air

listen to the pronunciation of air
İngilizce - Türkçe
(Hukuk) hava

Şimdi havaalanındayım. - I'm at the airport now.

Havaalanı otobüsünün havaalanına götürmesi ne kadar sürer? - How long does the airport bus take to the airport?

teneklendirerek kurutmak
tenek
genel durum
caka satmak
soluduğumuz hava

Soluduğumuz hava, oksijen ve azottan oluşur. - The air we breathe consists of oxygen and nitrogen.

tenek atmak
teneklendirmek
gösteriş yapmak
gökyüzü

Gökyüzünde bir kuş gibi uçma arzusu uçağın icadına ilham oldu. - The desire to fly in the sky like a bird inspired the invention of the airplane.

Hava bugün nemli ve soğuk. Gökyüzü bulutlu ve yağmur gibi görünüyor. - The air today is damp and cold. The sky is cloudy, and it looks like rain.

(radyo veya televizyonla) yayımlamak

National Public Radio aired this story.

(Tıp) Gaz

Hava bizim göremediğimiz gazların karışımından oluşuyor. - Air is a mixture of gases that we cannot see.

Hava birçok gazın karışımıdır. - Air is a mixture of several gases.

(Askeri) TO-AIR GUNNERY: HAVADAN HAVAYA ATIŞ
{i} caka
{f} ortaya dökmek
{f} havalandırmak

Tom odayı havalandırmak için pencereleri açtı. - Tom opened the windows to air out the room.

{i} eda
hava,v.havalandır: n.hava
{f} açılmak
{i} melodi
{i} çalım

Bu kadar çalım satmak zorunda değilsin. - You don't have to give yourself such airs.

airborne havadan gelen havadan nakledilen
{i} yayın

O TV istasyonu günde 24 saat yayında. - That TV station is on the air 24 hours a day.

Fırtınadan kısa bir süre sonra radyo istasyonu yayına geri döndü. - The radio station came back on the air shortly after the storm.

air base hava üssü
{f} kurutmak
{i} fiyaka

Fiyaka yapan kızlardan hoşlanmam. - I don't like girls who put on airs.

{i} tavır

Ben gençken onun küstah bir tavırı vardı. - When he was young, he had an arrogant air.

(sıfat) hava
air bladder baIıklarda hava ile dolu bir kese
hava kesesi
{i} hafif rüzgâr
{f} söylemek
{f} herkese söylemek
(Tıp) Soluk, nefes
uçmakta

O, bir uçakta uçmaktan korkuyor. - He is afraid to fly in an airplane.

Uçakta uçmaktan korkuyor. - He is scared of flying on an airplane.

{i} nağme
{i} esinti
{f} güneşe sermek
havaler
havayı
air conditioning
klima

Bir odada klima olmadan uyumaya alışkınım. - I'm accustomed to sleeping in a room without air conditioning.

Ofisimiz klimayla çok rahat. - Our office is very comfortable with air conditioning.

air conditioning
havalandırma
air driven
hava tahrikli
air waybill
(Spor) Hava nakliye konşimentosu. Tüm yurt içi ve yurt dışı hava nakliyesini kapsayan konşimento
air condition
havalandırmak
air conditioning
klima tesisatı
air suspended
hava süspansiyonlu
air travel
hava yolculuğu

Tom hava yolculuğundan nefret eder. - Tom hates air travel.

O, hava yolculuğunun tehlikeli olduğunun düşünüldüğü günlerde yaşadı. - He lived in the days when air travel was considered dangerous.

