to fresh air; "aerate your old sneakers"
If something is in the air it is felt to be present, but it is not talked about. There was great excitement in the air
The mixture of gases comprising the earths atmosphere
expose to cool or cold air so as to cool or freshen; "air the old winter clothes"; "air out the smoke-filled rooms"
To expose to heat, for the purpose of expelling dampness, or of warming; as, to air linen; to air liquors
the region above the ground; "her hand stopped in mid air"; "he threw the ball into the air"
That which surrounds and influences
One of the five basic elements
The peculiar look, appearance, and bearing of a person; mien; demeanor; as, the air of a youth; a heavy air; a lofty air
The mixture of gases that surrounds the earth and forms its atmosphere, composed of, by volume, 21 percent oxygen, 78 percent nitrogen
If someone is on the air, they are broadcasting on radio or television. If a programme is on the air, it is being broadcast on radio or television. If it is off the air, it is not being broadcast. She is going on the air as presenter of a new show This message did not reach me until after the programme went off the air
If you air clothing or bedding, you put it somewhere warm to make sure that it is completely dry
A melody, or a simple tune for voice or instrument, as in Bach's Air on the G String
If you say that you are walking on air or floating on air, you mean that you feel extremely happy about something. As soon as I know I'm in the team it's like I'm walking on air. cushion vehicle n. Abbr. ACV A usually propeller-driven vehicle designed for traveling over land or water on a supportive cushion of slowly moving, low-pressure air. Also called ground-effect machine, hovercraft. Mixture of gases constituting the earth's atmosphere. Some gases occur in steady concentrations. The most important are molecular nitrogen (N2), 78% by volume, and molecular oxygen (O2), 21%. Small amounts of argon (Ar; 1.9%), neon (Ne), helium (He), methane (CH4), krypton (Kr), hydrogen (H2), nitrous oxide (N2O), and xenon (Xe) are also present in almost constant proportions. Other gases occur in variable concentrations: water vapour (H2O), ozone (O3), carbon dioxide (CO2), sulfur dioxide (SO2), and nitrogen dioxide (NO2). Air also contains trace amounts of ammonia and hydrogen sulfide. The variable constituents are important for maintaining life. Water vapour is the source for all forms of precipitation and is an important absorber and emitter of infrared radiation. Carbon dioxide is necessary for photosynthesis and is also an important absorber and emitter of infrared radiation. Ozone in the stratosphere (see ozone layer) is an effective absorber of ultraviolet radiation from the Sun but at ground-level is a corrosive pollutant and a major constituent of smog. air brake air force Air France Compagnie Internationale Air France air mass air pollution air warfare air conditioning air cushion vehicle compressed air Eastern Air Lines Inc. Royal Air Force United States Air Force United States Air Force Academy
A particular state of the atmosphere, as respects heat, cold, moisture, etc
To expose to the air for the purpose of cooling, refreshing, or purifying; to ventilate; as, to air a room
Number of jumps in a song
the mixture of gases in the atmosphere ATMOSPHERE the mixture of gases surrounding the earth
once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles)
If you say that someone or something has a particular air, you mean that they give this general impression. Jennifer regarded him with an air of amusement
If someone or something disappears into thin air, they disappear completely. If someone or something appears out of thin air, they appear suddenly and mysteriously. He had materialized out of thin air; I had not seen or heard him coming
expose to warm or heated air, so as to dry; "Air linen"
It's big, it's bad, it isn't the stuff you breathe - it's the stuff you get Riding in the space shuttle; in suicide off the Chrysler Building; and most importantly your ride Roadies don't normally get much air If riders in the Tour get air it's usually because something went horribly wrong See, roundabout
broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We cannot air this X-rated song"
n space between the tires and the ground It doesn't count unless Both tires are off the ground!
a slight wind (usually refreshing); "the breeze was cooled by the lake"; "as he waited he could feel the air on his neck"
Air Chief Marshal
The most senior rank active in the Royal Air Force
Air Commodore
The fourth most senior rank active in the Royal Air Force, ranking above Group Captain and immediately below Air Vice Marshal
Air Force
Sports teams representing the United States Air Force Academy
Air Force
The
Air Marshal
the second most senior rank active in the Royal Air Force, ranking above Air Vice Marshal and below Air Chief Marshal
Air Marshals
plural form of Air Marshal
Air Sea Rescue
an emergency service, often operated by a branch of the armed forces that serves to rescue people at sea, or stranded on a coast, normally with the use of helicopters
Air Vice Marshal
the third most senior rank active in the Royal Air Force, ranking above Air Commodore and immediately below Air Marshal
Air Vice Marshals
plural form of Air Vice Marshal
air ambulances
plural form of air ambulance
air bag
A car safety device that deploys when a road vehicle gets in an accident
air bags
plural form of air bag
air ball
Any ball-like object that widely misses its intended target when thrown
air ball
A thrown ball that misses the basket, and completely fails to touch the net or supporting hoop
air balls
plural form of air ball
air bases
plural form of air base
air bed
A bed that is inflated with air and used as a permanent or temporary bed. They are adjustable, and sometimes portable
air beds
plural form of air bed
air bladder
An internal organ that fish use to control their buoyancy, allowing them to maintain or change depth by changing their density
air bladders
plural form of air bladder
air bounce
A throw at a downward angle with an upward attitude causing the disc to descend during the beginning of the flight and then rise

