anybody

listen to the pronunciation of anybody
İngilizce - Türkçe
kimse

Niçin kimse benim cümlelerime katkıda bulunmuyor? - Why doesn't anybody translate my sentences?

O, bana orada kimsenin olup olmadığını sordu. - He asked me whether anybody was there.

{i} hiç kimse

Herhangi biri hiç kimsenin olmamasından daha iyidir. - Anybody is better than nobody.

Ofisteki hiç kimseyle uyuşmuyor. - He doesn't get along with anybody in the office.

herhangi bir kimse

Ben asla herhangi bir kimseyi öldürmedim. - I never murdered anybody.

herhangi birisi

Herhangi birisi olan herkes oradaydı. - Everybody who was anybody was there.

Herhangi birisi not tuttu mu? - Did anybody take notes?

birisi

Birisi o problemi çözebilir. - Anybody can solve that problem.

Tom'un birisini öldürdüğünü sanmıyorum. - I don't think Tom killed anybody.

herkes

Tom ve Mary hem çok nazikler hem de isteyen herkese yardımcı olacaklar. - Tom and Mary are both very kind and will help anybody who asks.

Dev herkes tarafından sevilmiyordu. - The giant was not loved by anybody.

kim olursa
{i} kim olsa

Bunu kim olsa yapabilir. - Anybody could do this.

{i} herhangi biri

Herhangi biri katılabilir. - Anybody can participate.

Tom herhangi birine ateş etmedi. - Tom didn't shoot anybody.

i., zam
kimse: Is anybody at home? Kimse var mı? I couldn't find anybody. Hiç kimseyi bulamadım
anybody else
başka birisi
anybody else
başka biri
anybody but he
ondan başka kim olsa
is anyone/anybody there
kimse yok mu?
it is anybody's guess
(deyim) ne olacagi tahmin edilemez, sonucun ne olacagini onceden kimse bilemez
it's anybody's guess
Kesin olarak kimse bilmiyor
anybody