air condition
havayı şartlandırma
air condition
iklimlemek
air defence region
(Askeri) hava savunma bölgesi
air delivery
(Askeri) havadan dağıtım
air delivery
(Askeri) havadan atma
air field
(Havacılık) hava alanı
air freight
(Ticaret) hava taşıma
air freight
(Ticaret) hava navlunu
air mail
uçak postası
air requirement
hava ihtiyacı
air strike
(Askeri) hava darbesi
air strike
(Askeri) hava akını
air condition
hava iklimi
air accumulator
hava akümülatörü
air assisted hydraulic brake system
hava servolu fren sistemi
air bag
pnömatik yastık
air base
tenek üssü
air base
hava üssü
air bed
hava yatağı
air bladder
tenek kesesi
air bladder
hava kesesi
air blast
hava püskürtmeli
air bleed
hava memesi
air bleed
tenek memesi
air bleed
tenek deliği
air bleed duct
hava boşaltma borusu
air box
hava kutusu
air brake
tenekli eğleç
air brake control valve
hava freni kontrol subabı
air brake governor
hava freni regülatörü
air brake manifold
hava freni manifoldu
air brake valve
hava freni subabı
air brick
delikli tuğla
air bridge
tenek köprüsü
air bridge
hava köprüsü
air bubble
tenek kabarcığı
air capacity
hava kapasitesi
air carrier
hava taşıyıcısı
air carrier
tenek taşıyıcısı
air cell engine
hava hazneli motor
air chamber
hava odacığı
air chamber
tenek odacığı
air charter service
havada dolmuş servisi
air cleaner
tenek filtresi
air cleaner hose
hava filtresi hortumu
air cleaner pipe
hava filtresi borusu
air column
hava sütunu
air communication service
hava haberleşme servisi
air compressor
hava kompresörü
air compressor
tenek kompresörü
air conditioning plant
klima santralı
air cooled engine
hava soğutmalı motor
air cooled transformer
hava soğutmalı transformatör
air cooled water chiller
hava soğutmalı kondenserli su soğutma grubu
air cooler
tenek soğutucu
air cooling system
hava soğutmalı sistem
air corps
hava müfrezesi
air crossing
tenek köprüsü
air current
hava akımı
air current
tenek akımı
air cushion vehicle
tenek yastıklı taşıt
air cushion vehicle
hoverkraft
air defence
tenek savunması
air dielectric
hava dielektriği
air distance
kuş uçuşu mesafe
air drop
hava yardımı
air drying
hava ile kurutma
air duct
tenek arnası
air ejector
hava ejektörü
air engine
hava motoru
air engine
tenek motoru
air entrained concrete
hava kabarcıklı beton
air entrainer
hava boşluğu yapan katkı
air entraining agent
hava boşluğu yapan katkı
air escape pipe
tenek tahliye borusu
air filter
tenek filtresi
air filter
tenek süzgeci
air flap
hava flabı
air force
tenek kuvveti
air force
hava kuvvetleri

Tom her zaman hava kuvvetlerine katılmak istedi. - Tom always wanted to join the air force.

Hava kuvvetlerindeyim. - I'm in the air force.

air force academy
Tenek Harp Okulu
air force academy
hava harp okulu
air fuel mixture
hava yakıt karışımı
air gap condenser
hava aralıklı kondansatör
air gnd
havadan yere
air gun
hava tüfeği
air hardening steel
havada sertleşmiş çelik
air heater
hava ısıtıcısı
air hole
tenek deliği
air hole
hava deliği
air hose
hava hortumu
air hose
tenek hortumu
air humidification
hava nemlendirme
air humidifier
hava nemlendirici
air injection
hava püskürtme
air inlet
tenek girişi
air inlet
tenek alığı
air intake
tenek girişi
air intake
hava girişi
air jacket
tenek gömleği
air jacket
hava ceketi
air lane
tenek geçidi
air lane
hava geçidi
air officer
tenek subayı
air ones views
fikirlerini açmak
air operated
pnömatik
air passage
tenek geçidi
air passage
hava geçidi
air permeability
hava geçirgenliği
air photo
tenek fotoğrafı
air pocket
tenek boşluğu
air position indicating radar
hava durum gösterge radarı
air power
hava kuvveti
air pressure recorder
hava basıncı kaydedicisi
air pump
pompa
air quality
hava niteliği
air quantity
hava miktarı
air quenched
havada su verilmiş
air raid
hava saldırısı

Hava saldırısı düşman için cesaret kırıcıydı. - The air raid was demoralizing for the enemy.