He threw a textbook air bounce, under the marker's arms, over the cup's heads.

air brakes
plural form of air brake
air brick
A brick size block with holes which is embedded in a wall to allow ventilation through it
air bricks
plural form of air brick
air bridge
A link established by air transport between two points inaccessible by land; a continuing airlift

Berliners referred to both missions as die Luftbrucke - the air bridge..

air bridges
plural form of air bridge
air bubble
A small pocket of air inside a solid, a liquid or surrounded by a colloid within a larger fluid environment
air bursts
plural form of air burst
air cadets
plural form of air cadet
air cargo
The payload of an aircraft (not counting passengers)
air carriers
plural form of air carrier
air cell
an air pocket at the bottom end of an egg formed from contraption of the egg's contents through loss of moisture and cooling from its initial filled state
air cells
plural form of air cell
air chamber
a chamber, in a hydraulic system, in which air (or some other gas) is compressed to regulate the flow of a fluid
air cleaner
any device that filters or otherwise cleans air; an air purifier
air code
code created without a compiler
air compressor
A machine for generating compressed air, typically for use by air-powered tools or paint sprayers
air conditioner
A machine that is used to control temperature and humidity in an enclosed space
air conditioners
plural form of air conditioner
air conditioning
The state of temperature and humidity produced by an air conditioner
air conditioning
Present participle of air-condition
air conditioning
An air conditioner or system of air conditioners

This car has air conditioning.

air corridor
A predefined route, or series of routes, in which a commercial or military aircraft must fly
air cushion
a shock absorber that uses an air chamber
air cushion
a layer of trapped air that supports a hovercraft
air cushion
a rubber or plastic inflatable cushion
air display
An air show

Lockheed 1011 Tristar, in markings of British European Airways, was a major attraction at the Farnborough air display.

air drainage
General term for gravity-induced, downslope flow of relatively cold air. Winds thus produced are called gravity winds
air du temps
Current popular opinion or trends of a very large group of people, a city or a country

What's hip with your kids: Emo is the air du temps in teenage fashion and music.

air duct
A duct, through which air is forced or extracted, that forms part of a building's air conditioning and ventilation system
air ducts
plural form of air duct
air filter
A filter for removing dust and other particles from a stream of air, typically used in the air intake of an internal combustion engine, the output of an air compressor, the supply duct of a forced-air furnace, etc
air filters
plural form of air filter
air flows
plural form of air flow
air force
a unit in the U.S. Air Force larger than a division but smaller than a command
air force
A branch of the military mainly devoted to air warfare, as opposed to (land) army and navy
air forces
plural form of air force
air freshener
Any of many forms of device containing substances that neutralize or mask unpleasant odours
air guitar
An imaginary guitar that a listener to (usually rock) music pretends to play

I was embarrassed when a girl I knew walked in on my friends and I playing air guitar.

air guitarist
Someone who plays the air guitar
air guitarists
plural form of air guitarist
air guitars
plural form of air guitar
air gun
A gun that propels a projectile by compressed air
air guns
plural form of air gun
air hockey
A game, played upon a table which lightly spurts air out of various holes on its surface in order to reduce friction, where each player must hit a light flat plastic puck into their opponent's goal using their own plastic mallet
air hole
an air pocket
air hole
a hole in any surface that allows air or other gases to pass, especially an opening in the surface of a frozen lake etc
air hole
the blowhole of a whale
air hostess
A female flight attendant
air intake
the part of an engine, especially a jet engine, through which air is drawn
air kerma rate
the air kerma per unit time
air kiss
A social gesture in which the lips are pursed as if kissing, but without actual contact
air lane
A designated route used by commercial aircraft when flying from one airport to another
air lanes
plural form of air lane
air letter
An aerogram; a letter sent by airmail
air mail
mail transported by aircraft
air marshal
A military rank used by air forces, mostly in Commonwealth countries
air marshal
An armed, undercover guard on a commercial-airline flight
air mass
a widespread body of air, the properties of which can be identified as:

undergoing specific modifications while in transit away from the source region. An air mass is often defined as a widespread body of air that is approximately homogeneous in its horizontal extent, particularly with reference to temperature and moisture distribution; in addition, the vertical temperature and moisture variations are approximately the same over its horizontal extent.