air raid precaution
hava saldırısı korunma önlemi
air raid siren
hava saldırısı sireni
air resistance
tenek direnci
air resistance
hava direnci
air route traffic control center
hava rotası trafik kontrol merkezi
air sac
tenek kesesi
air sea rescue
denizdeki kimseyi havadan kurtarma
air search radar
hava arama radarı
air seasoned
havada kurutulmuş
air separator
hava ayırıcı
air shaft
hava kuyusu
air sick
uçak tutmuş
air space
tenek sahası
air spaced
hava boşluklu
air speed
tenek sürati
air station
hava istasyonu
air strainer
hava süzgeci
air stratum
hava tabakası
air stream
hava akımı
air surgeon
uçuş doktoru
air surveying
hava haritacılığı
air taxi
uçak taksi
air terminal
uçak terminali
air thermometer
termometre
air to air communication
havadan havaya haberleşme
air to air missile
havadan havaya füze
air to surface missile
havadan satha füze
air traffic control
hava trafik kontrolu
air traffic satellite
hava trafiği kontrol uydusu
air transport
tenek ulaşımı
air tube
iç lastiği
air turbine
hava türbini
air wall
hava duvarı
air washer
tenek yıkayıcı
air-cooled engine
tenek soğutmalı motor
air-free
teneksiz
air-raid shelter
sığınak
air-seasoned
tenekte kurutulmuş
air-to-air
tenekten teneğe
air-to-sea
tenekten denize
air-to-underwater
tenekten su içine
air-traffic control
tenek trafik kontrolü
Air Combat Command; air component commander; area coordination center
(Askeri) Hava Muharebe Komutanlığı; hava unsuru komutanı; bölge koordinasyon merkezi
Air Force Special Operations Command; Air Force special operations component
(Askeri) Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı; Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
Air Force air and space operations center
(Askeri) Hava Kuvvetleri hava ve uzay harekat merkezi
Air Force air request net
(Askeri) Hava Kuvvetleri hava talep ağı
Air Force tactics, techniques, and procedures; Air Force technical training publ
(Askeri) Hava Kuvvetleri taktikler, teknikler ve usulleri; hava kuvvetleri teknik eğitim yayını
air refueling control team; air refueling control time
(Askeri) havada ikmal kontrol timi; havada ikmal kontrol süresi
air tactical operations center; air terminal operations center
(Askeri) hava taktik harekat merkezi; hava terminal harekat merkezi
air target chart; Air Threat Conference; air traffic control; air transportable
(Askeri) hava hedef haritası; Hava Tehditleri Konferansı ; hava trafik kontrolü (ya da kontrolörü); havadan taşınabilir klinik (Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri)
air to air
havadan havaya
air condition
(Otomotiv) klima

Klima olmadan, insanlar günümüzde yaşayamıyor. - Without an air conditioner, people nowadays cannot live.

Ofisimiz klimayla çok rahat. - Our office is very comfortable with air conditioning.

air conditioner
klima cihazı
Türkçe - Türkçe

air teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

AİR
(Osmanlı Dönemi) Göz ağrısı
İngilizce - İngilizce
Now understood as the mixture of gases comprising the earth's atmosphere

The karate instructor said air is the one thing you can't go five minutes without; when you spar, you have to remember to breathe..

The apparently open space above the ground; the mass of this substance around the earth

There was a tension in the air which made me suspect an approaching storm.

A song, especially a solo; an aria

If I, said Mr. Collins, were so fortunate as to be able to sing, I should have great pleasure, I am sure, in obliging the company with an air; for I consider music as a very innocent diversion, and perfectly compatible with the profession of a clergyman....

Any specific gas
To bring (something) into contact with the air, so as to freshen or dry it
To discuss varying viewpoints on a given topic

Thus, in spite of all opposition, the rural and urban assemblies retained the germ of local government, and in spite of the dual control, as the result of which much of their influence was nullified, they did have a certain value in airing abuses and suggesting improvements.

A sense of poise, graciousness, or quality

He is very plain, undoubtedly--remarkably plain:--but that is nothing compared with his entire want of gentility. I had no right to expect much, and I did not expect much; but I had no idea that he could be so very clownish, so totally without air. I had imagined him, I confess, a degree or two nearer gentility..

To broadcast, as with a television show
An air conditioner or the processed air it produces

Could you turn on the air?.

Pretension; snobbishness; pretence that one is better than others
Nothing; absence of anything
A feeling or sense

to give it an air of artistry and sophistication.

A jump in which one becomes airborne
The atmospheric substance above the surface of the earth which animals breathe, formerly considered to be a single substance, one of the four basic elements of ancient philosophy and one of the five basic elements of Eastern traditions
To let fresh air into a room or a building, to ventilate

It's getting quite stuffy in this room: let's open the windows and air it.

{v} to give or take air, warm a little, dry
{n} the element in which we breathe, a tune, a gesture, appearance, affected manner
Any aëriform body; a gas; as, oxygen was formerly called vital air
In harmonized chorals, psalmody, part songs, etc
{i} mixture of gases that make up the Earth's atmosphere; wind; ambience; appearance; tune
One of the four basic elements
relating to or characteristic of or occurring in the air; "air war"; "air safety"; "air travel"
once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles) expose to warm or heated air, so as to dry; "Air linen"
East; athame; powers of the mind, the ability to analyze and understand, and to breathe, smell and hear; the qualities of the wind, freshness, dawn light, sudden insight, rational thought, perspective; white and pales shades of yellow and pink, birds, insects
A musical idea, or motive, rhythmically developed in consecutive single tones, so as to form a symmetrical and balanced whole, which may be sung by a single voice to the stanzas of a hymn or song, or even to plain prose, or played upon an instrument; a melody; a tune; an aria
If you do something to clear the air, you do it in order to resolve any problems or disagreements that there might be. an inquiry just to clear the air and settle the facts of the case
be broadcast; "This show will air Saturdays at 2 P
An artificial or affected manner; show of pride or vanity; haughtiness; as, it is said of a person, he puts on airs
Large white areas in a design layout
a slight wind (usually refreshing); "the breeze was cooled by the lake"; "as he waited he could feel the air on his neck"
n space between the tires and the ground It doesn't count unless Both tires are off the ground!
broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We cannot air this X-rated song"
It's big, it's bad, it isn't the stuff you breathe - it's the stuff you get Riding in the space shuttle; in suicide off the Chrysler Building; and most importantly your ride Roadies don't normally get much air If riders in the Tour get air it's usually because something went horribly wrong See, roundabout
The air is the space around things or above the ground. Government troops broke up the protest by firing their guns in the air
Air is used to refer to travel in aircraft. Air travel will continue to grow at about 6% per year Casualties had to be brought to hospital by air
travel via aircraft; "air travel involves too much waiting in airports"; "if you've time to spare go by air"
It is invisible, inodorous, insipid, transparent, compressible, elastic, and ponderable
If you air your opinions, you make them known to people. The whole issue was thoroughly aired at the meeting. = express
Symbolically: Something unsubstantial, light, or volatile
(air) The air or atmosphere that surrounds the earth is one of the main components of our environment
is a mixture of gases containing about 78 percent nitrogen; 21 percent oxygen; less than 1 percent of carbon dioxide argon, and other gases; and varying amounts of water vapor
(Automated Image Registration) Developed by Roger Woods, this program does an excellent job of realigning functional images that might otherwise be useless because of movement artifacts AIR uses a file format compatible with Analyze http: //bishopw loni ucla edu/AIR
Combination of gasses making up the earth's atmosphere Typically 78% nitrogen , 21% oxygen, 0 9% argon, 0 03% carbon dioxide with the remainder being a mixture of trace gasses plus water vapour
The figures are revenue passenger kilometres on scheduled and non-scheduled services They exclude air taxi services, private flying and passengers paying less than 25 per cent of the full fare on scheduled and non scheduled services
Air is the mixture of gases which forms the earth's atmosphere and which we breathe. Draughts help to circulate air Keith opened the window and leaned out into the cold air. water and air pollutants
Odoriferous or contaminated air
Intelligence; information
The fluid which we breathe, and which surrounds the earth; the atmosphere
Air in motion; a light breeze; a gentle wind
Air is the symbol of the higher life in which the Christ principle dominates, in which freedom is experienced and the soul comes to full expression
be broadcast; "This show will air Saturdays at 2 P M "
Utterance abroad; publicity; vent
If someone or something disappears into thin air, they disappear completely. If someone or something appears out of thin air, they appear suddenly and mysteriously. He had materialized out of thin air; I had not seen or heard him coming
Earth's atmospheric gas (our normal breathing gas) containing 21% Oxygen, 78% Nitrogen and 1% Argon
the part which bears the tune or melody in modern harmony usually the upper part is sometimes called the air
so-called "pure" air is a mixture of gases containing about 78 percent nitrogen; 21 percent oxygen; less than 1 percent of carbon dioxide, argon, and other inert gases; and varying amounts of water vapor
expose to warm or heated air, so as to dry; "Air linen"
If you say that someone or something has a particular air, you mean that they give this general impression. Jennifer regarded him with an air of amusement
disapproval If you say that someone is putting on airs or giving themselves airs, you are criticizing them for behaving as if they are better than other people. We're poor and we never put on airs
a mixture of gases (especially oxygen) required for breathing; the stuff that the wind consists of; "air pollution"; "a smell of chemicals in the air"; "open a window and let in some air"; "I need some fresh air"
One of the 4 classical elements, representing the traits of rational thinking, communication and relating to others The air signs are Gemini, Libra, Aquarius
To expose for the sake of public notice; to display ostentatiously; as, to air one's opinion
once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles)
The representation or reproduction of the effect of the atmospheric medium through which every object in nature is viewed
This is considered the misture of gases that make up the earth's atmosphere The principle gases that compose dry air are Nitrogen at 78 084%, Oxygen at 20 946%, Argon at 93%, and Carbon Dioxide 03%
{f} ventilate, aerate; expose, express publicly; broadcast (i.e on radio or television)
or as affecting the sensations; as, a smoky air, a damp air, the morning air, etc
One of the metaphorical elements of astrology Air is associated with the signs of Gemini, Libra, Aquarius; the houses 3rd, 7th and 11th; the planets Mercury, Venus and Uranus Air represents our objective capacity, our perception, the world of the mind and communication, theories, abstractions and detachment
{s} of or relating to air; filled-with air; early (Scottish)
make public; "She aired her opinions on welfare"
Air Chief Marshal
The most senior rank active in the Royal Air Force
Air Commodore
The fourth most senior rank active in the Royal Air Force, ranking above Group Captain and immediately below Air Vice Marshal
Air Force
Sports teams representing the United States Air Force Academy
Air Force
The
Air Marshal
the second most senior rank active in the Royal Air Force, ranking above Air Vice Marshal and below Air Chief Marshal
Air Marshals
plural form of Air Marshal
Air Sea Rescue
an emergency service, often operated by a branch of the armed forces that serves to rescue people at sea, or stranded on a coast, normally with the use of helicopters
Air Vice Marshal
the third most senior rank active in the Royal Air Force, ranking above Air Commodore and immediately below Air Marshal
Air Vice Marshals
plural form of Air Vice Marshal
air ambulances
plural form of air ambulance
air bag
A car safety device that deploys when a road vehicle gets in an accident
air bags
plural form of air bag
air ball
A thrown ball that misses the basket, and completely fails to touch the net or supporting hoop
air ball
Any ball-like object that widely misses its intended target when thrown
air balls
plural form of air ball
air bases
plural form of air base
air bed
A bed that is inflated with air and used as a permanent or temporary bed. They are adjustable, and sometimes portable
air beds
plural form of air bed
air bladder
An internal organ that fish use to control their buoyancy, allowing them to maintain or change depth by changing their density
air bladders
plural form of air bladder
air bounce
A throw at a downward angle with an upward attitude causing the disc to descend during the beginning of the flight and then rise