air mass classification
cTk continental-tropical-cold
air mass classification
cTw continental-tropical-warm
air mass classification
mTk maritime-tropical-cold
air mass classification
cAk continental-arctic-cold
air mass classification
cPk continental-polar-cold
air mass classification
Meteorology. a system used to identify and to characterize the different air masses according to a basic scheme. A number of systems have been proposed, but the Bergeron classification has been the most widely accepted. In this system, air masses are designated first according to the thermal properties of their source regions: tropical (T); polar (P); and less frequently, arctic or antarctic (A). For characterizing the moisture distribution, air masses are distinguished as to continental (c) and maritime (m) source regions. Further classification according to whether the air is cold (k) or warm (w) relative to the surface over which it is moving indicates the low-level stability conditions of the air, the type of modification from below, and is also related to the weather occurring within the air mass. This outline of classification yields the following identifiers for air masses:
air mass classification
mPk maritime-polar-cold
air mass classification
mAw maritime-arctic-warm
air mass classification
cAw continental-arctic-warm
air mass classification
mPw maritime-polar-warm
air mass classification
cPw continental-polar-warm
air mass classification
mAk maritime-arctic-cold
air mass classification
mTw maritime-tropical-warm
air mattress
A mattress that is inflated with air, and used as a temporary or permanent bed
air mile
A unit of distance for air transport; equal to a nautical mile
air navigation
the science and technology of determining the position of an aircraft with respect to the surface of the earth and accurately maintaining a desired course
air out
To expose to air; to leave open or spread out, as to allow odor or moisture to dissipate

If you air out your sleeping bag after you use it, it will smell better the next time you get in.

air out
To discuss in the open
air parcel
An imaginary body of air to which may be assigned any or all of the basic dynamic and thermodynamic properties of atmospheric air. A parcel is large enough to contain a very great number of molecules, but small enough so that the properties assigned to it are approximately uniform within it and so that its motions with respect to the surrounding atmosphere do not induce marked compensatory movements. It cannot be given precise numerical definition, but a cubic foot of air might fit well into most contexts where air parcels are discussed, particularly those related to static stability
air parcels
plural form of air parcel
air photo
Abbreviation of aerial photograph
air photo
Abbreviation of aerial photography
air piracy
Hijacking of an aircraft
air pirate
A person involving in air piracy
air pirates
plural form of air pirate
air pistol
A pistol that propels a pellet or other projectile by using compressed gas, rather than an explosion of gunpowder or other means
air pistols
plural form of air pistol
air pocket
a local region of low atmospheric pressure, or a local downward current; especially one that causes an aircraft to lose height suddenly
air pollutant
Any substance that gives rise to air pollution
air pollution
The contamination of the atmosphere by noxious gases and particulates
air potato
A yam species, Dioscorea bulbifera
air potatoes
plural form of air potato
air pressure
atmospheric pressure
air pump
A pump that moves air either into, or out of, something
air pumps
plural form of air pump
air purifier
A device used to remove impurities from the air, perhaps by means of a filter
air quote
A hand gesture resembling a quotation mark acting as the verbal equivalent of a quotation mark. Since quotation marks are usually used in pairs the plural air quotes is more common
air quotes
The movement of a speaker's fingers in the air to represent quotation marks
air rage
Disruptive behaviour on an aircraft

Repeated incidents of air rage have led to stricter security on airplanes.

air raid
An attack on a ground target by military aircraft, especially when dropping bombs
air raids
plural form of air raid
air resistance
The action of friction that slows something moving through air
air ride
An active pneumatic suspension system for a vehicle
air ride
The smooth ride in a vehicle resulting from an active pneumatic suspension system, instead of springs or a hydraulic system
air rifle
A rifle that propels a pellet or other projectile by using compressed gas, rather than an explosion of gunpowder or other means
air rifles
plural form of air rifle
air rights
The right to fly over a certain territory
air rights
The right to build over an existing property
air shaft
a vertical (or near vertical) shaft that supplies ventilation to a tunnel or other underground facility
air shed
A region's air supply
air shed
The region supplied by a source of air
air sheds
plural form of air shed
air ship
To transport goods by air

To expedite their arrival they would air ship the parts.

air ships
Third-person singular simple present indicative form of air ship
air show
a public display of stunt flying, aerobatics, and historical aircraft
air shows
plural form of air show
air sign
Any of the three star signs Aquarius, Gemini or Libra
air signs
plural form of air sign
air spaces
plural form of air space
air sport
Any recreational activity performed in flight or freefall through the atmosphere
air sports
plural form of air sport
air strike
An attack on a ground or naval target by one or more aircraft or missiles
air superiority
A dominance in the air power of one side's air forces over the other side's during a military campaign. It is defined in the NATO Glossary as "That degree of dominance in the air battle of one force over another that permits the conduct of operations by the former and its related land, sea, and air forces at a given time and place without prohibitive interference by the opposing force."
air support
The act of using aircraft to attack an enemy to assist ground military forces
air supremacy
In a war, the most favorable state of control of the air. It is defined by NATO and the United States Department of Defense as "that degree of air superiority wherein the opposing air force is incapable of effective interference."
air suspension
Vehicle suspension in which compressed air is used as a spring
air tanker
Aircraft used to deliver liquids (or powders) from the air, usually either fuel, fire-retardants, or water

If the only air tanker available is 300 miles away, it can still be over your fire in a fairly short period of time.

air tankers
plural form of air tanker
air taxi
A small aircraft that makes short passenger flights, especially to destinations not serviced by airlines
air taxis
plural form of air taxi
air terminal
the facility on an airfield or airport where aircraft are loaded and unloaded of passengers or freight
Türkçe - İngilizce

air teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

air conditioning
(Mühendislik) iklimlendirme
air