He threw a textbook air bounce, under the marker's arms, over the cup's heads.

air brakes
plural form of air brake
air brick
A brick size block with holes which is embedded in a wall to allow ventilation through it
air bricks
plural form of air brick
air bridge
A link established by air transport between two points inaccessible by land; a continuing airlift

Berliners referred to both missions as die Luftbrucke - the air bridge..

air bridges
plural form of air bridge
air bubble
A small pocket of air inside a solid, a liquid or surrounded by a colloid within a larger fluid environment
air bursts
plural form of air burst
air cadets
plural form of air cadet
air cargo
The payload of an aircraft (not counting passengers)
air carriers
plural form of air carrier
air cell
an air pocket at the bottom end of an egg formed from contraption of the egg's contents through loss of moisture and cooling from its initial filled state
air cells
plural form of air cell
air chamber
a chamber, in a hydraulic system, in which air (or some other gas) is compressed to regulate the flow of a fluid
air cleaner
any device that filters or otherwise cleans air; an air purifier
air code
code created without a compiler
air compressor
A machine for generating compressed air, typically for use by air-powered tools or paint sprayers
air conditioner
A machine that is used to control temperature and humidity in an enclosed space
air conditioners
plural form of air conditioner
air conditioning
An air conditioner or system of air conditioners

This car has air conditioning.

air conditioning
The state of temperature and humidity produced by an air conditioner
air conditioning
Present participle of air-condition
air corridor
A predefined route, or series of routes, in which a commercial or military aircraft must fly
air cushion
a rubber or plastic inflatable cushion
air cushion
a layer of trapped air that supports a hovercraft
air cushion
a shock absorber that uses an air chamber
air display
An air show

Lockheed 1011 Tristar, in markings of British European Airways, was a major attraction at the Farnborough air display.

air drainage
General term for gravity-induced, downslope flow of relatively cold air. Winds thus produced are called gravity winds
air du temps
Current popular opinion or trends of a very large group of people, a city or a country

What's hip with your kids: Emo is the air du temps in teenage fashion and music.

air duct
A duct, through which air is forced or extracted, that forms part of a building's air conditioning and ventilation system
air ducts
plural form of air duct
air filter
A filter for removing dust and other particles from a stream of air, typically used in the air intake of an internal combustion engine, the output of an air compressor, the supply duct of a forced-air furnace, etc
air filters
plural form of air filter
air flows
plural form of air flow
air force
A branch of the military mainly devoted to air warfare, as opposed to (land) army and navy
air force
a unit in the U.S. Air Force larger than a division but smaller than a command
air forces
plural form of air force
air freshener
Any of many forms of device containing substances that neutralize or mask unpleasant odours
air guitar
An imaginary guitar that a listener to (usually rock) music pretends to play

I was embarrassed when a girl I knew walked in on my friends and I playing air guitar.

air guitarist
Someone who plays the air guitar
air guitarists
plural form of air guitarist
air guitars
plural form of air guitar
air gun
A gun that propels a projectile by compressed air
air guns
plural form of air gun
air hockey
A game, played upon a table which lightly spurts air out of various holes on its surface in order to reduce friction, where each player must hit a light flat plastic puck into their opponent's goal using their own plastic mallet
air hole
a hole in any surface that allows air or other gases to pass, especially an opening in the surface of a frozen lake etc
air hole
an air pocket
air hole
the blowhole of a whale
air hostess
A female flight attendant
air intake
the part of an engine, especially a jet engine, through which air is drawn
air kerma rate
the air kerma per unit time
air kiss
A social gesture in which the lips are pursed as if kissing, but without actual contact
air lane
A designated route used by commercial aircraft when flying from one airport to another
air lanes
plural form of air lane
air letter
An aerogram; a letter sent by airmail
air mail
mail transported by aircraft
air marshal
A military rank used by air forces, mostly in Commonwealth countries
air marshal
An armed, undercover guard on a commercial-airline flight
air mass
a widespread body of air, the properties of which can be identified as:

undergoing specific modifications while in transit away from the source region. An air mass is often defined as a widespread body of air that is approximately homogeneous in its horizontal extent, particularly with reference to temperature and moisture distribution; in addition, the vertical temperature and moisture variations are approximately the same over its horizontal extent.

air mass classification
cTw continental-tropical-warm
air mass classification
mAw maritime-arctic-warm
air mass classification
cPw continental-polar-warm
air mass classification
cAw continental-arctic-warm
air mass classification
cAk continental-arctic-cold
air mass classification
mTw maritime-tropical-warm
air mass classification
mTk maritime-tropical-cold
air mass classification
mPw maritime-polar-warm
air mass classification
mPk maritime-polar-cold
air mass classification
mAk maritime-arctic-cold
air mass classification
Meteorology. a system used to identify and to characterize the different air masses according to a basic scheme. A number of systems have been proposed, but the Bergeron classification has been the most widely accepted. In this system, air masses are designated first according to the thermal properties of their source regions: tropical (T); polar (P); and less frequently, arctic or antarctic (A). For characterizing the moisture distribution, air masses are distinguished as to continental (c) and maritime (m) source regions. Further classification according to whether the air is cold (k) or warm (w) relative to the surface over which it is moving indicates the low-level stability conditions of the air, the type of modification from below, and is also related to the weather occurring within the air mass. This outline of classification yields the following identifiers for air masses:
air mass classification
cPk continental-polar-cold
air mass classification
cTk continental-tropical-cold
air mattress
A mattress that is inflated with air, and used as a temporary or permanent bed
air mile
A unit of distance for air transport; equal to a nautical mile
air navigation
the science and technology of determining the position of an aircraft with respect to the surface of the earth and accurately maintaining a desired course
air out
To discuss in the open
air out
To expose to air; to leave open or spread out, as to allow odor or moisture to dissipate

If you air out your sleeping bag after you use it, it will smell better the next time you get in.

air parcel
An imaginary body of air to which may be assigned any or all of the basic dynamic and thermodynamic properties of atmospheric air. A parcel is large enough to contain a very great number of molecules, but small enough so that the properties assigned to it are approximately uniform within it and so that its motions with respect to the surrounding atmosphere do not induce marked compensatory movements. It cannot be given precise numerical definition, but a cubic foot of air might fit well into most contexts where air parcels are discussed, particularly those related to static stability
air parcels
plural form of air parcel
air photo
Abbreviation of aerial photography
air photo
Abbreviation of aerial photograph
air piracy
Hijacking of an aircraft
air pirate
A person involving in air piracy
air pirates
plural form of air pirate
air pistol
A pistol that propels a pellet or other projectile by using compressed gas, rather than an explosion of gunpowder or other means
air pistols
plural form of air pistol
air pocket
a local region of low atmospheric pressure, or a local downward current; especially one that causes an aircraft to lose height suddenly
air pollutant
Any substance that gives rise to air pollution
air pollution
The contamination of the atmosphere by noxious gases and particulates
air potato
A yam species, Dioscorea bulbifera
air potatoes
plural form of air potato
air pressure
atmospheric pressure
air pump
A pump that moves air either into, or out of, something
air pumps
plural form of air pump
air purifier
A device used to remove impurities from the air, perhaps by means of a filter
air quote
A hand gesture resembling a quotation mark acting as the verbal equivalent of a quotation mark. Since quotation marks are usually used in pairs the plural air quotes is more common
air quotes
The movement of a speaker's fingers in the air to represent quotation marks
air rage
Disruptive behaviour on an aircraft

Repeated incidents of air rage have led to stricter security on airplanes.

air raid
An attack on a ground target by military aircraft, especially when dropping bombs
air raids
plural form of air raid
air resistance
The action of friction that slows something moving through air
air ride
The smooth ride in a vehicle resulting from an active pneumatic suspension system, instead of springs or a hydraulic system
air ride
An active pneumatic suspension system for a vehicle
air rifle
A rifle that propels a pellet or other projectile by using compressed gas, rather than an explosion of gunpowder or other means
air rifles
plural form of air rifle
air rights
The right to build over an existing property
air rights
The right to fly over a certain territory
air shaft
a vertical (or near vertical) shaft that supplies ventilation to a tunnel or other underground facility
air shed
A region's air supply
air shed
The region supplied by a source of air
air sheds
plural form of air shed
air ship
To transport goods by air

To expedite their arrival they would air ship the parts.

air ships
Third-person singular simple present indicative form of air ship
air show
a public display of stunt flying, aerobatics, and historical aircraft
air shows
plural form of air show
air sign
Any of the three star signs Aquarius, Gemini or Libra
air signs
plural form of air sign
air spaces
plural form of air space
air sport
Any recreational activity performed in flight or freefall through the atmosphere
air sports
plural form of air sport
air strike
An attack on a ground or naval target by one or more aircraft or missiles
air superiority
A dominance in the air power of one side's air forces over the other side's during a military campaign. It is defined in the NATO Glossary as "That degree of dominance in the air battle of one force over another that permits the conduct of operations by the former and its related land, sea, and air forces at a given time and place without prohibitive interference by the opposing force."
air support
The act of using aircraft to attack an enemy to assist ground military forces
air supremacy
In a war, the most favorable state of control of the air. It is defined by NATO and the United States Department of Defense as "that degree of air superiority wherein the opposing air force is incapable of effective interference."
air suspension
Vehicle suspension in which compressed air is used as a spring
air tanker
Aircraft used to deliver liquids (or powders) from the air, usually either fuel, fire-retardants, or water

If the only air tanker available is 300 miles away, it can still be over your fire in a fairly short period of time.

air tankers
plural form of air tanker
air taxi
A small aircraft that makes short passenger flights, especially to destinations not serviced by airlines
air taxis
plural form of air taxi
air terminal
the facility on an airfield or airport where aircraft are loaded and unloaded of passengers or freight
Türkçe - İngilizce

air teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

air conditioning
(Mühendislik) iklimlendirme
air